11 december, 2019

Politisk korrekthet (PK)

Originalartikel på Vetamera, där sker uppdateringar. Politisk korrekthet,  är en ofta nedsättande beteckning på en inställning där man är överdrivet noggrann med att följa rådande politiska värderingar. PK-samhälle innebär en samhällsdebatt präglad av politisk korrekthet (PK).[1][2] Det är en … [Read more...]

Conatus – Omgiven av politik

Conatus – Omgiven av politik är en nyutgiven bok, på Förlagshuset Siljans Måsar, som Bo Lövgren, en av våra medlemmar läst och som han introducerar här. TEXT BO LÖVGREN Vad kunde vara mer passande såhär i valtider än att presentera en nyskriven bok betitlad ”Omgiven av politik”. Det är just … [Read more...]

Mystiken allestädes närvarande?

Nya religioner och alternativ andlighet SR LÄNK, inspirerade Ingvar Selin till att fundera på det "mystika temat" historiskt och utifrån nutida händelser. TEXT och MONTAGE INGVAR SELIN I mannaminne har vilsenheten inte varit större inför höstens val. Vem tar vem och vem skall leda … [Read more...]

Demokrati förutsätter väljarnas deltagande

Med anledning av Kersti Wistrands artikel "Hotet mot den svenska demokratin", kom jag att tänka på några artiklar från egen fatabur såsom "Demokrati utvecklas genom deltagande" från 2013. Här publiceras artikeln kortad och utan det inledande resonemanget. Texten kan ses som en reflektion kring … [Read more...]

Tankar kring USA:s politiska komet Donald Trump

President Donald Trump är på allas läppar. Han utpekas som ett barn av en rastlös och jaginriktad populärkultur, vars aktörer behöver bli bekräftade genom medierna och såväl riskerar att haussas som mobbas. Trump ses som självrådig och fientlig mot frihetens värden. TEXT: CARL JOHAN … [Read more...]

Gott Nytt År 2015!

Inför det nya året kan vi se tillbaka på ett turbulent valår med en del omvälvande händelser inom politiken. Här vill jag uppmärksamma Anne Ramberg (generalsekreterare i Sveriges advokatsamfund) och hennes blogginlägg om Decemberöverenskommelsen.  [1] Text: Börje Peratt Humanism och Kunskap är … [Read more...]

De feministiska frågorna i valet 2014

47 % av Sverige befolkning idag säger sig vara feminister. I Danmark och Finland liksom i USA är själva ordet feminism ett fy-ord. Vad har hänt i Sverige och vad vill feministerna? Kersti Wistrand gör en sammanfattning utifrån massmedias rapporteringar. Text. Kersti Wistrand Ett feministiskt … [Read more...]

Ego-epokens slutfas

Einsteins tanke om att kunskap minskar Egot kanske inte är tillämpligt alltid. Men det är en inspirerande tanke. Är det då så att med all information och all kunskapsbildning går vi från egoism till altruism. Eller har altruismen alltid funnits där men blockerats av ett växande ego? Text: Börje … [Read more...]

Östergötland och dess kvinnors historia Del 2

TEXT: Kersti Wistrand Östgötaslätten idag och för sextio år sedan Resan går genom den vackra Östgötaslätten söderut mot Omberg. Bördiga åkrar med snart mogen säd, stora ekonomihus och vita herrgårdar, några små 1100-tals kyrkor. Effektivt odlade fält och få kor. Ett rikt landskap, som vittnar om … [Read more...]

Finlandssvenskarna i det finska samhället

Det finlandssvenska kapitalet, den finlandssvenska identiteten och finlandssvenskarna i politiken. TEXT: Kersti Wistrand FOTO: Ritva Peratt (Monica Antikainen tackas av Carl Johan Ljungberg) I Finland har det talats om det ”sociala kapitalet” under de senaste femton åren.  Professor Susan … [Read more...]