Att utvinna hälsa från träden – rysk folkmedicin

6
2536

Foto: Victoria Bodnorova, Pixabay.com

Inom den gamla ryska folkmedicinen kunde man lindra t.ex. reumatism genom kunskap om trädens helande effekter. Kersti Wistrand delar med sig av dessa kunskaper som hon tagit del av under vistelser i broderlandet Ryssland.

TEXT: KERSTI WISTRAND

Ett gammalt ryskt talesätt lyder: ”Den som planterar ett träd välsignas av sina barnbarn; den som hugger ned ett träd förbannas av dem.”

Under 90-talet vistades jag en del i Ryssland i samband med min forskning kring upplevelser hos barnafödande kvinnor och gavs då tillfällen att genom mina ryska kontakter besöka några folkmedicinska centra i både Moskva och St Petersburg där jag fick ta del av en del gamla kunskaper. Sägas bör att jag inte talar ryska utan har översatt mina anteckningar kring trädens medicinska verkan via engelskan. Var så god att ta del av denna uråldriga kunskap som troligen även har funnits i vårt land en gång i tiden!

Bioenergi

Bioenergi är ett mycket gammalt begrepp. I Tibet och Indien har man kallat det prana, livsenergi. I Kina talar man om ki- eller chi-. I västerlandet benämner man den ibland od- eller orgonenergi. Bioenergin är en förutsättning för allt liv. Alla levande ting, träd liksom människor, har ett s.k. bioenergifält runt omkring sig, osynligt för det fysiska ögat men mätbart med speciella instrument. Storleken av detta energifält visar på hälsoläget. Hos en frisk människa sträcker sig bioenergifältet cirka 170 cm runt hela kroppen. Krymper det är det ett tecken på sjukdom. Om t.ex. personen i fråga är utbränd är bioenergifältet endast några centimeter utanför kroppen.

Varje trädart har sitt speciella bioenergifält som det utstrålar. Det finns såväl bioenergigivare som ”vampyrer” eller utsugare bland träden, men båda kategorierna kan användas i helandets tjänst, antingen som förstärkare av energi eller som utdragare/ utsugare av smärta mm.

Till energigivarna räknas bl.a. ek, tall, lönn, äppelträd och ask.

Ek: stärker den inre psykiska styrkan och ger glädje och klarhet i tanken.

Björk: påverkar behandlingen av hudsjukdomar, ökar människans immunitet och mjukar upp spänningar. Inte alla kan få hjälp av björken, endast de som älskar henne med stor tillgivenhet.

Tall: Rengör luftrören och förbättrar ämnesomsättningen i kroppen, men de som lider av hjärtproblem och huvudvärk rekommenderas att inte gå för lång tid i tallskog.

Ceder: mycket stark bioenergi, ger stark universell näring till alla.

Acacia: ger glädje och friskhet, gott humör. Särskilt bra för kvinnor.

Till ”vampyrerna” räknas asp och poppel. Dessa kan användas till att dra ur och lindra smärta men ska sedan användas med andra efterföljande trädarter som stärker människans bioenergifält. Aspen dämpar även sjukdomsframkallande bakterier.

Övriga träd har jag inga anteckningar om.

Ett energetiskt starkt träd måste vara minst tio år med friska, opåverkade grenar och bark samt ha en stor krona. Det bör stå ensamt och utan andra träd eller buskar på 4 – 6 meters avstånd.


Lönn. Foto: Gellinger, Pixabay.com

Trädet tar emot ren energi från ovan. Det samlas i kronan och går ut genom grenarna och stammen. Om en person står på marken med ryggen vilande mot stammen av ett energigivande träd eller lutar pannan mot den, påverkar trädets energifält människans och ger henne kraft. Alla människor har inte samma förutsättning att känna in energierna. Den som har ett öppet sinne och är naturälskare eller konstnärligt lagd har det lättare att ta del av energin.

Du kan pröva dig själv genom att höja handflatan till huvudhöjd och ställa dig 1, 5 meter från trädstammen. Gå sakta och vördnadsfullt mot trädet. Ungefär en meter från trädet kan du, om du är känslig, känna en värme och kanske en pirrande förnimmelse i handen (ibland måste man träna sig någon vecka). Därmed visar trädet sin starka bioenergetiska förmåga. Påbörja då en inre kommunikation med trädet. Hälsa på det och önska det lång och god livslängd och be det dela sin energi med dig. Luta din panna mot stammen eller stöd din rygg mot den. Nu har du ställt in dina frekvenser och kopplat dem till trädet och är redo att ta emot dess energier.

För att fylla dig med energi kan du även lägga en hand (höger hand för kvinnor och vänster hand för män) mot trädet och den andra över solarplexus. Ställ dig på detta vis en stund varje dag. Efter ungefär en vecka kan du börja känna trädets energier.


