Science fictionfilmen – utforskning av okända världar i det omedvetna och genom psykedelia

0
768

 

Ebenezer 42
Bild: Ebenezer 42. Pixabay.com

Människans yttre och inre världar – hur har 60- och 70-talets psykedeliska årtionden påverkat science fiktionlitteratur och film samt uppfattningen om utomjordingar? Kersti Wistrand letar svar.

TEXT: KERSTI WISTRAND

Att det mänskliga medvetandet rymmer många nivåer känner vi till. Likaså att man kan nå djupare nivåer och ett utvidgat medvetande genom olika meditationstekniker eller medfödd medialitet. Detta område studeras speciellt inom transpersonell psykologi.

Det ligger nära till hands att tänka sig att mardrömmar i en kreativ författares sinne kan omvandlas till underhållningsskräck. Så var det för underbarnet Howard Phillips Lovecraft (1890–1937) som redan vid två års ålder kunde återberätta dikter och vid sex års ålder skrev egna. Vid sju års ålder läste han de grekiska och latinska klassikerna på originalspråken och kom i kontakt med sin morfars gotiska skräckberättelser samt Edgar Allan Poes böcker vilket fick honom intresserad av övernaturliga företeelser.  Samtidigt hade Howard en tragisk familjehistoria med faderns psykoser och tidiga död och en egen sjukdom i barndomen. Allt detta skapade skräck och mardrömmar hos den lille pojken och gjorde honom till en stor författare av skräck och fantasy. [1]

H.P. Lovekraft är speciellt känd för att infoga science fiction-element i sina skräckböcker. Han hämtade stor inspiration från kosmisk skräck och idén att livet och universum övergår människans förstånd och att hennes mentala hälsa sätts på spel om hon försöker förstå.

Lovekraft uppfann en hel värld av monster och främmande utomdimensionella gudalika varelser och fasor som härstammar från en tid före människan och som antyds i urgamla myter och legender. Allt detta kom efter hans död att benämnas Cthulhu-mytologin och storligen påverka både filmindustrin och moderna rollspel. Lovekrafts böcker har också inspirerat Stephen King i dennes författarskap.

Hippierörelsen

Hippierörelsen tog form i San Francisco runt 1966. Den unga generationen reagerade mot krig, kommersialism, statusjakt och karriär, pacifism samt utanförskap. Den eftersträvade ett liv baserat på kärlek till allt levande, pacifism och kreativ gemenskap. Blickarna vändes mot Indien och dess filosofi med medvetandeutvidgande meditationstekniker. I detta sammanhang kom även psykedelia in i bilden.

Psykedelisk syn
Psykedelisk syn: Ebenezer 42. Pixabay.com

Psykedeliska droger

Själva ordet ”psykedelisk” står för sinnesutvidgande, själsöppnande, hallucinatorisk, något som förändrar sinnesupplevelserna. Ordet myntades 1957 av dr Osmond för att beskriva effekterna av hallucinogena droger som meskalin och LSD.

LSD syntetiserades första gången i Sandoz-laboratorierna i Schweiz som ett medel vilket testades vid förlossning och migrän men försöken lades ganska snart ned. De hallucinogena egenskaperna upptäcktes 1943.

Psykiatern Dr Stanislav Grof kom så småningom att utarbeta en LSD-terapi för att uppnå mental hälsa hos sina patienter. I sin bok ”Människans okända världar” [2] beskriver han hur drogen kan ge förändringar i perceptionen samt i tids- och rumsuppfattningen, emotionella förändringar och förändringar i sättet att tänka. Icke-logiskt och ohämmat associativt bildtänkande av drömlik natur träder i förgrunden. Många gånger påminner detta om konstnärlig inspiration eller den skapande gnistan hos vetenskapsmän eller uppfinnare. En unik upplevelse av färger och former samt musik är vanligt förekommande liksom upplevelser av religiös och mystisk art.

Dr Grof indelar dessa transpersonella upplevelser i två kategorier:

  1. Upplevelser inom ramen för ”den objektiva verkligheten”:                                            A. Tidsmässig utvidgning av medvetenheten. Hit hör t.ex. tidsresor, återupplevande av den egna födelsen, förfäder-upplevelser, medialitet, klärvoajans.                                    B. Rumslig utvidgning av medvetenheten: Hit hör identifikation med andra människor, djur och växter. Planetarisk medvetenhet, ut-ur-kroppenupplevelser, ”rymdfärder” och telepati.
  2. Vidgat medvetande utanför ramen för ”den objektiva verkligheten”:                            Hit hör uppväckande av kundalinikraften, arketypupplevelser och möten med komplicerade mytologiska händelser, spiritistiska upplevelser, upplevelser av möten med ickemänskliga andeväsen och olika gudar, upplevelser av andra universum och möten med deras invånare. (Grof, s 181–182)

Möten med främmande entiteter på andra medvetandenivåer är alltså välkända inom LSD-forskningen. Hur stor påverkan kan dessa upplevelser genom psykedelia haft i skapandet av bilder av utomjordingar och deras farkoster inom science fiktion?

