Den 8 November, 2 advent före jul och jag har skrivit en lång text för att sammanfatta de åtta år som vi firar 11 november med en ny hemsida och en ny logo. Texten är också lite fritt inläst och illustrerad på videon.

TEXT och VIDEO BÖRJE PERATT
Andra advents-tal 35 min

Föreningen Humanism & Kunskap föddes 11 december 2011.
Det var i samband med en resa till Terry Evans i Fanthyttan i södra Dalarna. Han var hårt ansatt av så kallade skeptiker associerade till Vetenskap och Folkbildning och Förbundet Antihumanisterna. Jo de borde redovisa sin ursprungliga ideologi i sitt namn istället för att förvilla.

Somliga i denna antihumanistiska rörelse tycks sakna djupare förståelse och respekt för hur vi skapar, upplever och relaterar. Somliga präglas av mobbningsinstinkt och där flera av dess ledare har avslöjats med anonyma näthat.

Att Robert Aschberg inte granskat just dem är väl för att Dan Larhammar har premierat honom med priset Årets Folkbildare och 10 000 kronor. Jo det är samma organisation vars dåvarande ordförande Sven Ove Hansson hittade på ett förvillarpris för att förnedra forskare och journalister som kunde ha avvikande uppfattningar.

TV-producenten Dag Stålsjö var den förste att få skampriset Årets Förvillare 1987 för sin serie Svearikets vagga. Men Dag Stålsjö reste frågan. Inte mer. Han gjorde sig inte till tolk för någon ”skola” som påstås i anmälan mot honom. Han var inte partisk utan redovisade en pågående diskussion. Stålsjö framhävde aldrig amatörforskarnas hypoteser som sanningar, men å andra sidan höll han inte den officiella historieskrivningen för att vara sanning heller, och det är sannolikt det som retat upp Hansson och hans gelikar och som lett till de förvillelser som de torgför i Wikipedia.

Vad Stålsjö gjorde var att presentera Sveriges historia som ett argument för båda sidor i form av en ”officiell historia”. Att Sveriges vagga inte enbart stod i Mälardalen utan rent av också på Västgötaslätten har påvisats i senare utgrävningar och i TV-dokumentär från 2000-talet. Den blev naturligtvis också anmäld till granskningsnämnden. Se även denna uppsats som ger en klargörande bild av olika teorier i ämnet PDF.

Barrikaderna

Nåväl Torbjörn Sassersson chefredaktör för NewsVoice och jag reste till Fanthyttan och under intervjun med Terry formulerades tankarna om en organiserad motkraft och så föddes föreningen. I min värld har människan rätt till sin egen tro och livsåskådning så länge hon erbjuder alla andra samma rättighet och så länge hon inte utövar hot eller förtryck mot andra.

I fallet Terry Evans rörde det sig om att han utövade medialitet och kontakt med andevärlden och förmedlade budskap från denna värld. Skeptikerna hade bestämt att detta var nonsens och kallade honom bedragare, trasade sönder hans sidor på nätet och förtalade honom i sociala forum. Jag ställde mig på barrikaderna och beskrev mobbarnas verksamhet och hängde ut dem med samma metoder som de själva använde. De hade kontaktat lokaluthyrare för att förmå dem att inte släppa in Evans, jag kontaktade deras arbetsgivare för att de ägnade sig åt sådan förföljelse på arbetstid som gick stick i stäv med företagets policy. Jo det blev ett ramaskri. De har ägnat sig åt verksamheter som förstört liv och yrkeskarriärer, jag svarar nu med en Folkdomstol eftersom rättvisan inte gör sitt jobb utan har ställt sig på mobbarnas sida. Men ursprunget är en demokratisk instans bildad i antikens Grekland. [1]

Hemsidan

Innan föreningen fått sin formella status och en egen hemsida drev jag denna kamp på egna hemsidor och har mestadels fortsatt så för att låta föreningen bli ett forum för teman som antihumanisterna inte vill tillåta. Deras motiv kan förklaras med att de själva blivit utsatta för religiöst eller ideologiskt förtryck eller att de helt enkelt är avundsjuka på möjligheten av att andra ser mer än vad de gör. Vi som bildat föreningen var troende, agnostiker och ateist så det borde garantera öppenhet och tolerans. Det som förenade oss var den mediala kommunikationens verkligheten och att medvetandet är så oerhört mycket mer än vad de fysiska sinnena registrerar. Denna vidsynthet skulle också få utrymme och avspegla sig på hemsidan.

Hemsidans design och struktur möter dock inte längre dagens krav på överskådlighet och lättanvändbarhet. Med Torbjörn Sasserssons hjälp är en nydesignad hemsida på G och vi har även tagit fram en ny logo.
Planen är att lansera denna på åttaårsdagen den 11 december.

