”Coronapandemin”. En lekmans funderingar

5
903
Carl Gustaf Ekberg. Foto Börje Peratt 2020

Den ”Coronapandemi”, som sedan mars 2020 lamslagit i stort hela jordens befolkning och satt skräck i enskilda människors tillvaro, håller fortfarande sitt grepp över våra liv.

TEXT CARL- GUSTAF EKBERG

Restriktioner och inskränkningar i den dagliga aktiviteten utgör ett svårt hinder för den vanliga spontana rörligheten mellan människor. Massvaccinationer har pågått en tid och många människor ser det som en befrielse från skräcken och rädslan att bli sjuk eller rent av avlida i virussjukdomen.

Utan att vara kunnig i dessa frågor frågar jag mig som lekman ändå litet ängsligt vad det är som håller på att ske? Är det inte en slags masshysteri som har tagit fart där rädslan för att bli smittad eller sjuk nästan lamslagit människorna och där hoppet står till den ”välsignade” vaccinationen?

Från min utgångspunkt uppfattar jag det så att den så kallade pandemin inte är en pandemi enligt dess definition. Visserligen har den drabbat flera människor i Sverige och ca 6000 personer har dött per år utöver det normala 95000 st. Om dödsorsaken för dessa 6000 är Coronaviruset eller andra bakomliggande orsaker har inte utretts vad jag vet. 6000 döda av en befolkning på 9 miljoner är ca 0,07 %. Inte en alarmerande hög andel. Knappast så hög att den borde klassas som pandemi utan snarare epidemi. Årligen drabbas vi ju av säsongsinfluensan som även den orsakar dödsfall. Kanske skulle Coronan hellre betecknats som en kraftig säsongsinfluensa?

Fortfarande kommer dagliga rapporter i massmedia om antal döda i Corona. Det kan ofta röra sig om färre än 10 personer. I Sverige dör dagligen ca 250 personer i olika andra sjukdomar varför denna fokusering på Corona förefaller mig tämligen ointressant. Men många människor är väl så uppskrämda och fokuserade att de gärna vill följa detta.

Till en början rapporterades enbart antal dödsfall i Corona samt antal inlagda på intensivvårdsavdelningar (IVA). Senare har man även rapporterat antal smittade. Däremot finns ingen rapportering av antal insjuknade vilket väl skulle kunna ha varit mer intressant. Att vara smittad behöver väl inte vara särskilt oroande? Långt ifrån alla smittade blir väl sjuka? Och ännu färre dör väl? Därför skulle väl redovisning av antal insjuknade vara mer intressant att följa?

En normal säsongsinfluensa bemöts på två sätt vad jag vet. Dels genom vaccination och dels genom att man låter sig smittas och därigenom blir immun. Av de smittade blir endast en bråkdel sjuka medan flertalet knappast märker några symptom alls. Smittan kan alltså medföra en risk att insjukna och rent av dö men risken lär ligga på ca 1% av de smittade. Genom förstärkning av kroppens immunförsvar torde risken att insjukna vara minimal.

Två alternativa strategier mot Corona.

Som jag förstår finns det alltså två helt olika strategier för att komma till rätta med virusinfektion (Säsongsinfluensa). Den ena är omfattande vaccinering av stora delar av befolkningen kombinerat med isolering och avgränsning av smittade. Restriktioner mot att råkas i större grupper samt nyttjande av munskydd vid trängsel i trafik mm. Restriktionerna har på flera håll medfört kraftiga inskränkningar i företagens värld. Flera verksamheter har tvingats till neddragningar eller till och med stängning. Folk har förlorat sitt levebröd och stora offentliga medel har satsats som kompensation.

Den andra skulle vara att låta sig smittas vid sedvanlig kontakt med andra människor samt stärka sitt immunförsvar och använda beprövade mediciner. Risken att bli svårt sjuk torde vara liten och är man en gång smittad så erhåller man immunitet mot sjukdomen för avsevärd tid framöver.

För närvarande pågår ju en världsomfattande vaccinering av människor mot Coronavirus. Med vacciner som ej lär ha godkänts annat än för användning vid mycket hög risksituation. Sådan hög risk torde ej råda idag. Biverkningar av vaccinerna har konstaterats i flera fall och även dödsfall har inträffat. De vacciner som framtagits på mycket kort tid har ej kunnat testas mot långtidseffekter av tidsskäl. Därför har de heller ej kunnat godkännas av respektive myndigheter. Man skulle kunna säga att de vaccinerade utgör alla försökspersoner i ett världsomfattande experiment.

Som jag ser det så innebär de två strategierna två diametralt motsatta metoder. Den ena bygger på kemiteknik och skapande av kemiska preparat som sprutas in i kroppen.   Vissa av dessa vacciner innebär dessutom genmanipulation där generna skall fås att själva producera motgift mot viruset.

Den andra bygger på den biologiska organismens egen förmåga att motstå angrepp från virus. Det är en mångtusenårig kapacitet som vårt immunförsvar utvecklat och som hittills skyddat oss mot många faror. Därtill kommer användande av sedan länge beprövade mediciner som visat sig verkningsfulla.

När det gäller Coronan så har hälsomyndigheterna (FHM) verkat enbart för vaccination. Inte ett ord om att förstärka sitt immunförsvar! Precis som att det inte har med saken att göra. Varför det? Dessutom har det tydligen funnits sedan länge i Indien och andra länder en medicin mot malaria som skulle vara verksam och dessutom billig att använda mot virussjukdom.

Frågan är vilken strategi som ger bäst effekt, minst antal dödsfall, minsta mängd biverkningar och minsta mängd störningar av pågående verksamheter.  Dessutom påverkan på samhällsfunktionerna med lockdown, begränsning av antal människor som får deltaga i folksamlingar mm.

Kan det vara aktuellt för FHM, WHO och andra att fundera över om man valt rätt strategi med hänsyn till människornas bästa? Kommande utvärderingar kan måhända kasta ljus över dessa frågor. Kan det även vara aktuellt för varje individ att fundera över vilken strategi som passar dem bäst. Att vaccineras är ju frivilligt upp till varje individ att avgöra. Det är onekligen oroande att konstatera att vaccinering, som ju skall hindra smitta och sjukdom, kan medföra allvarliga biverkningar! Och till och med dödsfall! Dessutom vet ingen ännu vad vaccineringen kan medföra för konsekvenser på lång sikt. Vaccinering ger ofta skydd på kort sikt. När viruset muterar kanske det krävs förnyade vaccinationer?

Carl-Gustaf Ekberg

5 COMMENTS

  1. Ngt av det mest sansade jag läst om ”Coronan”….
    Lågmäld men med ett stort djup som gjorde det intressant att fortsätta läsa!
    Tack för den delade länken Börje Peratt‍♀️

  2. (från FB Vaccinkriget) Fantastiskt valskrivet. Sunt fornuft tror jag det kallas..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.