Vårt immunförsvar spelar en stor roll i kampen mot alla influensor. Stress och oro samt gifter och främmande kemikalier i vår miljö sätter ned vår motståndskraft. Anna Rodgers har skrivit boken ”Toxic World Toxic people” (2014), där hon redogör för gifterna vi får i oss och hur man återvinner hälsan.

TEXT: KERSTI WISTRAND

Varje år vräker vi ut mer och mer gifter och främmande kemiska ämnen i vår värld. Enligt EPA (Environmental Protective Agency), en federal miljöskyddsenhet i USA, rör det sig om cirka 100 000 kemikalier per år. [1]

Många av dem finns i vår kropp med risk för olika sjukdomsförlopp som följd. Anna Rodgers, som själv varit svårt sjuk men återtagit sin hälsa, har skrivit boken ”Toxic World Toxic people” (2014) omfattande 800 sidor. I den redogör hon för gifterna vi får i oss och hur man återvinner hälsan.

Anna Rodgers är tvåbarnsmor och bor i England. Hon har själv gjort en personlig resa med svår sjukdomsbild sedan barndomen. Kampen för att återfå hälsan började i och med att hon berättade om sina symtom på Facebook och fick gensvar av andra i samma situation. Hon fick också tips om att symtomen motsvarande dem som uppkommer vid förgiftningar. Hon började leta i all tillgänglig litteratur inklusive medicinska artiklar.

Boken bygger på fakta och är fylld av vetenskapliga rapporter. Anna Rodgers har ingen som helst medicinsk utbildning, men hennes far är läkare. Förutom sin egen sjukdomshistoria ger hon fallbeskrivningar med andra personer som blivit sjuka genom förgiftningar av ämnen i mat, miljö, läkemedel och vaccinationer och har sedan nystat upp bakomliggande orsaker. Sedan ger hon anvisningar på hur man kan avgifta sig själv.

Anna Rodgers har blivit förlöjligad och förföljd av representanter för kemisk- och läkemedelsindustri eftersom de utgör miljondollar-industrier och vill fortsätta att expandera utan motstånd. När hon uppträder på youtube väljer hon att hålla upp en skylt med ordet ”vaccin” istället för att uttala det, eftersom youtube har börjat censurera bort inslag som är kritiska mot läkemedels- och vaccinationsindustrin.

Klicka på bild

Video. Klicka på bild eller Länk: https://www.youtube.com/watch?v=2vnr7-er5bk

Anna Rodgers sjukdomshistoria

Anna Rodgers mor har berättat för sin dotter att hon var ett glatt och lyckligt barn fram till femårsåldern. Sedan inträffade en stor förändring. Föräldrarna upplevde henne som slö och likgiltig.

Hennes far som var läkare skrev ofta ut receptbelagda mediciner och olika slags vaccin till henne, men ingenting hjälpte.

Så långt tillbaka i barndomen som hon själv kan minnas har hon lidit av kronisk trötthet och humörsvängningar. Anna vågade inte berätta fullt ut hur hon mådde i tro att hon skulle föras till mentalsjukhus. Hela tiden jämförde hon sig också med sina jämnåriga och mådde ännu sämre av denna stress. Hon kände sig kraftlös och hade också svårt att gå längre sträckor. I trettonårsåldern kom de första självmordstankarna. Vid 15 års ålder bröt hon onormalt benen tre gånger.

Hon fick ingen hjälp från läkarna utan fick veta att hon var tvungen att leva med detta.

Influensavaccin
Än större hälsoproblem fick Anna vid 25 års ålder i samband med ett influensavaccin. Detta gjorde henne näst intill invalidiserad. Hon orkade knappt stiga upp. Kroppen kändes tung och en stor trötthet förlamade henne. Hon levde nu i en hjärndimma. Det var så illa att hon trodde att hon skulle dö.

Räddningen blev Facebook där hon skrev om sina problem och fick tipset att det kunde röra sig om kvicksilverförgiftning. Hon undrade hur hon i så fall fått i sig det. En annan vän påpekade då att vissa typer av vaccin fortfarande har kvicksilver i sig.

