Sverigedemokraternas kvinnosyn

1
966

Margot Wallström uttalar sig den 1 september (klicka på bilden) om Sverigedemokraternas uppfattning om kvinnans roll och uppgift som innebär ett stort bakslag för jämställdheten och att klockan vrids tillbaka i tiden.

TEXT: KERSTI WISTRAND

Sverigedemokraterna (SD) sägs vara ett parti för ”missnöjda medelålders män” och med ett betydligt färre antal kvinnliga medlemmar. I den här valrörelsen gör emellertid SD allt för att vinna kvinnoröster. De lanserar valaffischer utan texter men med kvinnor och de vänder sig till kvinnodominerade yrkesgrupper.

I själva verket har SD:s kvinnosyn hållits i skymundan. Med en vecka kvar till valet lanserar Socialdemokraterna en annonskampanj med fokus på vad Sverigedemokraternas politik innebär för Sveriges kvinnor. Utrikesminister Margot Wallström (s) träder fram vid en presskonferens och varnar för SD-programmets hot mot svenska kvinnor:

-Jag vill berätta för er alla om Sverigedemokraternas kvinnosyn som skulle drabba kvinnor på ett mycket allvarligt sätt om Sverigedemokraterna kom till makten. Det är väldigt illa att något som vi så länge tagit för givet nu ifrågasätts. Det är en kvinnosyn som gör att man skulle behöva ändra på väldigt mycket i det svenska samhället. Demokratin kan vara i gungning. Jimmie Åkesson pratar ju ofta om att svenska kvinnors rättigheter är hotade. Vi håller med, men hotet kommer från Sverigedemokraternas egen kvinnofientliga politik.
Det här är ingenting de vill tala öppet om och inget de säljer in som politik. Vi vet också att kännedomen om det här är låg, så därför vill jag lyfta fram det hela. Det handlar om aborträtten som SD vill inskränka. Det handlar om pappamånaderna och det handlar om sambeskattning som vill ta oss tillbaka till en tid där kvinnor som har lägre lön skulle bli beroende av sina män.
[1]

Så presenterar Margot Wallström SD:s syn på kvinnans rätt till sin egen kropp och jämställdheten mellan kvinna och man. I stort sett säger SD nedanstående till dig som kvinna. (Texten är ett sammandrag av socialminister Annika Strandhäll (s) text [2] och Aftonbladets ledarsida 7 juli 2018.)

Svårare att skiljas
Är du gift med en man och tjänar mindre än han gör? 1971 infördes lagen om särbeskattning därför att män och kvinnor är individer och ska beskattas som individer. Denna lag har hjälpt kvinnorna att komma ut på arbetsmarknaden och att få ett lönsamt arbete.
SD vill återinföra sambeskattningen, vilket innebar att gifta pars inkomster beskattades gemensamt. Detta gjorde att det inte lönade sig för kvinnor att arbeta eftersom marginalskatterna drevs upp ordentligt för den som tjänade minst. Kvinnorna fick be sina män om hushållspengar och var tvungna att härda ut i svåra äktenskap för hur skulle de ha råd att köpa bostad, betala hyran eller försörja barn.

Aborträtten på väg bort
Vill du ha rätten att bestämma över din egen kropp? Kvinnor har stridit och dött för att en gång få aborträtt. Högerpopulistiska partier i flera andra länder har stoppat aborträtten helt. SD tar ett steg i taget och vill flytta abortgränsen för fri abort från vecka 18 till vecka 12.

För att vinna kvinnors röster vänder sig SD till vårdpersonalen och driver -utan att samverka eller få stöd av berörda professionella eller fackliga organisationer- att barnmorskor ska få rätt att vägra medverka vid abortvård. Dessa organisationer har emellertid redan lagt in förslag om detta hos Stockholms läns landsting, så processen pågår redan utan SD:s hjälp.

SD vill även liksom KD ta bort rätten till assisterad befruktning för dem som lever som ensamstående förälder eller samkönat. I riksdagen har SD röstat mot varje reform som kan förbättra livssituationen för hbtqi- personer.
SD har dessutom varit kritiska till att ungdomar ska ha kunskap om sin kropp och sin sexualitet.

Bort med pappamånaderna
Har du barn? SD vill inte kvotera föräldraförsäkringen. Bort med pappamånaderna. Bort med den utveckling som varit så viktig för kvinnolönerna. Varje månad som pappan är föräldraledig har mammans framtida lön ökat.
SD kämpar också för vårdnadsbidraget för de föredrar att kvinnorna stannar i hemmet med barnen. Det kommunala vårdbidraget avskaffades 2016 eftersom det skapade hemmafruar och påverkade arbetsfördelningen i hemmet så att kvinnorna tvingades göra mer än mannen i hemmet.

SD:s inflytande i regeringen skulle få konsekvenser för hela världen enligt socialminister Annika Strandhäll.

