Miljoner och åter miljoner människor har dött i kamp för mänskliga fri- och rättigheter. De stora världskrigen lämnade efter sig ängar med oändliga rader av kors. Denna är: Etaples engelska kyrkogård (Le cimetière Anglais d’Etaples) Public Domain Wikipedia

Människan har i årtusenden strävat efter frihet, rättvisa och medmänsklighet där många miljoner har dött i kampen mot diktatur och slaveri. Hur är det då möjligt att i ett enda slag rycka undan det människor erövrat och göra om demokrati till polisstat med pandemilag som är beroende av angiverisystem där smittspårning är det slutliga kontrollsystemet.

TEXT: BÖRJE PERATT

Först och främst detta coronavirus är ingen farlig smitta för de allra flesta, det drabbar inte ens 98% av påstått smittade men där en äldre population med följdsjukdomar är de som är i riskzon. De få av den yngre populationen som kan få problem kan ofta snabbt avhjälpas med mediciner som sjukvården vägrat använda. Sådana insatser fungerar även på äldre, se narkosläkaren Sture Blombergs sida:

”Min äldre syster, 81 år, boende i Denver, Colorado, blev den 6 mars i år enormt dålig i COVID-19 och när de höll på att förlora henne och ville avsluta respiratorbehandlingen och hennes vård, kände jag mig tvungen att ingripa. Jag ringde först till sjukhuset i Denver men fick inget gehör av jourhavande läkare och beslöt mig då för att skriva långa och utförliga brev till ansvarig doktor och kräva att de först satte in mega-dos av Vitamin C på försök innan de avslutade hennes respirator behandling. De gjorde det och hon blev omedelbart mycket bättre och kom snabbt ur respiratorn och blev återställd till 110%.”

Det verkligt farliga är den orimliga rädslan som får folk att ropa på munskydd, social avstängning och nedstängning av samhället. Detta är likvärdigt med hur sekter, diktaturer och psykopater har agerat för att förtrycka människor.

Inga bevis för att någon har dött av Corona Covid 19 enligt framstående forskare

När jag hörde Agneta Sjödin uttala sig i TV4 om att ungdomar som träffats i fjällen och umgåtts fritt borde få på käften så insåg jag hur illa skräckpropagandan slagit. Bekräftelse på det illavarslande tillståndet fick jag då vänner och bekanta hyste motsvarande uppfattning.  Alla var rädda för vad som i praktiken var ett propagandajippo. Och att medierna deltog i detta och lyckades skrämma upp hela landet, det var ett slutgiltigt bevis på att medierna deltog i hjärntvätten. Det gick inte längre att föra en sansad dialog. Befolkningen har lurats att tro på ett spöke som får dem att yla av rädsla och vilja slå människor på käften som inte inordnar sig i vansinniga inskränkningar.

Coronakrisens år 2020 då rädslan för ett uppdiktat hälsohot ersatte förnuftet. Nej naturligtvis blev människor sjuka men inte mer än vanligt. Det tragiska i sammanhanget är att den äldre utsatta populationen inte fick hjälp och övergavs. De som verkligen behövde kompetent sjukvård fick inte ens syrgas. Vad som var ytterst märkligt i detta sammanhang var att sjukvården felbehandlade de allra flesta och naturligtvis ”gick på knäna” av offer som blev felbehandlade Länk, Länk2.  Masshysterin som detta framkallade och skräckpropagandan iscensatt av WHO ledde till att många demokratier genomförde polisstats-liknande inskränkningar.

Polisstat är: ”Ett land där regeringen använder polisen för att kraftigt begränsa människors frihet” (Cambridge dictionary). Länders folkvalda ledare genomförde åtgärder som undanröjde grundläggande mänskliga rättigheter och stängde ned hela samhällen med förödande konsekvenser för ekonomier, företag och människor. Det är per definition polisstat: en politik som kännetecknas av undertryckande regeringsstyrning av det politiska, ekonomiska och sociala livet, vanligtvis med godtycklig maktutövning av polis och byråkrati (angiveri) istället för tillämpning av erkända administrativa och juridiska organ och allmänt accepterade rättsliga förfaranden.

