5 G införs i Sundsvall – men till vilket pris?

0
514


Sverige vill bli ledande i Norden i utvecklingen av 5G, femte generationens mobilnätverk. Den 28 maj 2019 invigde Telia Norrland ett 5G-nät på Mittuniversitetet i Sundsvall efter ett samarbete mellan akademi och näringsliv där teknisk innovation står i fokus. En närmast kompakt tystnad tycks råda angående hälso- och miljöriskerna med projektet.

TEXT: KERSTI WISTRAND
FOTO: Pixabay.com

Runt omkring oss finns elektromagnetiska fält från kraftledningar, 3G- samt TV- och radiomaster, elapparater, mobiltelefoner och annan trådlös kommunikation. Överallt där det finns elektrisk ström finns kraftfrekventa elektriska och magnetiska fält vars sammanlagda effekt på hälsan ingen har kontroll på. Vad som kanske är mindre känt är att även alla levande celler, även i din kropp, delvis styrs av elektricitet om än i andra storleksordningar.

Tekniken utvecklas hela tiden och nu har det första 5G-nätet invigts på Mittuniversitetet i Sundsvall med en ökad mängd elektromagnetisk strålning som följd. Med 5G menar man att möjligheterna att koppla upp sig blir mycket större vad det gäller autonoma system som självkörande bilar och robotar i industrin samt smarta system för trafik och sjukvård.

Just nu händer mycket inom telekombranschen. Telekommunikation kommer att bli allt viktigare för samhällsbärande funktioner. Med 5G, femte generationens mobilnät, kommer möjligheterna att koppla upp bli många gånger fler och därmed ökar angreppsytorna. Däri ligger en stor oro och man funderar över vilka typer av bolag och vilka nationer som ska ha en central roll att spela i sammanhanget. Fredsföreningar har tidigt slagit larm om det cyberkrig som redan nu pågår i etern. De menar att en del av framtidens soldater kommer att vara ”digitala soldater” och sitta framför en skärm och kämpa mot/ skapa hot på nätet. SVT1 har visat dokumentärer om beredskap inför en cyberattack där samhällsfunktionerna slås ut på grund av attacker mot datanätet.

Hälsoriskerna med 5G förtigs i stort sett. Småbarnsmammorna juristen Erika Nordlander och civilingenjören Sara Jacobsson anställda inom miljö- och hälsoområdet i Sundsvall, har slagit larm i en debattartikel i Sundsvalls Tidning: LÄNK De visar på att Strålskydds- och Folkhälsomyndigheten ligger lågt. Dessa anser att hälsoriskerna är små så länge gränsvärdena för elektromagnetisk strålning inte överskrids. Men hur vet man det om forskningen är otillräcklig? Eller om man inte tar hänsyn till all den forskning som finns?

Erika Nordlander och Sara Jacobsson oroas stort inte minst i egenskap av att vara föräldrar och inte veta hur kommande generationer kommer att påverkas. De försöker med sitt debattinlägg väcka opinion och hejda 5G- utbyggnaden att gälla hela Sundsvall och istället få till stånd information och debatter om hälsopåverkan innan det är för sent. Deras debattinlägg tillbakavisas av 5G-aktörerna i Sundsvall.

Något som inte förvånar då jag erinrar mig hur amerikanska Microsoft utan sundsvallsbornas kännedom fick köpa mark och bygga datahall. Sedan dess har både Gävles och Sandvikens kommuner under liknande hemlighetsmakeri beslutat sälja mark motsvarande 260 fotbollsplaner för ett värde av 269 miljoner kronor till Microsofts servicehallar. [1] De två andra stora molnjättarna, AWC och Google har även de satt spadarna i svensk mark. Nya kopplingar till 5G?

De medicinska aspekterna av 5G

Sundsvalls Mittuniversitet har alltså tillsammans med Telia invigt 5G utan att tillräckligt väl ha redovisat hälsorisker. Sverige ska som så många gånger tidigare stoltsera, snabba på och ligga bland de främsta i världen och klappa det manliga egot för bröstet. Det handlar naturligtvis främst om ekonomiska och tekniska intressen samt konkurrenskraft. Men där kan finnas ett annat och stort problem för oss människor och allt levande som utsätts för 5G-nätets påverkan när det gäller vår hälsa. Det kan finnas skäl att ta upp och diskutera detta offentligt utan att benämna det konspirationsteorier eller sopa en diskussion under mattan.

