Frågorna på allas läppar – internationella läkare och forskare ger kritiska synpunkter på de nya covid-19-vaccinen

1
3162

”Covid-19 är ingen pandemi sett ur medicinsk synvinkel. Dödstalet är att jämföra med en vanlig säsongsinfluensa. Det är en agenda för vaccinationsindustrin att tjäna snabba pengar och experimentera med den mänskliga rasen med ett vaccin framställt allt för snabbt och med en skadlig ny teknik som påverkar vårt DNA, kanske för all framtid”, menar dessa läkare som går mot strömmen. De varnar och ber oss göra egna efterforskningar.

TEXT: KERSTI WISTRAND

Det kan tyckas absurt att i denna stund då intensivvårdsplatserna i Stockholm är fyllda med covid-19-patienter och alla längtar efter ett vaccin som kan återställa balansen i tillvaron, skriva om denna varning för det nyframställda vaccinet som är på ingång. Ja, som skribent kan jag se detta men jag ser också en annan verklighet som finns vid sidan om och som tystas ned av myndigheter och media och därför bör lyftas fram och komma till tals.

Trettiotre personer -varav 26 läkare och två professorer- från USA, Storbritannien, Irland, Tyskland, Holland, Belgien, Frankrike, Spanien, Polen, Norge och Sverige uttalar sig i en video, som är censurerad och borttagen från facebook. Varför och varför ingen öppen debatt mellan de två lägren?

Eftersom videon inte har översättning till svenska gör jag en sammanfattning samt presenterar några inlägg med namn och foto.

Läkarna talar om att detta är en falskskyltad pandemi inte att jämföra med en riktig pandemi som t.ex. spanska sjukan med sitt enormt stora dödstal. Den är snarare jämförbar med ny säsongsinfluensa när det gäller antalet döda. Regeringarna har i rädsla handlat utifrån WHO:s nya definition på pandemi och WHO:s direktiv. Det finns emellertid en agenda bakom från den stora vaccinationsindustrins sida. Vaccinet har snabbframställts utan att först ha prövats på försöksdjur och man har använt en helt ny teknik som utgör ett farligt experiment med människors hälsa.

Senta Depayt är en belgisk journalist och representant för Robert F. Kennedys Children´s Health Defence i Europa, som har gjort en anmälan till EU-domstolen i Luxemburg. Hon varnar för det snabbt framställda vaccinet och berättar om det oroväckande och odemokratiska processförfarandet som f.ö. förtigs av media och ansvariga i Sverige.

Senta Depayt, Belgien:

”Dessa vaccin är experimentella produkter baserade på injektioner av genetiskt material i våra celler. Det är stora risker att använda denna nya teknologi på människor och miljö. Det skulle kunna få oåterkalleliga konsekvenser.

Det finns blind tilltro bakom beslutet av detta experiment.

I april 2020 gav EU vaccinproducenterna fria händer att framställa ett vaccin utan att kräva tillräcklig säkerhet eftersom det ansågs vara så bråttom.

15 juli tillät EU att man tog bort den riskbedömning som är krav enligt GMO-lagarna. Detta beslut togs efter endast tio dagar utan vetenskapliga rapporteringar, utan debatter, utan remissförfarande medelst hälsomyndigheter eller tillägg som föregick denna omröstning.

Därför har Childrens Health Defence i Europa anmält hela detta processförehavande till EU- domstolen i Luxemburg och bett om ett uppskjutet beslut.

Var snäll att dela denna information eftersom det är extremt viktigt att förstå att vaccinet varken är bevisat säkert eller effektivt!”

Vid vaccinframställningen har man alltså hoppat över all testning på djur och gått direkt på testning av människa, varvid biverkningar på lång sikt är okända/ nedtystade. Här berättar läkaren Sherri Tenpenny, USA, varför djurförsök har uteslutits:

Dr Sherri Tenpenny, USA:

– Detta nya vaccin är inte pålitligt. Det finns inga bevis för att det inte skadar dig.

Man har försökt utveckla ett vaccin sedan SARS-utbrottet 2002, men misslyckats. Varje intensivstudie på djurförsök (kanin och råtta) visar att infektionen av cellerna accelererade mycket snabbt och blev högre istället för tvärtom. En process som kallas ”transduction” har inträffat. [Min anm.: uppslagsboken förklarar: Transduktion innebär att delar av viruset infekterar en bakterie som tar upp bakteriellt DNA och för det vidare in i andra celler.] Transduktionsprocessen för in viruset i dina celler och omvandlar dem oåterkalleligt.

Den amerikanska läkaren Carrie Madej pekar på falskskyltad pandemi och skumma förfaringssätt med ickefungerande PSR-test och felrapporterade dödsfall i covid-19 i USA. Hon varnar för den nya teknik som används i vaccinerna, ett experiment med människorasen och påverkan på vårt RNA/DNA.

Dr Carrie Madej, invärtes medicin, chef för två kliniker, USA:

”Det finns ingen världsomfattande pandemi med covid-19. Vi använder en testmekanism som kallas PCR som aldrig har blivit designad eller godkänd för att diagnostisera någon som helst infektion. Det är inte på det här sättet som man ska diagnostisera. I själva verket får sjukhus och läkare [min anmärkning: i USA] provisionslön för att diagnostisera en patient som ”covid-19”.