Motivet skulle vara att minska ett påstått hälsohot, men underlagen för alla inskränkande beslut saknar vetenskapligt [1], juridiskt [2] och moraliskt [3] stöd. Länders officiella statistik (Sverige här) visar att smittan inte överstiger tidigare års säsonginfluensor och inte på långt när är så farlig att den skulle motivera någon av de åtgärder som vidtagits. När stater har stängt ned sina samhällen och fått polis att upplösa fredliga möten och samlingar har man gjort det i strid mot grundlagen och allmänna konventioner om ”mötesfrihet och yttrandefrihet”. Det som tagit mänskligheten årtusenden att uppnå när det rör mänskliga fri- och rättigheter har under 2020 sopats undan som om det vore av noll och intet värde.

19 december 2020 samlades ca 60 människor i pensionsåldern (riskgruppen) på Medborgarplatsen i Stockholm och vandrade i olika grupper om 4-8 personer mot Rosenbad för att i tyst demonstration ge uttryck för sin frustration över den planerade Pandemilagen. Plötsligt omges det lilla tåget av ett stort antal polisbilar, piketer och poliser på motorcyklar för att skingra dessa helt ofarliga åldringar.

WHOs uppmaningar om nedstängningar av samhällen har enligt statistik och vetenskapliga studier inte heller haft någon betydelse för minskning av smittspridning. ”Nedstängning är meningslös!” Nuvarande låsningsåtgärder är ”uppriktigt sagt värdelösa” för att sänka Covid-19-infektionssmittan, hävdar experter” Länk The Sun).

Kan vi lita på WHO?

Somliga hänvisar till Världshälsoorganisationens direktiv som om de vore heliga. I själva verket är få organisationer så utsatta för undersökningar om korruption, vilseledande information och maktövergrepp som WHO. Dessutom leds den av en terroranklagad ordförande.

1) Förtroendekris skakar WHO! SvD 2011

2) Europaparlamentet undersöker WHO och ”Pandemic”-skandalen Länk
Webbsidan är ”bannlyst”. Den utgör ett hot mot WHO och de som försöker förhindra kunskapsspridning. Men webbsidan är ofarlig att besöka.
Här översätts introt: Europarådets medlemsstater kommer att inleda en undersökning i januari 2010 om läkemedelsföretagens inflytande på den globala svininfluensakampanjen, med särskilt fokus på omfattningen av läkemedelsindustrins inflytande på WHO. EU-parlamentets hälsokommitté har enhälligt antagit en resolution som kräver utredning.

3) Inför utredning, ”falsk pandemi” och svininfluensakritik slår WHO tillbaka Länk

Corona är ingen pandemi

och har aldrig någonstans i världen nått upp till pandemins nivåer vare sig när det gäller smittade eller påstått döda. Däremot har den drivande kraften bakom redovisning av statistik, John Hopkins universitetet i USA redovisat 13% påstått smittade i USA som om det skulle vara 85-90% smittade. Då ska vi ha klart för oss att över 98% av påstått smittade märker inte av någon sjukdom och givet att säsonginfluensan plötsligt försvunnit kan man tänka sig att de ofärdiga test som använts mycket väl kan ha gällt något annat än covid19.
Enligt vetenskaplig expertis så är PCR-testen direkt olämpliga och åtminstone 90% av testen är missvisande. Ena dagen frisk andra dagen smittad. Den som fick nobelpriset för utveckling av PCR-testet och ledande experter har kraftfullt avfärdat PCR-testens utnyttjande för diagnos av Covid19 men i diskussionerna i medierna försöker WHO/Gates-styrda medier försvara testen (Coronavirus testing: What is a false positive?) Länk.
Obducenter har inte heller hittat några spår av viruset hos avlidna som i dödsattester diagnostiserats med covid19 Länk. Några av de, relativt sett, fåtal insjuknade har kunnat tillfriskna snabbt med enkla metoder som den institutionaliserade sjukvården vägrat använda.

D-vitamin kan skydda mot svår infektion vid covid-19 (Läkartidningen)

D-vitamin och höga doser av C vitamin har visat sig vara mycket effektiva mot Corona.