Upprop januari 2012

Läs gärna om hur vi samlades och hur Humanism & Kunskap bildas. Varför startades föreningen och vad ville vi uppnå?
Vi var en växande skara som reageradt och som ville kunna diskutera detta fenomen. Ännu hade i alla fall jag inte förstått digniteten i problematiken utan trodde att det skulle kunna gå att föra en dialog. Vi var ett drygt fyrtiotal inbjudna till det då nybildade Humanism & Kunskap som träffades i början av 2012 för att arbeta fram humanismens värdegrund. Den undertecknades av deltagarna den 17 mars 2012.

Vi ville återta humanismen både till innehåll och namn och få detta uppmärksammat i medierna men med sina omfattande internationella bindningar visade det sig att motståndet hade nästintill ensamrätt till medierna även i Sverige.

Antihumanismens historik

Många av oss hade reagerat på en framväxande intolerans mot mänskliga fri- och rättigheter från ett håll som skulle komma att beskrivas som antihumanistiskt. Ideologin härstammande från marxistisk vänsterextremism formulerad av filosofen Louis Althusser. Se artikel i SVD.

En av initiativtagarna till en internationell skeptikerrörelse var professor Truzzi och han hoppade av ”The Skeptics” och beskrev den som pseudoskeptisk då dess medlemmar vägrade dialog och hävdade sig ha all sanning som behövdes, dvs helt i linje med fascismens Mussolini som till och med instiftade en slags lag på att han alltid talade sanning.

Motsvarande mentalitet fick organiserad form i Sverige på 1980-talet då framstående socialdemokrater tog initiativ till Föreningen Vetenskap & Folkbildning (VoF) och efter några år tillkom Förbundet Humanisterna vilket är ett bedrägligt namn då de representerar antihumanismen. Dessa systerföreningar stod för vad som kom att kallas nyateism och lyckades i flera år dominera samhällsdialogen i Sverige med en dogmatisk intolerans mot oliktänkande.

Antihumanismens allierade

När jag förstod att min gamla arbetsplats Public Service och dess vetenskaps- och nyhetsredaktioner hamnat i händerna på antihumanisterna så började jag förstå att de styrdes eller var påverkade av en bläckfiskliknande maktapparat.

Denna upptäckt, för mig som gammal Sveriges Radiomedarbetare och regissör på SVT, blev både överraskande och svårsmält. Något var galet i Public Service men vad? Orättfärdigheterna blev särskilt tydliga under den av läkemedelsbolag påhittade svininfluensapandemin (2009-2010). Vi var några som diskuterade huruvida eventuella kriminaliteter begicks i samband med denna påhittade pandemi. (Mina bloggtexter från 21 juli 2009, 28 mars 2010, 11 augusti 2010.)

Läkemedelsbolaget GlaxoSmithKLein, GSK hade, visade det sig senare, lyckats korrumpera WHO men inte inte bara WHO utan hälsovårdsansvariga i flera länder. Regeringar ”lockades” att köpa på sig ofantliga mängder vaccin i syfte att massvaccinera sin befolkning LÄNK. Länder som vägrade delta i massvaccinationen fick inte flera sjukdomsfall än t ex Sverige som istället fick ett stort antal kroniskt sjuka pga av giftig och farlig vaccin som sedan måste kastas och som spreds i svenska vatten med hundratals miljoner kronor i förlust. Ändå fortsatte Sveriges radio att propagera om svininfluensan. 2018 kom nästa av läkemedelsindustrin beställda propaganda som regeringen snällt ställde upp på. LÄNK

Det är otäckt att behöva konstatera hur Sveriges regering, Socialstyrelsen, Smittskyddsinstitutet, Public Service, press och media och stormtrupperna i VoF deltagit i detta bedrägeri och samordnat sig för att dupera folk och hävda nödvändigheten av ett dyrt och otjänligt vaccin som ekonomiskt gynnat de läkemedelsbolag som tagit fram dem och de som mutats att delta i sveket mot svenska folket.

I detta svek ingick att krossa också läkare som gått i opposition. En läkare som varnade för svininfluensavaccinet förnedrades med skampriset ”Årets förvillare”, läs gärna Vetenskap och Folkbildning trampar snett igen. Det är också rent pinsamt att notera hur medlöpande tjänstemän belönades genom att få sommarprogram i radion och chefsposter på Folkhälsomyndigheten. De som hotade folkhälsan skulle således ansvara för landets folkhälsa. LÄNK

Föreningen Humanism & Kunskap skrev till Public Service och ifrågasatte detta fulspel där antihumanisternas föreningar tycktes ha oinskränkt tillträde till kanalerna och det verkar som att både SVT och Sveriges Radio har tagit till sig av kritiken och på senare år hittat tillbaka till sitt uppdrag och åtminstone begränsat ett obalanserat gynnande av särintressen.

