En grupp läkare har lanserat ett läkarupprop för att minska restriktioner och förbättra skyddet för riskgrupper. Som läkare och forskare vill de höja sina röster mot de skadliga restriktioner som pågår i Sverige. Igår kväll hade jag ett långt samtal med en person som jobbat i frontlinjen sedan januari 2020. Jag kan inte avslöja hens identitet då som hen sa då får jag se mig om efter ett nytt yrke. Det blir en separat artikel Falsklarm! Medier orsakar till panik i samhället och upplopp på sjukhus men en del av informationen från vårt samtal passar här.

PRESENTATION OCH KOMMENTARER BÖRJE PERATT
Läkaruppropet skrivet av Sven Román, överläkare och specialist i barn och ungdomspsykiatri
Nils Littorin, ST-läkare i psykiatri, doktor i klinisk mikrobiologi
Sebastian Rushworth, AT-läkare

Läkaruppropet samlar läkare och forskare som protesterar mot de skadliga restriktioner som pågår i Sverige. De politiska kraven på total nedstängning av samhället finner inget vetenskapligt stöd. Studier, publicerade bland annat av ansedda The Lancet, visar att lockdowns i syfte att hindra smittspridning av Covid-19 saknar evidens. Den eventuella nyttan med nedstängning av samhället måste vägas mot de dokumenterat negativa effekter det för med sig i form av uppskjuten vård, bristande skolnärvaro och undervisning, fysisk inaktivitet, isolering och psykisk ohälsa, försämrad framtida folkhälsa, arbetslöshet och konkurser.

De kanske mest missriktade åtgärderna är de som drabbar barn. Enligt CDC, amerikanska smittskyddsenheten, är Covid-19 farligare för äldre än vanlig säsongsinfluensa, men för barn är risken att dö lägre än vid influensa. Precis som FHM hävdar är barn och skolor inte drivande i pandemin. Ett stort antal studier visar att skolstängningar inte minskar smittspridningen i samhället, men effekterna av distansundervisning för utsatta barn kan bli förödande. Barns idrottsaktiviteter har varit inställda och viss tävlingsidrott är fortsatt begränsad, vilket försämrar deras allmänna hälsa och immunförsvar. Att en hel generation får sämre utbildning kommer att påverka deras framtidsutsikter.

Att i ett läge, där Covid-19 inte längre utgör ett akut hot och Sverige har haft underdödlighet i drygt en månad, införa hårdare nedstängningar än våren 2020 är orimligt. De flesta av de länder som infört striktare åtgärder än Sverige har haft högre dödlighet, ett tydligt tecken på att metoderna inte hjälper. Skadan för våra samhällen är nästintill oöverskådlig och med långvariga konsekvenser. Två av Sveriges främsta experter på global hälsa, professorerna Anna Mia Ekström och Stefan Swartling Peterson, har nyligen utifrån bland annat FN-statistik beräknat att lika många har avlidit som en följd av restriktionerna som av viruset. Då restriktionerna framför allt dödar barn och unga vuxna är antal förlorade levnadsår sannolikt fem till tio gånger högre på grund av samhällets nedstängning jämfört med effekterna av viruset.

Vi är även kritiska till vaccinpass, som i förlängningen innebär ett förtäckt tvång att vaccinera sig. Det är viktigt att vaccination sker frivilligt. Att genom vaccinpass dela in befolkningen i två grupper för exempelvis resor, konsertbesök och idrottsevenemang anser vi vara diskriminering och sannolikt i strid med svensk grundlag.

Det finns även tveksamheter med pandemilagen. Den drevs igenom utan en ordentlig genomlysning och om vi i en framtid skulle få en mer auktoritär regim kan lagen användas på ett mycket destruktivt sätt….

