Sveriges Radio och SVT – fallande trovärdighet

10
3021
"För att få veta vem som bestämmer över dig, ta reda på vem du inte får kritisera" -Voltaire
"För att få veta vem som bestämmer över dig, ta reda på vem du inte får kritisera" -Voltaire
”För att få veta vem som bestämmer över dig, ta reda på vem du inte får kritisera” -Voltaire

SVT och SR har av svensk opinion länge ansetts ha hög trovärdighet. Det finns nu all anledning att ifrågasätta denna tillit. I slutet av september 2015 skickade HK styrelse ett brev till Public Service, mediabolagen Sveriges Radio och Sveriges Television. Upphovet var att medlemmar i HK och andra reagerat på den alarmerande utvecklingen där public service bereder väg för grovt förtal av enskilda människor.

Ett område där vi kan se en diskutabel journalistik är hälso- och sjukvård och särskilt naturmedicin. Vetenskap och Folkbildning (VoF) har bemäktigat sig en rannsakande roll och drar orättmätig fördel av kontakter med public service. Det finns en rad exempel där såväl Sveriges Radio som Sveriges Television genom sådan samverkan bryter mot sin policy och sitt uppdrag då det gäller att stå självständiga från politiska, kommersiella och andra intressen i samhället.

Ett exempel är angreppen på dr Erik Enby i programmet ”Kropp och Själ” den 1 april 2014. Inslaget bar den ledande rubriken ”Doktorerna som inte går att stoppa”. Det producerades av FILT, ett externt bolag som anser sig vara en SR-redaktion. Programmet fälldes efter anmälan till Granskningsnämnden men skadan för de berörda var redan skedd.

Programmet är ett skolexempel på brister i källgranskning och tendentiös enkelspårighet. Avsikten var att få den ”anklagade” men icke närvarande Enby att bli åtalad och dömd. Tre dagar efter att ”åtalet” framförts av IVOs jurist Anders Alexandersson i radion var anmälan inskickad. En ovanligt snabb handläggning och man anar att den var förberedd. Före jul samma år i gryningen inleddes en husrannsakan med fyra civilklädda poliser hos en yrvaken 77-årig läkare och hans totalförlamade fru. Nämnda radioprogram blev således utgångspunkt för åklagarens åtgärder. IVO-juristen har fått munkavle och får inte uttala sig idag.

Mängden program som blivit skyltfönster för VoF är häpnadsväckande, från nyheter till vetenskap, till hälsa, kultur och underhållning. Dan Larhammar dyker upp i sammanhang där teman som VoF ifrågasätter ska avhandlas. Dock ska påpekas att Larhammar är apotekare som forskar på signalämnen i hjärnans celler. Hans kompetens omfattar inte allt annat som han får utrymme att angripa i media såsom naturmedicin, terapeutiska metoder, strålningsrisker och sjukvård. Han är inte läkare och saknar erfarenhet från patientvård men angriper en läkare som haft 40 000 patienter varav flera betraktats av sjukvården som hopplösa fall. Bland dem finns Siv Wernborg som behandlades av Enby och friskförklarades av Sahlgrenska cancerkliniken som drygt 3 år tidigare gett henne 2 månader att leva.

Larhammar skriver i mailväxling till Enby ”Det är skrämmande att du kan fästa sådan tilltro till enstaka patientfall.” I tidningar avfärdar han mängden tillfrisknande patienter under Enbys vård som ”Sjukdomstillstånd går ju upp och ner” och Enbys teori avskriver han i en Expressenartikel som ”stollig”. En teori och medicin som i internationella studier vunnit erkännande och läkemedelsbolag nu söker patentera.

Genom att ta del av vilka VoF rosat och risat i sitt ”förvillarpris” får man en uppfattning om hur VoF har agerat inom svensk public service. År 2011 var det uppenbart att produktionsbolaget Tredje Statsmakten hade samröre med VoF. Då nekade programledaren Martin Wicklin till detta. År 2012, belönades han och hans kompanjon av VoF som ”Årets folkbildare”. Prissumman var 25 000 kr och priset bidrog alltså ytterligare till att knyta banden VoF-SR.

Fast VoF har ett betydande inflytande över medier, har de av mainstreammedia undgått journalistisk granskning som det särintresse de är och för sin roll inom SR, SVT. Docent Per-Anders Forstorp har gjort en djupstudie, ”Folkets vett?”- Vetenskapens folkliga kunskapspoliser, ”akademiska ordningsvakter” … Studien beskriver Vofs militäriskliknande uppbyggnad och metoder som går ut på att jaga oliktänkande.

Respekterar Public Service sina riktlinjer om man slår följe med en propagandistisk organisation som bedriver organiserad förföljelse? I praktiken har Vetenskap och Folkbildning fått egna redaktioner inom SR och SVT. Denna gynnade situation är tämligen unik.
Låt oss påminna om Sveriges Televisions Public Service uppdrag. Detta innebär att:
• SVT:s utbud präglas av demokratiska och humanistiska värden.
• SVT:s verksamhet bedrivs självständigt i förhållande till politiska, kommersiella och andra intressen i samhället.
• SVT ska vara opartiskt och sakligt. Tycker man att vi bryter mot det kan man skicka en anmälan till Myndigheten för radio och tv.

