10 december, 2019

Kampen mot ökenutbredning och kolutsläpp

Världens gräsbevuxna jordar minskar och omvandlas till öken till följd av att boskapshjordarna tagits bort, anser den zimbabwiske ekologen Allan Savory, som en gång i tiden - och i linje med forskningen att rädda gräsmarkerna- låg bakom dödandet av 40 000 elefanter i södra Afrika. Detta gav dock … [Read more...]