Journalisten, författaren och filmproducenten mm Börje Peratt har iakttagit den globala utvecklingen under de senaste decennierna avseende bland annat läkemedels- och livsmedelsindustrins ökande dominans i västländerna. Han har därigenom kunnat genomskåda de krafter som han anser metodiskt verkar för att ersätta demokrati med diktatur i hela världen. Om han har rätt så vore ju detta en fruktansvärd katastrof som skulle bli svår att kunna ta sig ur, då ju diktaturer styrs med maktmedel och ej möjliggör dialog och förhandling. Han anser det därför ytterst angeläget att sprida kännedom om sina rön till så många demokratiskt sinnade personer som möjligt. För att lättare kunna följa hans tankegångar kan det kanske vara bra med några funderingar och hypoteser.

TEXT: CARL-GUSTAF EKBERG

Tänk om …

Tänk om Rockefeller Foundation med sin ofantliga förmögenhet inte enbart idkar välgörenhet utan även planmässigt agerar för att genom patent, monopol och förvärv
kunna dominera hela läkemedelsindustrin.
Tänk om även andra ekonomiskt tunga aktörer knutits till samma tankar.
Tänk om detta successivt pågått sedan 50-talet?
Tänk om man då genom stipendier och bidrag till studieresor mm skulle kunnat influera program för utbildning av läkare.
Tänk om man även kunnat lyckas påverka tillsättning av höga befattningshavare i olika tunga statliga medicinska organ.
Tänk om man även skulle kunnat placera några lojala medarbetare vid internationella medicinska organ såsom WHO.
Tänk om läkarens uppgifter successivt ändrats från att bota sjuka och tillse att patienter lever hälsosamt till att mer och mer ordinera läkemedel som lindrar symptom.
Tänk om de kom på idén att kunna åstadkomma en världsomfattande pandemi som skulle kräva massvaccinering av hela världens befolkning?
Tänk om Coronaviruset är en mänsklig produkt skapad i laboratorium i USA och Kina.
Tänk vilken ekonomisk succé vaccinationen skulle bli för läkemedelsindustrin.
Tänk om man ville undvika att alternativa metoder skulle användas såsom den omtalade billiga och effektiva malariamedicinen eller stärkande av människors immunförsvar.
Tänk om Coronapandemin egentligen är kraftigt överdriven och inte är annat än en kraftig säsongsinfluensa.
Tänk om dödlighetsrapporteringen är vilseledande. Varför rapportera 70 döda på sex dagar då det samtidigt dör 250 personer per dag eller 1500 personer på sex dagar. Eller 3 milj döda i världen på ett år då det dör ca 90 miljoner per år totalt.
Tänk om hela ”Coronapandemin” är en enda stor ”bluff” som genom propaganda lyckats skrämma upp människor.
Tänk om massmedia har kunnat påverkas med olika ekonomiska lockelser så att de endast meddelar sådan information som gagnar ”arrangörerna.”
Tänk om det inte alls är så farligt att bli smittad av viruset. Dödligheten bland de smittade är mindre än 1 %.
Tänk om det tvärtom är en fördel att bli smittad så att man därefter blir immun.
Tänk om ett med mineraler och vitaminer laddat immunförsvar skulle göra att en smittad endast blir lindrigt eller inte alls sjuk.
Tänk om munskydd snarare försämrar än förbättrar möjligheten att slippa bli sjuk.
Tänk om oligarkerna i väst och diktaturerna i öst båda skulle önska en global diktatur.
Tänk om en sådan möjlighet [risk] är på agendan på sikt.

Carl Gustaf Ekberg

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.