Dessa vitaminer har i flera internationella studier visat sig vara överlägsna som medicin mot ett antal svåra och även kroniska sjukdomar. (Vitamin C in Disease Prevention and Cure: An Overview Länk, Länk HK artikel). Eftersom så enkla medel kan antas hota vinstintäkter från läkemedelsindustrins produkter kan det möjligen förklara varför vitaminer bekämpas intensivt. Lobbyister har förmått EU att inte bara underkänna naturmedicin utan även kriminalisera import och försäljning. Att politiker låtit detta ske vittnar om antingen svår inkompetens eller att de också är korrupta.

I länder som Finland är det förbjudet att marknadsföra vitaminer som annat än kosttillskott. Professor Dan Larhammar i Sverige, finansierad av läkemedelsindustrin, har aldrig behandlat en patient men gör sig gällande som expert på vård och hans aggressiva och öppna motstånd har gått så långt att han påstår att C-vitamin är farligt. Läkare som vågat kliva utanför institutionens restriktioner och ge fungerande vård med naturmedicin har tagit stora risker och många har blivit avskedade. I Sverige har Dr Erik Enby av Larhammar utsetts som den värsta fienden till ”skolmedicin” som egentligen ska heta ”industrimedicinen”. Hur denna Larhammar kunde få med sig massmedier i ett drev mot Enby och sedan en rad myndigheter att arrangera en process där man berövade Enbys  legitimation är ett konkret exempel på de resurser som denna makt huserar över.
Se filmerna om Dr Erik Enby: Läkaren som vägrade ge upp och Sista Striden

Hur har detta maktmonster kunnat bli stå starkt att det kan dominera hela världen?

Under aidsepidemin i USA fanns det fungerande naturmedel som blev förbjudna till förmån för en undermålig och icke godkänd cancermedicin, AZT som läkemedelsföretaget Burroughs Welcome fick godkänd på rekordtid för behandling av Aids. AZT visade sig vara ett livsfarligt gift som inte hjälpte och som förorsakade omfattande demonstrationer bland de drabbade men som promotades av industrimedicinen och dess organisationer. (Se filmen: Dallas Buyers Club 2013). En då högt ansedd forskare Judy Mikovits hade kommit HIV-viruset på spåren och var klar med en studie som anvisade orsaken till AIDS, en information som skulle kunna rädda många människor från att utsätta sig för risken att bli smittad. En då ung Anthony Fauci med framtida karriär som chef över USAs viktigaste smittskyddsinstitution stoppade istället Mikovits från att publicera studien, hotade henne med fängelse och konfiskerade hennes material för att låta kompisen Robert Gallo få underlaget vilket publicerades ett knappt år senare. Enligt Mikovits hann då hundratusentals, kanske miljoner, nya bli smittade. Motivet för Fauci och Gallo var enligt Mikovits att få patent över kommande vaccin/läkemedel mot HIV. Mikovits har i sin bok ”Plague of Corruption” beskrivit detta och även i filmen Plandemic, intervjuad av Mikki Wallis, klargjort hur Fauci undergrävde henne för att stjäla hennes forskning. I Wikipedia kan vi läsa att: Robert Charles Gallo, född 23 mars 1937, är en amerikansk forskare inom biokemi. Han är mest känd för sin del i upptäckten av HIV. Han har också varit ledande i den fortsatta forskningen om sjukdomen samt om läkemedel mot den. Fauci har efterhand verkat för att skönmåla sin insats vilket är möjligt då hans nätverk råder över stora delar av medierna i USA. Fauci kom att bli USAs chef över NIAID, USAs motsvarighet till Smittskyddsinstitutet och den enda som lyckats täppa till truten på Donald Trump något som jag kommenterade i boken Mörkrets Furstar (s. 126f).

”Trump har uttalat motstånd mot allmän vaccinering vilket går stick i stäv med Faucis intressen. Här kanske Trumps instinkt leder rätt men hans inkompetens gör att invändningarna väger lätt. Alldeles oavsett det är det svårt att bortse från att Fauci gjort bort Trump och frågan är om Trump nöjer sig med att ha fått ett starkt stöd av sina följare. Vi får nog räkna med en uppgörelse med osäker utgång. Frågan är hur stark Faucis organisation är. Frågan är hur starkt stöd Trump har för sitt korståg mot läkemedelsbolagen.” (Mörkrets Furstar 2020)

Genom den aktuella coronakrisen har vi fått en bild av monstrets förmåga.

