Betlehemsstjärnan påstås vara en konjunktion av Jupiter och Saturnus. De tre vise männen var astrologer och sökte efter ett viktigt kungabarn som skulle förändra världen. Den 21 december 2020 stod dessa planeter åter igen i samma läge. Naturfolk över hela världen uppmärksammade just detta vintersolstånd med olika ceremonier, men av annan orsak. Även de anser att en ny fas i den mänskliga evolutionen och i det mänskliga medvetandet har inletts.

TEXT: KERSTI WISTRAND

Bibeltexten lyder:

När Jesus var född i Betlehem i Judéen på kung Herodes tid, då kom vise män från Östern till Jerusalem och frågade: ”Var är judarnas nyfödde kung? Vi har sett hans stjärna gå upp och har kommit för att tillbe honom.”

När kung Herodes fick höra det blev han förskräckt och hela Jerusalem med honom. Och han samlade folkets alla överstepräster och skriftlärda och frågade dem var Messias skulle födas. De svarade: ”I Betlehem i Judéen för så är skrivet genom profeterna:

Du Betlehem i Juda land,
du är alls inte minst
bland Juda furstar,
för från dig ska utgå en furste
som ska vara en herde
för mitt folk Israel.

Då kallade Herodes i hemlighet till sig de vise männen och frågade noga ut dem om tiden då stjärnan hade visat sig. Sedan skickade han dem till Betlehem och sade: ”Gå och sök noga efter barnet. När ni har funnit det, meddela då mig så att också jag kan komma och tillbe det.”

De lyssnade till kungen och gav sig iväg. Och stjärnan som de hade sett gå upp gick nu före dem, tills den stannade över platsen där barnet var. När de såg stjärnan fylldes de av mycket stor glädje, och de gick in i huset och fick se barnet med Maria, dess mor. Då föll de ner och tillbad honom och de öppnade sina skattkistor och bar fram gåvor till honom: guld, rökelse och myrra. Och sedan de i en dröm blivit varnade för att vända tillbaka till Herodes, tog de en annan väg hem till sitt land. (Matt.2: 1 – 12)

Vad säger astronomin?

Astronomer har räknat ut att den s.k. Betlehemsstjärnan i själva verket var en konjunktion av planeterna Jupiter och Saturnus, som tillsammans bildade en starkt lysande ”julstjärna”. En konjunktion innebär att de båda planeterna passerar nära varandra sett från jorden.

Det är i och för sig inte sällsynt att dessa båda jätteplaneter hamnar i närheten av varandra från oss sett. Ungefär vart 20:e år jagar Jupiter i fatt Saturnus i sin bana. Men just vid Kristi födelse stod dessa planeter extra nära varandra och det inträffar inte lika ofta. Nästa gång det inträffade var 1226 och i år var det dags igen!

Den 21 december på självaste dagen för vintersolståndet och nära juldagen, tiden för Jesu födelse syntes åter igen Jupiter och Saturnus som en starkt lysande ”julstjärna”, där det inte var mulet förstås. I 2020 års stora konjunktion står planeterna så nära varandra som 0,1 grad, vilket innebär att de kan ses i samma synfält genom teleskop fastän de i själva verket befinner sig hundratusentals miljoner kilometer från varandra. [1]

De tre vise männen

Kulturer över hela världen visar att man på de mest skilda håll som t.ex. i Kina, Syd- och Mellanamerika samt Egypten förfogat över en högt utvecklad astrosofi, dvs en sammanfattning av astronomi och astrologi i en doktrin.

I det gamla Babylonien avläste det högre prästerskapet noggrant himlavalvet från speciellt uppbyggda torn, ziqqurater, med en början på 2000-talet f.Kr. Den babyloniska stjärntydningen var en slags astralreligion och dåtidens medel att utläsa gudarnas vilja på himlen och även att kunna förutse deras framtida önskningar, först och främst vad som gällde landet och dess kung men också gällande grannstaterna och deras kungar, översvämningar, goda och dåliga skördar, krig, palatsrevolutioner osv.

Vad som försiggick på himlen rent energimässigt sattes samman med olika geografiska landområden med motsvarigheter i olika planeter, fixstjärnor och stjärnbilder (”så ovan – så nedan” som Hermes Trismegistos senare sade). Allt detta finns att läsa på återfunna kilskriftstavlor i kung Ashurbanipals bibliotek. [2]

Man kan därför utgå från att de tre vise männen var dåtidens astrologer, som omfattade denna uråldriga andliga kunskap.

