Kampen mot ökenutbredning och kolutsläpp

0
1370

Världens gräsbevuxna jordar minskar och omvandlas till öken till följd av att boskapshjordarna tagits bort, anser den zimbabwiske ekologen Allan Savory, som en gång i tiden – och i linje med forskningen att rädda gräsmarkerna- låg bakom dödandet av 40 000 elefanter i södra Afrika. Detta gav dock motsatt effekt och han började åter igen införa hjordarna enligt sitt system ”Holistic Management”.

TEXT: KERSTI WISTRAND

SKÄRMDUMPAR: Ted Talks: 
Biologen och ekologen Allan Savory föddes 1935 i dåvarande Rhodesia, dagens Zimbabwe i södra Afrika (se kartan nedan). Redan 1955 började han bekämpa ”desertification”, dvs. tillväxten av ökenområden, i de norra delarna av landet. 1970 blev han invald i parlamentet. Savory har tilldelats flera stora priser och prins Charles har kallat honom ”en märklig man”. Han har blivit omskriven som ”Historien kommer en gång att visa att Allan Savory är en av de största ekologerna i sin tid.” Men han har även tagit emot mycken kritik. [1]

Karta: Zimbabwe. Wikipedia

I Ted Talks [2] berättar han själv om sin bakgrund:

– Vi har blivit lärda att det är de betande djuren i hjordarna som ätit upp gräset och skapat den bara jorden som sedan gett upphov till växande öknar. Jag växte upp i de södra delarna av Afrika och älskade naturen men hatade hjordarna på grund av den skada de åstadkom. När jag var ung på 50-talet var jag med i projekt att skapa stora nationalparker i södra Afrika. Så fort ursprungsbefolkningarna jagades bort, försämrades landskapet och bara jordar uppstod i nationalparkerna. Det ansågs då att vi hade för många djur som betade bort gräset och frilade jordarna.

Jag universitetsutbildade mig till biolog och ekolog. Min tro förstärktes. Eftersom jag hade en topposition lyssnade politikerna till mig och jag kom att ligga bakom avrättandet av 40 000 elefanter för att försöka stoppa skadegörelsen som jag trodde uppkom genom betningen. (Detta ägde rum fram till 1969.)

Men jag har nyheter till er. En gång i tiden ansågs jorden vara platt. Sedan insåg man att det var helt felaktigt. Och det visar sig även nu att vetenskapen har helt fel. Trots att djuren dödats, fortsatte öknens utbredning och jag kommer aldrig att förlåta mig själv för elefanternas död. Jag beslöt efter detta att viga mitt liv åt att få öknarna att grönska igen. [2]

Savorys beslut ledde till utvecklandet av en metod att åter få jordarna som blivit halvöken/öken att grönska. Han kallade denna metod ”Holistic Management” (“Holistisk hantering”), där han försöker efterlikna forna tiders ekosystem i området.

Fotot visar nationalpark i USA som omvandlats till öken.

Ökenutbredning i USA 

Allan Savory utvandrade till USA för att fortsätta sin forskning. När han kom dit blev han chockad över att se nationalparker som delvis omvandlats till halvöken/öken liknade nationalparken i Zimbabwe. Ingen amerikansk forskare hade någon förklaring till detta annat än det var torrt och naturligt. Allan Savory började titta på alla liknande platser i västra USA och det såg likadant ut överallt. Det hade inte varit någon boskap i de amerikanska nationalparkerna på mer än 70 år. Där man tagit bort boskap för att minska ökenutbredningen hade öknen istället brett ut sig. Där det t.ex. var grönt 1961 hade det blivit halvöken 2002. ”Människan har aldrig förstått vad som orsakar detta, vilket förstört många civilisationer och nu även hotar oss globalt”, menade Savory och forskade vidare. Han insåg också att öknarnas utbredning gav upphov till svält och våldsamheter, t.ex. i norra Afrika, Mellanöstern och det inre av Asien.

Öknarnas tillväxt

På många platser på jorden infaller omväxlande regn- och torrperioder. Det regnar fyra månader dagligen och sedan följer en torrperiod under åtta månader. Där är framför allt här som öknarna breder ut sig, men även i USA:s nationalparker händer detsamma. Här hos oss i norra Europa håller klimatet en fuktighet året om som gör att jordarna inte blir bara.

– Idag får vi upprepat höra att öknar breder ut sig på torra och halvtorra platser på jorden och att platser med högt gräs och mycket nederbörd inte påverkas. Men om man tittar på marken istället för på gräset, så ser man att det mesta av jorden är bar och täckt med ett lager av alger som leder till ökad avrinning och avdunstning. Detta är ökenutbredningens cancersvulst som vi inte upptäcker innan dess dödliga form, säger Allan Savory.