Under april 2020 kunde vi se hur påstådda Covid19patienter utsattes för den traditionella sjukvårdens industrimedicin och då till och med annars fullt friska åldringar ordinerades palliativ ”vård” som de facto tog död på dem. Bland de märkliga ordinationerna ingick att sätta in morfin utifrån telefonuppgifter från personal på vårdboende utan att läkaren hade undersökt personen eller genomfört någon diagnos. Lagbrotten i det sammanhanget är så många att de tar formen av en strategi.

Det är också intressant med nyårsdagens rapport i Expressen: Totalt har 2 383 personer avlidit på Sveriges äldreboenden till följd av covid-19. Statistiken sträcker sig till den 16 december. Nu visar det sig att varannan som dött inte fått någon läkarundersökning. I Västernorrland är statistiken värst. Där undersöktes blott en knapp tredjedel av patienterna en månad före de dog [varav många fick palliativa vård och garanterad död]. Det visar en sammanställning som Nyhetsbyrån Siren gjort och som refereras av Expressen.

Hoppsan! Hur vet man säkert att det var Covid19? Naturligtvis kan man inte veta det men dessa dödsfall räknas ändå som covid19. En säker diagnos är således är omöjlig då upp till 90% ansetts vara falskt positiva i flera olika undersökningar gjorda i Kina, USA och övriga världen.

När man inte lyckades ta död på äldre genom vanvård så tar man till vaccin

Person avled dagen efter covid-vaccination: vilket man sedan försökt förringa med andra orsaker.
Kvinnan dog sekunder efter vaccinering men ändå avfärdas sambandet.
Schweizisk vårdboende dör efter att ha fått COVID-19-vaccin
I samtliga fall startar mediekampanjer omedelbart för att avfärda sambandet och ändå har många experter i förväg varnat för detta scenario.

Om du misstror åtgärderna så ställ dig då frågor som:

Hur påverkar social distansering ditt immunförsvar? Svar: det är genom umgänge och närhet vi utbyter det som bygger vårt immunförsvar.

Denna artikel är egentligen bara en liten del av det manus och det material som jag jobbat med i många år och som skulle kunna ligga till grund för en bok eller ännu hellre en TV-serie eller film om monstret eller ”hydran” bakom det elände vi sett 2020. Monstret driver utan tvekan ett krig mot mänskligheten i avsikt att nå full kontroll globalt. Planerna för övertagandet går decennier tillbaka. Vanligt folk förringar det som konspirationsteorier och vi känner igen förnekelserna av Hitlers ambitioner inför Andra Världskriget. Om mänskligheten inte i tillräckligt stor skara upptäcker hur också medierna och landets egna folkvalda bedrar dem för att anpassa sig till monstret kan Hydran överträffa sovjetkommunismens ambition till världsherravälde och Hitlers ”tusenåriga rike”. Om du nu ställer dig frågan om vad och vilka monstret är så kommer jag med en fortsättning möjligen i bokform. Frågan är om locket då lagts på. På Google redovisas enbart länkar som stöder monstrets strategi. Sociala medier blockerar coronakritiska artiklar och videos. Mötes- och yttrandefriheten är redan allvarligt inskränkt.

Börje Peratt

Referenser
1) Response to the COVID-19 Pandemic: Catastrophic Failures of the Science-Policy Interface. Science and Diplomacy
2) JO, (Justitieombudsmannen) sågar regeringens förslag till pandemilag, Dagens Juridik
3) Falsklarm om Corona Länk

