Drömmen om Atlantis V: Sverige och Gamla Uppsala? Teater Oland ger Olof Rudbecks Atlantica

0
1079

Kersti Wistrand har sett föreställningen Atlantica där skådespelerskan Hilde Marie Farstad färgstarkt och mästerligt spelar både 1600-talets renässansmänniska vetenskapsmannen Olof Rudbeck och drottning Kristina i sin egenskrivna pjäs. Rudbeck påstod på fullaste allvar att det forna Atlantis låg i Sverige med Gamla Uppsala som centrum. Blandningen av dikt och vetenskap ger än idag näring åt nationalistiska strömningar.

TEXT OCH FOTO: KERSTI WISTRAND

-Vilka är ni? Vad gör ni här? Varför sitter ni här? Vem är jag?

Så börjar Olof Rudbeck i Hilde Marie Farstads gestalt sin föreläsning för oss 1600-talsstudenter som tänkes sitta och lyssna i en föreläsningssal i universitetet. I själva verket sitter vi där på träbänkar i Gamla Uppsalas vikingamuseum. Tonen är ömsom myndig och auktoritär ömsom nyfiken och frågande. Men så var Olof Rudbeck (1630 – 1702) ett av den svenska stormaktstidens universalgenier i berömmelse då jämförbar med Emanuel Swedenborg och senare Carl von Linné. – Och som dessutom på fullaste allvar påstod att Atlantis låg i Sverige med Gamla Uppsala som centrum, en storvulen åsikt om Sveriges betydelse som på lång sikt gett näring ända in i dagens nationalism och nynazism.

Den timslånga föreställningen som skrivits av Hilde Marie Farstad är omväxlande. Skådespelerskan är ensam på scenen. Iförd en stor hatt gestaltar hon Olof Rudbeck. När hon i dialog med honom gestaltar drottning Kristina lyfter hon bort hatten med ena näven och under den ryms Kristinas lilla krona. Lika karlakarlsmyndig som Rudbeck understundom framställs, lika ödmjukt eftertänksamt träder drottningen fram och ställer motfrågor med huvudet på sned. I själva verket möttes de aldrig i dialog i verkliga livet, men i teaterns värld är allt möjligt och här står hon för olika tiders tankar kring idén om Atlantis och dess vara eller inte vara och försöker föra en vettig dialog med den envise vetenskapsmannen.

På lämpliga ställen i pjäsen ersätts skådespelerskan med inspelade röster från förr: den visionäre TV- personligheten Dag Stålsjö högläser ur Kriton och kontikifararen Thor Heyerdahl har en utläggning om Atlantis eventuella läge på mittatlantiska ryggen och visar på spår efter en större geologisk katastrof för 5 000 år sedan.

Men den store vetenskapsmannen Olof Rudbeck vill inte ge med sig. Han är tvärsäker, auktoritär, vet bäst och har argument för alla sina antaganden. Jo då, Sverige ligger i världens centrum och Atlantis huvudstad ligger där Gamla Uppsala idag ligger!

Så presenteras den mångsidige vetenskapsmannens livsgärning för oss genom Hilde Marie Farstads gestaltning. Pionjärforskning inom diverse naturvetenskapliga områden, uppfinningar som fört landet framåt och placerat Sverige på världskartan. Och så de där sista trettio åren från 1670-talet och framåt då Olof Rudbecks intresse och skaparkraft länkades in på fornforskningens område. Han fördjupade sig i de gamla isländska och klassiska författarna och ansåg att allt som skrivits där syftade på forntidens Sverige. Platons Atlantis var alls inget uppdiktat land utan vårt eget forntida Sverige minsann. Gamla Uppsala var Atlantis centrum och betraktades som gudarnas boning. Sverige och svenskarna förhärligades och utnämndes till alla större folkslags ursprung. Nästan hela Europa och delar av Asiens kultur hade alltså utgått från vårt land. Resultatet blev verket Atlantica i fyra band, även försvenskat till Manheim, vars första del kom ut 1679. Hans verk togs väl emot i stormaktstidens Sverige och fick inte ifrågasättas. Det översattes till latin och spreds därigenom i andra länder.

“Atlantican” (1679), Wikimedia commons.
Titelblad till Atlantica. Gravyr av Dionysius Padt-Brugge. Wikipedia.