Delar av HKs medlemmar vid en samling sommaren 2019 Foto Ritva Peratt

Ett nytt forum

Många som var intresserade av vår nya förening skrämdes antagligen bort av stridigheterna och hade kanske önskat sig en plattform för att slippa undan bråk, förföljelse och hot. Undertecknad kunde inte se att det var möjligt att backa från syftet med föreningens skapande och identifieringen av en farlig rörelse som så intensivt verkade för att sabotera fritänkares karriärer och liv, bland annat med ett skamligt förvillarpris.

Ett syfte med föreningen var att få ett forum och kunna diskutera antihumanismens sabotage av vetenskap och kunskapsbildning. Och vi kan med stolthet se tillbaka på vårt civila motstånd och ett stort antal artiklar inte bara i debatten utan även om på andra teman som ursprungsbefolkningars trosföreställningar, om medvetandets olika nivåer och om hjärnans ibland överraskande förmåga som hos ”mirakelpojken” som föddes med en minimal hjärna.

Resor

Vi har gjort resor till konferenser och tagit del av forskares synsätt som vidgat vyerna men vi har också besviket kunnat konstatera att ibland har forskare fastnat i antihumanismens rigida tvångströja. Towards a Science of Consciousness i Arizona 2014 var en sådan besvikelse. Där en framträdande person i DE fyra nyateisternaDet positiva blev mötet med intressanta människor däribland Deepak Chopra.

Dokumentärer om Erik Enby

Året därpå 2015 uppmanade några medlemmar i föreningen mig att göra en dokumentär om Dr Erik Enby, en för mig då okänd läkare. Jag avböjde ett par gånger men lät mig till slut övertalas då jag fick en sammanfattande beskrivning av vad denna läkare åstadkommit och hur han behandlats. När man via crowdfunding fick ihop medel till en pilot släppte jag alla andra filmprojekt.

Arbetet med dokumentären Läkaren som vägrade ge upp fördjupade insikten om ett Sverige vars samhälle tycktes vara undergrävt av ondskefulla krafter. Några av mänsklighetens lägsta egenskaper hade makt att bestraffa och motverka en engagerad läkare som bevisligen gav mycket sjuka patienter hälsan åter?

Hydran

Räckte ett mantra om vetenskap och beprövad erfarenhet för att beröva svenska folket god vård? Att ett herravälde lagt beslag på och förvridit vetenskap och beprövad erfarenhet var bestickande.

De aktiva i VoF var egentligen bara ett slags stormtrupper för något mycket mer hotfullt och allvarligt.

Med åren blev det alltmer klart att denna antihumanistiska rörelse visade sig vara understödd av de kanske starkaste makterna i Sverige såsom läkemedelsindustrin, Bonnierkoncernen och riksmedierna, myndigheter som Socialstyrelsen, livsmedelsverket, ja även Cancerfonden och skrämmande nog rättsväsendet. Jag kallade det en hydra. Alla medlöpande journalister, sjukvårdspersonal, akademiker och tjänstemän kanske inte var på det klara med vad de faktiskt var en del av. Det insåg nog inte heller alla nazismens medlöpare då på 1930-talet.

Extremhögern

Svensken Patrik Hermansson levde med falsk identitet bland vita nationalister i Storbritannien och USA. Med sin dolda kamera dokumenterar han ett år av hemliga möten i alt-right-rörelsens innersta krets. SVT PLay

Så kom ännu en ögonöppnare  Dokumentären “Spion i extremhögern” som visar upp presidentkandidaten Donald Trump som en fältherre för en framväxande vit maktrörelse med nazistiska drag och kvinnofientliga krav. De kallar sig “alt right” (alternativhögern) och har tagit den i subkulturer populära karikatyren Pepe the Frog som sin symbol. När då Trump som nyvald president twittrar, med sin typiska hårkalufs på Pepe the Frog framför det amerikanska stjärnbaneret, så är det en tydlig hälsning till alt-right att “ja, jag är med er”.

Vänner man inte vill ha

Det är många gånger jag velat sticka huvudet i sanden och inte se eller inse hur illa det tycktes vara och jag har anat att det kan vara värre men också hoppats att det kanske skulle kunna finnas en god vilja bakom allt detta. Jag konstaterade att i den växande grupp som också tycktes stöda mig fanns obehagliga varianter av högerextremism, anarki, verklighetsflykt och påhitt som var förödande också för kunskapsbildning.