Anna började nu intensivt söka svar i litteraturen för att förstå orsakerna bakom sin försvagade hälsa. Hon började läsa in sig på vetenskapliga artiklar om vaccinframställning.

Blyförgiftning genom målarfärg

De flesta av dessa kemikalier är inte säkerhetstestade innan de når marknaden. De få medel som blivit testade har oftast visat sig påverka hormonsystemet och triggat igång många sjukdomar som cancer, övervikt och depressioner samt påverkan på foster i moderlivet.

Anna började tänka efter och mindes hur hon som fyra-femåring lekt indian och målat sin hud med vanlig målarfärg av den typ som man målar ytterväggar med. Färgen hade varit svår att avlägsna och man fick använda terpentin. När hon började undersöka innehållet i den färg hon hade använt så fann hon att den innehöll bly. Hon läste nu vidare om blyförgiftning och kände igen sig i alla sina symtom från barndomen.

Anna insåg nu snabbt att hon inte var ensam om att känna sig som hon gjorde. Tusentals människor jorden runt var i samma situation som hon. De led av dålig hälsa på grund av gifter i mat, mediciner, vacciner och miljö.

Med sin nyvunna kunskap började Anna Rodgers åtgärda problemen och återfick sin vitalitet och hälsa. För att vägleda andra människor i samma situation skrev hon slutligen boken ”Toxic World Toxic People” ( Förgiftad värld – Förgiftade människor), där hon samlade sina vetenskapliga artiklar och personliga erfarenheter.

Förgiftningar redan i fosterstadiet
Redan det nyfödda barnet har fått i sig gifter under fosterstadiet genom sina mödrar. Anna Rodgers menar att det är orsaken till så många inlärnings- och beteenderubbningar hos barnen av idag. Hon ägnar i sin bok stort intresse för just barnens hälsa och har lagt sig vinn om att visa hur gifterna överförs från modern till det lilla barnet redan under fosterstadiet.

I sin bok nämner Anna Rodgers speciellt metallerna bly, aluminium, kvicksilver och kadmium som alla är vanliga i vår omgivning. Hon har kombinerat kunskaper om gifternas påverkan i människokroppen med kunskaper i psykologi och stresshantering.

En av immunförsvarets största fiender är stress. Sjukdomstillstånd förvärras av den stress som många barn växer upp med och som är en följd av att föräldrar och omgivning inte ser dem med kärlek och bekräftelse, menar hon. Många barn lämnas till dagis redan vid sex månaders ålder och då äger inte anknytningen rum som den ska. Vi blir inte trygga i oss själva. Stressen kan trigga igång gifterna vi bär på i våra kroppar.

En av dem som försöker få fram vaccin mot Covid-19 idag är den nu 87-årige New-York-läkaren Stanley Plotkin, även kallad ”vaccinens gudfader”. Han har vigt sitt liv åt vaccinforskning men endast tagit vaccin en enda gång i hela sitt liv, och då mot polio som barn. Detta säger kanske en del om vaccinationsindustrins syn på sin egen forskning, säger Anna Rodgers i en nyligen upplagd youtube-intervju.

Hon upptäckte till sin fasa att vi dagligen kommer i kontakt med en chockerande mängd kemikalie. Det rör sig om cirka 100 000 per år. Kvicksilvret som hon fått i sig genom influensasprutan var bara toppen på isberget.

Vägen mot hälsa

Anna Rodgers hade ätit antidepressiv medicin i åratal men inte kunnat sluta. Hon hade prövat mängder med kosttillskott, dieter och terapier utan att ha blivit hjälpt. Hennes inre organ var så stressade att hon somnade direkt då hon prövade ”raw food” eller drack en grönsaksjuice.

År 2006 började Anna Rodgers blogga för en hälsotidning. Bland annat skrev hon nätartikeln ”Bröstimplantat – en tickande tidsbomb” som fick över en miljon läsare och stor påverkan i samhället. Bröstimplantaten innehåller ofta aluminium och bly som läcker ut i kroppen och ger ohälsa.