Människan har aldrig förstått vad som orsakar detta, vilket förstört många civilisationer och nu även hotar oss globalt”, menar Savory:

– Vad som skett är att man har förändrat mikroklimatet och det händer nu på mer än hälften av jordens landyta. Bar jord – till skillnad om den är gräsbevuxen – är kall på morgonen och mycket varm mitt på dagen. Men vi har inte förstått varför det började hända för 10 000 år sedan och varför det har accelererat på senare tid.

Till vänster på bilden: alger mellan grästuvorna leder till öken till höger.

– Vad vi har felat att inse var att dessa säsongsberoende, fuktiga miljöer i världen, jorden och vegetationen, utvecklades med väldigt stort antal betande djur. Dessa djur utvecklades tillsammans med ett stort antal blodtörstande rovdjur, som jagade i flock. Det bästa försvaret mot dessa var att samlas i hjordar. Stora hjordar sprider dynga och urin över sin egen föda och måste därför fortsätta att röra sig bort. Det var denna förflyttning som förhindrade överbetning av växter och gräs medan det periodiska trampandet säkrade en bra täckning av jorden som vi ser där en boskapshjord passerat.

Vad har gått fel? 

Savory förklarar: ”Fyra månaders regn, åtta månaders torka. Allt gräs måste ruttna ned biologiskt innan nästa växtperiod. Om det inte gör det kommer gräsmarken och jorden att börja dö. Då inträder istället en lång process som kallas oxidering som istället kväver och dödar gräset vilket i förlängningen leder till bar jord som släpper ifrån sig kol. Traditionellt har man använt sig av eldning, men detta ger också bara jordar och kolutsläpp. Att bränna en hektar gräsmark ger mer och skadligare utsläpp än 6000 bilar. Varje år bränns i Afrika mer än en miljard hektar gräsmark. Nästan ingen talar om detta.

Nästa steg i utvecklingen till öken är följande, och exemplet har Savory tagit från Jemens Tiamahöken. Under regnperioden faller mer än 1000 tunnor vatten per hektar under ett dygn. Följande dag märks inte detta. Vart har allt vatten tagit vägen? Jo, det allra mesta har avdunstat för att ingenting växte där som kunde binda vattnet. Dessutom binds både vatten och kol (carbon) av jordorganiskt material. När vi skadar jorden avger den kol, som går ut i atmosfären i stora mängder, enligt Allan Savory.

Vad kan vi göra åt allt detta?

– Vi kan inte minimera djurantalet och hjordarna som man tidigare trott och lärt ut, eftersom detta ger ökenutvidgning och klimatförändring. Av samma orsak kan vi inte bränna gräset. Så vad ska vi göra? Det finns bara en enda lösning kvar för klimatforskare och vetenskapsmän och jag repeterar det: en enda lösning! Och det är att använda boskap på samma sätt som ursprungligen gjordes. Att använda boskapshjordar som förflyttas för att härma tidigare hjordars förflyttning. Rovdjur måste också sättas in för att härma den tidigare natur som där fanns. Det finns inget annat alternativ kvar för mänskligheten. Så låt oss göra det!”

Djuren trampar ned gräset, täcker det med urin och gödsel. Den jorden är sedan redo att suga åt sig regn, att lagra kol och bryta ned metan. Och detta görs utan att behöva skada jorden med eldning och växterna kan växa fritt.
Frågan var nu hur detta skulle kunna göras. ”Vi har haft 10 000 år av extremt kunniga nomadiserande boskapshållare som hållit samman och flyttat sina djur men de har skapat de stora öknarna i världen. Sedan har vi haft 100 år av modern regnvetenskap och det har accelererat ökenutbredningen som vi först upptäckte den i södra Afrika och sedan bekräftade det i USA”, säger Savory.

Allan Savory började studera andra yrken för att se hur man skulle kunna gå tillväga i återskapandet av naturen. Han fann planeringstekniker som han sedan kunde anpassa till och använda för de biologiska behoven och att bygga upp naturområdena. Han utvecklade på så vis holistisk skötsel och planerat bete, som tar hänsyn till hela naturens komplexitet och vår sociala, miljömässiga och ekonomiska komplexitet. Hans ”Holistic Management” sattes i verket.