Foto: Silviarita, Pixabay.com

Om du lider av någon speciell åkomma, måste du ha kunskap om vilka träd som passar dig och hur länge du kan stå vid trädet. Försök då gärna stå så att den sjuka delen vidrör stammen. Slut ögonen och koppla av. Föreställ dig mentalt att ett flöde av vit energi i form av en varm våg från rymden går genom trädets krona och stam och ned genom rötterna i jorden. Nu börjar du andas rytmiskt. Under inandningen föreställer du dig att den vita energin kommer in genom fötter och händer och samlas i solar plexus, där energin koncentreras och lagras. Håll andan en liten stund och koncentrera dig på kraften i solarplexus. Andas ut och börja om etc. På sommaren ska man inte stå längre än 2 – 6 minuter i denna position; på vintern högst 10 minuter. När du är färdig med din övning tackar du trädet och visar din vördnad. Man bör inte utföra denna övning nära sänggåendet utan minst 2 -3 timmar innan eller när som helst under dagen.

Resten av denna redogörelse består av en sammanfattning av en artikel publicerad i det ryska magasinet ”Inward Path”, nr 1/1992 som då gavs ut på engelska. Journalisten Mikhail Dmitruk berättar här hur han blir botad genom trädens helande förmåga under den ryske naturläkaren Evsei Meilitlevs ledning. Detta ägde rum utanför Moskva.

Jag har personligen aldrig träffat Evsei Meilitiev men hörde talas om honom. Denne menar att sjukdomar beror på frekvensstörningar och att dessa i många fall kan korrigeras genom trädterapi.

En läkare hade t.ex. bett honom om hjälp där skolmedicinen dömt ut en patient som var sängliggande i en obotlig sjukdom med svår värk. Man fick rådet att såga ut tunna rundlar ur björk- och poppelgrenar. Poppelrundlarna användes till att suga ut värken. Redan efter en halvtimme lättade smärtorna. Små tärningar av björkrundlar lades sedan mellan patientens skulderblad för att återge styrkan. Patienten sades efter en månad ha tillfrisknat med denna metod.

Den ryske naturläkaren Evsei Meilitlev, Foto från Inward Path.

Synska människor som kunde se energifälten hjälpte i forna tider sina medmänniskor att få kraft och styrka ur både träd och växter. Man kunde också använda slagrutor och pekare. Under senare år finns även andra instrumentet för att mäta bioenergifälten. Evsei Meilitlev använde ett instrument som i artikeln benämns med det engelska ordet ”frame” (ram? speciell typ av pekare?), som jag inte sett i verkligheten. Man kan mäta energifältet i gradantal med det. Kanske någon läsare känner till instrumentet och kan ge information i kommentar efter artikeln?

Att utvinna hälsa ur träden 

Journalisten Mikhail Dmitruk får själv berätta:

– När jag var elva år utvecklade jag reumatism. Under de följande åren var alla mina leder och mitt hjärta påverkat. Vid tjugotvå var jag en invalid och var nära att dö på sjukhuset, men jag ville inte ge upp utan kämpade. När jag skrevs ut försökte jag allehanda kurer: råkost, fasta, yoga- och andningsövningar. Allt detta gjorde att jag lyckades leva tio år till, jag hankade mig fram men blev inte frisk. Jag förblev sjuk i polyartrit och så fort jag slutade ta smärtstillande kom värken över mig. Den var så svår att jag inte kunde röra mig och jag var tvungen att ta en ny dos antibiotika.

Mikhail Dmitruk fick så höra talas om Evsei Meilitlevs helande genom trädmetoden och uppsökte denne. Under det första mötet bad han Mikhail luta sig mot en ekstam och pekade med en metallram (metal frame) mot hans bröst för att mäta det biologiska fältet. Ramen rörde sig inte.

– Eken reagerar på dig, sa Meilitlev. Dess kraftlinjer knyter an till dig. Du och eken formar liksom två poler av en magnet. Det är som en fysiklektion: om du lägger magneten på ett papper med metallspån, så arrangerar sig spånen på ett visst sätt kring de båda polerna.

När Mikhail steg åt sidan, slog ramen ut som om den puttades ut av trädets magnetiska fält.

Inga andra träd utom poppel reagerade på Mikhail. Dock betedde sig ramen annorlunda nära detta träd. Där vände sig ramen mot trädet som vore den attraherad av det. Effekten var alltså den motsatta mot ekens.

Därefter mättes Mikhails eget bioenergetiska fält och detta befanns vara på nivån för en kroniskt sjuk patient. Ramen vände till 250 grader. Hos en frisk person skulle energinivån ha varit två gånger större. Meilitsky bad honom nu stå mot ekstammen igen under tre minuter. Mikhails fält mättes sedan ännu en gång och ramen vände nu till 280 grader.

