Kombinationen virus och statiner som båda sänker kolesterolvärdet samt vissa blodtryckssänkande medel kan ligga bakom en hel del av dödsfallen hos äldre, enligt Lars Bern som tagit del av medicinska forskningsrapporter från Wuhan i Kina och efterlyser en snabbutredning.

TEXT: KERSTI WISTRAND
KÄLLA: Att äldre dör i Corona kan bero på deras mediciner – Lars Bern efterlyser utredning

Coronaviruset slår olika hårt, från lätta symtom hos yngre till dödsfall hos äldre, där lungorna ger vika. Det har även visat sig att män i åldern 50 + och 60+ förekommer överraskande ofta bland dödsfallen. Varför kan man fråga sig? Vad ligger bakom? Är det enbart lungornas sviktande elasticitet på grund av hög ålder eller är det även virusets samverkan med mediciner som de äldre ofta står på?

Lars Bern är tekn.dr. har ingen läkarutbildning men mer än 40 års erfarenhet av genomgångar av såväl tekniska som medicinska artiklar. I en nyinspelad video från den 31 mars berättar han om en kinesisk forskningsrapport ”Low Serum Cholesterol Level Among Patients with COVID-19 Infection i Wenzhou, China” LÄNK

Denna forskningsrapport visar att personer som blivit allvarligt sjuka i coronavirus och även de som har dött har extremt låga kolesterolvärden, något som satt ned immunförsvaret.
Kolesterol är en oerhört viktig komponent för ett fungerande immunförsvar, berättar Lars Bern. Vid en allvarlig inflammation eller infektion som den nya Coronan förbrukas kolesterolet i kroppen och levern hinner inte tillverka nytt i så snabb takt som immunförsvaret behöver det.

Många äldre patienter står på en mängd mediciner. I nuvarande situationen kan de artificiella kolesterolsänkande medlen, statinerna, i kombination med viruset tänkas bli till rena dödsstöten för de personer som nyttjar dem. Utgångsläget är då mycket sämre och risken för dödliga komplikationer ökar om man redan har låg kolesterolhalt i blodet. En rad forskningsrapporter visar att äldre människor med högre kolesterolhalter är friskare och lever längre än de som har låga, säger Lars Bern.

Statinerna introducerades på marknaden under 80-talet och har sedan dess dragit in 10 000 miljarder kronor till läkemedelsindustrin. De skrivs ofta ut slentrianmässigt till våra äldre.

Statinernas verkan i kroppen är den att de delvis stänger av leverns produktion av kolesterol för att få ned kolesterolhalten i blodet. Lars Bern förklarar hur lungorna behöver kolesterol för sin funktion och menar att personer som redan äter kolesterolsänkande preparat, statiner, därför skulle kunna drabbas extra hårt med andningsproblem vid ett virusangrepp som i detta fall COVID-19. Detta skulle kunna vara en av förklaringarna till att äldre personer drabbas så hårt av Corona.

Dessutom stänger statinerna av produktionen av något som heter coenzym Q10 som är en central komponent för att våra muskler och däribland hjärtmuskeln ska kunna fungera effektivt. En känd biverkan av statiner är just muskelvärk. Patienter med låga Q10-enzymer har också mycket större risk att insjukna i influensa och få allvarliga infektioner.
Lars Bern visar även på faran med vissa blodtrycksmediciner som t.ex. Amlodipin där andningsproblem finns med som biverkan.

Det är just andningsproblem som coronapatienterna drabbas av och man har rapporterat om att högt blodtryck ligger bakom en hel del av dödsfallen. (Kan det vara där som män i 50- 60-årsåldern kommer in i statistiken?) Är det det höga blodtrycket eller medicineringen som tar död på patienterna?

Lars Bern kräver att dessa förhållanden ska utredas skyndsamt. Just nu kan det vara väldigt olämpligt att stå på dessa mediciner och troligen bör de därför sättas ut under influensavågen. Samtidigt vet han hur läkarna och skolmedicinen sitter i knäet på läkemedelsindustrin. Statiner och blodtrycksmediciner drar in tiotusentals miljarder till läkemedelsindustrin, så då kan man ju fundera på vilka intressen som man utmanar i så fall, säger han:

– Det är skolmedicinens skyldighet att utreda det här. Det kan ju inte vara särskilt svårt att titta på alla de patienter som blivit dödssjuka eller har dött och i se i vad mån de har stått på de här medicinerna. Det tar väl högst ett par dagar. Om ett samband kan uppvisas så bör alla dessa mediciner sättas ut under denna pågående influensaperiod.

Min kommentar: Jag har valt att hjälpa till att sprida Lars Berns hypotes om att statiner tillsammans med COVID-19 kan vara en underliggande variabel vid dödsfallen av äldre i Coronaepidemin. Som opartisk skribent är min förhoppning att få till stånd en dialog mellan skolmedicin och holistisk medicin, inte en polarisering. Jag är inte insatt i detta men vill lära mig mer och är tacksam om skolmedicinskt insatta och kunniga på området vill kommentera och utifrån medicinsk kunskap säga sin mening om Lars Berns hypotes.

