Coronaviruset Covid -19 risknedvärderas av brittiska regeringen

3
2098
Premiärminister Boris Johnson i demonstration mot nedläggningen av sjukhusplatser 2006. Foto: Johnhemming, eng. Wikipedia.
Premiärminister Boris Johnson i demonstration mot nedläggningen av sjukhusplatser 2006. Foto: Johnhemming, eng. Wikipedia.
Premiärminister Boris Johnson i demonstration mot nedläggningen av sjukhusplatser 2006. Foto: Johnhemming, eng. Wikipedia.
Premiärminister Boris Johnson i demonstration mot nedläggningen av sjukhusplatser 2006. Foto: Johnhemming, eng. Wikipedia.

Sedan 19 mars 2020 räknas Covid -19 inte längre som en HCID (högrisksmitta) i Storbritannien. Detta enligt ett utlåtande från brittiska regeringen. Orsaken är att den har för låg dödlighet för att räknas in i denna grupp av infektionssjukdomar.

TEXT: KERSTI WISTRAND

KÄLLA: Gov.UK.

Länk från tidigare länkplats ( källa ) där den tagits bort. Eftersom denna ursprungliga länk har ändrat plats refereras också till källa där en skärmdump av den tagits LÄNK

Coronavirus tillhör en stor grupp virus som är vanliga bland djur. Den senaste gemensamma anfadern för dem alla, MRCA, har daterats till 8 000 f. Kr. I sällsynta fall är virusgruppen vad vetenskapsmännen kallar zoonotisk, dvs. de kan överföras från djur till människa som i detta fall Covid -19. När så sker får man ett nytt läge där man inte vet något om smittans konsekvenser för människan och samhället i stort.

Vilka egenskaper har t.ex. viruset? Hur påverkar det människan? Hur smittsamt är det? Hur dödligt? Kan det mutera och i så fall hur snabbt får vi en annorlunda sjukdomsbild jämfört med den tidigare? Blir man immun mot det och i så fall hur länge? Om man smittas igen – hur farligt är det då?

Det finns medicinska kunskaper om andra virus som är dödande när det återkommer till en tidigare smittad och friskförklarad person för andra gången, eftersom de lärt sig den individens immunförsvar och kan kringgå det. En annan risk är att det då också kan ha blivit resistent mot penicillin. Med andra ord är det inte underligt att det kan tänkas följa en rad olika och i förväg okända scenarior. Den medicinska vetenskapen har tagit det säkra för det osäkra och liksom i Kina mobiliserar man i land efter land i händelse att en epidemi skulle kunna bli omfattande och dödlig.

Baserad på tidig tillgänglig information meddelade den brittiske premiärministern Boris Johnson i januari 2020 att Coovid-19 i Storbritannien skulle betraktas som en HCID, högrisksmitta. Den 12 mars meddelade Boris Johnson att Covid-19 var en allvarlig pandemi LÄNK

Definitionen av HCID, högrisksmitta

En epidemi beskrivs och klassas genom sin spridningshastighet och sin dödlighet. Begreppet HCID står för ”High Consequence Infectious Deseases” och definieras enligt följande kriterier:

 • akut infektionssjukdom
 • vanligtvis hög hastighet på spridningen och med stor dödlighet (min översättning av ”has a high case-fatality rate”, se not [1])
 • saknar effektiv profylax och behandling
 • är svår att känna igen och upptäcka snabbt
 • har förmåga att sprida sig i samhället och inom vården
 • kräver ett förbättrat individ-, befolknings- och systemansvar för att se till att det hanteras effektivt och säkert

Folkhälsomyndigheten i Storbritannien listar alla högriskinfektioner, HCID, antingen som kontaktsmitta (t.ex. ebola) eller som luftburen smitta (t.ex. SARS och MERS). Fågel- och svininfluensan räknas även in i HCID. Den sist nämnda dödade globalt, enligt Wikipedia, ca 284 500 människor.

19 mars – Gov. UK nedgraderar Covid-19:s farlighet

Fortfarande råder det oklarheter om hur stor dödlighet det nya coronaviruset har. WHO har sammanfattat internationella studier och uppskattar den till 1-2 % av de redan infekterade. Nya sjukdomar brukar emellertid vara förknippade med en stor underrapportering, där många med lätta symptom inte inrapporterats. Men nu anser man i Storbritannien sedan en dryg vecka tillbaka att man har tillräckligt med underlag från vetenskapliga studier och därför valt att klassa ned Covid -19.

Mer tillgänglig information om mortalitetsnivåerna visar att dödligheten är låg totalt sett. Dödstalet är nämligen mycket lägre än vad man ansett från början. Det finns en allt större klinisk erfarenhet och kunskap som stödjer detta. Den rådgivande kommittén för farliga patogener (ACDP) i Storbritannien har därför beslutat att COVID-19 inte längre bör klassas som en HCID.