5 COMMENTS

 1. Skyddar munskydd vid operationer, el bidrar munskydd till mer infektioner vid operationer?
  Janne Forsström Lade upp nedanstående på FB https://www.facebook.com/groups/397970034956625/
  ”Inga goda skäl att bära mask. Som en person som gick på medicinskola blev jag chockad när jag läste Neil Orrs studie, publicerad 1981 i Annals of the Royal College of Surgeons of England. Dr Orr var en kirurg i Severalls Surgical Unit i Colchester. Och under sex månader, från mars till augusti 1980, beslutade kirurger och personal i enheten att se vad som skulle hända om de inte hade masker under operationer. De bar inga masker under sex månader och jämförde frekvensen av kirurgiska sårinfektioner från mars till augusti 1980 med frekvensen av sårinfektioner från mars till augusti de föregående åren.
  De upptäckte till sin förvåning att när ingen bar masker under operationen var sårinfektioner mindre än hälften av vad det var när alla bar masker. Deras slutsats: ”Det verkar som att minsta förorening bäst kan uppnås genom att inte bära en mask alls” och att bära en mask under operationen ”är ett standardförfarande som kan överges.” Jag blev så förvånad att jag gick igenom den medicinska litteraturen, säker på att detta var en ren tur och att nyare studier måste visa användbarheten av masker för att förhindra spridning av sjukdom. Men, till min överraskning har den medicinska litteraturen under de senaste fyrtiofem åren varit konsekvent: masker är värdelösa när det gäller att förhindra spridning av sjukdomar och, om något, är ohygieniska föremål som själva sprider bakterier och virus.
  Ritter et al., 1975, fann att ”bärandet av en kirurgisk ansiktsmask hade ingen inverkan på den totala miljön i operationssalen.” Ha’eri och Wiley, 1980, applicerade mänskliga albumin-mikrosfärer på det inre av kirurgiska masker i 20 operationer. Vid slutet av varje operation undersöktes sårtvätt under mikroskopet. ”Partikelföroreningar av såret demonstrerades i alla experiment.” Laslett och Sabin fann 1989 att lock och masker inte var nödvändiga under hjärtkateterisering. ”Inga infektioner hittades hos någon patient, oavsett om ett mössa eller mask användes,” skrev de. Sjøl och Kelbaek kom till samma slutsats 2002. I Tunevalls studie från 1991 hade ett generellt kirurgiskt team inga masker under hälften av sina operationer under två år. Efter 1 537 operationer utförda med masker var sårinfektion graden 4,7%, medan efter 1 551 operationer som utfördes utan masker var sårinfektion graden endast 3,5%.
  En översyn av Skinner och Sutton 2001 drog slutsatsen att ”bevisen för att avbryta användningen av kirurgiska ansiktsmasker verkar vara starkare än de bevis som finns tillgängliga för att stödja deras fortsatta användning.” Lahme et al., 2001, skrev att ”kirurgiska ansiktsmasker som bärs av patienter under regional anestesi inte minskade koncentrationen av luftburna bakterier över operationsområdet i vår studie. De är alltså dispenserbara. ” Figueiredo et al., 2001, rapporterade att under fem år av att göra peritonealdialys utan masker var frekvenserna av peritonit i deras enhet inte annorlunda än priserna på sjukhus där masker slitits. Bahli gjorde en systematisk litteraturöversikt 2009 och fann att ”ingen signifikant skillnad i förekomsten av postoperativ sårinfektion observerades mellan maskerings grupper och grupper som opererades utan masker.”
  Kirurger vid Karolinska institutet i Sverige, medveten om bristen på bevis som stöder användningen av masker, upphörde med att kräva dem 2010 för anestesiologer och annan personal utan skrubbande i operationssalen. ”Vårt beslut att inte längre kräva rutinmässiga kirurgiska masker för personal som inte skrubbade för en operation är ett avvikelse från vanligt praxis. Men bevisen för att stödja denna praxis finns inte, skrev Dr. Eva Sellden. Webster et al., Rapporterade 2010 om obstetriska, gynekologiska, allmänna, ortopediska, bröst- och urologiska operationer utförda på 827 patienter. All personal som inte skrubbade bar masker i hälften av operationerna, och ingen av de icke-skrubberade personalen bar masker i halva operationerna. Kirurgiska plats infektioner inträffade i 11,5% av Mask-gruppen och i endast 9,0% av No Mask-gruppen. Lipp och Edwards granskade den kirurgiska litteraturen 2014 och fann att ”ingen statistisk signifikant skillnad i infektionshastigheter mellan den maskerade och omaskade gruppen i någon av studierna.”
  Vincent och Edwards uppdaterade denna översyn 2016 och slutsatsen var densamma. Carøe skrev i en översyn från 2014 baserat på fyra studier och 6 006 patienter att ”ingen av de fyra studierna fann någon skillnad i antalet infektioner efter operationen oavsett om du använde en kirurgisk mask eller inte.” Salassa och Swiontkowski undersökte 2014 nödvändigheten av skrubbning, masker och huvud beläggningar i operationssalen och drog slutsatsen att ”det inte finns några bevis för att dessa åtgärder minskar förekomsten av infektion med kirurgiska platser.” Da Zhou et al., Som granskade litteraturen 2015, drog slutsatsen att ”det saknas väsentliga bevis för att stödja påståenden om att ansiktsskydd skyddar varken patient eller kirurg från smittsam förorening.”
  Skolor i Kina förbjuder nu elever att bära masker medan de tränar. Varför? För de dog för bärande av mask. Det berövade dem syre och dödade dem. Åtminstone tre barn dog under kroppsövnings kurser – två av dem när de körde på skolans bana medan de hade en mask. Och en 26-årig man fick en kollapsad lung efter att ha kört två och en halv mil medan han hade en mask. Obligatoriska masker har inte hållit dödsfallen nere någonstans.
  De 20 amerikanska staterna som aldrig har beordrat människor att bära ansiktsmasker inomhus och ute har dramatiskt lägre COVID-19 dödsfall än de 30 staterna som har fått bära obligatoriska masker. De flesta delstater utan mask har COVID-19-dödsfallen under 20 per 100 000 invånare, och ingen har en dödsrate som är högre än 55. Alla 13 stater som har döds nivå högre än 55 är stater som har krävt att ha masker bland allmänheten inom och utomhus. Det har inte skyddat dem. – Arthur Firstenberg Dela hur mycket som helst. Arthur Firstenberg är skribenten. Jag gjorde en kvick översättning.Det är upp till var och en av oss att kolla fakta. //Björn Olof Hansson.”