– Sverige har under många decennier varit en röst i världen för jämställdhet och flickors och kvinnors rättigheter, säger socialminister Annika Strandhäll (s) [2] Svensk biståndspolitik har länge prioriterat att främja jämställdhet och sexuella och reproduktiva rättigheter och hälsa i omvärlden. Om SD får inflytande är även detta arbete hotat, vilket skulle få konsekvenser även för kvinnor och barn över hela världen.

 

Jimmi Åkesson i Almedalen Foto: News Öresund. Wikipedia

Sverigedemokraterna – ett högerpopulistiskt parti

Högerpopulismen är utbredd i såväl Europa som USA. Kännetecknande för dessa partier är en politik med förenklade lösningar på svåra politiska problem. Enligt Anders Widfeldt i tidningen Forskning och Framsteg består kärnan i högerpopulismen av att man vill göra gällande att det finns ett ”gap” mellan makthavare och en majoritet av folket. I sin ideologi tar de upp två homogena, antagonistiska grupper som ställs mot varandra, t.ex. ”vi” (folket) mot ”dom” (eliten, styrande politiker och byråkrater); svenskar mot invandrare; arbetande mot bidragstagare. Flera högerpopulistiska rörelser förhåller sig skeptiska till representativ demokrati och några förespråkar fler folkomröstningar. [3]
Högerpopulismen kan vara radikal i den bemärkelsen att den ifrågasätter den traditionella demokratiuppfattningen och dess värderingar om jämlikhet och mångfald. Nationalismen och främlingsfientligheten kan vara stark. Den hänvisar ofta till ett mytiskt idealtillstånd, oftast i det förflutna, som kontrasterar mot den nutida verkligheten. Några benämner sig själva som social- och nationalkonservativa. Officiellt kan högerpopulistiska partier uttrycka stöd för den etablerade demokratiprincipen men anser den vara genomsyrad av en korrumperad och byråkratisk elit och därför är det inte frågan om en riktig demokrati. Med ett sådant resonemang kan man omkullkasta rådande demokratiska system.

1945–55 var högerextremistiska grupperingar marginaliserade, men började växa till sig under 80-talet med invandring som huvudfråga. Under 1990-talets slut fram till idag började de radikala högerpopulistiska partierna bli alltmer social- och nationalkonservativa, mer uttalat främlingsfientliga och rasistiska, samtidigt som de försvarade välfärdsstaten. Bevarandet av samhället, status quo, är det viktigaste och däri skiljer man sig från den historiska/traditionella högern. Runt år 2000 börjar en fjärde fas, legitimitetsfasen, enligt Anders Widfeldt: partierna vinner politisk legitimitet och fokuserar förutom invandringen på ”islamisering av europeiska länder”. Sedan 2010 representeras högerpopulismen av Sverigedemokraterna i Sveriges riksdag. [4]

Högerpopulistiska krafter försöker ena sina partier över hela världen och därvid är internet av stor betydelse. Antifeminismen är extra viktig för de mest radikala, t.ex. alt rightrörelsen (alternativa högern), och de ivrigaste vill inskränka kvinnors rättigheter i samhället och t.o.m. ta bort deras rösträtt. Detta synes vara en motsägelse eftersom de ofta hörs säga: ”Vi måste skydda våra kvinnor!” Men det innebär i praktiken att bevaka och kontrollera kvinnan som då betraktas som mannens egendom. Inom alt-rightrörelsen LÄNK är kritiken mot kvinnors rättigheter lika viktig som att ifrågasätta mänskliga rättigheter för svarta, muslimer och judar. Rörelsen består nästan enbart av män och antifeminismen är en enande faktor.

“Sverige ska vara ett land som står upp för kvinnor, jämställdhet och aborträtt både i Sverige och i världen för övrigt. Vi kommer aldrig att kompromissa med kvinnors rätt att bestämma över sina egna kroppar och rätten till fri abort. Det är inte en kamp som en gång för alla är vunnen – den rätten måste alltid försvaras.
En röst på SD är inte endast en röst på ett rasistiskt parti med rötterna i nazismen utan också en röst på ett parti som aktivt motarbetar kvinnors och htbqi-personers rättigheter,” avslutar socialminister Annika Strandhäll.

Kersti Wistrand

Referenser:
1. https://www.expressen.se/nyheter/val-2018/wallstrom-hotet-mot-svenska-kvinnor-ar-sd/ och https://www.youtube.com/watch?v=ZidRVMaGEco
2. Aftonbladets ledarsida 7 juli 2018 och https://www.expressen.se/debatt/sa-motarbetar-sd-kvinnors-rattigheter/
3. https://fof.se/tidning/2007/7/artikel/aterkoppling-vad-ar-egentligen-populism
4. https://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6gerpopulism

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.