För att förstå det som händer idag, på väg mot avskaffande av mänskliga rättigheter och inrättande av polisstat, är det bra att känna till den organiserade ANTIHUMANISMEN vars ursprung är marxism men som består av en ohelig allians med fascismen och “monopolkapitalismen” (Rockefellermodellen), “industrimedicinen” (felaktigt benämnd skolmedicin) och kopplingar till myndigheter, media och vapenindustrin. Den senare har varit bas för framtagande av biokemiska vapen. Dessa krafter som jag kallat “Hydra” (Trump: “Deep State”, Icke: “Spindel”, Kennedy: “maffialiknande konspiration”) ligger bakom coronabedrägeriet som i Sverige är på väg att radera ut vår demokrati och där en pandemilag är första steget mot diktatur. Den oheliga alliansen mellan kommunism och fascism kan förkortas Co-FA. Och här ingår även världen globala företag. Så då får vi Global-Corporative-Communism-Fascism: Glo-Co-Co-FA, det som nu regerar världen.

TEXT BÖRJE PERATT

Fascism är inte höger, det är mer en bootleg av kommunism. Jag föraktar både fascism och kommunism, båda är auktoritär ideologier som tror sig kunna planera för varje enskild individ men i praktiken paralyserar och förslavar. Till stöd för sin verksamhet krävs finansiering och de som gynnas av Co-Fa är dylika globala industrier intresserade av världskontroll.

Denna insikt är så svindlande så jag förstår hur lätt man kan förneka den och kalla den konspirationsteori. Men som forskare och seriös journalist slutar man inte gräva.

Kring 2008 kom jag att fördjupa mig i ett fenomen där en ”skeptikerrörelse” i Sverige kallade sig humanistisk men som jag fann verkade antihumanistisk i sina ageranden och efter att ha skrivit ett antal artiklar och då ”myntat” detta begrepp fick jag veta av en forskare att antihumanism var deras ursprungliga ideologi baserad på marxistisk materialism. Av naturliga skäl hade de övergett begreppet antihumanism som inte var ett särskilt lockande namn, och istället kapat humanismen och omvandlat dess manifest i linje med antihumanismen. Idag är det många som tror att denna antihumanism är humanism. Av detta skäl startade vi Humanism & Kunskap för att återerövra humanismen och sprida kunskap om ursprunglig humanism, medmänsklighet, frihet och öppenhet, det som vi nu idag riskerar att förlora.

Då kring 2008 undrade jag över ”skeptikernas” agerande som hjälptrupp till läkemedelsindustrin och industrimedicinens vaccin.  Jo jag undrade faktiskt över om de fick sin finansiering därifrån vilket senare bekräftades. I Sverige är det föreningen Vetenskap & Folkbildning och Förbundet Humanisterna vars ”administratörer” i praktiken styr över Wikipedia där de ägnar sig åt att trasa sönder “fiendens” artiklar. Denna rörelse har kontaminerat Vetenskapsakademien. Deras förföljelse och förtal av människor som sökte biverkningsfria botemedel i naturmedicin och mjuka behandlingsmetoder blev näst intill skrämmande. Varför sådant hat, varför sådan intolerans?

Så kom svininfluensan och nu startade vaccinkriget. Jag började ana att denna antihumanistiska rörelse sträckte sig utanför Sverige och fann med hjälp av andra forskare att upphovet kom från ett samarbete mellan europeiska och amerikanska professorer med kraftig dragning åt socialism och kommunism. Gurun var den amerikanska professorn Paul Kurtz som tillsammans med Julian Huxley vid UNESCO tog initiativ till ”The International Humanist and Ethical Union”, IHEU bildat 1952.
Det blev den internationella skeptikerorganisationen och i deras plan fanns tankar om en global regering i linje med kommunismens mål och strategi.
Det var således en dold agenda som gick ut på att undergräva demokratin till förmån för en vision om ateistiskt globalt herravälde. Dvs en världsomfattande diktatur. Finansiellt stöd erhölls från … internationella läkemedelsbolag och med “Rockefeller money”.

Exempel på den oheliga alliansen

Nelson Rockefeller [republikans politiker], son till John D Rockefeller, inledde ett aggressivt program för att rekrytera unga topp akademiker till sin fakultet. [Marxisten] Kurtz blev professor i filosofi, en tjänst som han innehade fram till sin pensionering från undervisning 1991.

Så småningom stod det klart att John D. Rockefellers maktfullkomlighet kunde formuleras i ”monopolkapitalism”. När den grävande amerikanska journalisten Ida Tarbell avslöjade hans olagliga monopolisering av kol- och oljeindustrin bildades Rockefeller Foundation för att bygga upp ett oförtjänt renommé och i samband med det upptäckte han möjligheterna att producera kemisk medicin. Därmed föddes “industrimedicinen” som felaktigt kom att benämnas skolmedicin. Rockefeller satsade på att bygga sjukhus och utbilda läkare till att använda hans produkter. För detta erhöll han naturligtvis högt erkännande, ingen kunde väl ana den vedervärdiga moralen bakom. De läkare som gick utanför Rockefellers reglemente och fortsatte med fungerande huskurer sparkades och förlorade sina legitimationer.
Rockefellers ande har sedan dess genomsyrat industrimedicinen och rädslan att förlora sitt jobb har lett till att institutioner, forskare, medier och sjukvårdspersonal håller sig till de ramar och osynliga lagar som Rockefeller ställt upp. Rockefellers tentaklar omger inte bara det amerikanska samhället utan är vida spritt i världen. Och Rockefeller Foundation äger i princip inflytande över alla större medier. Sonen Nelson Rockefellers stöd till den internationella antihumanismen blev avgörande för dess internationella tillväxt. Jag kallar denna bläckfiskliknande makt en Hydra. Den som välte Osherdonationen på KI.