Här uttalades bisarra förnekelser av fakta och påståenden som inte var ett dugg mer sanningsenliga än från antihumanistiskt vänsterextremistiskt håll. Med bisarra påhopp på trailers för Sista striden och tidigare förslag till ett idéparti för demokrati blev det uppenbart att fienden fanns där man minst anade det.

Med förnekelse av Förintelsen blev måttet rågat och kärntruppen inom Humanism & kunskap tog avstånd från tidigare partners och personligen värnade jag den integritet och moral som en journalist och forskare bör eftersträva.

Mörkrets Furstar

I denna veva kom således Trump till makten i USA och plötsligt blev den svenska ankdammen en viskning mot vad som spelades upp på den internationella scenen. Nu blev det också än viktigare att granska huruvida det handlade om en högerextremistisk form av bedrägeri. För egen del hade jag svårt att förstå hur de mest utsatta kunde tro på lögnerna som var en fortsättning på Reagans undergrävande av de fattiga och förflyttning av folkets gemensamma förmögenhet till de redan rika. Hur kunde man tro på en person som förgripit sig på kvinnor och även unga flickor? Hur kunde man tro att denne person var ute efter något annat än att berika sig själv och spela vapenindustrin och oljeindustrin i händerna? Här såg vi också återigen nepotismens maktstrategi.

I somras kom min bok Mörkrets Furstar där jag även gått på djupet i Assanges verksamhet som visade sig helt och hållet ha undergrävt Hillary Clinton till förmån för Donald Trump. Jo extremalternativisternas hjälte var något helt annat än det han gav sig ut för att vara. Vi är flera som förespråkat att Trump inte sitter hela perioden. Är då vicepresidenten bättre? Och vad har Demokraterna att komma med?

Framtiden

Tillbaka till Sverige, jo politiken, vetenskapen och medierna är på väg till något vi ännu inte vet vad det innebär. Men mänskligheten är väl tvungen att uppleva vad de inte vill ha för att sedan om möjlighet finns, välja bort det oönskade.

Man kan också undra över förfallet inom två Kungliga akademier, således inte bara Svenska akademien utan också Vetenskapsakademien. Valet av apotekaren Dan Larhammar som preses (tredje ordförande) kan ha olika förklaringar, en är att Vetenskapsakademien är offer för en antihumanistisk entrism. Så varför inte försöka lägga grund till en ny modern Humanistisk akademi.

Wikipedia som tagit tjänst hos antihumanismen och där VoF intagit administrativa positioner och bevakar för dem angelägna artiklar har lett till att Torbjörn Sassersson tog initiativ till encyklopedin Vetapedia och jag Vetamera. Den senare mer inriktad på sådana ämnen som associerar till egna intressen och forskning.

Sista striden

I slutet av November 2019 blev en första version av Sista striden klar. Det är uppföljaren till Läkaren som vägrade ge upp som du kan streama på Vimeo.

Sista striden har premiär i början av 2020. Den kan bli en wake up call även för makthavare. Vill härmed tacka för allt stöd och crowdfunding som gjort filmerna om Erik Enby möjliga. För tydlighetens skull har teamet inklusive mig själv genomfört detta utan ersättning. Alla intäkter och donationer har gått till externa utgifter.

Det är med nyfikenhet och hopp som vi nu går in i 2020.

Börje Peratt

1) Folkdomstolen bestod av 6000 medlemmar som lottades ut varje år bland medborgare över 30 år. Vid varje domstolsdag lottades ur denna 6000-manna grupp de som just den dagen skulle sitta som jurymedlemmar. Juryn kunde bestå av flera hundratals personer. Domstolarna hade inte enbart hand om brottsmål utan de skulle också granska ämbetsmännens tjänsteutövningar och andra politiska mål och fick därför mycket stor politisk betydelse. Också när man tjänstgjorde i juryn fick man betalt en dagslön.

Genom dessa institutioner och principer försökte atenarna uppfylla det som Aristoteles hade beskrivit som principen bakom demokrati:

”…att alla turas om att styra och att styras.

Previous articleÅrets eldsjäl: Lars Lerin
Next articleVillebråd filmatiserad bok av Olga Tokarczuk
Börje Peratt
Börje Peratt, filmare, författare, journalist, musikskapare, bildmakare och har verkat som producent på Sveriges Radio och regissör på Sveriges Television. Yrkesutbildad vid Dramatiska Institutet. Han har också producerat samhällsinformation och utbildningsfilmer inom medicin och sjukvård för landsting, sjukhus samt om doping för Riksidrottsförbundet, Olympiska kommittén och Dopingkommissionen. Peratt har en beteendevetenskaplig akademisk bakgrund med fil mag i pedagogik och fil kand i psykologi. Forskningsintresse- "Om medvetandets uppkomst".

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.