New York undercover sjuksköterska beskriver COVID-19 som en kriminell bluff (hoax)

I mars efterfrågade jag visselblåsare som kunde klargöra omständigheterna för denna så kallade coronakris och reda ut huruvida hoten från covid 19 var rimliga.

TEXT: BÖRJE PERATT
Relaterad artikel på Utforskaren: Covidsiffror; fusk, bedrägeri eller grov sjukvårdsinkompetens?

Med visselblåsare menade jag då professionella utövare inom sjukvården som kunnat konstatera om något är upprörande fel oavsett statistikrapportering eller vårdinsats. Deras professionella iakttagelser vittnar om att:

Sjukhusen deltar i spridande av smitta och får betalt för att ange dödsfall som covid19. Videon ovan visar en visselblåsande sjukvårdspersonal i New York vid det som kallats covids epicenter av alla epicenter. Hon har genom dold kamera beskrivit hur covid19 smittar människor på sjukhus. En patient som kommit in för stroke läggs i samma rum som en patient med covid 19 och får smittan. Om strokepatinten sedan dör så anges covid19 som dödsorsak.

Testen är otillförlitliga på gränsen till falska. Länk

Statistisk baserar sig inte på diagnoser eller obduktioner. I flera fall behandlas vårdsökande inte alls och får ligga och dö trots att en enkel syrgasinsats skulle ha kunnat hjälpa dem.

Läkaren Jon Tallinger demonstrerar syrgasteknik på Karolinska Institutet utanför Folkhälsomyndighetens presskonferens om det aktuella läget för covid19. Foto Börje Peratt

Det är inte ovanligt att äldre personer kan behöva andningshjälp med syrgas. Sådan har inte erbjudits åldringar på äldreboenden och många har inte heller fått förväntad och självklar hjälp via sjukvården vilket skulle vara en normal åtgärd. Här har läkaren Jon Tallinger tagit fram sådan apparatur och försökt få äldreboenden att köpa in den och även uppmärksammat Folkhälsomyndigheten på möjligheten. Jag var med då han demonstrerade tekniken utanför FHMs presskonferens på Karolinska Institutet. Under den tid jag var där dök ingen press eller tjänsteman vid KI upp. Endast en förvaltare som försökte köra iväg Tallinger.
Vad som skulle kunna beskrivas som korrupt press har sedan drivit kampanj mot Tallinger i avsikt att diskreditera både honom och hans kamp för äldres rätt till liv.

Har begreppet “pandemi” använts i propagandistiskt syfte och om så utgör det bevis för att kommersiella PR-krafter utnyttjats för att köpa medier och trumma in begreppet fast det inte är en pandemi? Jag ifrågasätter om Public Service dvs Sveriges Radio och Sveriges Television är offer för sådan korruption. När forskare någon gång i framtiden kommer att räkna ut hur ofta dvs hur många gånger begreppet felaktigt använts i rapporteringar så kan vi finna att det är en orimlig upprepning enligt klassisk repetitiv reklam eller som i detta fall propaganda. Innebär det att Public Service sviker sina ideal och hur ska man journalistiskt kunna hantera sakfrågor om den etiska kompassen snurrar vilt? Märk väl varje gång pandemi används om detta virus är det felaktigt och den felaktiga användningen kan vidarebeordras även av “oförstående” som gått på myten.

Påståendet om “pandemi” bör ändå bedömas som ett bedrägeri då siffrorna för smittade inte kommer i närheten av kraven för en pandemi och inte i närheten av de årliga säsonginfluensorna. Säsonginfluensa drabbar i snitt på 12 månadersbasis globalt ca 200 till 300 miljoner (Corona Covid-19 officiellt dagens datum 18 milj). En vanlig säsonginfluensa kräver  normalt sett kritisk vård för 1% vilket globalt innebär vård för ca 3-5 miljoner insjuknade. Statistiken för Corona Covid19 kommer inte i närheten av smittade vid normal säsonginfluensa och saknar trovärdighet då sjukvården helt tappat bort sin etiska kompass, bidrar till smittan och fastslår sjukdomsorsak utan diagnoser eller genom bristfälliga tester och där flera etablerade forskare och läkare ifrågasätter om det finns en strategi att driva upp statistiken: Otillförlitlig coronarapportering – Vad händer om människor upptäcker att de blivit lurade.