– Eken har laddat dig med energi, förklarade Meilitsev, och poppeln drar energi från dig. Genom ett luta dig mot en ek kan du ladda upp din livsenergi vilket kommer att göra din kropp mer resistent mot kroniska sjukdomar. Genom att luta dig mot poppeln eller att lägga bitar av poppelträ på värkande delar av kroppen, kan du bli kvitt ohälsosam energi. Din smärta kommer att försvinna och samma sak kommer i det långa loppet att hända med din reumatism också. Den försvinner. Men kom ihåg att din energi just nu är så låg att efter den lokala behandlingen med poppel, måste du vare gång tillföra ny energi från eken.

Efter några dagar börjar Mikhail påtagligt kunna uppleva energierna från de två träden. Efter att ha stått en minut med ryggen mot en ek kände han en lätt vibration i handflatorna och fötterna. Han kände hur energi passerade genom kroppen mot huvudet för att sedan återvända till eken. Han kände vibrationer i nacken. Det var som där vore en kraftfull magnet. Efter ett tag fick han även en ny upplevelse. En angenäm värme gick in i hans kropp via handflator och fötter och han fylldes med denna värme. Han kände sig fylld av livsenergi, men visste då att han var tvungen att sluta för denna gång. Meilitsev hade nämligen varnat honom att det var farligt att få för mycket på en gång. Det skulle vara ”lagom”, inte för lite eller för mycket.

När Mikhail stod lutad mot poppeln fick han en annan upplevelse. Hans smärta och spänningstillstånd i musklerna försvann, men först blev handflator och fötter kalla. Svettpärlor dök upp i pannan. Så började han känna yrsel och när han kände sig väldigt dålig, begav han sig snabbt till den närstående eken för att fylla på energierna igen.

Mikhail kunde efter en tid minska sina skolmediciner, utökade längden på trädterapin, började jogga och utöva enkla yogaövningar. Hela tiden minskade smärtan. När Meilitsev två månader senare mätte Mikhails energinivå var den dubbelt så hög som tidigare. Den visade på 500. ”Nu återstår bara en kort väg för dig att nå den optimala nivån på 560”, sa Evsei Meilitlev. ”Då har du återfått perfekt hälsa!” Detta påstående kom att besannas.

Mikhail reste till ett naturreservat där det fanns många gamla ekar men inga popplar. Det var rena energiparadiset för honom. Han lutade sig mot ekarna, omfamnade dem och talade tyst inom sig med dem. Resultatet blev strålande. Han kunde springa över halvmilen utan att känna smärta och han kunde likaså simma hundratals meter. Han kände sig fylld av energi. När han blev mätt igen hade han uppnått 560 och full hälsa.

I sin artikel nämner Mikhail Dmitruk exempel på personer som blivit botade genom trädterapin. M. Goldberg hade skadat sin armbåge, som svullnade upp och värkte. Inga mediciner eller terapeutiska behandlingar hjälpte. På Meilitsevs inrådan lade han tärningar av poppelträ i bandage runt armbågen. Artikeltexten talar inte om hur länge träbitarna fick ligga där, om det var några gånger per dag eller hela tiden, men efter tre dagar försvann värken och efterlämnade endast en röd fläck.

Meilitsevs metoder var även till hjälp för idrottare. En tävlingskanotist i en sportklubb hade paddlat tävlingskanot i en tredagarstävling. Då tävlingen var över var han så utpumpad att hjärtat slog 200 slag per minut och han måste ligga ned under flera timmar för att återhämta sig. Han kände sig som ett nervvrak. Detta inträffade varje gång han överansträngde sig i en långdistanstävling. På Meilitsevs ordination fördes han nästa gång in i en skog direkt efter det han gått i mål. Vilka träd han skulle använda sig av förtäljer inte historien, kanske var det ek även här. Efter endast en timme blev han helt återställd. Meilitsevs råd hjälpte hela kanotlaget. De laddade sig i skogen innan varje tävling, förbättrade sina resultat och vann lätt över andra lag.

Mikhail sörjer att man huggit ned så många gamla ekar runt Moskva. Där finns mer popplar. Dessa renar luften, men suger även ut energi från passerande människor, menar han, och tycker att vi moderna människor borde ta till oss forna dagars kunskaper.

Finland

I vårt grannland Finland lever en del kunskaper kvar. Naturkännaren och mystikern Esko Jalkanen (1921 – 2007) var en skogsmänniska och trädgårdsmästare som ägnade en stor del av sitt liv att undersöka naturen på en transcendent nivå. Behärskar man det finska språket så finns där böcker med mer än 1 500 upptäckter av honom att studera. Även Esko Jalkanen använder sig av termen bioenergi. Speciellt kan den till svenska översatta boken ”Skuggor i spegeln – övernaturliga undersökningar i naturen” rekommenderas: LÄNK 

Kersti Wistrand

6 COMMENTS

  1. Har meckat än hel del med terpentin för att den har egenskaper som kroppen vill åt. Främst att få bort elakartad biofilm. Före jag blev sjuk behövde jag minimum 1 gång per vecka vistas i skog. Visste inte vad jag sökte men det var gående meditation. Oerhört intressant artikel

  2. En viktig artikel. Kerstis forskning och ideer har varit valdigt viktiga for Ryssland.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.