Holistisk planering

Idag utbildar unga kvinnor byar i Afrika hur man ska föra ihop sina djur och göra hjordarna större, planera deras beten för att härma naturen och hålla dem över natten för att förbereda åkerfält, som ger mycket större skördar än tidigare p g av bättre jordar. Ett exempel ges på ett område i Zimbabwe där uttorkade jordar och flodfåror inte kunde försörja de 150 000 människor som levde där. Efter många år och planering är där idag rik växtlighet, grönskande fält och rinnande åar där halvöken/öken tidigare rådde. Ingen behöver vara rädd för torka. Detta ägde rum genom att öka antalet nötkreatur och getter med 400 % och integrera dem med elefanter och bufflar och andra djur. I videon visas foton före och efter ingreppet.
Allan Savory visar med bildmaterial förvandlingar av förstörda och bara jordar på flera platser på jorden, bl.a. i Mexico:

 

Före och efter:

Ovanstående foto visar ”före- och efter” i Karooöknen i nationalpark i Sydafrika. Fotona är tagna vid samma tid på året.

Exempel ges också från Afrikas horn. 95 % av detta land kan endast föda människor genom djur.
De allt mer utbredda öknarna i Patagonien i Argentina har även här återtagits med hjälp av återskapandet av stora fårhjordar med 25 000 djur i en flock. Marken har ökat med 50 %-ig produktivitet under det första året.

Allan Savori om världsläget

Allan Savori säger så här om situationen just nu:

– En enorm storm, tsunami närmar sig obevekligt och vi tror att vi kan lösa våra problem genom teknologi och det är förståeligt. Denna storm som kommer emot oss är resultatet av vår stigande befolkning i världen, som ökar mot tio miljarder invånare, markområden som övergår i öken samt klimatförändringen. Det finns ingen tvekan om att vi endast kan lösa problemet genom att fasa ut fossila bränslen med teknologi, men fossila bränslen är under inga villkor de enda källor som skapar klimatförändringar. Stora ökenområden bildas då vi människor skapar bar mark. Det finns ingen annan orsak. – – –


Allan Savory avslutar sitt tal i Ted Talk med orden (tryck på textrutan på panelen längst ned under videofilmen så får du texten på svenska):

– Det vi gör globalt skapar klimatförändring lika mycket som fossila bränslen, tror jag, och kanske mer. Det orsakar svält, hunger, våld och social misär och medan jag talar till er lider och dör miljoner av svält. Om detta fortsätter kommer vi inte att kunna hejda klimatförändringen. Även efter det vi slutat använda fossila bränslen. Jag har visat er hur vi kan arbeta med naturen till en mycket låg kostnad för att återställa den. Vi utför redan ”Holistic Mangement” på 15 miljoner hektar på fem kontinenter. Om vi fortsätter med detta kan vi ta tillräckligt med kol från atmosfären, enligt experter jag talat med, och på ett säkert sätt lagra det i gräsmarkernas jordar och ta oss tillbaka till förindustriella nivåer medan vi föder människor. Jag kan knappast tänka mig något större än detta som kan ge oss mer hopp om vår planet. För era barn, för våra barn, och för hela mänskligheten. Tack så mycket!

Mina reflektioner 

Videon spelades in 2013, sju år efter FOA:s rapport om kreatursstammarnas stora utsläpp av växthusgaser. Allan Savorys åsikter anses av en hel del akademiska naturvetare vara kontroversiella och hans påståenden om att jorden binder så mycket kol om den blir beväxt kritiseras på sina håll. [3] FOA har ändrat sig något i senare rapporter, där man nu tagit större hänsyn till bindningen av kol i markerna genom djurens förtjänst. Den intresserade får själva googla vidare i alla rapporter. Frågan om klimat-miljö är komplex och där finns mycket att granska och fundera över.

Själv frapperas jag av Savorys långa erfarenhet och bildmaterialet som visar ”före och efter” det att markytor har behandlats genom hans metoder så att stora befolkningar åter igen kan äta sig mätta. Jag tänker även på hur prärieslätterna stod gröna under de amerikanska urinvånarnas tid, men på sina håll förstördes då den europeiska befolkningen med sitt oförstånd vandrat in. Mina tankar går också till EU och den svenska politiken angående dagens nötkreatur och jordbruk, vilket jag om möjligt återkommer till senare.

Kersti Wistrand

Referenser: [1] https://en.wikipedia.org/wiki/Allan_Savory [2] Ted Talks: https://www.youtube.com/watch?v=vpTHi7O66pI [3]  https://www.fcrn.org.uk/research-library/holistic-management-%E2%80%93-critical-review-allan-savory%E2%80%99s-grazing-method och http://www.thewildlifenews.com/2013/11/12/allan-savory-myth-and-reality/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.