C-vitamin som medicin mot cancer – en vetenskaplig översikt

0
2658


Under arbetet med Sista Striden, uppföljaren till Läkaren som vägrade ge upp (streama på Vimeo) filmades ett så kallat vetenskapligt ”samtal” den 28 mars 2019 på Kulturhuset som visar sig gå stick i stäv med erkända vetenskapliga publikationer.

TEXT och översättning av publikation nedan
BÖRJE PERATT

I panelen deltog Maria Ahlsén en hälsokostexpert med en moral som påminner om korrupta forskare som förnekade tobaksrökningens skadeeffekter. Här påstår hon att C-vitamin inte har någon hälsoeffekt utan rent av kan vara giftigt. Nå hon ändrar sig sedan och framförde dubbla budskap.


Att Larhammar har en pseudoskeptisk ansats är redan känt och att han gjort karriär i Vetenskapsakademien vittnar om något som kanske kan jämföras med sönderfallet i Svenska Akademien. I ”samtalet” som Sturmark presenterar som vetenskapligt (?) och att det inte är en debatt (?), hävdar Larhammar att hälsokost är en dyr och lukrativ bransch.

En konsultation och fleramånaders kur hos Erik Enby kan kosta ca 5 000 kr, en behandling inom sjukvården kan gå på 500 000 ,- enligt Cancerfonden. Själv är han i säng med Läkemedelsindustrin och Larhammar Consulting som marknadsför sig till läkemedelsbolag genom påståendet att de snabbt kan hjälpa bolagen att slippa papperskrångel och komma ut på den svenska marknaden. Larhammar är således uppenbart jävig.

Det framkommer från panelen bisarra uppfattningar som motiverade till att kontrollera deras påståenden mot kända vetenskapliga publikationer. En av publikationerna går under rubriken Vitamin C in Disease Prevention and Cure: An Overview (C-vitamin vid sjukdomsförebyggande och som botemedel: en översikt) publicerad i US National Library of Medicine/National Institutes of Health (USA:s nationella bibliotek för medicin / nationella hälsoinstitutet). LÄNK

Den omfattande översikten har ett avsnitt som blev särskilt intressant då den har en översyn av hur C-vitamin har använts som medicin mot cancer. C-vitamin är ett viktigt inslag i Dr Erik Enbys behandling. Avsnittet om C-vitamin mot cancer gav bekräftelse på att Enby visste eller snarare vet vad han håller på med.
Man kan förstå varför Larhammar och ”experten” mörkade denna vetenskapliga publikation och det förstärker pinsamheten över det svenska akademiska etablissemanget och våra större medier och inte minst de myndigheter som deltagit i förföljelsen och bestraffningen av Erik Enby.

Efter att vi dokumenterat denna pseudovetenskapliga propaganda kom en tjänsteman fram och påstod att filmning var förbjuden samtidigt som en rad andra filmare stod i salen. Det är ju lite märkligt att Kulturhuset finansierat av skattemedel nedlåter sig till denna typ av försök till begränsning av dokumentation av ett program som riktar sig till allmänheten. Men det visar också hur rädda antihumanisterna är för att bli avslöjade med sin förvillelse.

Journalistiken har dominerats av okunnighet och ”Följa John” som raljerat över Erik Enby och förringat hans metod med diagnos av blod och insats av mineraler och vitaminer som hjälpt så många svårt sjuka. Även om Enby främst verkar för att förbättra kroppens förmåga att bekämpa sjukdom så kan man säga att hans insats av C-vitamin också kan ge goda resultat mot svåra sjukdomar något som nedanstående publikation ger stöd för. Detta får han dock inte som deslegitimerad läkare arbeta med utan nyvunnen hälsa kan ses som en bieffekt av behandlingen.

Rättsrötan och myndighetsförfallet i Sverige är naturligtvis en tragik inte bara för Erik Enby utan för vården och det svenska samhället.

Eftersom Enby tömt ut alla möjligheter att juridiskt få upprättelse kan man tänka sig en folkdomstol där den dömande makten utövas av det församlade folket och inte av särskilt tillsatta ämbetsmän. En tanke är att det inrättas en ”Folkdomstol för Erik Enbys upprättelse”. Kanske kommer visningarna av Sista striden mynna ut i en upprättelse också av rättvisan. Det skulle förutsätta att Dan Larhammar och inblandade ställs inför rätta.