Tyvärr följdes inte Boris Johnssons uttalande 19 mars av en presskonferens. Detta har lett till att budskapet inte har uppmärksammats särskilt mycket internationellt.

Behovet av ett nationellt samordnat program för att hålla nere den pågående smittan kvarstår dock och de brittiska instruktionerna var till en början de samma som i Sverige. Den 25 mars höll premiärminister Boris Johnson en ny presskonferens där han kraftfullt och fortsatt varnade för den nya coronasmittan. Ytterligare åtgärder vidtogs, nu strängare än i Sverige.

Uttalanden från WHO liksom svenska experter har påstått att Covid-19 är att jämföra med en svårare säsongsinfluensa frånsett barn upp till puberteten som inte alls tycks drabbas nämnvärt och 80 – 90% som knappt upplever mer än en lindrig förkylning. Not 2 Faktum är att i den vanliga säsongsinfluensan i Sverige dör mellan 500 och 2000 människor per år, men vi är så vana vid det att vi inte tänker på det, uppger professor emeritus (KI) Johan Giesecke, tidigare statsepidemiolog i Sverige. LÄNK

Kersti Wistrand

Not 1. Se videon https://en.wikipedia.org/wiki/Case_fatality_rate

Not 2. Worldometers rapporterar 96% mild smitta 28 mars 2020 https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries

3 COMMENTS

 1. Tack Kersti för en upplysande artikel! Det är bra att få fakta till sig. Så mycket det finns att få kunskap om, för att inse allvaret. Om man jämför med ” vanliga influensers” dödstal är dessa tal under ett helt år. Därför går det ju inte att jämföra förrän när år 2020 är till ända. Ca 300 döda idag på morgonen den 2 april och då har det gått ca 2 månader från första officiella smittade fallet. Pandemiens topp är inte nådd. Viruset verkar vara en intelligent varelse som kan mutera och finna nya former. Så detta är ingenting man bara kan skaka av sig som En normal influensa och med en hysterisk omvärld. Vi får vara glada för att vår regering och våra myndigheter mm, gör så gott de kan, UTAN att ha tillgängligt motmedel. Kanske denna pandemi kan visa hur galet vår jord vi som människor hanterar den. Hoppas kapitalismen dör ut, och nya friska lokalt levande samhällen växer fram. Återväxt!

  • Hjördis, många smittotal och dödstal är jämförbara. Coronan i Sverige är inte i närheten av svenska säsonginfluensor. Säsongen 2017-2018  rapporterades i Sverige 20 686 smittade och 1 012 avlidna inom 30 dagar LÄNK Svenska Intensivvårdsregistret (SIR)! I USA dog 60 000 av säsonginfluensan 2017-2018 och i Italien 25 000. Få influensor pågår under ett helt år utan i några månader med en topp som sedan avklingar. Därför går det att göra flera jämförelser mellan säsonginfluensor och Corona. Dessutom är det ingen Pandemi. Så var snäll ta in att detta är ett felaktig användande av begreppet när det gäller corona liksom det var för svininfluensan då WHO också spred sådan desinformation. https://www.merriam-webster.com/dictionary/pandemic
   : occurring over a wide geographic area and affecting an exceptionally high proportion of the population (normen är över >20%.) Så Corona är inte en pandemi eftersom förutsättningarna inte uppnås någonstans i världen. Idag är det särskilt viktigt att vi håller oss till fakta och använder rätt begrepp för att inte spä på hysterin. IFlera länder som talien blandar ihop alla influensor i sin statistik och redovisar som Corona. Testredskapen från WHO är otillförlitliga och gör samma fel. Mäter inte det de avser mäta. Allvaret här rör framför allt den mentala smittan. /Börje

 2. USA i slutet av februari 2020 rapporterade CDC säsonginfluensans spridning och dödsfall. USA hade 30 miljoner smittade av säsonginfluensa med 280 000 sjukhusinläggningar från och med den 15 februari 2020. Denna siffra överensstämmer med sjukhusinläggningsgraden vid denna tidpunkt under de senaste säsongerna.

  CDC indikerar också att dödligheten relaterad till lunginflammation och influensa har varit låg under denna respiratoriska virussäsong. Hittills har det dokumenterats 16 000 influensarelaterade dödsfall under den amerikanska influensasäsongen. Av dessa har det förekommit 105 influensarelaterade dödsfall bland barn.
  Rapporter från mars saknas och har ersatts av Corona.

  I April 2020 redovisar USA 190 000 smittade och påstods 4000 döda av Corona. Hur många som kan vara uppblandade med säsonginfluensan sägs inte. Men den nu etablerade procentsatsen för en hel population om 0.37% of 190000 innebär att det mer sannolikt är drygt 700 döda som är corona relaterade och 3 300 som är säsonginfluensarelaterade. Tidigare år har över 60 000 dött av säsonginfluensa i USA. Så dessa säsonginfluensor som vi har varje år skördar många fler offer och smittar många fler än corona./Börje

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.