Flera vittnesmål handlar om att äldrevården har låtit äldre ligga och dö på sina rum utan mat och vätska. Trots att man inte sedan gjort någon obduktion så har dödsattesten blivit covid 19. I USA får läkare tusentals kronor för att utfärda sådana bedrägliga dokument. Flera visselblåsande läkare har ställt sig frågande till varför myndigheterna önskar skriva upp dödstalen med påståenden om covid19 och att man vägrar behandla med vetenskapligt bevisade framgångsrika metoder där man bortsett från beprövad erfarenhet, det som annars i Sverige är en dominerande grundprincip. Om det kommit uppmaningar från Världshälsoorganisationen eller via andra suspekta kanaler att ignorera fungerande metoder så brukar Sverige vilja vara bäst i klassen och det är inte osannolikt att uppmaningar om att låta alla sjukdomar och dödsfall anges covid 19 så kan det ha lett till dagens mycket ifrågasatta siffror. Istället för 0,1% dödlighet blir Sveriges 7,5% dödlighet i särklass.
Bakom en sådan strategi finner vi riktlinjer från Dr Anthony Fauci chef över NIAID och i stort sett bas över hälso- och smittskyddsorganisationen i USA. Han har haft samma position under 5 presidentperioder och känner sig tillräckligt stark för att utmana president Trump och även gå i clinch med honom. Det senaste påståendet om förhöjt antal döda av covid19 bygger enligt samstämda uppgifter på en manipulerad statistik som lett till att Fauci nu anklagas för bedrägeri.

Baseras Världshälsoorganisationens direktiv och restriktionerna på felaktiga slutsatser eller är avsikten helt enkelt att skrämma upp hela världen och få belägg för att man kan lyckas göra det med enkla hot om en smitta som uppförstoras genom medier? Dagens WHO ledare har bakgrunden för en sådan infernalisk politik.

Hysteriska påståenden om att vilja begränsa smittan ska vägas mot att inte särskilt många blir smittade relativt andra virus/influensor, i själva verket långt färre än vid en säsonginfluensa och av dessa smittade blir inte särskilt många svårt drabbade. Skräckscenerna har dock fått stor uppmärksamhet genom synnerligen dubiös men effektiv propaganda.

Tusentals i Berlin mot COVID-19-åtgärder. I Berlin gick närmare 20 000 invånare ut i en demonstration mot restriktionerna och hade skyltar som protesterade mot den globala nedsläckningen av demokratier och yttrandefrihet. Hur länge videon får ligga uppe på Youtube återstår att se.

“Direktiven om att bära mask är galet överdrivna.”

John Ziegler i ett supervisormeeting om restriktioner där han raljerar över masktvånget.

Direktiven om hygien och handsprit anses också av läkare vara kraftigt överdrivna rent av kontraproduktiva. Intressant är hur så kallade “faktagranskare” anser sig veta mer än läkare som är ute i hetluften och lyckas få sociala medier att stänga ned videos och artiklar som redovisar fakta.

Påståendet om att det inte finns någon kur mot viruset är grovt felaktigt. Ett stort antal kompetenta läkare och sjukvårdspersonal har reagerat kraftfullt på dödstalen och menar att paniken är obefogad och att inte en enda smittade bör dö av covid. Högst sannolikt är det andra underliggande sjukdomar som i så fall har orsakat att en patient avlidit.

Amerikanska läkare protesterar mot brister i vård av COVID-19 och dess felaktiga propaganda. Istället talar man om att hydroxiklorokin fungerar!! Inte bara som ett botemedel i samverkan med Zink och Azithromycin, utan också som ett förebyggande åtgärder när det tas ensamt.

Denna video med ett stort antal läkare som åkt till Washington för att tala om för politikerna att det finns fungerande medel mot covid19 har bannlysts och man kan fråga sig vilka intressen som ligger bakom sådana angrepp mot yttrandefriheten. I alla händelser tycks sådana intressen vara ovilliga att släppa fram fakta om mediciner som framgångsrikt både behandlar covid19 och ger skydd. Sådan inkvisitorisk maktfullkomlighet bevisas inte bara av att videon har bannlysts utan också för att genom bedrägliga påståenden om ”objektiva granskare” påstå att det inte finns någon medicin mot covid 19 och sedan påstå att det enda säkra skyddet är vaccin. Här går tom Politifact läkemedelsindustrins ärende. Samtidigt står det klart att sådan coronavaccin som prövats är otillräcklig och försök på rekryter i USA visar snarare att risken ökar att få covid efter sådan vaccinering. Dylika rapporteringar tycks ha försvunnit från google eller dolts.

Förslaget om ett vaccin mot denna virus är kontraproduktivt eftersom det saboterar immunförsvaret och hotar folkhälsan.