KOMMENTAR: Förslagsställarna kommer in på medicinska rekommendationer och förslag till satsning på sjukvård, anställningsförhållanden och löner som du kan läsa vidare på här]

ÅTER TILL TEXTEN… Covid-19 är en sjukdom som främst dödar gamla och sjuka. Medianåldern för de avlidna är 84 år, vilket är högre än medellivslängden i Sverige. Ett fokuserat skydd av denna riskgrupp, samtidigt som unga, friska individer med låg dödlighet bör fortsätta arbeta, idrotta och gå i skolan, är en folkhälsolinje. Att stänga skolor och inskränka livet för flera miljoner barn står däremot inte i proportion till faran och blir kontraproduktivt ur ett folkhälsoperspektiv.

KOMMENTAR därefter föreslår man åtgärder som många läkare och andra inte alls håller med om och åtgärder som jag menar är motsägelsefulla och direkt destruktiva.  Givetvis bör vi fortsätta att rekommendera social distans, handtvätt och att stanna hemma vid symtom tills pandemin är över. Den meningen är på många sätt så tveksam så egentligen borde den inte ens citeras. Men bara att skriva tills ”pandemin är över” vittnar om antingen okunskap, omdevetenhet eller att man ramlat i PKträsket. Eftersom vi aldrig har haft en pandemi kan vi inte vänta på att den är över. Den har aldrig funnits! Och sedan det här med social distans som underminerar utvecklingen av folkimmunitet. Hur kan läkare ens föreslå det? Likaså panisk handtvätt och spritande som också är detsruktivt.  Det ska vara en rimlig hygien inte en som förstör hud och slemhinnor.

Förslagsställarna fortsätter sedan med mer konstruktiva förslag.

ÅTER TILL TEXTEN: Utöver onödiga restriktioner som nämnts ovan bör vi tillåta kultur- och idrottsevenemang med viss publik, gudstjänster, tävlande för barn i all idrott, motionsverksamhet för vuxna, körsång, att simhallar och bibliotek hålls öppna och att fler personer får vistas på restauranger och i butiker. Munskydd för allmänheten bör inte rekommenderas då det saknas evidens för att åtgärden minskar smittspridning samtidigt som det finns fysiska och psykiska hälsorisker.

Sedan 1 februari 2021 har vi enligt SCB:s statistik en underdödlighet i Sverige och sannolikt en utbredd immunitet. Den 10 mars hade 84 procent av äldre i särskilt boende fått två vaccindoser och 63 procent av äldre med hemtjänst fått en vaccindos.

Vi föreslår:

  • Att onödiga samhällsrestriktioner inklusive distansundervisning i grund- och gymnasieskola upphör.
  • Att planerna på vaccinpass skrotas.
  • Att skyddet för riskgrupper ökar och
  • Att regeringen och FHM i framtiden alltid presenterar en risk/nytta analys för de restriktioner som införs.

Denna deklaration var författad och underskriven den 12 mars 2021 av:
Sven Román, överläkare och specialist i barn och ungdomspsykiatri
Nils Littorin, ST-läkare i psykiatri, doktor i klinisk mikrobiologi
Sebastian Rushworth, AT-läkare

SLUTKOMMENTAR
Läkaruppropet är ett uttryck för att komma till rätta med vansinnet och de orimliga restriktioner som politiker ålagt folket. Men Läkaruppropet kommer inte till rätta med de bakomliggande orsakerna vars drakoniska insatser skrämt upp större delen av befolkningen och fått dem att i en masshysteri vandra mot tillintetgörelse av inte bara vår kultur och våra mänskliga rättigheter utan rent av om inte hela mänskligheten så en ansenlig del. Istället för att inse att det är fienden som orsakat denna coronarelaterade katastrof så har man vänt sig mot dem som har sett den verkliga fienden och som försöker göra något åt situationen.

Börje Peratt

Corona möter pesten av Börje Peratt på ”Författare” https://borjeperattwriter.wordpress.com/2021/04/14/c-orona-moter-pesten/

2 COMMENTS

  1. Tack Börje för ditt fantastiska jobb med att avslöja ”coronabluffen” och synliggöra de destruktiva konsekvenserna av detta vansinne. Tack för den roliga och talande berättelsen om Coronan och Pesten :-D. Det ska bli intressant att se vad som händer när allt avslöjas.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.