Dr. Stanley Krippner – Spiritual Warrior

10
2126
Professor Stanley Krippner (PhD)

Professor Stanley Krippner (PhD)
Professor Stanley Krippner (PhD)TEXT: Börje Peratt

Stanley Krippner (född 1932) är en amerikansk professor i psykologi vid Saybrook University i San Francisco med fokus på medvetande studier. Han är flerfaldigt akademiskt belönad för sina insatser. I början av november var han i Stockholm och föreläste. Jag mötte honom på en presskonferens.

Kort historik

Krippner är internationellt känd för sitt banbrytande arbete inom forskning på det mänskliga medvetandet, särskilt sådana områden som kreativitet, parapsykologiska fenomen och förändrade medvetandetillstånd. Hans olika akademiska intressen omfattar kliniska, pedagogiska och hälsofrågor.
Innan han kom till Saybrook 1972, förestod Dr Krippner dröm laboratoriet vid Maimonides Medical Center i New York och var chef för Child Study Center vid Kent State University. Han har varit ordförande i flera föreningar såsom i Föreningen för humanistisk psykologi. Han är också en medlem i Internationella Sällskapet för studier av dissociation, ledamot av American Psychological Association och American Society of Clinical Hypnosis mm. Krippner tog sin Ph.D. i Educational Psychology vid Northwestern University. Han har skrivit över 500 artiklar och flera böcker.

”Märkliga fenomen i Brasilien”

Måndagen den 4 november höll professor Stanley Krippner en föreläsning i Stockholm inbjuden av Parapsykologiska sällskapet

Stanley Krippner besökte 1993 Brasilien och kunde då göra observationer av flera märkliga fenomen kring en ’psychic’, Amyr Amiden. Studien omfattade fysiska stigmata såsom blod från händerna som starkt troende kristna kan få, fast Amyr är muslim och föremål som bara dök upp i luften (apporter och psykokinesi). Dessa fenomen kring Amyr Amiden har Krippner beskrivit i en artikel i tidskriften Journal of Scientific Exploration från år 1996. (Ref 1)

PDF.

Presskonferensen

På presskonferensen ställdes frågor om hans motiv till val av forskning och hans synpunkter på forskningsläget som sådant och tillståndet i världen. Krippner svarade så här:

”Man väljer inte denna forskningsbana för att göra akademisk karriär, vägvalet är snarare ett hinder. Man väljer inte denna bana för att bli känd man blir snarare till åtlöje. Man väljer den heller inte för att bli rik, utan man väljer den av nyfikenhet på fenomen som sträcker sig djupare och längre än många andra frågor.”

Problemen handlar väldigt mycket om att klargöra skillnaden mellan vad som händer och hur det uppfattas. Det är skillnad på event (situation) och hur det upplevs.

Ektoplasma?

Det blev en del diskussion kring ektoplasma (Wikipedia) och bland annat en seans som Krippner deltagit i. Hans slutsatser från denna seans blev att han inte kunde utesluta trolleritrick eller som han uttryckte det ”sleight of hand”. Krippner menade att allt kunde vara en show.

Själv betraktar jag ektoplasma som ett trick från gamla tider då bedragande medier skulle imponera på sin publik med något extraordinärt.

Särskilt misstänksam är jag eftersom man aldrig får röra denna plasma eller ta med sig något prov för undersökning. Dessutom tycks förutsättningarna alltid vara mörka rum som erbjuder möjligheter av en rad trick.

Avvikande händelser
Krippner berättade om två fall som kanske kan påverka bilden. Ett där han råkat få ”ektoplasma” på sin skjorta och skickade den till ett labb för undersökning. Det visade sig vara ett organiskt material. Det vill säga sekret eller mosad vävnad från en levande varelse. Eftersom denna plasma tycks välla från människans inre så skulle det kunna vara från en organisk inre process.

En annan händelse Krippner nämnde rör ett engelskt medium som utsattes för alltför närgången behandling av en journalist. Reglerna vid sådana seanser är att man aldrig får röra mediumet. Det kan jämföras med yogis i djup trans där man anser det livsfarligt för den som befinner sig i en viss sorts trans att bli störd. Nåväl detta medium blev så chockat av attacken att hon dog. Domstolen friade journalisten med hänvisning till att man inte kunde utesluta att hon skulle få en hjärtattack oavsett journalistens övergrepp. Om journalisten lyckades skopa upp någon plasma och undersöka det förtäljer inte historien.

Jag frågade Dr Krippner vad som kunde vara syftet med denna ektoplasma och Krippner svarade att det möjligen kunde ha en helande effekt.

Märk att jag är fortsatt skeptisk till fenomenet ektoplasma som sådant. Tills vidare anser jag att det finns många tvivel om att det skulle vara något paranormalt.