Vaccin har sin roll i skyddet för människan mot allvarliga sjukdomar. Men i detta fall kommer man inte att nå upp till ett tillfredsställande skydd och det är ytterst tveksamt om det ens ska skjutas in i människor eftersom de allra flesta inte ens upplever någon sjukdom. Riskgruppen som kan få mer allvarliga reaktioner utsätts dessutom för en större risk om de vaccineras. Således är covid19 vaccin ett slöseri med pengar och ett  risktagande för annars friska människor. Upprepad influensavaccinering hälsovådlig. Jag kan inte undfly tanken om hur Klenners framgångsrika metod att bota polioinsjuknade tystades ned, inte bara i Sverige utan framförallt i USA och direktiven därifrån var att vaccinera. Vi ser motsvarande strategi idag. Läkare som lyckas att med naturliga medel göra svårt sjuka helt friska har av svenska medier förföljts och av svenska domstolar dömts till att förlora sin legitimation. Jag har ju gjort två dokumentärer om Dr Erik Enby för att illustrera hur en sådan inkvisition kan gå till. Se dem gärna. Denna sida DocEnby med Enbydokumentärerna liksom några av mina andra hemsidor om filmer har utsatts för hackare men det har bara inneburit att ytterligare sikte på:

Granskningen av dem som nu tycks ha tagit över WHO, Världshälsoorganisationen. Se: Antihumanismen bakom Covid19?

 

Tillräckligt många fakta finns för att Anthony Fauci NIAID och rådgivare i USAs coronakommission har tagit initiativ till utveckling och produktion av coronaviruset covid19 och sedan tagit patent på ett vaccin mot samma virus.

National Institute of Health Director Dr. Francis Collins och National Institute of Allergy and Infectious Diseases Director Dr. Anthony Fauci träffar Bill Gates of the Bill och Melinda Gates Foundation för att diskutera forskningsmöjligheter inom global hälsa i juni 2017 på NIH. Foto-Kredit: National Institute of Health

Anthony Faucis samröre med Bill Gates som idag är största delägare i WHO är också fastslaget.  WHO har drivit denna propagandakampanj liksom svininfluensakampanjen i samverkan med läkemedelsbolag. WHOs korrupta förhållanden är bevisade av en kommission tillsatt av EU. Länk

Läkemedelsindustrin använder avsevärda medel till att muta tjänstemän och till att finansiera propagandakampanjer i alla större medier! Och de kommer att göra enorma vinster på Corona.

Reuters har fått i uppdrag att motverka spridningen av dylika uppgifter som är negativa för gänget bakom covid19 genom en artikel som motsätter sig de grava anklagelserna. Länk

Att de flesta större medierna runt om i världen har följt direktiven från WHO och medverkat till masshysterin är tydligt för var och en som är det minsta insatt i mediestrategier. Jag ber dig fundera ett varv till. Ska vi varje år ha en polisstatsliknande situation då säsonginfluensa bryter ut?

scrolla ned till Video

Bevis för att CV19 är ett globalt bedrägeri framförs i videon ovan av 640 läkare

Det är anmärkningsvärt att ett virus som relativt sett inte alls är särskilt smittsamt i jämförelse med andra andra och som i praktiken drabbar ytterst få ska leda till dessa världsomvälvande konsekvenser!  Alldeles oavsett dina protester om att folk du känner har lidit och dött så vet du inte säkert att det är covid19!!! Och det spelar egentligen ingen roll. Är det din mening att en liten snuva, i över 90 % av fallen, räcker för att vi ska inrätta karantän? Ska WHO och läkemedelsindustrin bestämma över våra styrelseskick och manipulera hela mänskligheten till vaccinkampanjer som ger patentägarna oerhörda intäkter och sätter samhällsekonomier i konkurs? Är det din uppfattning att vi ska ha ett sådant samhälle som åsidosätter våra mänskliga rättigheter och ytterligare berikar de redan vulgärt förmögna?

Avslutningsvis, jag motsätter mig inte att människor fått besvär av förkylning, lunginflammation, influensa och virus. Detta får vi årligen men ska det innebära polisstat och tvångsvaccinering. Denna karantän är absurditeternas absurditet om man beaktar att c19 inte har smittat ens 10% jämfört med en vanlig säsonginfluensa och vars påstådda dödlighetsstatistisk, inte heller är särskilt alarmerande. Italien idag 35 t mot 70 t vid en vanlig säsonginfluensa. Fusk med statistisk antas ha uppmuntrats av WHO och folkhälsomyndigheter.

Vad kan då du göra? Ja fundera över om du ska bära mask  och ta en allvarlig fundering på om du ska låta din kropp utsättas för c19vaccin ! Låt dig inte skrämmas av restriktioner och återta dina fri- och rättigheter.

Börje Peratt

RELATERADE ARTIKLAR
Läkare ifrågasätter coronastrategi LÄNK
Specialistläkare starkt kritisk till vård av covid19 sjuka LÄNK
Fungerande botemedel mot coronasmitta motarbetas. LÄNK

3 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.