Förbön

0
1374

Originalartikel på Vetamera, där sker uppdateringar.

Förbön innebär att be, inom sig eller högt be för en eller flera människors väl och ve. Det kan göras sekulärt utan inblandning av religion eller tro på Gud och det kan göras i religiösa sammanhang. Individer och grupper kan således utanför kyrkan utföra medveten förbön.
Den kristna kyrkan genomför ibland förbön i mässan, vilken då kan rikta sig till andra människor, länder, företeelser eller naturen.
Det finns även aktiva förbönsgrupper som tar emot ”uppdrag”. Not 1

Vetenskapliga studier på Förbön

I en förstudie blev 150 hjärtpatienters tillstånd mellan 50 och 100 procent bättre, säger hjärtspecialisten Mitch Krucoff. [2]

En studie av förbön riktad till hjärtpatienter som ingick i ett strikt utformat naturvetenskapligt forskningsupplägg visade att de som fått förbön behövde mindre medicin och drabbades av färre komplikationer. Fler överlevde i den gruppen än bland dem som inte fått förbön.

En studie av hjärtspecialisten Randolph Byrd (1988) pågick i 10 månader och rörde 393 hjärtsjuka patienter vid ett sjukhus i San Francisco. Studien var ett dubbelblindtest baserat på ett slumpmässigt urval, vilket är det bästa tänkbara upplägget för att ge signifikanta (statistiskt säkerställda) resultat. Patienterna var indelade i en experimentgrupp som fick förbön och en kontrollgrupp som inte fick förbön. Varken patienterna själva eller sjukvårdspersonalen visste vilken grupp de tillhörde. Experimentgrupperna tilldelades en patient och en ”förbönscirkel” med mellan 3 och 7 deltagare. Förbönsgrupperna var geografiskt utspridda och vars uppgift var att be dagligen. Alla förbönsgrupper befann sig utanför sjukhuset. Varje bönecirkel fick endast sin patients förnamn och lite om dennes tillstånd. De uppmanades att rikta bönen till ”snabbt tillfrisknande, inga komplikationer eller död”. Konstaterades då några skillnader i resultat för de olika grupperna? Kontrollgruppens patienter (de som inte fick förbön) behövde fem gånger så mycket antibiotika som förbönspatienterna. Lungödem var tre gånger vanligare bland kontrollgruppens patienter. Ingen förbönspatient, men däremot tolv kontrollgruppspatienter, behövde mekanisk andningshjälp under försökstiden. Dubbelt så många kontrollgruppspatienter fick nya hjärtattacker. Färre förbönspatienter dog. Placeboeffekten var under kontroll, eftersom studien var vetenskapligt utformad för att eliminera dess påverkan på resultatet. Om samma resultat hade uppnåtts med hjälp av ny medicin eller kirurgi skulle det ha betraktats som ett medicinskt genombrott. Vad denna medicinska studie ”bevisar” är detsamma som man inom religioner och kulturer praktiserat till vardags sedan urminnes tider. Tron på möjligheten att med goda tankar/känslor kunna bistå sig själv och andra går ibland under begreppet ”helande energi”. [1]

Hjärtläkaren Larry Dossey opponerar sig mot försöken att förstå medvetande som en energi: -”Den metaforen är absolut fruktansvärd! Medvetande beter sig inte som energi! Det är helt oberoende av rumslig avgränsning. Man kan också bromsa och begränsa alla former av känd energi. Medvetande kan däremot inte bromsas”, fortsätter Dossey: -”Människor har försökt. Om man ber (förbön) i ett blyinkapslat utrymme, så går bönen ändå igenom.” (Tolv Sinnen, sid 200). [1] (Länk artikel)

Kritik
När ”healing” tycks visa sig ha effekt, menar somliga skeptiker eller kanske snarare pseudoskeptiker att det handlar om placebo och positiv effekt av uppmärksamhet. Men placebo förklarar inte att healing genom förbön tycks ha effekt på individer som inte ens vet om att de blivit föremål för förbön. Naturligtvis finns det pseudoskeptiker som inte accepterar studier som ger evidens för oberoende sinnens processer trots att studierna är utförda med strikta naturvetenskapliga metoder.

National Geographic visade en dokumentär med yrkesskeptikern Joe Nickell där han påstår att de som vet med sig att de får förbön blir så stressade att de riskerar att dö av hjärtattack. Men så var nu inte fallet, ingen visste att de fick förbön. Men då Joe Nickell inte kan bevisa sin tes förvandlar han fakta så att det passar fördomen (bias). Mediakanaler som anser sig vara seriösa såsom NG och även SVT borde stå fria från fördomar och förtal som hånar sanningssökande vetenskap. [1] sid 201 f

Pingstkyrkan har använt förbön som exorcism för att driva ut satan ur människor som påstår sig ha parapsykologiska förmågor. [3] Not

Not

Filadelfiakyrkan om Förbön, Länk

Skarpnäckskyrkan Förbön, Länk

Källa
1) Peratt, B (2012 andra uppl 2015) Tolv Sinnen, Visam
2) Gud hör bön – nu är det bevisat AB Länk
3) Wistrand, K (2016) Sierskan från Lappland, Humanism & Kunskap Länk

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.