Bill Gates hamnade också i ett mediedrev efter att ha klantat till det men han hade lärt sig av Rockefeller att en foundation kunde göra susen. Över en natt blev han då firad som välgörenhetsman. Och han hade redan inlett samarbete med Rockefeller. Rockefeller ägde då princip kontroll över alla sjukvårds- och hälsoorganisationer i USA inklusive NIAID som Anthony Fauci var chef för. Vi vet fortsättningen. Bill Gates, största donatorn i WHO gav honom den makt som behövdes för att genomföra planen om världsherravälde.

Låt oss backa till 2009 då världen drabbades av en påstådd hotbild av ett virus H1N1 kallat svininfluensa. Många experter undrade över Världshälsoorganisationens (WHO) roll i detta och även virusets uppblåsta farlighet. Det visade sig sedan att WHO anlitat läkemedelsindustrins konsulter (GSK) för att skrämma upp världens befolkning med en ambition att lura på länders befolkningar ett ofärdigt vaccin som fick till följd att många även unga människor fick obotliga neurologiska skador. Mediekampanjen kring detta var hysterisk och stora medier får ta på sig ansvaret för att ha orsakat masspsykos. Och så gör medierna om samma sak 2020!

2020, elva år efter svininfluensan var det således dags igen med en påstådd pandemi, nu kallad corona baserad på en skrämselpropaganda som världen aldrig tidigare skådat därför kallar jag den “Galna Covsjukan”. Den så kallade coronapandemin är i vetenskapliga termer inte en pandemi möjligen ett ”CoronaGates”, myntat efter att ha klarlagt hur inblandad Bill Gates är i så väl framtagandet av viruset som propagandakampanjen via världshälsoorganisationen WHO, där Gates nu är största donator.

Med svininfluensadebaklet hade man lärt sig hur lätt det var att skrämma upp befolkningen och få politiker att agera med huvudet under armén till följd att hela världen under “Galna Covsjukan” sattes i karantän för ett virus som bevisligen inte drabbade på långt när så många som en vanlig säsonginfluensa.
90-95% märker ingenting trots att de diagnosticerats covid19. Fem procent (5%) av de påstått smittade upplever knappt mer än en förkylning. En procent (1%) av de påstådda smittade kan få komplikationer som en svårare influensa och noll komma en procent (0,1%) eller fler av de påstått smittade har på dödsattesten fått covid19 som orsak. Många av dessa dödsfall visade sig oftast ha svåra andra underliggande sjukdomar. Dessutom förekommer andra virus och influensor som uppenbarligen helt felaktigt har diagnostiserats covid19 då obducenter inte hittar några spår av covid19 virus i patienter som på dödsattesten fått covid19 angiven som orsak till dödsfall.

Den stora frågan är hur kunde denna nedstängning ske givet ett jämfört med tidigare influensor oproblematiskt virus? Vilka spärrar hade Galna Covsjukan undanröjt hos beslutsfattare? I praktiken kom det att bli de som dirigerade WHO att därifrån styra länders folkhälsomyndigheter som i sin tur tog över staternas beslutsfunktioner. Med en väl upplagd propagandakampanj spreds det ena påstådda värre hotet efter det andra som andnöd från respiratoriska svårigheter och hjärnskador. För att förstärka bilden av fara skulle man komma att tvinga på människor munskydd, handskar och sociala och fysiska avstånd mellan människor. Det resulterade i ett sektliknande sätt att kontrollera befolkningen och få många att gå i självvald karantän. Regeringarna och staters myndigheter kom att träna upp sig i polisstatens agerande och diktaturens kontroll över befolkningen. Hur kunde detta tillåtas ske? Vart har alla rättsinstanser tagit vägen? Jurister som insett vad som är på G. Vad gör ni? Företagare som sett sina livsverk gå under varför tillåter ni det?

Jag återkommer med en utförlig text som ska ge en helhet för den maffialiknande kriminalitet som fått hela världen på knä. Vi står inför ett tredje världskrig. Hur vi agerar nu är avgörande för vår framtid.

Börje Peratt

PS är du osäker på referenser och fakta så finns de i övermått på Humanism & Kunskap, bara att söka. I en uppföljande artikel kommer du att få en detaljerad helhetsbild av vad som ligger bakom och vilka steg man vidtagit för att ta över kontrollen av världen med hotet mot hälsan som vapen.

3 COMMENTS

  1. Tyvärr går det inte att prenumerera på ert nyhetsbrev.. subscibe. WordPress.com tycker att jag, med tre prenumerationer av info, har för många.. något är uppenbart knas här…?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.