Demokrati förutsätter väljarnas deltagande

2
745
Genomskinlig valurna (Wikicommons)

Med anledning av Kersti Wistrands artikel “Hotet mot den svenska demokratin”, kom jag att tänka på några artiklar från egen fatabur såsom “Demokrati utvecklas genom deltagande” från 2013.
Här publiceras artikeln kortad och utan det inledande resonemanget. Texten kan ses som en reflektion kring frågeställningarna för 5 år sedan då Alliansen styrde Sverige med kommentarer om vad som har hänt till maj 2018 under rödgrönt styre.

TEXT BÖRJE PERATT
Från 4 april 2013

Tabubelagda ämnen
Alliansen och de Rödgröna har valt bort att diskutera vissa angelägna problem och situationen har gått så långt att antidemokratiska och antihumanistiska värderingar nu fått en snabb tillväxt.

Några har tröttnat på detta smygande i vassen och vill nu kunna föra fram angelägna frågor som riksdagspartierna undviker. 30 % är tveksamma till EU men de har ingenstans att diskutera det utom i SD och möjligen i V men även där har EU tonats ner.

Orättvisorna ökar dramatiskt och bankerna tjänar miljarder, det blir inte mycket mer än någon kritisk röst i TV.

Det orättfärdiga bonussystemet
Löneavståndet har återgått till det vi hade för 100 år sedan. Sverige har inte på länge varit så ojämställt och orättvist som det är idag. En del i detta är lönerusningen i styrelserummen där man höjer varandras löner och utlovar bonusar stick i stäv med all moral. Det blir något förvirrande över ministrars hot om åtgärder som aldrig följs upp av konkreta handlingar.

I praktiken innebär det orättvisa fördelningssystemet en gigantisk förmögenhetsförskjutning till allt färre individer och utarmning av större delen av befolkningen. Moralen kring bonusar har också kritiserats länge, Barometern. Fenomenet är internationellt och EU har gått ut med direktiv men dessa lyckas företagen kringgå, SVD. Man kan till och med se det som en ”ej kriminaliserad stöld” men i strid mot mänskliga rättigheter då det sänker förutsättningarna för en tillfredsställande levnadsstandard hos alltfler offer. Finansmarknadsminister Peter Norman har riktat allvarlig kritik men i praktiken inte åtgärdat något eller kommit med konkreta förslag.

Moralen “bland dem som har” kan ibland var nästintill obefintlig
AMF-ordförande anklagas för skatteflykt. Pensions ordförande i AMF anklagas nu för skatteflykt. Genom att via ett avancerat upplägg föra ut vinster på drygt 23 miljoner kronor till ett bolag i Peru behövde Bertil Villard bara betala 4 procent i skatt. Men han tycker inte att han gjort något fel.

Bristen på en human värdegrund
Effekter av Alliansens beslut kring skola, vård och omsorg har visat att här saknas centrala humana värden och förståelse för vad som ger kvalitet och goda resultat. Lärarna lämnar skolan. Införandet av det extremradikala friskolesystemet har fått hård kritik från ett stort antal professorer vid Kungliga vetenskapsakademin. Dags att ta ansvar för skolans problem!

KOMMENTAR 2018: Friskolesystemet orsakade ett stort antal konkurser där elever plötsligt stod utan sin skola och hamnade på den skolpengjagande soptippen. Björklunds modell orsakade en extraordinär tillbakagång för skolan på en mängd plan inte bara i betyg utan också för miljön i skolan och idag 2018 står skolan utan kvalificerade lärare. Den politiska inkompetensen lyser genom en visar det sig meningslös extrautbildning som drabbade lärare. “Ett privat initiativ till att certifiera skickliga lärare skapar irritation hos lärarfacken. Lärarförbundet menar att den statliga lärarlegitimationen riskerar att undergrävas.” Ja det skedde och intresset för att bli lärare är minimalt.

Åter till artikeln från april 2013:
Vad som är märkligt är att Socialdemokraterna centralt slår följe med högern men man möter hårt motstånd i de egna leden och på kongressen [2013] tvingas man backa från sin linje. S kan skärpa skrivning mot vinstuttag.

Utförsäljningen av samhällets hjärteverksamheter har fått negativa konsekvenser för samhället, personalen och patienterna. “Stoppa privatiseringarna i vården” (SvD, Brännpunkt), Kommunal, Läkare gjorde jätteklipp på avknoppad vårdcentral.

Den nödvändiga och viktiga fria företagsamheten
Ett fritt och demokratiskt samhälle vinner på och är beroende av fri företagsamhet. De allra flesta företagare och affärsmän vill förena livsdrömmar med yrkesdrömmar. Och ofta kämpar man med administration då arbetsdagen är över. De flesta har dryga arbetsdagar. Inom grundnäringarna är det till och med så att bönder och fiskare tvingas kämpa dygnet runt och får det ändå knappast att gå ihop.