Ovan på detta vill jag säga att jag aldrig själv kommer att ta ett covid-19-vaccin och jag rekommenderar ingen av mina patienter att göra det heller.

Detta vaccin är ett experiment med den mänskliga rasen, eftersom man använder modified messenger RNA (ändrat RNA som budbärare) och syntetiskt ändrat DNA i vaccinet och detta ska injiceras i den mänskliga kroppen. Dessutom används nano-teknologi. Det är första gången detta sker med den mänskliga rasen och ingen vet vad som kan hända oss. Väldigt många fruktansvärda saker kan hända oss och vi behöver undersöka allt detta närmare. Detta är mitt alarmerande nödrop till världen!”

Läkaren och vaccinforskaren Heiko Santelmann pekar på stora brister i testningen av vaccinet och tar stöd av kollegor som skrivit en medicinsk artikel i British Medical Journal.

Dr Heiko Santelmann, tysk läkare som arbetar i Norge. Har varit allmänläkare i 40 år och forskat i 20 år varav på vaccin i 10 år:

”Jag måste ropa ut att detta inte är en riktig pandemi och att covid-19-vaccinen inte är bevisade säkra eller effektiva. Jag håller med British Medical Journal (BMJ) att testningen inte har utförts hederligt. Utslaget 90 %:s effekt av vaccinet stämmer inte. Hur kan man spendera miljoner på vaccin som möjligen kan sterilisera män, kvinnor och även ofödda barn? [min anmärkning: jag har funnit en mycket kritisk artikel om vaccinets tillkomst i BMJ, publicerad 21 oktober 2020: LÄNK

Dr Johan Deniz, Belgien, har studerat hur samma nano-teknik som används i framställningen av vaccinen från början är tänkt att användas i militär krigföring och har tankar på om denna koppling med 5G skulle kunna ske även med oss civila som vaccineras. Tanken är obehaglig och referenser till påståendena saknas, vilket jag tycker är en allvarlig brist. Ett sådant här pass allvarligt uttalande medför ett ansvar och borde enligt min åsikt därför snarast följas upp, undersökas och komma upp i offentlig debatt där dr Deniz kan ges möjligheter att ytterligare förklara detta.

Läkaren dr Johan Denis, Belgien:

”Coronavaccinet är inte bevisat säkert och effektivt. Det finns inget medicinskt nödläge. Det är en påhittad pandemi.

Viruset är jämförbart med vanlig säsongsinfluensa då det gäller smitta och dödlighet.

Därför avvisar jag de extrema oproportionerliga metoder som tas av våra regeringar. Det finns inget medicinskt nödläge. Det är allt iscensatt för att göra dig mottaglig för att ta vaccinet.

Detta vaccin är inte tillräckligt testat och säkert. Det har utvecklats för snabbt. Vi har ingen aning vilka de långt gående effekterna kommer att bli. Det behövs mycket mer forskning. Det finns ingen orsak till brådska för det finns inget medicinskt nödläge.

Det skulle kunna vara så att vaccinet förändrar ditt DNA. I så fall är det oåterkalleligt och bestående för all framtid för kommande generationer. Detta är ett experiment med hela mänskligheten. Jag skulle aldrig ge det till mig själv, mina patienter eller till mina anhöriga. Vi är inga försökskaniner!

I detta vaccin finns nano-teknik inblandat. Nano-kroppar i hydro-gels har utvecklats för militära ändamål. Där finns starka indikationer att detta kan göra oss till ”puppets”, marionetter, med hjälp av våra smartphones förbundna med 5-G-nätet och AI, artificiell intelligens. Om så är fallet kan du förlora allt som betraktas som mänskligt, så var snäll och informera dig själv ordentligt, innan du bestämmer dig. Mycket användbar information kan erhållas på LÄNK

Dr Anne Fierlafijn påpekar att läkebolagen står fria från ersättningar till eventuella biverkningar av vaccinet. Inga försäkringar täcker in skador. Alla förtjänster går till vaccinationsindustrin och de tar inget som helst ansvar för sina produkter. Hon varnar oss och ber oss noga tänka igenom detta.

Dr Anne Fierlafijn, specialist på kroniska infektionssjukdomar, Belgien:

-Covid-19-vaccinen är varken bevisade säkra eller effektiva. Och jag anser det vara oacceptabelt med alla fördelar som går till vaccinationsbolagen. Farma tar inte ansvar för den produkt de tillverkar. Hur kan de förvänta sig att vi läkare ska injicera ett vaccin som vi tvivlar på och som kan utgöra risker och skador?

Mer och mer ser vi att detta inte är en verklig medicinsk epidemi. Följderna av det [mitt förtydligande: nedstängningar etc.] är vida större än själva skadorna p g av viruset. Från alla världens länder ser vi hur antalet coronafall presenteras falskt för att driva befolkningen till lydigt beteende och vaccinering så var snälla och var kritiska.

Gör er egen research och låt inte media manipulera er. Jag tror det är dags att reagera, dags att stå upp för din frihet och dina barns framtid. Gå inte med på restriktioner av din frihet och statlig kontroll p g av falska uppgifter om viruset. För det är just detta som pågår.

Läkarna avslutar:

-Var snäll att dela denna information eftersom det är extremt viktigt att förstå att vaccinet varken är bevisat säkert eller effektivt!

Här kan du se hela videon:

LÄNK 

(OBS! För att komma in i videon måste du klick på ordet LÄNK ovan!)

Kersti Wistrand

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.