19 november, 2019

Att leka Gud ! …

”Att leka Gud – Om klimatdebatten, geoengineering och en ny världsordning”. En bok av Pia Hellertz. TEXT Anders Silverfall En bred helhetsbild När det gäller information är fallet ofta att man bara får en smal aspekt av ämnet och att det finns särintressen bakom den sanning som förmedlas. … [Read more...]

Pia Hellertz mitt i debatten om klimatet

Har du funderingar omkring klimatdebatten? Vad är sant? Har vi en global uppvärmning på gång? Sprider vi ut för mycket koldioxid? Smälter isarna? Eller är det tvärtom – att den koldioxid som sprids ut är positiv för växtligheten och därmed för mänskligheten? Att det inte skett någon uppvärmning på … [Read more...]

Paradigmskifte – Mot en ny vetenskap – Del 9

”The Eye of Mind” och ”The Eye of Spirit” (Wilber, 1983 [37]) måste ofrånkomligen innebära ett nytt sätt att se på forskning, vetenskap och kunskap. E F Schumacher (1985)[38] är kritisk mot de vetenskaper som försöker beskriva och förklara liv och medvetande med de metoder som används för att … [Read more...]

Ett nytt organiskt paradigm? – Del 8

Om paradigmteorin stämmer bör vi kunna förvänta oss ett nytt paradigmskifte någon gång i framtiden, kanske om ett par hundra år; ett paradigmskifte som kan innebära en ny Gudsbild och en ny världsbild, fortsätter Pia Hellertz i sin djupanalys av paradigmskiften. Text: Pia Hellertz, fil.dr., … [Read more...]

Malala kämpar för humanism

14-åriga Malala blev skjuten i huvudet på nära håll efter att ha stått upp och kämpat för kvinnors rättigheter i Pakistan. Hon har bloggat om dessa frågor. Nu har hon blivit en hjälte i sitt hemland och i världen. Hon opereras nu av specialister i England, men talibanerna säger att hon inte … [Read more...]

Paradigmskifte – Det naturvetenskapliga eller mekanistiska paradigmet – Del 5

Under 1500- och 1600-talet började forskare och vetenskapsmän ifrågasätta de gamla sanningarna. Man började väga och mäta materien. Man började ifrågasätta den kosmologi som varit förhärskande, d.v.s. att jorden skulle vara universums medelpunkt omkring vilken allting rörde sig. Text: Pia … [Read more...]

Paradigmskifte – Ett organiskt paradigm – Del 4

Jag brukar tala om ”det organiska paradigmet”, när jag talar om det första paradigm vi har överblick över. Jag brukar också ibland kalla det för ett ”trosparadigm” inspirerad av Stig Lindholm (1979, 1985)[10] som också menar att det före trosparadigmet förekom andra paradigm [11]. Det organiska … [Read more...]

Paradigmskifte – Vetenskapsteori – Del 3

På samma sätt som verkligheten utgör studieobjekt för forskares utveckling av hypoteser, teorier och modeller, så utgör teorier och tankemodeller studieobjekt för vetenskapsteoretiker. Vi skulle kunna säga att teoretiker håller sig på ”gräsrots- och busknivå” över verkligheten och betraktar … [Read more...]

Paradigmskifte – Perspektiv, teorier och modeller – Del 2

För att förstå, förklara och förutsäga världens fenomen utvecklar vi och använder oss av olika hypoteser, teorier, förklarings- och förståelsemodeller. Text: Pia Hellertz, fil.dr., socionom Dessa teorier och modeller fungerar som ett slags ”glasögon” med vilka vi ser mönster, samband och … [Read more...]

Paradigmskifte på gång? Del 1

I den här artikeln, som omfattar nio avsnitt, kommer jag att argumentera för att en genomgripande förändring är på gång när det gäller vårt sätt att tänka om och se på världen. Förändringen påverkas av att ett nytt paradigm är under framväxt, det jag kommer att kalla för ett ”holistiskt paradigm” … [Read more...]