Börje Peratt

C-vitamin och cancer

Ett avsnitt i – Vitamin C in Disease Prevention and Cure: An Overview –

. 2013 Oct; 28(4): 314–328.
Published online 2013 Sep 1. doi: 10.1007/s12291-013-0375-3
PMCID: PMC3783921
PMID: 24426232
Översatt av Börje Peratt

 

Föreställningen att C-vitamin [eller askorbinsyra, ascorbic acid (AA)] kan ha en förebyggande roll i cancer föreslogs först 1949. Det visades av Cameron et al. [133–135], att höga doser av C-vitamin förbättrade överlevnaden för patienter med dödlig cancer. Den första dokumenterade studien där cancerpatienter behandlades med C-vitamin genomfördes på 1970-talet av Pauling och Cameron. De gav 10 g (10 000 mg) C-vitamin per dag till 100 patienter med dödliga cancersjukdomar och deras resultat jämfördes med 1 000 cancerpatienter som fick konventionell behandling. Det observerades att 10,3% cancerpatienter som fick C-vitamin överlevde medan alla patienter på konventionell terapi utan C-vitamin dog [134]. Andra studier har också bekräftat dessa resultat. Murata och Morishige visade i en studie som utfördes på japanska patienter med livmodercancer som fick 5–30 g vitamin C att dessa patienter överlevde sex gånger längre än de på C-vitamin <4 g per dag. När jämförelse gjordes mellan de som kompletterats med eller utan C-vitamin, var överlevnadsgraden 15% högre i de som kompletterades med vitamin C. [136] Överväldigande bevis stöder att ett högt intag av C-vitamin är förknippat med en låg risk för cancer i matstrupen, munhålan, mage, bukspottkörtel, livmoderhalsen, rektum och bröst [137, 138] och även för icke-hormonella cancer [139]. En av de viktigaste mottagliga faktorerna för cancerrisken är diet. Flera forskningspaneler och kommittéer har oberoende kommit fram till att högt intag av frukt och grönsaker minskar risken för olika typer av cancer [140, 141] och dödlighetshastigheten befanns också vara omvänt relaterad till C-vitaminintag [142, 143]. Emellertid rapporterade en studie som involverade 34 000 postmenopausala kvinnor [kvinnor i klimakteriet] , inget sådant [förebyggande] samband mellan intaget av vitamin A, C och E och en minskad risk att utveckla bröstcancer [144].

Intravenöst C-vitamin har också rapporterats ha en positiv effekt vid avancerad cancer [145]. Flera föreslagna mekanismer som indikerar deltagande av C-vitamin i behandlingen och förebyggandet av cancer är: förstärkning av immunsystemet; stimulering av bildningen av kollagen; förhindrande av spridning av metastaser genom hämmande enzymer; förebyggande av virus som kan orsaka cancer; korrigering av vitamin C-brist som ofta är associerad med cancerpatienter; bättre sårläkning hos cancerpatienter efter operation; förbättrad effektivitet av kemoterapi; minskad toxicitet efter kemoterapi; förebyggande av skador på fria radikaler och neutraliserande av vissa cancerframkallande ämnen [146].

Nyligen har ett antal experimentella studier observerat att olika typer av cancerceller antingen inte växer vid hög C-vitaminkoncentration eller att det leder till tumörkrympning [147, 148]. Ytterligare nya experimentella studier har också funnit att askorbattillskott (C-vitamin) hindrar spridningen av metastaser, och tumörtillväxt samt inflammatorisk cytokinsekretion och därmed även förbättrad kapsling av tumörer i Gulo KO-möss [149, 150]. Rapporter har visat att intravenös injektion ökar C-vitaminhalten mer än 70 gånger i förhållande till oral behandlingsmetod och effektiviteten av behandlingen är kopplad till C-vitaminkoncentrationen [12, 145]. Således beror framgången i behandling på dos och behandlingens varaktighet.

Nyligen tillgängliga farmakokinetiska data har förbättrat förståelsen för reglering av C-vitaminöverföring och de växande bevisen på den terapeutiska effekten av C-vitamin. Detta har stimulerat intresset att ompröva genomförbarheten av att använda C-vitamin för att förebygga och behandla cancer. Även om de är olika i sina metoder, har de senaste studierna på vitamin C och cancer två centrala teman: (1) effekterna av hög dos [askorbinsyra] AA på utveckling och spridning av tumörer; och (2) mekanismer som kan bidra till anti-cancereffekten [144]. Forskningen har också fokuserat på implikationerna och användbarheten av hög i.v. dos C-vitamin i cancerterapi. I motsats till normal fysiologisk koncentration av AA (0,1 mmol / L) är farmakologiska koncentrationer av AA (0,3-20 mmol / L) selektivt mål och dödar tumörceller i inbjudan. Detta tumördödande fenomen kan hänföras till den pro-oxidanta egenskapen av C-vitamin, som vid hög koncentration förmedlar produktionen av väteperoxid och därmed ger en potentiell verkningsmekanism för anti-tumöreffekten av C-vitamin och dess implikation som en pro -läkemedel vid cancerbehandling [145, 147].