Etiska råd tycks saknas och etikfrågan kommer upp först när något allvarligt kan påvisas, inte innan. Fertilitetsforskningen har redan tidigare visat att mobiltelefoner i männens byxfickor kan sänka nivåerna av spermier. [2] Just nu finns det även forskning som visar att 5G-påverkan på möss gör dem sterila. Möss och råttor är mer tåliga än människor och motsvarande påverkan på män skulle t.ex. kunna innebära färre och försämrade spermier. ”Frånvaro av bevis är inte bevis på frånvaro” säger forskaren och naturvetaren Martin Rees. Mer forskning behövs.

Detta är ett av de frågetecken som tystats ned av 5G-aktörerna som främst består av telekomindustrin. Många politiker, tjänstemän och universitet har arbetat för 5G medan TV, radio och de stora dagstidningarna tiger i tyst maskopi och ifrågasättande debatt saknas. Även riksdagen tycks i stort sett tiga. Samtidigt finns det större debatt i andra länder, t.ex. Tyskland, England och Holland, där vissa städer infört totalförbud. Om nu 5G är så ofarligt – borde inte detta tillåtas leda till stora offentliga debatter där även forskare som kommit fram till negativ påverkan av elektromagnetiska fält får komma till tals?

Debatten har varit minimal men forskare som Olle Johansson, tidigare chef för experimentell dermatologi på KI och ass. professor på KTH, slog tidigt larm om skadlig inverkan på levande celler, vilket belade honom mer eller mindre med munkavle. Dels hånades och svartmålades han (bl.a. genom VoF:s förvillarpris 2004), dels drogs hans forskartjänst in ”av ekonomiska skäl” 2017.

Olle Johansson, som nu skriver vetenskapliga artiklar med andra forskarkollegor internationellt, har visat hur levande organismer kan påverkas på cellnivå. Oxidativ stress som skadar cellens DNA, uppstår. Han säger sig lika lite som FCC och FDA i USA veta om påstådda uttalanden om 5G:s säkerhet är säkra eller inte men har själv konstaterat att en ökning av en rad sjukdomar som kan ha samband med de elektromagnetiska fälten har ägt rum på sistone: nedsatta immunförsvar, elöverkänslighet, ALS, alzheimer, barnleukemi och annan cancer samt psykisk ohälsa. [3] Men inte bara människan påverkas utan även allt liv såsom bakterier, plantor, fåglar, grodor och pollinerande insekter kan vara måltavlor, enligt Olle Johansson. [4] Internationell forskning visar även på att elektromagnetisk strålning kan störa pacemaker och ICD.

I Europa är Huawei tillsammans med Ericsson och Nokia stora investerare då det gäller utbyggnad av 5G-nätet. I USA har man haft en restriktiv hållning gentemot Huawei i närmare tio år. I gårdagens nyhetsrapportering i SVT talar Peter Ottsjö, Ny teknik, [5] om USA:s anklagelser om övervakning och spioneri via den kinesiska telekomjätten Huaweis telekomkomponenter. President Trump har inlett ett handelskrig med sanktioner mot Huawei, som alltså samtidigt är en av de stora satsarna på 5G-nätet. Bl.a. ska googletjänsterna förbjudas i Huaweis mobiltelefoner. Men ingen talar om hälsoproblem.

Konsekvenserna av handelskriget kan bli att 5G-utbyggnanden kan försenas, något som kanske är av godo så att den svenska debatten om 5G:s hälso- och miljörisker tillåts komma igång efter påtryckningar från civilbefolkningen.

Kersti Wistrand

[1] https://www.svt.se/nyheter/lokalt/gavleborg/gavle-och-sandviken-i-miljonaffar-med-micrososoft   2.https://www.telegraph.co.uk/news/health/news/12167957/Mobile-phones-are-cooking-mens-sperm.html , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3341445/ [3]3.https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0306987717301718?via%3Dihub                                                       4.https://newsvoice.se/2019/05/5g-question-olle-johansson/ 5.https://www.svtplay.se/video/20313250/morgonstudion/morgonstudion-29-maj-06-00-1?start=auto kl. 8.40

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.