10 december, 2019

Kampen mot ökenutbredning och kolutsläpp

Världens gräsbevuxna jordar minskar och omvandlas till öken till följd av att boskapshjordarna tagits bort, anser den zimbabwiske ekologen Allan Savory, som en gång i tiden - och i linje med forskningen att rädda gräsmarkerna- låg bakom dödandet av 40 000 elefanter i södra Afrika. Detta gav dock … [Read more...]

Tack för entusiasm och framtidshopp, Hans Rosling!

Den världsberömde professorn och läkaren Hans Rosling (1948–2017) lämnade vår tillvaro den 7 februari. Han arbetade med globala utvecklingsfrågor och ägnade stora delar av sitt yrkesliv åt hälsoarbete och fattigdomsbekämpning i några av världens fattigaste länder. Med en aldrig sinande optimism … [Read more...]