Genom hälsotidningen kom Anna i kontakt med en rumänsk specialist i rymdmedicin [2] och som arbetat med de ryska rymdprogrammen. Som bekant åldras astronauterna snabbt i rymden. De behandlas bl. a. med s.k. mitokondrieterapi.

Mitokondrieterapi
Varje kroppscell innehåller mitokondrier som är ansvariga för att ge cellen energi. De kallas ofta för ”cellens kraftverk” och är mycket viktiga i kroppens arbete för att hela sig själv. De hjälper även till att hejda åldrandet och är därför viktiga för behandlingen av astronauterna.

Minst 200 av dagens sjukdomar är kopplade till mitokondriedysfunktion och det utgör ett stort problem för många av dagens ungdomar.

Den rumänske specialisten undersökte Anna med en frekvensmedicinapparat av det slag som används för att diagnostisera astronauter som befinner sig uppe i rymden och hjälpa dem till bättre hälsa. Den kunde 3D-skanna de inre organen och Anna visade sig ha en hälsa motsvarande en 80-åring. Skanningen läste av utrymmet mellan hjärtslagen och för första gången fann en läkare fel i hennes organism. Hon visade sig bl.a. ha nedsatt hjärtfunktion. Senare förstod hon att gifterna även hade påverkat hjärtat.

Anna sattes nu på mitokondrieterapi med för henne anpassade kosttillskott. När hon återkom efter tre månader var hjärtfunktionen återställd. Efter 1,5 år var hon så gott som frisk fysiskt, men inte psykiskt. Hon har därför tagit flera andra reningskurer efter det.

Miljögifterna finns runt om och i oss och trots att vi äter och dricker ekologiskt omges vi av partiklar från bränsle av olika slag och de nanopartiklar som vi får i oss den vägen är svåra att bli av med. Anna fick en tuff tid att återställa sig helt eftersom hon även blivit tillvänjd vid antidepressiva mediciner. Hon prövade flera andra metoder som hon skriver om i boken.

Kosttillskotten Carnosine och zeolite

De bästa tillskotten för Anna Rodgers att återfå hälsan var Karnosin (Carnosine) och zeolit(e).

Karnosin finns naturligt i hjärnan och i hjärtat och påverkar energiproduktionen i mitokondrierna och fördröjer åldrandet. Om man köper det i en vanlig hälsokostaffär varar det bara en halvtimme i kroppen, vilket är för kort tid för läkning. Man måste hitta den form som varar 8 – 12 timmar i kroppen. [3] Anna upplevde en förstförsämring då hon började med detta preparat och det var en ganska lång process innan hon började känna sig bättre.

Zeolit verkade betydligt snabbare och redan efter någon vecka kände Anna effekten av den. Zeolit är vulkanisk aska som i sig är negativt laddad. Då denna kommer in i kroppen agerar den som en magnet och drar åt sig gifter utan att stanna kvar i kroppen. Den förs ut genom urin och svett. Även här har Anna tips på vilka former av zeolit som fungerar bäst för henne.

Följande artikel kommer att handla om zeolit.

Kersti Wistrand

Referenser: Artikeln bygger mestadels på videon ”Toxic world Toxic People” där Anna Rodgers intervjuas. Videon är inspelad av ”Time of the sixth Sun” https://www.youtube.com/watch?v=2vnr7-er5bk

1) https://sv.wikipedia.org/wiki/Environmental_Protection_Agency 2)https://en.wikipedia.org/wiki/Space_medicine 3)https://4health.se/216-dr-marcus-gitterle-karnosin-ett-anti-aging-amne-i-din-kropp

 

1 COMMENT

  1. Nu verkar det mesta komma upp till ytan, så att vi blir mer medvetna om vad som händer. Inet bara forskarna har kunskap utan nu kommer mycket av den ut till oss “jordbor”.
    Den nya boken om gifter och dess påverkan och hur vi ska bli av med dem, är ju ett välkommet tillskott!
    Vi är väl många som frågar oss hur det är möjligt så mycket får användas och “släppas ut” utan att vara bevisat oskadligt för allt levande!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.