Referenser
134. Cameron E, Pauling L. Supplemental ascorbate in the supportive treatment of cancer: prolongation of survival times in terminal human cancer. Proc Natl Acad Sci USA. 1976;73:3685–3689. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
135. Cameron E, Pauling L. Supplemental ascorbate in the supportive treatment of cancer: re-evaluation of prolongation of survival times in terminal human cancer. Proc Natl Acad Sci USA. 1978;75:4538–4542. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
136. Murata A, Morishige F, Yamaguchi H. Prolongation of survival times of terminal cancer patients by administration of large doses of ascorbate. Int J Vit Nutr Res. 1982;2/23:103–113. [PubMed] [Google Scholar]
137. Block G. Vitamin C and cancer prevention: the epidemiologic evidence. Am J Clin Nutr. 1991;53(1):270S–282S. [PubMed] [Google Scholar]
138. Block G. Epidemiologic evidence regarding vitamin C and cancer. Am J Clin Nutr. 1991;54(6):1310S. [PubMed] [Google Scholar]
139. Head KA. Ascorbic acid in the prevention and treatment of cancer. Altern Med Rev. 1998;3(3):174–186. [PubMed] [Google Scholar]
140. Block G, Patterson B, Subar A. Fruit, vegetables, and cancer prevention: a review of the epidemiological evidence. Nutr Cancer. 1992;18:1–29. [PubMed] [Google Scholar]
141. Steinmetz KA, Potter JD. Vegetables, fruit, and cancer prevention: a review. J Am Diet Assoc. 1996;96:1027–1039. [PubMed] [Google Scholar]
142. Loria CM, Klag MJ, Caulfield LE, Whelton PK. Vitamin C status and mortality in US adults. Am J Clin Nutr. 2000;72:139–145. [PubMed] [Google Scholar]
143. Khaw KT, Bingham S, Welch A, Luben R, Wareham N, Oakes S, Day N. Relation between plasma ascorbic acid and mortality in men and women in EPIC-Norfolk prospective study: a prospective population study: European prospective investigation into cancer and nutrition. Lancet. 2001;357:657–663. [PubMed] [Google Scholar]
144. Kushi LH, Fee RM, Sellers TA, Zheng W, Folsom AR. Intake of vitamins A, C, and E and postmenopausal breast cancer: The Iowa Women’s Health Study. Am J Epidemiol. 1996;144(2):165–174. [PubMed] [Google Scholar]
145. Padayatty SJ, Riordan HD, Hewitt SM, Katz A, Hoffer LJ, Levine M. Intravenously administered vitamin C as cancer therapy: three cases. CMAJ. 2006;174:937–942. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
146. Kathleen A. Ascorbic acid in prevention and treatment of cancer. Altern Med Rev. 1988;3(3):174–186. [Google Scholar]
147. Chen Q, Espey MG, Krishna MC, Mitchell JB, Corpe CP, Buettner GR, et al. Pharmacologic ascorbic acid concentrations selectively kill cancer cells: action as a pro-drug to deliver hydrogen peroxide to tissues. Proc Natl Acad Sci USA. 2005;102:13604–13609. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
148. Cabanillas F. Vitamin C and cancer: what can we conclude—1, 609 patients and 33 years later? P R Health Sci J. 2010;29(3):215–217. [PubMed] [Google Scholar]
149. Cha J, Roomi MW, Ivanov V, Kalinovsky T, Niedzwiecki A, Rath M. Ascorbate depletion increases growth and metastasis of melanoma cells in vitamin C deficient mice. Exp Oncol. 2011;33(4):226–230. [PubMed] [Google Scholar]
150. Cha J, Roomi MW, Ivanov V, Kalinovsky T, Niedzwiecki A, Rath M. Ascorbate supplementation inhibits growth and metastasis of B16FO melanoma and 4T1 breast cancer cells in vitamin C-deficient mice. Int J Oncol. 2013;42(1):55–64. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.