Upprepad influensavaccinering hälsovådlig

2
6922
Upprepad vaccination mot influensa har skadlig effekt. Studie Kanadensiska regeringens Flue Watch
Upprepad vaccination mot influensa har skadlig effekt. Studie Kanadensiska regeringens Flue Watch

Vetenskapliga studier har kommit fram till att den som varje år tar vaccin mot influensa riskerar att undergräva sitt försvar mot kommande influensor. Om oron över att bli smittad av coronaviruset (covid-19) leder till att man nu ”säkerhets-vaccinerar” sig kan det således få negativa konsekvenser för hälsan.[1] Världshälsoorganisationens (WHO) och Svenska Folkhälsomyndighetens rekommendationer om årlig vaccination riskerar därför att vara hälsovådliga.

TEXT BÖRJE PERATT
Och översättning av Study: Prior-year vaccination cut flu vaccine effects in 2014-15 (Källa) tidigare publicerad på Peratt Utforskare, 22 mars. Länk

Folkhälsomyndigheten rekommenderar årlig vaccination mot influensa särskilt till riskgrupper (alla med särskilda sjukdomar och +65). WHO har samma rekommendation men inkluderar sjukvårdspersonal. Om det stämmer att upprepade vaccineringar mot säsonginfluensor undergräver motståndet mot nya kan det visa sig att riskgrupper som ofta ”tvingas på” vacciner i princip har spelat rysk roulette och undergrävt immunförsvaret mot exempelvis Coronaviruset. Det kan vara en av förklaringarna till att just äldre med underliggande andra sjukdomar har sämst motstånd mot Corona covid-19.

Det är tveksamt för vem som helst att rusa iväg och vaccinera sig mot influensa då det kan vara direkt hälsovådligt om man skulle smittas av aktuellt coronavirus eller någon annan typ av säsonginfluensorna. Folkhälsomyndighetens information

En studie från Kanadas statliga organ för hälsa och influensaövervakning, FluWatch, har publicerats av Minnesota University som visar att upprepade vaccinationer mot influensa är kontraproduktiva och rent av leder till att den vaccinerade drabbas värre än den som inte är vaccinerad. Sådana studier som här från Kanadas högsta organ måste betraktas som ett svårt slag mot vaccinindustrin och alla ”vetenskapliga” rapporter som uppmuntrar till vaccination särskilt som studien om negativa effekter av upprepad vaccination får stöd av en rad andra fristående studier.

”Föregående års vaccination minskade vaccineffekterna på [årets] influensa …

Under influensasäsongen 2014–15, när säsongsinfluensavacciner totalt sett hade ovanligt dålig effekt, var personer som inte hade vaccinerats året innan de som mest gynnades av vaccinet, medan de som vaccinerats två år i rad inte drog nytta av att vaccineras utan snarare tvärtom kunde vid smitta drabbas värre än icke vaccinerade.

Enligt ett ännu mer ovanligt konstaterande tycktes personer som vaccinerats tre år i rad – under säsongen 2012-13, 2013-14 och 2014-15 – ha en högre risk att smittas med den dominerande influensastammen i den senare säsongen, enligt rapporten, publicerad i Clinical Infectious Diseases.[1]

Det överraskande resultatet upprepade tidigare kontroversiella resultat som rapporterats av det kanadensiska influensanätverket i kölvattnet av [den påstådda] influensapandemin H1N1 2009 [Svininfluensan]. I studier som publicerades 2010, sade forskare att de fann att kanadensare som hade fått en säsongsinfluensavaccinering hösten 2008 var 1,4 till 2,5 gånger mer benägna att få en H1N1-infektion som kräver läkarvård, jämfört med de som inte fick säsongsbetonade vaccinering.

Forskare kan inte förklara de uppenbara negativa effekterna av ”serievaccination.” Men resultaten reser frågor om rekommendationer om standardinfluensavaccination, som betonar att man får en influensaspruta varje år för att bekämpa de ständigt muterande virusen.

Danuta Skowronski, MD, huvudförfattare till den nya studien och influensaepidemiolog som studera tillkommande patogener vid British Columbia Center for Disease Control, sade att studien inte har omedelbara konsekvenser för influensavaccinationspolitiken, men det bidrar till bevis som att tidigare -årsvaccinationer kan negativt påverka resultatet för säsongsinfluensavacciner. Hon noterade att flera andra studier också har kommit fram till sådana effekter.

”Det faktum att föregående vaccination kan negativt påverka skyddet i en eller annan riktning vinner mark när det gäller erkännande av dessa realiteter”, sa hon i en intervju. ”Vi har en skyldighet att förstå dess sanningsenlighet, vad som händer och vilka konsekvenser det får.”

