Home Authors Posts by Bertil Wosk

Bertil Wosk

1 POSTS 0 COMMENTS
Bertil Wosk, Näringsterapeut med 30 års erfarenhet är grundare och styrelseordförande av HOLISTIC. Produktutvecklare och föreläsare inom området hälsa, kost och alternativmedicin. Kärleken är grundenergin i vårt solsystem och håller ihop atomer, himlakroppar, individer och samhällen med hjälp av attraktionskraften. Allt hör ihop, som löven på ett träd genom vilket det flyter en och samma sav - vi är alla förenade genom samma grundenergi. Ur kärlek kommer även glädje, som är vår inre sanna natur. Att vara sann innebär mer än att inte ljuga. Att vara sann mot sig själv är att aldrig bli ett offer utan se verkligheten som den är, något som leder till ödmjukhet, respekt, förståelse och empati för allt levande. Att ta ansvar är en kärlekshandling. Jag förstår att mina tankar, ord och handlingar påverkar mig själv och andra, samhället vi lever i, planeten vi delar och det universum vi alla ingår i. Jag är delaktig i allt och fritar mig inte från någonting.