”Rör inte min frihet” – demonstration mot tvång och pandemilag. Foto: K. Wistrand

I samband med demonstrationen ”Rör inte min frihet” 22 november och protesten mot en ny pandemilag intervjuade Kersti Wistrand en begravningsentreprenör som var bekymrad över begränsningar av sörjande. Trots krigsrubriker om smitto- och dödstal är läget i landet beträffande dödstal inte särskilt onormalt. Kersti Wistrand har tittat närmare på statistiken och rapporteringen vilket väcker undringar.

TEXT OCH FOTO: KERSTI WISTRAND

Så här i coronatider frågar sig säkert läsare hur många fler som har dött jämfört med tidigare år och om dödstalen bland yngre stigit kraftigt. Med all den uppmärksamhet som media ger åt rapportering av smittade och döda skulle man kunna tänka sig en betydande ökning av begravningar jämfört med tidigare år. Jag har därför letat i statistiken.

Under första halvåret 2020 dog 51 534 personer i Sverige. Covid -19 var den tredje vanligaste sjukdomen efter hjärt- och kärlsjukdomar samt cancer, enligt en rapport från Socialstyrelsen. Det var främst april månad som stack ut.[1]

Överdödligheten är inte påfallande stor. Bland männen behöver man bara gå tillbaka till 2013 och för kvinnorna till 2017 för att hitta motsvarande nivåer. Att dödstalen legat något lägre under de allra senaste åren beror på att dödligheten stadigt sjunkit, framför allt tack vare att färre avlider av hjärt- och kärlsjukdomar. Under det första halvåret såg vi en ökning av dödstalen främst på grund av att denna grupp bland de allra äldsta avlidit. [1]

Kritik har riktats mot påståendet att de äldre dött i covid-19 när de i själva verket har dött av sina underliggande sjukdomar. Det kan jämföras med att det är vanligt att mycket gamla människor med kroniska sjukdomar till slut får en lunginflammation som avslutar deras dagar. I sådan statistik uppger man inte att de dött av lunginflammation. Istället uppges den kroniska sjukdomen på dödsattesten.

Helt ny statistik från Socialstyrelsen visar att 73 procent av alla dödsfall till följd av covid-19 i Sverige har drabbat personer inom äldreomsorg, oftast med underliggande kroniska sjukdomar. Dödstalen i sviter av covid-19 ligger nu mycket lägre än i våras men finns liksom tidigare mestadels inom äldreomsorgen. Anders Tegnell säger att övriga Europa uppvisar samma fenomen. [2]

En intressant artikel finner vi i Läkartidningen 200820, där Johnny Ludvigsson, överläkare och professor i pediatrik vid Linköpings universitet, skrivit artikeln ”Fixeringen vid antal döda med covid-19 är vilseledande”. LÄNK  Han säger bl.a.:

”Den dagliga rapporteringen fortsätter trots att Sverige sedan mitten av juni inte har någon överdödlighet jämfört med 2015–2019 — Vissa har slutat säga `till följd av covid-19´ och övergått till `med covid-19´. — Medianåldern för dödstalet är 84 år.”

Färsk forskning på Danderyds sjukhus visar att så många som 20 % av oss kan vara resistenta mot covid-19. Dessutom tycks de som haft en medelmåttig till svår covid-19 fått en långvarig immunitet. Specialistläkaren Charlotte Thålin säger: ”Många av våra förkylningsvirus är ett coronavirus. Har vi haft en sådan förkylning som är ett coronavirus, kan man ha ett T-cellsminne som gör att när man stöter på det nya coronaviruset lyckas man bekämpa det ganska snabbt.” Lyssna vidare denna länk: https://www.tv4play.se/program/nyhetsmorgon/13306097

Varför denna hets att räkna dödsfall över hela världen? Statistiken drivs av John Hopkinsuniversitetet i USA, samma universitet som av Rockefeller- Flexner utsågs som förebild för industrimedicinsk forskning för cirka hundra år sedan. LÄNK

”Varför denna stora nedstängning, varför planerandet att införa en pandemilag som tar ifrån oss den grundlagsskyddade rättigheten till rörelsefrihet och näringsfrihet trots att vi framgångsrikt har hanterat detta virus?” frågade sig talaren vid demonstrationen på Mariatorget. LÄNK

Risken är stor att vår duktiga sjukvårdspersonal inte mäktar med belastningen av covid-19-sjuka. Ja, förvisso är det sant, och sant är det också att än fler hade belastat sjukvården om inga åtgärder skulle ha gjorts överhuvudtaget, men är det hela förklaringen till den hårda mediabevakningen av antalet smittade och döda samt nedstängningen i samhället?

Historiskt sett är skapande av rädsla ett medel att ta kontrollen över ett folk och stegvis styra det in i fascism.

Jag kan inte låta bli att fundera över WHO (till en stor del finansierad av Bill Gates) och kopplingen till det styrande John Hopkins universitetets roll samt affärsintressena bakom: Bill Gates, läkemedels- och vaccinationsindustrin.

Var fjärde svensk är misstänksam/tveksam och säger nej till en coronavaccinering i början av nästa år. Hur många av dem funderar i samma tankebanor som jag?

Kersti Wistrand

Referenser:
1) https://www.socialstyrelsen.se/om-socialstyrelsen/pressrum/press/dodligheten-okade-forsta-halvaret—covid-19-tredje-vanligaste-dodsorsaken/
2) https://www.svt.se/nyheter/inrikes/ny-statistik-over-3000-doda-i-covid-19-fran-aldreboenden

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.