Nätverket Folk och Fred: ”Nato, Nato överallt”. Rikskonferens 10 – 11 januari.

0
1202

Nätverket Folk och FredFolk och Fred hade den 3 december 2020 ett tre timmar långt zoommöte kring Natos allt större inflytande i Sverige. Här ger Kersti Wistrand en bakgrunds-historik till detta och presenterar sedan tre av de åtta talarnas rapporter. Folk och Freds rikskonferens äger i år rum som zoommöte 10 – 11 januari, vilket påannonseras i artikelns början.

TEXT OCH SKÄRMDUMPAR: KERSTI WISTRAND

Nätverket ”Folk och Fred i Sälen” bildades som motreaktion och alternativ till ”Folk och Försvars Rikskonferens” i Sälen, som alltmer övertagits av försvarsmakten. I år sker dessa båda rikskonferenser som zoommöten ungefär samtidigt. Folk och Freds rikskonferens äger rum 10 – 11 januari och utsändningen sker från flera platser i landet. Du kan gå in på programmet via denna LÄNK . Där finns även en länk om anmälan till webbinariet. Sändningen av konferensen kommer att kunna följas via en youtubekanal.

Det svenska försvaret har genomgått en ordentlig omstöpning sedan slutet av 90-talet. När Berlinmuren föll och det kalla kriget töade bort försvann mycket av hoten och man nedrustade för att så småningom kunna bygga upp ett nyare mer anpassat försvar. Hemvärnet med frivilligsoldater i 40 bataljoner kom att utgöra en stor del av det svenska försvaret.

2016 var de flesta regementen nedlagda och värnplikten avskaffad. Bergrummen var sålda eller vattenfyllda och mobiliseringsförråden tömda, något som uppmärksammats speciellt nu i coronatider där Finland hade ansiktsmasker och visir i sina förråd, men inte vi.

2016 fanns det runt 1 000 soldater och två hemvärnsbataljoner kvar av militär närvaro i Västernorrland sedan Västernorrlands regemente i Sollefteå lagts ned.[1]

Från att nästan helt ha försvunnit ur debatten blev plötsligt försvarsfrågor ett hett ämne igen runt 2016. Från att ha utvecklat många positiva relationer – inte minst inom etablering av företag och handel – med det nyblivna Ryssland från 90-talet och framåt riktades av någon anledning blickarna mot Ryssland som plötsligt upplevdes som hotfullt, ett synsätt som fick allt större spridning i svensk massmedia. En ensidig svensk solidaritetsförklaring att ställa upp med svenskt stöd till Baltikum om så skulle behövas, spreds utan att denna solidaritetsförklaring hade behandlats i riksdagen, något som regeringen påstått. [2]

I bakgrunden finns USA:s ekonomiska intressen för råvaror i Arktis samt Nato. Svenska politiker lät sig villigt påverkas, allt till en början ganska dolt för det svenska folket.

En tyngdpunktsförskjutning från civilt fredsbyggande samhälle till militär krishantering ägde rum. Sverige började gradvis närma sig Nato genom deltagande i stora militärövningar och låta deras Awaca-plan flyga över svenskt territorium.

Upprustning under hemlighetsmakeri

Jag har för flera år sedan skrivit en rad artiklar om detta hemlighetsmakeri från politikerhåll och hur man ingick smygavtal med Nato, bl.a. denna artikel om värdlandsavtalet, från oktober 2015: LÄNK Regeringen använde sig just av den så kallade solidaritetsförklaringen som ett centralt motiv för värdlandsavtalet och för att öppna upp för Natos inflytande i Sverige. Regeringen måste visserligen ge tillstånd för varje Natoövning inom avtalet, men sedan Nato väl har blivit inbjudet är det nu på väg att ta  över helt och hållet – och detta med regeringens tysta medgivande!

Plötsligt gick det fort och upprustningen tog fart. Folkkampanjen mot Kärnkraft och Kärnvapen rapporterade i september 2016 följande:

-Stora militärövningar pågår inne i centrum av Sundsvall, Härnösand och Ånge nu den 1–3 september, med fordon, soldater och skottlossning. Inne i stadskärnan där massor av människor befinner sig! [3]

Måna Wibron, aktiv i Kvinnor för Fred, berättar om samma hemlighetsmakeri när hon upptäckte två A4-papper i ingången till Stöde bibliotek med information om dessa krigsövningar. Hänvisningar till hemsida eller andra kontaktuppgifter saknades. Längst ned på de båda pappren fanns en svart rad med texten: Swedish Armed Forces. Efter mycken möda spårade hon en kort information på två ställen från januari och februari samma år. Läs vidare om Månas målande beskrivning på jakt efter svar hos myndigheterna:  LÄNK Kommuninvånarna hade inte informerats ordentligt och var helt oförberedda på skottlossningen som mycket skrämmande och för första gången skedde inne i ett samhälle!