Kersti Wistrand

Länkar:

LÄNK till videon

Lars Berns blogg:

Medicinska rapporter som Lars Bern stödjer sig på:

Coenzyme Q10 in acute influenza Länk

Low Serum Cholesterol Level Among Patients with COVID-19 Infection in Wenzhou, China Länk
Cholesterol and COVID-19 Länk

Effect of cholesterol on the molecular structure and transitions in a clinical-grade lung surfactant extract Länk
Influence of Statins on Influenza Vaccine Response in Elderly Individuals Länk

Interferon-Inducible Cholesterol-25-Hydroxylase Broadly Inhibits Viral Entry by Production of 25-Hydroxycholesterol Länk

4 COMMENTS

 1. Håller Lars Berns hypotes? Kan det ligga någonting i den? Läkare eller medicinsk forskare är varmt välkommen att vidareutveckla dessa tankegångar i kommentar.

 2. Denna artikel har fått många delningar på facebook och där har sjukvårdspersonal tillfrågats. Jag har tagit del av kommentarerna där och eftersom de är offentlig läsning och jag inte får in något svar från företrädare för skolmedicinen här i HK har jag tagit mig friheten att överföra ett svar från en husläkare nedan. Jag framför min respekt för hans svar och förväntar mig en eventuell dialog på likaså värdig nivå. I annat fall hamnar det hela i papperskorgen genom min omsorg! Så här svarar läkaren på artikeln ovan:

  “Det här är en fråga som diskuterats en hel del bland läkare. Det är välkänt att vissa blodtryckssänkande läkemedel kan vara farliga i kombination med infektion; vissa diabetesläkemedel än värre. Det är dock inget nytt.
  Det finns i dagsläget inget som säger att det ska vara farligare att behandla med blodtrycksläkemedel än vad det är att låta bli. Högt blodtryck är inte hälsosamt, trots allt. Därför är rekommendationen i alla länder, efter övervägande, att fortsätta behandla som tidigare.
  Att statiner skulle vara farliga låter fullständigt orimligt, det kan jag inte tänka mig. Har inte hört någon annat – man har till och med testat statiner för att förbättra chanserna med Covid-19.
  Den som vill kan läsa mer kan göra det här:
  1.https://svenskfarmaci.se/apotek/lakemedelsverket-fortsatt-ta-blodtryckslakemedel/
  2.https://www.acc.org/latest-in-cardiology/articles/2020/03/17/08/59/hfsa-acc-aha-statement-addresses-concerns-re-using-raas-antagonists-in-covid-19
  3.https://www1.racgp.org.au/newsgp/clinical/ace-inhibitors-arbs-and-covid-19-what-gps-need-to
  4.https://lakartidningen.se/opinion/debatt/2020/03/ingen-anledning-ifragasatta-hypertonibehandling-vid-covid-19/

  Som svar på vilka diabetesmediciner avses? Det var en liten förenkling, det som är farligt är inte infektionen utan vätskebalansen som uppstår vid svettning, kräkning och diarréer. Därför är alla som påverkar njurarna mer eller mindre obra.
  Metformin ska man absolut avstå vid hög feber, kräkning och/eller diarré. Andra man kan överväga att ta en paus med är ACE-hämmare (sådana vars namn slutar på -pril), ARB (slutar på -artan), RAAS-hämmare (Spironolakton och Eplerenon) och om man är extra jättekänslig finns ett par till man kan diskutera.

  Ett svar från apotekare:
  https://svenskfarmaci.se/apotek/lakemedelsverket-fortsatt-ta-blodtryckslakemedel/?fbclid=IwAR1qwYkNIlctqpQuOjN8zRqOKS2bGjTlUea2EQaHjK7v1NloJb7uuvJPwSY

 3. Att en läkare idag kan uttala följande, bevisar bara att han är grovt okunnig och avsiktligt förd bakom ljuset av Big Pharma:

  “Att statiner skulle vara farliga låter fullständigt orimligt, det kan jag inte tänka mig. Har inte hört någon annat – man har till och med testat statiner för att förbättra chanserna med Covid-19.”

  Jag har sedan mer än 20 år vetat att den av läkemedelsindustrin påhittade kolesterolskräcken är en mycket lönsam, men dödlig myt. Minst så länge har det funnits oberoende vederhäftig forskning som klart utvisar detta, men den begravs av läkemedelsindustrin, som äger och kontrollerar alla de professionella “vetenskapliga” publikationer som brukar citeras.
  Jag har f.ö. färsk erfarenheter som hjärtpatient av hur alla läkare försöker påtvinga mig statiner. Då jag vägrat och försökt argumentera med dem, har jag fått intrycket att några är medvetna om motiv att inte ta dem, vilket de i och för sig tvingas respektera, men de försöker ändå alltid, enligt instruktion, skriva ut statiner. En sådan läkare argumenterade att statiner har en inflammationsminskande effekt, och att det skulle vara en orsak att ta dem, även om man inte tror på dem som kolesterolsänkare. Även om så skulle vara fallet, vilket jag betvivlar, så finns det massor av inflammationsminskande naturmedel som inte sänker det livsviktiga kolesterolet, och heller inte har de synnerligen farliga “biverkningarna” att minska Co-enzymet Q10, och heller inte, som statinerna, att dra ner immunförsvaret och öka riskerna för diabetes och Alzheimers.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.