17 september, 2019

Whanganui – floden som juridisk person

Den nyazeeländska floden Whanganui fick 2017 som första flod i världen juridisk status som en person med samma rättsliga skydd som en människa eller ett företag. Landets ursprungsbefolkning, maorierna, har i decennier kämpat för sitt gamla synsätt på vilket naturen ska respekteras. Nu har de sedan … [Read more...]

Våra medicinalväxter: 5. Luddunört

Teavkok av Luddunörten, Epilobium parviflorum, anses verka mot lättare prostatabesvär samt lindra blås- och njurproblem. Den är allmänt förekommande i hela Syd- och Mellansverige och växer på fuktiga näringsrika marker. Kanske har du den som ogräs i ditt trädgårdsland.  TEXT: KERSTI … [Read more...]

Våra medicinalväxter: 4. Kamomill

Kamomill är den mest använda läkeväxten i Europa. En gång i tiden var den kvinnoörten framför andra. Idag används den för sina inflammationshämmande, bakteriedödande, sårläkande, kramplösande och svettdrivande egenskaper. TEXT: KERSTI WISTRAND Kamomill (Matericaria Chamomilla) växer på odlade … [Read more...]

Elsparkscykeln en trafikfara!

Är elsparkcykel ett smidigt transportmedel eller störande trafikfara? Det reser frågor om elsparkcykelns vara eller inte vara. TEXT OCH FOTO: KERSTI WISTRAND Elsparkcykel i krock, en allvarligt skadad Rubriken på löpsedeln drar till sig blickarna. Elsparkcyklarna blir allt fler i våra större … [Read more...]

Våra medicinalväxter: 3. Johannesört

Johannesörten, hypericum perforatum, innehåller det röda färgämnet hypericin, som är lätt stämningshöjande. Johannesörtsoljan ökar blodgenomströmningen och är därför kramplösande. Den kan masseras in vid muskelvärk, nackspärr och ryggskott. TEXT: KERSTI WISTRAND BILDER WIKICOMMONS Johannesört … [Read more...]

Våra medicinalväxter: 2. Rölleka

Röllekan är sårläkande och kramplösande och var obligatorisk i de romerska soldaternas packning. TEXT: KERSTI WISTRAND Röllekan förekommer allmänt över hela Sverige och växer på torra gräsmarker, åkerrenar och backar och kan bli upp till en halv meter hög. Blommorna är oftast vita, men kan … [Read more...]

Våra medicinalväxter: 1. Groblad

Plantago major, groblad. Varför inte passa på att så här sommartid studera lite svenska medicinalväxter? Kersti Wistrand börjar med att botanisera på sin innergård i centrala Stockholm och finner där grobladet, känt för sina sårläkande egenskaper. TEXT och FOTO: KERSTI WISTRAND Groblad … [Read more...]

Kristallen den fina . . .

Den svenska folkvisan ”Kristallen den fina som i solen månd´ skina” sjöngs förr i världen i midsommartid. Kersti Wistrand gör en betraktelse över bergskristallens betydelse hos naturfolken och berättar här hur en del indianstammar behandlade sina bergskristaller vid sommarsolståndet. TEXT: KERSTI … [Read more...]

Hästviskaren Emelie Cajsdotter hos kungens hästar

De arabiska fullbloden i Jordaniens kungliga stall ses som andliga budbärare. Den svenska hästviskaren Emelie Cajsdotter är deltidsanställd där sedan några år tillbaka. Kersti Wistrand ger ett sommartips om Sanna Lundells SVT play-dokumentär som ingår i serien ”Flocken” om hästar. TEXT: KERSTI … [Read more...]

Operation Rädda bina

Ungefär en tredjedel av den mat vi äter är pollinerad av insekter, som drastiskt minskar. Till orsakerna hör gifter och minskad biologisk mångfald och därmed brist på föda. En tredjedel av våra svenska vildbiarter håller på att försvinna enligt Naturskyddsföreningen som gett tips hur vi kan hjälpa … [Read more...]