Vad säger astrologin?

Astrologin bygger på att de kosmiska energierna hela tiden påverkar de jordiska eftersom allt består av energi.

Jupiter är den största planeten i solsystemet och dess grundenergi är expansion, växande, uppbyggande, hoppfullhet. Dess psykologiska positiva motsvarigheter är optimism, expansion, glädje, positivitet, stark etisk känsla, självförtroende. Jupiter är nära förbundet med såväl det andliga och religiösa området som med vishet och djupare former av kunskap. Till den negativa sidan hör arrogans och högmod.

Saturnus grundenergi är koncentrationskraft med grundegenskaper som koncentrerande, strukturerande, bindande, försvarande, hämmande. Dess psykologiska motsvarighet på mänskligt plan ger positiva egenskaper som koncentrationsförmåga, allvar, seghet, uthållighet, sparsamhet, försiktighet. Dess negativa egenskaper ger själsliga hämningar av olika slag.

När Jupiter och Saturnus står i balans eller konjunktion som de stod vid Jesu födelse, markerade de tre vise männen med sin närvaro att något stort nu var på gång. En ”kungason” skulle födas och hans gärningar skulle få stor påverkan på det mänskliga medvetandet och kulturen på jorden. Jesus kom också att förkunna gudskärleken samt hjärtats religion, dvs kärleken och dess expansion (Jupiter), vilket kom att innebära ett paradigmskifte från den judiska laglydigheten (saturniska plikter).

När nu samma planeter åter igen bildar samma slags konstellation uppmärksammas det både av astronomer och massmedia samt världen över hos alla folk som är uppmärksamma på dessa underliggande energistrukturer. En del astrologer av vår tid menar att den saturniska sidan med alla restriktioner och nedstängningar kommer att tvinga oss att vända oss inåt för att upptäcka vårt andliga ursprung, befria oss och säga ifrån och sedan bygga ett nytt samhälle i harmoni med naturen.

Man förutser att vi nu har kommit in i en ny fas i den mänskliga evolutionen, en fas som innebär att människan måste utvecklas dithän att hjärnan förenas med hjärtat, vänster hjärnhalva med höger, västerlandets mentala kapacitet med österlandets meditativa vishet. De gamla strukturerna med vårt rofferi och överutnyttjande av jordens resurser tvingar oss också att blicka inåt. Vår västerländska kultur kommer med andra ord att förändras.

Människan kommer att åter igen erfara att hon är en evig och andlig varelse fylld av liv. Hon kommer att känna sig som en del av universum och med djup samhörighet till planeten jorden och allt levande inklusive djurliv och växtlighet, men nu samtidigt utifrån en annan utgångspunkt än de tidigare naturfolkens i och med att vi har en helt annan kunskapsbank.

De gamla inkaindianerna, vars traditioner fortfarande lever i Peru, utför liksom aboriginerna i Australien stora ceremonier i samband med just detta betydelsefulla vintersolstånd 2020. Dessa ursprungsbefolkningar anser enligt The Earthkeepers Summit (se nedan) att ett nytt skede i mänsklighetens historia inleds. Dessa ceremonier har dock inget att göra med de båda planeterna Saturnus och Uranus.

Fram till den årsskiftet kan du gratis ta del av tre dagars föreläsningar och ceremonier kring årets astronomiska händelse den 21 december på denna LÄNK The Earthkeepers Summit.

Tillägg: Artikeln är något förändrad efter det att Carl Johan Calleman kontaktat mig med varningar att se upp med felaktiga new-age-slutsatser kring maya- och aztekkalendrarna som sprids av Gregg Braden i programmet ovan. C J Calleman inbjuder till ett gratis videoevent nyårsdagen, där han talar om det förestående året 2021 vilket kommer att innebära stora förändringar i världen: https://calleman.com/events-courses/

Kersti Wistrand

Referenser

1) https://www.popularastronomi.se/2020/12/jupiter-och-saturnus-bildar-en-julstjarna-den-21a-december/

2) Zehren Erich, Stjärnornas testamente. Stjärnornas inflytande på människans religiösa och kulturella utveckling. (1958) Almqvist& Wiksell.

 

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.