19 november, 2019

Sekterism – dags att begrunda hur begreppet skall tillämpas?

Riskerar vetenskapen sekterism? Carl Johan Ljungberg Fil Dr, pådrivare av Humanistisk Förnyelse diskuterar här sekteristiska [1] attityder och beteenden i samhället./Admin2 TEXT: Carl Johan Ljungberg FOTO: Soili Ljungberg De flesta har en åsikt om sekter. Man känner kanske till vissa av dem, … [Read more...]

Ett nytt organiskt paradigm? – Del 8

Om paradigmteorin stämmer bör vi kunna förvänta oss ett nytt paradigmskifte någon gång i framtiden, kanske om ett par hundra år; ett paradigmskifte som kan innebära en ny Gudsbild och en ny världsbild, fortsätter Pia Hellertz i sin djupanalys av paradigmskiften. Text: Pia Hellertz, fil.dr., … [Read more...]

Paradigmskifte – Det pågående paradigmskiftet – Del 6

Text: Pia Hellertz, fil.dr., socionom. Foto: Margaret Mead was an influential figure in systems theory. Wikimedia Commons Jag, och många med mig, menar att alla tecken visar att vi idag står mitt i ett nytt paradigmskifte, av lika stor betydelse som det som skedde under 1500- och 1600-talen. … [Read more...]

Paradigmskifte – Det naturvetenskapliga eller mekanistiska paradigmet – Del 5

Under 1500- och 1600-talet började forskare och vetenskapsmän ifrågasätta de gamla sanningarna. Man började väga och mäta materien. Man började ifrågasätta den kosmologi som varit förhärskande, d.v.s. att jorden skulle vara universums medelpunkt omkring vilken allting rörde sig. Text: Pia … [Read more...]

Paradigmskifte – Ett organiskt paradigm – Del 4

Jag brukar tala om ”det organiska paradigmet”, när jag talar om det första paradigm vi har överblick över. Jag brukar också ibland kalla det för ett ”trosparadigm” inspirerad av Stig Lindholm (1979, 1985)[10] som också menar att det före trosparadigmet förekom andra paradigm [11]. Det organiska … [Read more...]

Paradigmskifte – Vetenskapsteori – Del 3

På samma sätt som verkligheten utgör studieobjekt för forskares utveckling av hypoteser, teorier och modeller, så utgör teorier och tankemodeller studieobjekt för vetenskapsteoretiker. Vi skulle kunna säga att teoretiker håller sig på ”gräsrots- och busknivå” över verkligheten och betraktar … [Read more...]

Paradigmskifte – Perspektiv, teorier och modeller – Del 2

För att förstå, förklara och förutsäga världens fenomen utvecklar vi och använder oss av olika hypoteser, teorier, förklarings- och förståelsemodeller. Text: Pia Hellertz, fil.dr., socionom Dessa teorier och modeller fungerar som ett slags ”glasögon” med vilka vi ser mönster, samband och … [Read more...]

Paradigmskifte på gång? Del 1

I den här artikeln, som omfattar nio avsnitt, kommer jag att argumentera för att en genomgripande förändring är på gång när det gäller vårt sätt att tänka om och se på världen. Förändringen påverkas av att ett nytt paradigm är under framväxt, det jag kommer att kalla för ett ”holistiskt paradigm” … [Read more...]