Healing

Vi kom sedan in på just Healing, ett område som Krippner undersökt utförligt och genom studier av medicinmän, shamaner, sjukhuspersonal, terapeuter och healers.
Han angav fyra förutsättningar för healing.
1) Helare och patient har en gemensam världsbild och därmed delar man till viss del en trosuppfattning kring fenomenet med dess möjligheter.
2) Healern uppfattas som en auktoritet och alldeles oavsett dennes personliga kvaliteter så accepteras personens kompetens som trovärdig och verkningsfull.
3) ”Faith-trust-hope”, ”Tro – tillit – hopp”. Denna inställning påverkar i sin tur kroppens eget självläkningssystem, placebo.
4) ”Effective procedure” kan översättas med effektivt förfarande. Här finns en rad metoder. Förutom diet, motion och allmän hälsobefrämjande miljö så tog Krippner också upp självkontroll med självregulerande, positivt och disciplinerat tänkande. Han påpekade självbildens betydelse, gruppstöd och meditation. Han menade att det har visat sig att psykoterapi är effektivare än medicin när det rör många former av depression.

Bön-healing

Jag tog upp bön som en möjlig femte förutsättning för healing men Krippner menade att det ingick i effektivt förfarande. Och det kan man ju tillstå. Någon undrade över distanshealing och det är väl i någon mening detsamma som bön. Jag kommer här att tänka på Larry Dossey, aktuell med sin bok ”One Mind”.

I min bok Tolv Sinnen skriver jag:

Dossey opponerar sig mot försöken att förstå medvetande som en energi: -”Den metaforen är absolut fruktansvärd! Medvetande beter sig inte som energi! Det är helt oberoende av rumslig avgränsning. Man kan också bromsa och begränsa alla former av känd energi. Medvetande kan däremot inte bromsas”, fortsätter Dossey: -”Människor har försökt. Om man ber (förbön) i ett blyinkapslat utrymme, så går bönen ändå igenom.” (Tolv Sinnen, sid 200).

Krippner menade att healing innebär en förmedling av kärlek som får positiv effekt för det den riktas mot. Jag kan tycka att det också fungerar så att denna healing söker sig till det som behöver helas. Skulle jag få tillfälle att diskutera med Krippner igen tror jag han är av samma åsikt. Som han uttryckte det ”Love knows no boundaries”.

Krig och posttraumatisk stress

Av och till kom Krippner in på hur illa det står till i världen med dessa olika fraktioner och ständiga krig. Han kritiserade med emfas USAs intåg i Irak. Ja om detta är vi överens. Jag skrev för DN en artikel 2003 som de refuserade. DN valde istället linjen att stötta detta brott mot mänskliga rättigheter med flera supportande artiklar där även det irakiska folket demoniserades.

Krippner har sett och arbetat med hemkommande soldater som lider av posttraumatisk stress och som är suicidala. Fler soldater och veteraner i den amerikanska armén dör av självmord än i krig och av naturliga orsaker.

Spiritual Warrior

Det undgick inte någon den frustration som Krippner förmedlade och förslaget att han var en Spiritual Warrior tog han emot med gillande.

Att ta strid för sina principer och värderingar ansåg han vara en del det mänskliga ansvaret.
Just detta var åtminstone för mig en lisa för själen, särskilt som jag också identifierar mig med ”Spiritual Warrior” liksom flera av dem som valt att ge stöd till kampen för humanism.

Börje Peratt

Referenser


1) Stigmatic Phenomena: An Alleged Case in Brazil. S Krippner. Journal of Scientific Exploration, Vol. 16, No. 2, pp. 207–224, 20020892-3310/02©2002 Society for Scientific Exploration 207

Litet urval av Krippners böcker:
Människans möjligheter, Dröm Telepati (medförfattare), Realms of Healing (medförfattare), Andliga dimensioner av Healing (medförfattare), Personlig mytologi (medförfattare), Healing stadier (medförfattare), Dreamworking (medförfattare), En psykiater i paradiset (medredaktör), Dreamtime och Dreamwork (red.) och Advances in Parapsychological Research (red.).

10 COMMENTS

 1. Min man växte upp i en familj där båda föräldrarna var Mediums, så har sett och upplevt allt det som beskivs i artikeln. Jag har själv också deltagit i olika slags seanser under de 25 år jag varit bosatt i UK.

  Beträffande ”Särskilt misstänksam är jag eftersom man aldrig får röra denna plasma eller ta med sig något prov för undersökning. Dessutom tycks förutsättningarna alltid vara mörka rum som erbjuder möjligheter av en rad trick.”

  Detta stämmer inte med vad jag upplevt (senast för bara några månader sedan). Jag har sett och fått skaka hand med Mediets ektoplasm-händer (händer helt olika Mediets egna), vilket skedde i upplyst rum. Det förekom också apporter, psykokinesi och ljud – med lampa tänd.