Läs vidare studien på engelska:

KOMMENTAR 
Mina egna reflektioner till den kanadensiska studien är att det finns anledning att vaccinera sig mot specifika sjukdomar och sådana smittorisker som finns i speciella regioner men att vaccinera sig mot säsonginfluensa är ett lotteri där det finns alltför stor risk för skadliga nitar. Naturligtvis är det upp till var och en men att utsätta barn för dessa icke självvalda risker kan betraktas som ett dilemma särskilt med svininfluensan och fruktansvärda biverkningar som följd i gott minne. Naturligtvis går läkemedelsindustrin till motangrepp och tar fram ”studier” som kritiserar ovan refererade studie som ju i praktiken kritiserar rådande strategier för vaccinering. ”Vacciner är en kassako så även om det dör några i onödan får man ständigt nya kunder.”

Coronaviruset (Covid-19) kommer inte i närheten av säsonginfluensor när det rör smittspridning och kan möjligen i dödlighet jämföras med vissa säsonginfluensor som har något högre dödlighet. Analysen från coronasmittan som drabbade kryssningsfartyget Diamond Princess indikerar att det inte alls är mer dödligt och inte mer smittsamt snarare tvärtom, mindre smittsamt. Se Coronaviruset – hur rimliga är åtgärderna? – vetenskaplig studie.
Här kan läggas till en jämförelse med i vilken omfattning USA kan smittas av en säsonginfluensa och hur många som dör jämfört med dagens rapporter om Corona Covid-19 i USA efter ca två månader från första smittorapporterna.
Corona Covid-19 2019-2020 mars 21: Insjuknade 20 000 Döda: 275.
Årets säsonginfluensa i USA rapporterar 28 februari att hitintills har över 30 miljoner smittats och 16 000 dött vilket betraktas som låga siffror. [2]
Jämför med säsongsinfluensan 2017-2018 i USA då insjuknade 45 miljoner (45,000,000) och 61,000 dog i samband med att ha blivit smittad av säsonginfluensan. [3]
Oavsett coronavirusets siffror tiodubblas kommer det inte i närheten av en säsonginfluensa i USA. USA har ändå gjort gemensam sak med flera länder i EU och övriga världen och gått i karantän utifrån 20 000 smittade och 275 död men vidtog inga sådana åtgärder vid 45 miljoner smittade och 61 000 döda.

Italien gick i myndighetsdirigerade studier hårt ut med att årligen vaccinera riskgrupper och med Europas äldsta befolkning innebar det en gedigen apparat som kanske blev en fälla för den åldrade populationen. Ca tre miljoner smittades av säsonginfluensan i början av året 2020 (Länk) Dessa dödstal omnämns knappast och jämfört med andra länder har det istället rapporterats orimligt höga dödstal från Coronaviruset jämfört med rapporterade smittade knapp 60 000. I vanliga fall drabbar säsonginfluensan I Italien drygt 2% av befolkningen (60 miljoner) med dödstal på mellan 50-100 000. Nu har Italien i början av året rapporterat under 300 dödsfall från säsonginfluensan. Hur rimligt är det?

Det som pågår kring Corona Covid-19 kan ses som en uppföljare av paniken kring svininfluensan. Den masshysteri som drabbat beslutsfattare i många länder med svåra konsekvenser för handel, umgänge, resor, möten kan i detta fall resultera i absurda tvångsåtgärder som utgör ett allvarligt hot mot hela samhället.

Med en faktaresistent press/media och beslutsfattare livrädda för att göra fel låter man sig bli offer för ett grupptänk och inget kan vara farligare för demokratin och mänskligheten.

Börje Peratt

Humanism & Kunskap
Stöd donera vårt arbete för kunskap och upplysning:
NORDEA Swish 1234524831
Plusgiro: 320793-3

Referenser
1) The Impact of Prior Season Vaccination on Subsequent Influenza Vaccine Effectiveness to Prevent Influenza-related Hospitalizations Over 4 Influenza Seasons in Canada Clinical Infectious Diseases, Volume 69, Issue 6, 15 September 2019, Pages 970–979, https://doi.org/10.1093/cid/ciy1009
2) Flu Cases Near 30 Million in the US, CDC Reports FEBRUARY 28, 2020 Michaela Fleming. Länk
3) CDC Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Immunization and Respiratory Diseases (NCIRD) Länk

Källa:
Study: Prior-year vaccination cut flu vaccine effects in 2014-15
Robert Roos | News Writer | CIDRAP News

2 COMMENTS

  1. […] En kanadensisk statlig studie har kommit fram till att dessa årliga vaccinationer mot influensa/virus är oprecisa och kan vara kontraproduktiva eftersom de sänker immunförsvaret. En sådan vaccinationskampanj skulle således kunna vara farlig för den äldre sårbara populationen. Denna risk bör de äldre få kännedom om. Särskilt nu då skurkarna i sina scenarier från 2019 har övat in en ny “pandemi” med start hösten 2020. […]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.