Folk och Freds zoommöte 3 dec 2020

Det nybildade nätverket Folk och Fred LÄNK  anordnade 3 december ett tre timmar långt zoommöte kring ”Nato, Nato överallt” där åtta talare rapporterade cirka en kvart var under sju rubriker. En nästan timslång diskussion mellan deltagarna avslutade det hela.

Om någon läsare vill ha mer information eller om något jag refererat ter sig oklart, hänvisar jag till Folk och Freds egen hemsida där hela zoommötet nu ligger utlagt i form av en video LÄNK 

Nedan refererar jag till tre talare som berättar om hur de gamla nedlagda regementena i Sollefteå och Falun på nytt vaknade till liv samtidigt som Nato kom in i bilden.

T Laxvik, P O Tellander, H Sonntag

De gamla regementsstäderna Sollefteå och Falun 

Thorsten Laxvik i Edsele redogör för situationen i Sollefteå med 20 000 invånare under rubriken ”Omställning eller Natos transportväg?”. I slutet av 1990-talet bestämdes att de två regementena skulle läggas ned och att staden skulle ”civiliseras”. Omställningspengar gick till nya, kreativa projekt och nya företag bildades. Bl.a. satsade man på köttproduktion och köttkvalitet, slakt och försäljning till skolor och äldreboenden.

Man tittade på hur jordbruket såg ut före laga skiftet innan ”ekonomismen” tog över och återupptäckte på så vis allmänningen. Medan skogsbolagen förbrukar naturen är allmänningen, som finns över hela världen, ett slags fredsarbete som bygger på självorganisation och naturnärhet. Det skapar relationer mellan människor och utanför marknaden.

Det var stor uppslutning kring detta projekt att kunna tillhandahålla mat i det fungerande civilsamhället, men plötsligt upphörde staten att satsa pengar. Konkurrensen hårdnade genom statens nyliberala handelspolitik att importera kött från Sydamerika. Pengarna lades istället på att bygga nya breda motorvägar. I folkmun kallades det för ”skidspår mellan två regementen”.

Sollefteå gjordes åter igen till militär stad och regementena återuppstod. Staden hade fått motorvägar för Nato. ”Vi vill inte att bli utsatta för detta med Nato och för onödiga röster och allianser”, säger Thorsten Laxvik.

P-O Tellander, Falun, berättar vad det står om Dala regemente i Falun i regeringens försvarsproposition: Det finns ett tydligt behov av utbyggnad för försvaret och förbindelserna av Oslo.

Det är helt häpnadsväckande! Dala regemente i Falun ska inte försvara Sverige utan försvara NATO-trupper genom Sverige!

Motorvägar byggs ut från Oslo till Gävle och i TV säger man att man ska skydda Nato:s marinsoldater på marsch genom Sverige. Hemvärnet underordnas också med uppgifter att beskydda Nato-trupper. Det är skandalöst att detta inte förs ut i någon större öppen diskussion! Vår självständighet försvinner ju! Och allt detta sker utan de flesta svenska medborgares kännedom. Jag kan påminna om vad som sas i värdlandsavtalet 2016: `Det är upp till regeringen att besluta om frågan om Nato kommer upp´.

En proposition är lagd nu i slutet av december. Den innebär att Nato-trupp skrivs in på svenskt område.

Helge Sonntag redogör för Dala regemente i Falun. Återuppbyggandet av regementet i Falun fick inget större motstånd. Istället talade media om infrastruktur och framtidstro.

”Just nu är det militärmakten som talar. I den proposition som läggs fram i slutet av december utmålas Nato som vän och Ryssland som fiende.

Visst ska Sverige ha ett försvar men inte NATO.

Olof Palme talade om ”gemensam säkerhet”, dvs strävan för säkerhet för alla inblandade. Det är svenska folket som bör bestämma. Det är Sverige som ska försvaras. Gemensam säkerhet innebär självförsörjning med tillgång till mat, vatten, energi, transport, sjukvård och skola.

Frågor om alliansfrihet, allians och fred bör diskuteras bland gemene man. Det är möjligt att skapa en slagfärdig fredspolitik. Fred och Folk föreslår en säkerhetspolitisk plattform med bl.a. dessa punkter: Allmän värnplikt likt tidigare, obligatorisk utbildning i konflikthantering samt fredsfostran.

Just nu tar upprustningen fart, fastän det inte finns något land som hotar. Anledningen är att USA och Ryssland står emot varandra. Nätverket Folk och Fred vill inte ha Nato här utan anser att dialogen med omgivande länder istället bör förbättras.”

Kersti Wistrand

Referenser: 1.https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/forsvaret-del-1-jag-vill-gora-en-insats  2)https://www.alliansfriheten.se/vardlandsavtal-istallet-for-eget-svenskt-forsvar-lars-gunnar-liljestrand/  3) https://folkkampanjen.se/?p=2685

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.