Varken SR:s eller SVT:s verksamhet bedrivs självständigt. Tvärtom kan misstänkas att man står under starkt inflytande av Vetenskap och Folkbildning.
Nyheter, fakta, Text-TV och flera program och redaktioner har berörts av en inriktning som gör att Public Service’ integritet allvarligt kan ifrågasättas. Vi har likaså sett hur VoF och dess associerade agerar om det kommer innehåll i radio eller TV som enligt dem är oönskat. De utdelar då ”förvillarpriser” och gör anmälningar. Det antyder hur den agenda ser ut som de i sin samverkan med public service söker förverkliga.

I många år har dessa ”förvillarpriser” rapporterats av public service som om de vore en framgång för vetenskapen när de tvärtom är en seger för intoleransen. Man kan notera att övriga medier inte längre ger dessa förvillarpriser någon uppmärksamhet.

För att hedra Dag Stålsjö, SVT-producenten som var den första att drabbas av VoFs ”förvillarpris” (1987), bör public service göra upp med sin historia och befria sig från de osunda kopplingarna till VoF *. /.

Brevet var undertecknat hela styrelsen för Föreningen Humanism & Kunskap.
Efter två veckor svarade biträdande programdirektör för SR att hon inte höll med om beskrivningen. Enligt hennes mening var allt frid och fröjd. På detta svarade undertecknad som ordförande för HK och med godkännande av styrelsen med nedanstående brev återigen riktat till Cilla Benkö, VD för Sveriges Radio.

Hej
Tack för biträdande programdirektör Cecilia Bodströms svar på vårt brev angående den journalistik som utövas av Public Service och Sveriges Radio i synnerhet.
Vi bad om ett seriöst svar och får en utformning som skulle kunna vara av jurist förskrivet svar på reklamationer. Svaret kan inte heller uppfattas som lyhört mot den grupp lyssnare som reagerat på återkommande opartiska, osakliga och grava övertramp mot enskilda människor.
Bodström hänvisar till att SR har många redaktioner och att de har egna ansvariga utgivare som man kan kontakta. Man behöver inte som jag ha arbetat flera år för Public Service för att veta det men jag är producent med bakgrund i SR och SVT och jag är bekymrad över hur Public Service alltmer tagits över av en rörelse som har en antihumanistisk agenda.
Om ni går tillbaka till vårt första brev så har ansvariga utgivare Nina Glans kontaktats och hon har i ett telefonbandat samtal klargjort att hon inte är ansvarig för innehållet i det av GN fällda ”Kropp och Själ” om dr Erik Enby den 1 april 2014. Glans ondgör sig också över att jag föreslagit SR att göra en replik på programmet om Enby samtidigt som jag gör en TV-dokumentär. Glans tycks vara av uppfattningen att olika mediaval är ett hinder för att sanningen ska komma fram. Samtidigt anlitas FILT som jobbar både med TV och radio…

Det är när lyssnare känner sig maktlösa som man kontaktar SR. Slutligen har man nu valt att be föreningen Humanism och Kunskap om hjälp. Vår undersökning visar att SR har redaktioner som uppenbarligen är styrda av antihumanistiska krafter. Därmed har SR övergivit de demokratiska och humanistiska värden som är klart uttryckta som riktlinjer i SR’s policy. Att så uppenbart som är fallet låta VoF få ”egna redaktioner” är regelvidrigt, anstötligt och unikt.

... Jag har varit i kontakt med såväl FILT som TREDJE STATSMAKTEN, båda VoFinfluerade och därmed osjälvständiga redaktioner. Deras uppträdande då de blir avslöjade och kritiserade är allt annat än professionellt. I fallet FILT vägrar programledaren att svara på frågor till en TV-dokumentär som nu reder ut den journalistiska etiken.

Jag har för Glans föreslagit att jag kan göra ett av SR finansierat sakligt och lika långt radioprogram om Erik Enby som det vilseledande programmet som gick i Kropp & Själ. Eftersom Glans avböjt undrar jag vilken redaktion som kan göra en betald utläggning och erbjuda sändningstid för att uppväga något av den obalans som råder idag.

Börje Peratt

Efter detta har jag på egen DEBATT-BLOGG publicerat: Journalister i ledband.

Ett annat svar kommer i TV-dokumentären Läkaren som vägrade ge upp med beskrivningen av medias häxjakt på läkaren Erik Enby.
/BP

* Föreningen Vetenskap och Folkbildning instiftade skampriset ”årets förvillare” 1987 och den förste som fick det var Dag Stålsjö. Hans TV-serie Svearikets vagga (1981-82) följdes av en TV-debatt i september 1982. Radionämnden fällde serien för bristande opartiskhet sedan detta anmälts av fyra personer associerade till uppfattningen att Svea Rikes vagga stod i Uppsala. 1990 producerade Stålsjö en uppföljare under namnet ”Strövtåg till heliga källor och kor”. Stålsjö presenterade argument för att Östergötland skulle vara Svearikets vagga. Även det programmet blev fällt för partiskhet i granskningsnämndens beslut 21 februari 1991. Alldeles oavsett Stålsjö har rätt eller fel i sin teori baserade Guilleou berättelsen om Arn på hans research. Framtida utgrävningar lära visa vem som har rätt. Poängen är att krafterna bakom bestraffningen av Stålsjö är till för att skrämma producenter och forskare från att pröva olika tankegångar.
En journalistgrupp har formats till Stålsjös ära. Dag Stålsjös änka har vidtalats och sagt att nu ler Dag i sin himmel.

10 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.