Poul Bjerres hem Vårstavi i Grödinge. Eget. Wiki Commons

Nära Vårsta centrum vid väg 225 i ligger ett vackert hus. Bakom ett högt plank, möter oss utsikt över Malmsjön och där ser vi en vacker villa, Vårstavi. Här bodde Poul Bjerre (1876-1964).

TEXT och FOTO: Rita Schwarz

Jag besöker platsen inför 1:a advent och återvänder för en intervju med Anita Widén,
ordförande i Poul Bjerre sällskapet. Äntligen kommer jag hit. I åratal har jag hört om huset och i ännu längre tid har jag varit intresserad av Bjerres livsverk. Redan 1911 introducerade Poul Bjerre Sigmund Freud och psykoanalysen i Sverige. Tillsammans med Carl Gustav Jung ansvarade Bjerre för flera europeiska kongresser inom psykoterapi och psykoanalys. Själv säger jag gärna att Bjerre förde Jungs ”fana” till Sverige. Han var verksam själsläkare, konstnär och författare och utvecklade sin form, psykosyntes, ur psykoanalys.

Bild av Poul Bjerre på bord. Foto Rita Schwarz

Huset är unikt. Han ritade det själv, konstverk och inredning är hans skapelse, tillsammans med hustrun Gunhild. De flyttade in 1915 och det har i princip stått orört sedan den tiden.
Utan överord har denna plats ett stort kulturellt värde. Mina associationer går direkt till Ellen Keys Strand vid Vättern. Jag konstaterar under mina besök att, interiören är väl bevarad, ser ut som förr, toppmodernt under 1910-talet. Byggnaderna och parken speglar Poul Bjerres personlighet. Innan Bjerre fann sitt Vårstavi hade han sin mottagning inne i Stockholm. Vårstavi kom att bli mötesplats för dåtidens kulturelit.

Kandinsky “Gift to Poul Bjerre” akvarell i början av 1900-talet Public Domain

Kandinsky målade ”Gåva till Poul Bjerre” under sitt Sverigebesök. Carl Milles, som var hans ungdomsvän, kom på besök och här finns flera av hans verk. Huset är i sig ett stycke konst och har dessutom en unik och – vad vi numera kan benämna en omfattande konstsamling. Här finns ett fantastiskt bibliotek. Man kan följa Bjerres tidiga studier och skrifter rörande psykisk hälsa med konsten och naturen som läkande krafter.

Under åren har verksamhet av skiftande slag förekommit. Man har kunnat besöka hemmet, parken eller ta del av de aktiviteter som Stiftelsen Vårstavi och Poul Bjerresällskapet anordnat. Jag nämner gärna i sammanhanget Kerstin Hultgren, Vårtavis värdinna, som under många år tillsammans med Folke Larsson introducerade symboldrama i kretsen vid Vårstavi.

Symboldramaföreningen har årligen återkommit med utbildningar. En stiftelse har förvaltat huset sedan Bjerres död 1964, och vill nu sälja på grund av ekonomiska svårigheter. Föremålen ska dokumenteras och kan eventuellt komma att lånas ut till museer. Anita Widén antar att grunden till problemet ligger i stadgarna. Bjerre skriver inget alls om att man ska bevara Vårstavi som fastighet utan att ”avkastningen ska gå till huset och vetenskaplig forskning av psykoterapi och dess rön”. Senare, lades till hur boksamlingen skulle skötas.

Foto Rita Schwarz

För att klara av omkostnader såldes, 2004 Kandinskytavlan för 6,5 miljoner. En replika hänger i huset. Stora investeringar gjordes med att lägga om tak, installera värmepumpar och i färger. Nu är det höga entreprenadkostnader för el, trädgårdsskötsel. Stiftelsen har de senaste åren gjort paus i utdelningen av det årliga stipendiet.

Kammarkollegiet har endast att uttala sig om stadgeändringar och kan varken säga ja eller nej till försäljning, J O har tackat nej till att granska stiftelsen och Länsstyrelsen som har tillsyn, håller sig avvaktande. Man har haft kontakt med jurist som gått genom alla handlingar. Enligt den genomgången skulle det vara o k att sälja, då det inte bryter urkunden. Stiftelsens ordförande har vänt sig till Waldemars udde för katalogisering; till Kungliga biblioteket för att ta hand om Poul Bjerres böcker och till Svensk Museitjänst angående förvaring.

Anita Widén, ordförande i Poul Bjerre Sällskapet. Foto Rita Schwarz

En grupp om cirka 1000 personer, med Birgitta Mörk och Barbro Gramén från Grödinge hembygdsförening samt Anita Widén från Poul Bjerresällskapet, vill inte att Vårstavi går förlorat, att huset töms, att villan säljs, utan att helheten bevaras för framtiden och för en bredare allmänhet. Stockholms Läns Museum anser att Vårstavi är i byggnadsminnesklass. Någon köpare till Vårstavi finns ännu inte. Men enligt den satta tidplanen ska huset var tömt vid årsskiftet och då redo för försäljning.

Passa på att besöka denna fantastiska plats. För att få komma, in kontakta ordförande för Poul Bjerre sällskapet, Anita Widén: eller för Stiftelsen, ordförande Claes Ånstrand se hemsidan.

Resväg till Vårstavi:
Kollektivt: Pendeltåg mot Södertälje till Tumba station. Byt till buss 716 mot Bremora, gå av Vårsta Centrum och gå ca 250 m mot Nynäshamn till Vårstavi, Nynäsvägen 4.

Egen bil: Kör via avfart och håll fil mot E4 / E20 söderut 7,2 km till trafikplats Västberga / Nyboda, håll till höger och följ skylt Helsingborg vidare till avfart Tumba rakt fram till exit 146a trafikplats Hallunda vidare 200 m håll höger kör rakt fram i rondellen och fortsätt vid trafikljusen mot Tumba framme vid Tumba C håll vänster i trevägskorset mot Nynäshamn = väg 226, kör rakt fram till Vårsta centrum håll vänster i rondellen 200 m. Vårstavi på höger sida.

Rita Schwarz

Källor
Hemsida
Nyhetsbrev Nr 4 år 2019 – för Poul Bjerresällskapets medlemmar.
YOUTUBE: Jungpodden om Poul Bjerre och Vårstavi

Länkar
SVT Kultur
Mitti Nyheter
Mitti Nyheter2
Historiehuset
Björn Sahlin Namninsamling PDF

1 COMMENT

  1. HEJ! Hur används huset i nuläget? Används det enbart av föreningen? Om det går att koppla huset som ett museum som går att besöka, kanske det finns andra möjligheter att slippa sälja huset. Kanske kopplat till ett cafe sommartid, med öppna föreläsningar inom psykologi/psykiatri i rätt anda. Det finns mig veterligt rätt många liknande hus som är intressanta kulturhistoriskt. En hel del finns där vi bor och också i Saltsjöbaden. De flesta är i privat ägo. Olle Nymans huskomplex här i Duvnäs med ateljeer, cafe och spännande trädgård med rester av kruk och porslinssamlingar, går att besöka men ägs av en stiftelse som alltså driver komplexet m.hj.a. visningar och cafe m.m. Ateljen går att hyra för den som har råd.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.