Ett nytt organiskt paradigm? – Del 8

  1
  1685
  Organiskt paradigm

  Pia Hellertz Om paradigmteorin stämmer bör vi kunna förvänta oss ett nytt paradigmskifte någon gång i framtiden, kanske om ett par hundra år; ett paradigmskifte som kan innebära en ny Gudsbild och en ny världsbild, fortsätter Pia Hellertz i sin djupanalys av paradigmskiften.

  Text: Pia Hellertz, fil.dr., socionom
  Foto på Pia: Örebro universitet

  Kanske det blir ett nytt organiskt paradigm där en Skapare eller ett Högre Medvetande skapar och där vi är medskapare – ett paradigm som förenar förståelsen av en gudomlig skaparkraft med oss som medaktörer. Vår skaparkraft kanske då visar sig vara en integrerad del av en Gudoms skapande, där den utveckling som Darwin beskriver är en del av ett evigt medvetandes reinkarnation.

  Organiskt paradigm

  Klicka för att förstora illustrationen.

  James Lovelock (1979) [33] väcker i sin bok ”Gaia: A New Look at Life on Earth” tanken på att Jorden är en levande organism. Under våren 2010 har en TV-kanal visat en serie program som heter ”Historien om jorden”, där bland annat teorierna om jorden som ett levande väsen framfördes. Martinus går i sitt verk, Livets Bog, i detalj in på analyser av detta tema.

  I sin kosmologi belyser, beskriver och argumenterar han för de andliga naturlagarna och den skapande, den allsmäktiga, allvisa och allomfattande ”Gudomen”, det största av alla levande väsen, i vilka vi alla, universa, galaxer, planeter, människor och djur, ”lever, rör oss och är till”. Till de andliga naturlagar som Martinus analyserar hör exempelvis det eviga levande jagets eviga reinkarnationer, karmalagen (”lagen om sådd och skörd”), lagen om hunger och mättnad, perspektivprincipen, kontrastprincipen med flera. För den intresserade rekommenderas studier av hans litteratur. [34]

  Om denna utveckling vet vi dock ännu inget. Det är hypoteser och teorier för fortsatta studier.

  Några författare har redan tillämpat Martinus kosmologi på olika teman.

  Sören Grind som är psykolog och psykoterapeut har tillämpat reinkarnationsperspektivet på psykologiska problemområden i ”Livet din spegel – om mänsklig utveckling i ett reinkarnationsperspektiv” (Grind, 2008).

  Magdalena Rosell som är docent i medicinsk näringslära vid Karolinska institutet och fil.kand. i teoretisk filosofi har använt Martinus kosmologi för att visa att hans teorier löser en hel del problem som forskare står inför när de väljer forskningsmetoder, ”Soluppgång över vetenskapen” (Rosell, 2009).

  Ole Therkelsen (2009) har i sin bok ”Martinus,Darwin och intelligent design” redogjort för att Martinus kosmologi kan betraktas som en ny evolutionsteori som både räknar med en skapare och en utveckling. [35]

  Den bok som sannolikt kommer att väcka mest uppmärksamhet är Leif Petterssons ”Fysiken, Martinus Kosmologi och Teorin om Allt” – Om GrundEnergiTeorin-GET” där han med hjälp av Martinus kosmologi lyckas skapa den teori om allt, som många världsberömda forskare kämpat med i flera decennier. Einstein försökte men misslyckades. Leif refererar till en världsberömd fysiker som heter Lee Smolin, som menar att ”ett nytt tänkande måste till för att de fyra frågeställningar som nämns ovan ska kunna lösas”. En Teori om Allt måste innehålla element som fysikerna ännu inte har tänkt på, menar Smolin. Leif menar att Martinus Kosmologi innefattar ”de banbrytande element” som fysiken idag saknar och som ”utgör grundval för det vi uppfattar som den fysiska världen” (sid. 102). Martinus menar ju att den kosmiska vetenskapen och naturvetenskapen kommer att bli en enda vetenskap i framtiden. När Leif refererar till Martinus så refererar han hela tiden till Martinus verk, till böcker och stycken, vilket gör boken till en fantastisk källa för fakta, förutom att den är en banbrytande bok över huvud taget. [36]

  Detta var några konkreta exempel på diskussioner som börjat föras på vägen mot en ny vetenskap.

  ”Det krävs ett helt nytt sätt att tänka
  för att lösa de problem vi skapat
  med det gamla sättet att tänka.”

  Albert Einstein

  [33] Se också Peter Russels (1984) En uppvaknande värld – På tröskeln till en ny tidsålder.

  [34] För information om Martinus kosmologi, se www.martinus.se. Jag har gjort en granskning av Martinus världsbild utifrån olika perspektiv, exempelvis pedagogiskt, sekteristiskt och genusperspektiv. Se min hemsida för några kapitel ur boken, http://www.piahellertz.com/Bockerartiklar.html.

  [35] Mina val av exempel beror på att jag med stor behållning studerat och kritiskt granskat Martinus kosmologi drygt 30 år.

  [36] Boken finns på New Cosmic Paradigm, http://www.newcosmicparadigm.org/Lista_SV.aspx. För ett försök till sammanfattning, se http://www.piahellertz.com/Fysiken-MartinuskosmologiochTeorinomAllt-Leif%20Pettersson.pdf

  1 COMMENT

  1. Ännu en ny evolutionsteori finns i boken ”How to exterminate stupidity Or the art of not justifying anything at all” som utkommer från Recito förlag i början av Augusti men redan kan förhandsbeställas på http://litenupplaga.se/1198 Visste ni förresten att Albert Einstein trodde på en icke-darwinistisk riktningsstyrning av människans evolution i riktning mot fred och förnuft?

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.