En av dem som haft sådana upplevelser är den chilensk-judiske filmregissören Alejandro Jodorowsky (född 1929) som utförde en unik bearbetning av innehållet av science fictionromanen Dune i syfte att skapa en filmatisering. Hans arbetsteam har påverkat rymdresegenren stort trots att filmen aldrig kunde färdigställas av ekonomiska skäl.

Alejandro Jodorowsky
Författaren, konstnären och filmregissören Alejandro Jodorowsky. Foto: Lionel Allorge, Wikipedia

Alejandro Jodorowsky

Alejandro Jodorowsky (född 1929) beskrivs som en karismatisk renässanspersonlighet med många järn i elden: författare, poet, teaterdirektör, filmregissör, skådespelare, anarkist och surrealist, musiker och kompositör, konstnär och skulptör, filosof, andlig guru m.m. Han har också prövat många andliga vägar, bl.a. zenmeditation. Under arbetet med filmen ”The Holy Mountain” som behandlade västerländsk esoterik, genomgick han under november 1973 träning i LSD- terapins olika stadier och deltog i experiment i isoleringstank under ledning av den kände psykiatern John Lilly. [3]

Ett år senare ombads Jodorowsky att göra en filmversion av rymdreseromanen Dune, som skrevs av författaren Frank Herbert 1965. Jodorowsky antog erbjudandet och uttryckte senare sin vision om projektet så här:

–  Jag ville göra något heligt. Jag ville göra en film som skulle ge LSD – hallucinationer utan att man behövde ta denna drog. Denna film var tänkt att förändra publikens perception. För mig var det inte frågan om att göra en film. Jag ville öppna sinnena, ge nya perspektiv för att förändra unga människors medvetanden i världen. Jag ville öppna upp egots begränsningar. Jag ville göra Dune. Jag ville skapa en profet. [4]

Genom sin karismatiska framtoning handplockade och övertalade Jodorowsky en mängd kända konstnärer att ställa upp. Bland dessa var Salvador Dali och Orson Welles. Musiken skulle skapas av Pink Floyd och Magma. Var och en av dessa begåvade konstnärer betraktade Jodorowsky som sin egen lilla sektledare och förmodligen var det fler än han själv som hade testat psykedelia. Tillsammans beslöt de att åstadkomma något som filmhistorien aldrig tidigare sett maken till.

I en dokumentär om arbetet bakom Dune [4] berättar Dan      O´Bannon, som anställts som filmens specialeffektmakare, hur han fick en metafysisk och pseudoreligiös upplevelse första gången han mötte den surrealistiske filmregissören från Chile. Under en röksession med ”speciell marjuana” ser O´Bannon hur blixtrar slår ut från Jodorowskys ögon och huvud. Denne säger åt den unge amerikanen att sälja allt han äger och flytta till Paris eftersom han har blivit utvald till att bli en själens krigare och förändra människors medvetande för gott. [4] Jodorowsky 1974, foto: LÄNK 

Projektet med filmen Dune gick i graven i brist på pengar, men en filmatiserad dokumentär kring förarbetet, innehållande bl.a. teckningar, ställdes i ordning 2013. LÄNK 

Här kan du se ett exempel på en science fiktion-illustration från Dune: LÄNK https://www.youtube.com/watch?v=aZlj3KMSjZw  och här är exempel på en rymdresa LÄNK: https://www.youtube.com/watch?v=HhQbsy72IgI

Nedan visas en trailer för denna dokumentär:

Projektet Dune inspirerade hela den efterföljande science fiktiongenren då det gällde skapande av dekorer, monster, utomjordingar, rymdskepp och rymdkostymer i filmer som bl.a. Star Wars, Alien, Robocop, Total Recall, Terminator och hundratalet andra filmer.

Science fiction – fantasi och verklighet

Rymdfilmsgenren skildrar en fiktiv värld, men en värld som i vissa delar kan vara verklig. Amerikanskan Ursula K Le Guin, en av våra största fiction- och fantasyförfattare, har sagt:

– Det är science fiktions ansvar att försöka bryta ned existerande murar för vårt tänkande och sedan genast fortsätta att bryta ned muren som ligger bortom den, och bortom den.

Kersti Wistrand

Referenser: 1. https://en.wikipedia.org/wiki/H._P._Lovecraft

  1. Grof, Stanislav, Människans okända världar. Utforskning av det omedvetna genom LSD-terapi. (1975) Svensk översättning: Bokförlaget Prisma, Stockholm.
  2. https://en.wikipedia.org/wiki/Alejandro_Jodorowsky
  3. Citat från https://www.youtube.com/watch?v=AfJi2sfduqk

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.