 2. Hej
  Jag undrar, vet någon,
  hur kan så många läkare ’diagnosticera’ covid
  när så få undersökts, och pcr-testen verkar
  ’konstiga’ – – – –
  Är det måhända ett ekonomiskt incitament
  som ger ’mer pengar’ för diagnos ’corona’
  jämfört med t.ex. influensa som dödsorsak?
  Är alla som dött i ’corona’ testade, och i så fall hur?

  • Vi ställer oss motsvarande frågor. Italien som våren 2020 redovisade stigande dödstal i tusental gjorde inga test utan alla som dog fick dödsattest covid19. Amerikanska läkare har erkänt att de får bra betalt för att diagnosticera covid19. En obducent som obducerat sju påstådda coivid19-patienter hittade inte viruset i någon av dem: https://humanismkunskap.org/2020/09/15/obducenten-fann-inget-virus-i-pastadda-covid19-patienter/
   Majoriteten av de tusentals som dött på svensk äldrevård har inte ens läkarundersökts. Det visar en sammanställning som Nyhetsbyrån Siren gjort och som refereras av Expressen. Av rädsla för möjligt virus har de fått dö i ensamhet. /BP

 3. FALSKT TESTRESULTAT: En tilltänkt #coronapatient ifrågasätter hemtester med referens till att det verkar vara något skumt och man kan få samma resultat även utomlands på att man har #COVID19 trots att man medvetet inte svabbat utan skickat tillbaka testet rent.
  ”LITAR NI PÅ COVID-19 TESTEN?
  För cirka en vecka sen såg jag ett klipp av en kille i England som hade beställt hem ett covid-19 test (LÄNK https://www.bitchute.com/video/5dhWjbyxHsXW/ ) men som ej genomförde det utan han flyttade testet från en plastficka till en annan bara och skickade in det. Han fick tillbaka svar att han var positiv för covid-19 när han inte ens hade testat sig!
  Han uppmanade fler att göra likadant och se vad de fick för svar..
  Jag gjorde likadant beställde ett test söndagen 27/12 via 1177 och Emil min sambo, hämtade ut testet på Apoteket bredvid Nordea på Kullagatan i Helsingborg onsdagen 30/12. Vi plockade ut det från påsen och la det direkt i en annan påse utan att ens vidröra topsen och han lämnade in det på samma apotek igen.
  Idag, söndagen 3/1, så fick jag tillbaka mitt svar – jag är positiv för covid-19 och uppmanas att stanna hemma för att inte smitta andra och delta i en smittspårning. Utan att ens ha genomfört testet!!
  Hur sjukt är det inte? Stör mig så mycket på att jag inte filmade det.
  Testen är inte pålitliga för fem öre och det är ju skrattretande. Vad är det som försiggår? Det är något skumt med det hela och det har jag sagt hela tiden!” (Diana Mathisen)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.