SVT 1 Utrikesbyrån. Bild enligt Public Domain.

SVT har ju ofta visat sig vara den främsta företrädaren för skolmedicinen och läkemedelsindustrin… Så vad kunde man vänta sig av detta program? Och den lagstadgade ”objektiviteten” med deltagare som företräder flera uppfattningar i kontroversiella ämnen bryr man sig sällan om. Man bryter dagligen mot detta regelverk. (Se också fotnot i slutet av denna text).

TEXT: SVEN ERIK NORDIN
Om programmet ”Utrikesbyrån” i TV2, den 29/4 kl. 22.10 – 22.40 SVT-PLay

Själva infallsvinkeln för programmet var ju för övrigt ”problemet vaccinmotståndarna”… Objektivt så det förslår! Det är inte vacciner och deras biverkningar som är problemet, utan vaccinmotståndarna – som generellt verkar vara oerhört mycket mer pålästa än vaccinförespråkarna!
I studion sitter nu tre hängivna (och okunniga) vaccinförespråkare och en nästan lika hängiven programledare och fnittrar sig igenom programmet och gör sig lustiga över de där konstiga människorna som är en fara för folkhälsan genom att ta reda på fakta om vacciner och deras skadliga biverkningar.
Man släpper till nöds fram några videoinlägg med vaccinmotståndare, sedan man först idiotförklarat dem, så att man sedan kan skratta litet extra åt deras befängda uttalanden. SVT har vid åtskilliga tillfällen dramatiskt höjt risken för hjärtinfarkt hos mig, men denna gång var det nog riktigt nära att det skulle bli verklighet!
Som vanligt i dessa sammanhang kom man med svepande formuleringar – och undvek sorgfälligt att gå in på sakfrågor. När man t.ex. fick se Bob Kennedy Jr intervjuas på en amerikansk TV-kanal, så bad han intervjuaren visa honom en enda vetenskaplig studie, som visade att vaccinerade barn var friskare än ovaccinerade. I så fall skulle han omedelbart sluta sitt jobb. Intervjuaren skrattade överlägset och sa att han skulle ge honom sådana studier. Detta måste bli svårt, eftersom det inte finns några! Däremot finns det åtskilliga observationer som visar motsatsen – att icke vaccinerade barn generellt är friskare än vaccinerade. Framför allt är allergier och autoimmuna sjukdomar mer frekventa hos vaccinerade.
Rimligtvis skulle man i programmet ha fått veta hur det gick med Bob Kennedy Jr! Vad jag vet så har han inte slutat sitt jobb som advokat – så han har nog inte fått någon studie av det slag som nämndes. Det hade förstås också varit klädsamt, om någon i denna naivt och ovetenskapligt vaccinpositiva panel kunna visa en sådan studie! Fast lika svårt för dem förstås.
Sedan visade man en graf över mässlingens förekomst, vilken skulle illustrera att den stadigt sjunkit, sedan mässlingsvaccinet kom. Som av en händelse visade man inte kurvan innan vaccinet började användas. Om man gjort det hade man kunna se, att mässlingen minskat DRASTISKT redan innan vaccinet kom!
I England hade t.ex. dödligheten i mässling minskat med 97 procent, innan vaccination mot mässling infördes. Och incidenterna av polio hade minskat med 82 procent innan poliovaccinet introducerades 1956 – sannolikt i huvudsak beroende på förbättrade hygieniska och socioekonomiska förhållanden.
Man berättade inte heller, att vaccintillverkarna är helt ansvarsbefriade, så även om alla som tar ett vaccin skulle dö av biverkningarna, så kan man aldrig åtala tillverkaren. Inte heller nämnde man, att någon placebokontrollerad dubbelblind studie inte har gjorts på ett enda vaccin de senaste 30 åren. Varje enskild människa som tar ett vaccin är alltså i princip en försöksperson (oftast barn).
Trots skyddande lagstiftning har företagen ändå tvingats skapa en fond för utbetalande av skadestånd till vaccinskadade. Där delar man (i USA) varje år ut några hundra miljoner dollar – vid ”förlikningar” som bolagen går med på för att slippa offentliga debatter som skulle kunna skada deras inkomster.
Självklart nämnde man inte något om vaccinernas innehåll, som kvicksilversalter, aluminiumhydroxid, formaldehyd, samt genetiska fragment från både djur och aborterade foster! Och att barn som får ett flertal sprutor vid samma tillfälle kan få en sammanlagd mängd kvicksilver som tusenfallt överskrider myndigheternas eget gränsvärde, det nämndes självklart inte heller!
Naturligtvis framkom inte något om riskerna med att injicera främmande ämnen i kroppen. Vi har genom evolutionen fått ganska bra försvar mot gifter vi utsätts för via huden, tarmen och lungorna – men när man går förbi dessa försvarslinjer och injicerar något direkt i muskulär vävnad eller vener, så innebär det att toxiska ämnens effekt kan mångdubblas och ge allvarliga skador.
En annan liten bagatell är också, att stora utbrott av bl.a. just mässling uppstått, där populationen varit nästan hundraprocentigt vaccinerad. Att sedan de barn som i USA tvingas ta över 60 sprutor med 16 olika vacciner under sin uppväxt innebär utan tvekan att de får allvarliga biverkningar – bl.a. just i form av autism, det förbigicks också med tystnad. Som utvecklingen i USA ser ut just nu, så tror man att kanske halva USA:s befolkning inom bara ett par decennier kommer att ha utvecklat autism!

Sven Erik Nordin

Fotnot:

”Sveriges Television AB (SVT) har till uppgift att bedriva tv-verksamhet i allmänhetens tjänst. Verksamheten ska präglas av oberoende och stark integritet och bedrivas självständigt i förhållande till staten som olika ekonomiska politiska och andra intressen och maktsfärer i samhället. Det är särskilt viktigt att SVT slår vakt om programområden som är betydelsefulla för allmänintresset.”

1 COMMENT

  1. Den norska premiärministern har gjort en överenskommelse med Bill Gates för att finansiera honom med 1 miljard norska !! För ett vaccin, som inte har en bråkdel av säkerhet och för att verkställa det i alla människor i världen! (För en smitta som hans vänner i USA skapade med amerikanska skattemedel 2015!)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.