Lorna Byrne om bönen som förenar och skapar fred

0
724

Lorna Byrne (iförd grön sjal) berättar om änglarna och bönens betydelse i en amerikansk moské. Skärmdump Lorna Byrne (iförd grön sjal) berättar om änglarna och bönens betydelse i en amerikansk moské. SVT Skärmdump[/caption]

Lorna Byrne säger sig ha sett och samtalat med änglar så länge hon kan minnas. Hon fick tidigt ett uppdrag att skriva böcker om dem. Ett annat uppdrag är att lära medmänniskor att be tillsammans oavsett religion. Detta är viktiga fredsskapande projekt enligt änglarna.

TEXT: KERSTI WISTRAND

Skärmdumpar

Redan som mycket liten flicka umgicks Lorna Byrne enligt vad hon berättar med änglar, men hon ombads att hålla tyst med vad hon såg. När hon var två och ett halvt år förstod hon att föräldrar och syskon inte kunde se änglarna. Eftersom hon utåt sett var en tyst och inbunden flicka som tycktes leva i sin egen värld tog föräldrarna henne tidigt till barnläkare som diagnostiserade henne som efterbliven. Hon blev sedan behandlad som sådan under många år, även i skolan. Hon var svårt dyslektiker och kunde aldrig lära sig skriva eller läsa. Undervisningen fick hon, enligt egen utsaga, emellertid av änglarna som tog hand om henne på sitt speciella sätt.

När Lorna var några år gammal tyckte hon mycket om att leka med en liten pojke. Hon förstod snart att han var osynlig för andra än henne själv. Änglarna förklarade för henne att denne pojke inte var en ängel utan en själ. De berättade att det i själva verket var en storebror till henne som hade dött innan hon föddes. När hon var äldre och frågade sin mor fick hon bekräftelse på att föräldrarna hade förlorat en liten son.

Varje människa oberoende av ras, religion och kultur har enligt Lorna Byrne en skyddsängel som försöker hjälpa och stödja. Lorna ser dessa ljusväsen lika tydligt som hon ser människorna i sin omgivning. Det finns också en stor mängd ”arbetslösa änglar” som är beredda att hjälpa till så fort någon ber dem, men västerländska människor har fjärmat sig från allt detta och är omedvetna eller skeptiska, säger hon. Hennes uppgift är inte att övertyga, endast berätta vad hon ser. Hittills är det miljontals personer som lyssnat till henne och läst hennes böcker som är spridda i femtio länder. LÄNK


Lorna Byrne har blivit undervisad av änglarna om människans fria val. I varje situation i livet står människan inför ett val; val som i sin tur påverkar andra människor runt omkring en. Änglarna har visat olika framtidsscenario för jorden och dess invånare beroende på hur vi gör våra val.

Freden är viktig och här säger sig Lorna Byrne fått ett uppdrag som går ut på att ena kristna, muslimer och judar genom gemensam bön. Hon är ombedd att utföra detta i USA, som är en smältdegel av folk från skilda kulturer. Hennes uppgift är att få troende från olika religioner och riktningar att gå in i varandras kyrkor och be tillsammans. Om gemensamma böner äger rum här i USA kommer detta sedan att sprida sig till övriga delar av världen och fred underlättas, har hon fått veta.

Lorna berättar bl.a. i moskéer om den osynliga värld med änglar som hon kan se. Hon välkomnas av många amerikanska muslimer, som därigenom kan få alternativ till de dogmer om helvetet och dess straff, som de blivit fostrade att tro på och vara skrämda för. LÄNK

Lorna Byrne öppnar upp för mig, ger hopp och hjälper mig att bli en bättre muslim, säger Ali Jafri på Islamic Center i New York. Hon påminner oss att vi alla är ett och vi inte behöver frukta Gud.

Vad man än vill tro om änglar eller inte och om hon ser dem eller inte är mig likgiltigt, säger Dr. John Esposito, Georgetown University, men Lorna Byrnes budskap om pluralism och tolerans är mycket starkt och viktigt. Hon skapar en omgivning av tolerans och lika värde och därmed fred vilket är synnerligt viktigt i dagens globaliserade värld.

Här kan du läsa mer på Lorna Byrnes egen hemsida

Kersti Wistrand

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.