14 oktober, 2019

Världsmiljödagen 5 juni

Ända sedan Stockholmskonferensen 1972 firas varje år Världsmiljödagen den 5:e juni. Denna dag är ett initiativ som drivs av FN:s miljöprogram. TEXT: KERSTI WISTRAND Miljö och klimat är ett område som ska genomsyra Världsmiljödagens hela verksamheten. Varje år har sitt tema. Den femte juni  … [Read more...]

Människans existens och fredens möjlighet

Föreningen Kreaprenör® bjuder tillsammans med nätverket Brobygge & Dialog in till konferensen om vår osynliga verklighet, som blir alltmer synlig och påtaglig. LÄNK "I vårt materialistiska samhälle bortser vi alltför ofta från människors emotionella och andliga behov. Konferensen vill bidra … [Read more...]

Grand Rapids USA en medvetandeexpedition

På min blogg "Om medvetandets Uppkomst" rapporterar jag nu om en resa till en konferens i Grand Rapids USA inbjuden av Larry Dossey. Dear B I will be speaking at the Universal Health Solutions Medicine Beyond Medication Conference, focused on #integrativemedicine, October 24-25. The conference … [Read more...]

Humanism & Kunskap deltar i EUROTAS Transpersonella konferens på Kreta

Humanism & Kunskap har flera medlemmar med på Eurotas Eurotasveckan inleddes onsdagen 1:a oktober med en ritual i grekisk mytologisk anda. Text & Foto Börje Peratt I salen fanns kanske 200 deltagare som fick avnjuta ett mycket vackert framträdande accompangerat av sällsamt finstämd … [Read more...]

Konferensrapport och diplom

Rapport från årets medvetandekonferens "Toward a Science of Consciousness" i USA och diplomutdelning till personer som stått för forskning och utövning i humanismens tjänst. Onsdag 17 september kl 19.00 Östermalms föreningsråd  Sal 6 Valhallavägen 148 Pressrelease Jan Pilotti och Erland … [Read more...]

17/9 Föredrag “Om medvetandets Uppkomst” och TSC konferensen

- Börje Peratt, ordförande i föreningen Humanism och Kunskap rapporterar från årets stora medvetandekonferens Toward a Science of Consciousness och om sitt bidrag "Om Medvetandets Uppkomst". Börje Peratt deltog (med stöd av Björkhems minnesfond) i den stora konferensen Toward a Science of … [Read more...]

Konferensresa till Kreta 1- 5 oktober

Vi är flera medlemmar i Humanism och Kunskap som reser iväg till EUROTAS transpersonella konferens på Kreta 1 – 5 oktober 2014. Varför inte följa med om du kan och har råd? Det blir garanterat ett minne för livet! Temat är ”Metamorphosis – Desintegration, Integration, Conscious living”. … [Read more...]

TSC konferensen i Tucson

Så har vi då kommit hem från Tucson Arizona och den veckolånga konferensen Toward a Science of Consciousness. När jag får tillfälle att reflektera så finner jag att det mest intressanta var möten med nya människor. Text och foto: Börje Peratt Jag tror jag talar för även för de andra HK … [Read more...]

Jämställdhetskonferens på Sida 16 sept 2013

Work with Men and Boys for Gender Equality and Women’s Empowerment Välkommen att anmäla dig till ett SIDA-seminarium den 16 september på Sida i Stockholm där vi diskuterar mäns och pojkars medverkan i jämställdhetsarbetet. Länk Please register your participation with Karin Hugsén … [Read more...]