Teater Olands föreställning Atlantica ger en god framställning av Olof Rudbecks liv från födelsen i Västerås 1630 fram till hans dramatiska död efter eldsvådan som härjade i Uppsala 15 maj 1702. Sammanfattningen av hans liv och gärningar ges delvis i diktform där delar av Carl Snoilskys dikt om Olof Rudbeck citeras LÄNK http://minata.tripod.com/svbilder/svbildk.html med inspelad röst vid föreställningens början, medan hans sista tid i livet framförs av Hilde Marie Farstad uppklättrad på ryggen av den enorma stol som står mitt på scenen och utbasunerande: ”Mitt hem får brinna, men kyrkan får icke brinna!”. Stolen får därigenom symbolisera Gustavianums tak från vilket Olof Rudbeck sägs ha dirigerat släckningsarbetet. Men ändå brann större delen av Rudbecks stora bibliotek upp inklusive icke utgiven litteratur om bl.a. fjärde delen av Atlantis och ett stort verk om världens alla växter samt 7 000 stockar med graverade figurer. Dessa hade till stor del förvarats i Uppsala domkyrka men undgick ändå inte lågorna. Rudbeck dog några månader efter branden men hann innan dess göra en arkitektritning över Uppsalas återuppbyggnad.

Olaus Rudbeck. Målning av M.Mytens 1696. Wikipedia.

Vem var Olof Rudbeck?

Olof Rudbeck var son till biskopen Johannes Rudbeckius i Västerås. Till sitt väsen var han ”rastlöst nitisk, gladlynt, vänlig, humoristisk och ovanligt frisk, fri från flärd och later”. Han var en mångsysslande vetenskapsman och ett snille med otrolig arbetsförmåga. Efter studier i bl.a. Uppsala och olika universitetsstäder i Tyskland och Nederländerna blev han en världsberömd naturforskare. Han satte Sverige på världskartan genom att upptäcka lymfkärlssystemet. Detta var den första betydande vetenskapliga upptäckten i Sverige. Olof Rudbeck var då endast 23 år gammal och redan världsberömd inom anatomin. Endast 30 år gammal blev han professor i medicin i Uppsala.

Han behövde nu dissekera människor, ritade och byggde därför den anatomiska teatern Gustavianum i Uppsala och mottog vintertid över is och snö ditförda avrättade tyska brottslingar vars kroppar han skar sönder för sin forskning.

Gustavianum mitt emot Uppsala domkyrka. Wikipedia.

Olof Rudbeck var även en stor arkitekt och anlade en botanisk trädgård, samlade växter och var som lidelsefull botaniker föregångare till Linné. Han gav bl.a. ut en växtkatalog med 1873 växtformer. Han var musikalisk och sjöng med stark basröst och komponerade också musik.

Mångsysslaren Olof Rudbecks namn är även knutet till Uppsala universitetets historia under 1660-talet och framåt då han blev dess rektor. En sjudande verksamhet präglade denna tid inte minst vad det gäller byggnation. Förutom medicin undervisade han i kemi, fysik, matematik, astronomi, botanik, byggnadskonst, artilleriväsen och pyroteknik.

Den berömde forskaren var dessutom tekniskt begåvad. Han skapade pumpsystem och vattenledningar som försåg både Uppsala slott och den botaniska trädgården med vatten. Nere vid Fyrisån ritade han en bro, anlade en skeppsdocka och bedrev sjöfart med Stockholm. En mängd mer eller mindre märkliga uppfinningar såg dagens ljus. Han förfärdigade bl.a. kompasser till flottan och ritade sjökartor.

Influens i dagens Sverige

Olof Rudbeck har i författandet av Atlantica uppvisat en kolossal bildning inom alla möjliga ämnen och hans verk är därmed ett tidstypiskt exempel på barocktidens universalistiska vetenskapsideal. Rudbeck visar stor kreativitet, livlig fantasi och en hel del humor då han sammanställer namn och data. Länge vågade man inte opponera sig mot verket. Någon enstaka nutida forskare menar att Atlantica kan ha varit avsett att roa adeln men när det skrevs var göticismen redan en spridd historietradition i Sverige. Olof Rudbeck var en av dess främsta förespråkare. Hans intention att visa på det förhärligade och över alla andra länder stående Sverige, tycks ha varit mycket seriös.

Göticismen var -och är- en huvudsakligen svensk kulturell och patriotisk rörelse. Den anknöt till Nordens forntid vilken uppfattades som en lycklig hjältetid. Rörelsen hade sina rötter i medeltiden där Nils Ragvaldsson tog upp svenskarna gotiska ursprung vid kyrkomötet i Basel 1434: LÄNK  Han baserade detta på Jordanes gotiska historia och på likheten mellan orden gotar-göter-gutar. Göticismen har kommit att spela stor roll för den svenska självbilden. Förutom den uppenbart galna parallellen med Atlantis och Sverige som världens centrum för bildning och kultur har Olof Rudbecks verk kastat en lång dyster skugga in i vårt samhälle av idag, där nationella och nynazistiska grupperingar finner falsk emotionell näring i storvulna tankar om sin egen ras och dess upphöjda ursprung.

Kersti Wistrand

Källa utöver teaterföreställningen: https://sv.wikipedia.org/wiki/Olof_Rudbeck_den_%C3%A4ldre

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.