En välorganiserad stat
Vi behöver en välorganiserad stat, kompetenta myndigheter och effektiv kommunal administration där tjänstemännen har klart för sig vem som är deras uppdragsgivare. Folket, varje enskild individ är deras kund. Det handlar om att politiker och tjänstemän ska inse vem de arbetar för. Vi har idag ett bra system för kvalitetsmätning och revision.

KOMMENTAR: Flera myndigheter har visat upp en synnerligen ovilja att stå på folkets sida och har istället gynnat särintressen. Det senaste exemplet är Försäkringskassans anställda får högre lön genom att neka sjuka ersättning! Andra exempel är Naturvårdsverket som har stort ansvar för miljökatastrofen i Östersjön: Hearing om Mellanskarven på Naturvårdsverket. Christer Olburs om hur Nordens värsta inkräktare fridlystes LÄNK. EU bakom Östersjöns bottendöd-rekord LÄNK. Andra myndigheter som utifrån särintressen bedrivit förföljelser ev enskilda invånare är Socialstyrelsen och IVO där läkaren Erik Enby är en av många utsatta. En HKmedlem fick mig att göra filmen “Läkaren som vägrade ge upp”.

Åter till artikeln från april 2013:
Sverige har 290 självständiga kommuner och en långt gången decentraliserad funktion. Att då hävda krav på att flytta ut besluten till befolkningen blir som att slå in öppna dörrar. Det fungerar redan så. Rent av har det gått för långt när det gäller skolan. Här måste ansvaret för skolan få en mer central plattform.

Jag förstår alla som säger att de är trötta på politiken men det är som att säga ”jag bryr mig inte om vem eller vad som styr landet”. Det ligger dock en ledsam ironi över ett sådant ställningstagande. Bakom vår demokrati finns tusentals människor som dött för vår frihet.

För inte så länge sedan ägde strider för demokrati och frihet rum i Östeuropa. Motsvarande processer ser vi idag i Nordafrika och Mellanöstern. I Sverige har vi haft denna frihet så länge att vi tar den för given.

Demokratin en garant för allas rätt

Att hedra dem som gav sitt liv för vår frihet är åtminstone värt en röst. Sedan kan man medverka till att demokratin utvecklas och blir bättre främst genom eget föredöme.

KOMMENTAR: Jag skrev ihop ett partiprogram för att klargöra vad jag själv står för och främst var det då att Sverige bör vara en suverän nation, något som riksdagen röstat bort. Sverige lyder under EU-lagar, grundlagsfäst 2010, EU är ingen folkvald församling och Sverige ingen suverän nation. Ställ frågan till ditt parti. Är det okej att Sverige röstat bort sin suveränitet?

Åter till artikeln från april 2013:
Efter att ha insett att det inte finns något parti som representerar egna värderingar och samhälleliga mål är det inte så konstigt att allt fler utnyttjar rätten att försöka bilda alternativ. Det är ett tecken på frustration, kreativitet och intresse att förändra.

Tillståndet är på inget sätt nytt utan går som en röd tråd genom historien.

Under 1800-talet tog en ny amerikansk litterär, politisk och filosofisk rörelse form kring Ralph Waldo Emerson. Transcendentialismen menade att en ny andlig era stod för dörren. Emerson kritiserade ”samhällets tanklösa konformism”, och ansåg att varje person måste tänka själv och finna det som förespråkades som ”en ursprunglig relation till allt”. Emerson och hans följare drev en kompromisslös linje mot slaveriet och spred på tidningssidor, i pamfletter och i högljudda tal att ”frihetens och demokratins budskap gäller alla”.

Emerson intervjuade den blivande presidenten John Adams (1735-1826) och fick då de berömda orden:

-”Jag skulle önska … att det fanns mer ambition i landet … med det menar jag ambitionen av det lovvärda slaget, att utmärka sig.”

Med det avsågs inte att klättra på andra utan att sträva mot gemensamma mål för människan och samhället. ”Den högsta auktoriteten är förnuftet med nödvändigheten åtföljd av känsla och samvete.”

Detta ideal har nu ersatts av rationella vinstintressen och förlust av medmänsklighet, moral och känsla för varandra.

Framtiden ligger inte i det menlösa och inte i vinstmaximering, inte i vare sig anarki eller diktatur. Vi måste våga mer. Obama formulerade det med orden ”Yes we can”. – Ja vi kan.

KOMMENTAR: Alternativet i USA blev Donald Trump och “Make Amerika Great”, med starten av politisk extremegoism, förlusten av en human värdegrund och ett stort antal konflikter nationellt och internationellt där ursprungsbefolkningen och miljön körts över i USA och där Trump lyckats skapa oro för nytt kärnvapenkrig.

Det står en förändring för dörren. Frågan är åt vilket håll den leder.
Alltfler tycks ha tröttnat på etablerade partier och söker alternativ.

Börje Peratt
4 april, 2013

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.