  Intressant i sammanhanget var att flera åhörare blev upprepade gånger under seansen ombedda (av Mediet) att kontrollera att händer och fötter fortfarande var stadigt fastknutna i stolen. Jag har varit en av de tillfrågade (totalt oförberedd) som kollat att de starka platsremsorna (som måste klippas upp efteråt!) satt som de skulle – så vet att seanserna jag deltagit i varit genuina. Dessutom kunde just det rummet omöjligen haft extra ’trollerier’ – vi såg ’allt’ från början till slut.

  Har man inte själv varit med om upplevelser som dessa låter det hela förstås mycket mysifikt. Men för den som är vad jag kallar andligt väckt är detta inga konstigheter alls. Vi är trots allt ande som tillfälligtvis lever i en fysisk kropp. 🙂
  Lättsam musik, humor och glada skratt hör till bilden.
  Bästa hälsningar, Mayne

  • Mayne, tack för hjälp med rätt engelsk term. ”Andligt väckt” har dock inte med saken att göra. Den kommentaren låter elitistisk. Jag ska förtydliga mig. Först och främst förstår jag inte syftet med ektoplasma och den sortens eventuella framträdande. Om det skulle ske så kan väl vem som än är i rummet se ”fenomenet”. Hur man sedan upplever det är upp till var och en. Att vara andligt uppväckt kan aldrig kringgå kritisk granskning. Det du beskriver med en person som är bunden låter på mig som ett trick. Varför över huvud taget behöva sådana stunts för att visa upp något ”andligt”?

   • Börje, tack för kommentarer. För att undvika missförstånd är det enklare för mig (efter 25 år i UK) att delvis svara/förklara på engelska, då vissa ord/uttryck låter ’främmande’ på svenska – hoppas detta är OK (..annars ska jag försöka så gott det går).

    Jag har svårt att förstå att det skulle vara elitiskt att använda uttrycket ’andligt väckt’. Jag uttryckte mig antagligen dunkelt – är inte van att diskutera detta ämne på svenska. Jag menade helt enkelt att den som kommit till insikt om att vi är ’ande i en fysisk kropp’, upplever/förstår Physical Phenomena (eller ’mental mediumship’, ’healing’, ’meditation’ etc..) på ett annat sätt än den som inte ännu har den insikten.
    Växandet är ju en ständig process och om man kommit till insikt att man är ’ande i en fysisk kropp’ eller ej är ju inte något som gör en mer eller mindre värd – det är ju ingen tävling. Att leva är att resa och förr eller senare kommer man fram s a s.

    PHYSICAL PHENOMENA
    – ECTOPLASM is a physical manifestation – that is why this type of phenomena is called ’physical phenomena.’ The way in which ectoplasm is used CAN be seen by anyone who is in the room.
    One purpose is to produce a physical form that can be recognised by someone in the room.
    Everyone in the room experiences it in the same way; how they interpret the experience may vary.

    – BEING SECURED is a method used to show that the Medium is NOT using trickery by introducing objects, using sleight of hand, or any other method of faking what is seen or heard. It is used to counter claims that the manifestations are fraudulent.
    – In saying that one is spiritually awakened is not an attempt to deflect or prevent criticism. In fact, increased awareness produces an increased sense of challenging any mediumship – mental or physical.
    – Physical phenomena is what it says – physical, not spiritual. It is the way in which something is used that gives it whatever spirituality it might achieve.

    • Tack Mayne för klargörande av olika begrepp: angående texten i din första kommentar ”Men för den som är vad jag kallar andligt väckt är detta inga konstigheter alls” , så blir innebörden i sammanhanget att man sätter sig över alla som inte accepterar eller förstår. Konsekvensen av det blir att man ger sig förmågan att avgöra vad som är andligt och vad som är medialt.

     Väldigt många intresserade i ämnet kan köpa vad som helst vilket ger nyateister och antihumanistiska skeptiker grund för sin kritik.

     Återigen är vi flera som är djupt involverade i detta och som kritiskt och vetenskapligt beskriver företeelser, Krippner uppfattar jag är en sådan forskare. Andra söker förklaringsmodeller, till dem hör jag. Och jag är inför vissa fenomen oerhört skeptisk och kritisk.

     Det finns alldeles för mycket geschäft och bluff i detta. Vilket naturligtvis finns i många andra branscher inte minst läkemedelsindustrin där man äventyrar folkhälsan och samtidigt lurar hela nationer på miljardbelopp.

     Jag kan för övrigt nämna en personlig erfarenhet.
     Vid en svår bilolycka där jag förlorat över en liter blod tackade jag av intuition (eg. inre medial inrådan) nej till blodtransfusion. Det visade sig senare att det blodplasma man hade tänkt ge mig var infekterat av hepatit. (Händelsen beskrivs i boken Tolv sinnen)

 2. Naturligtvis formar vi framtiden liksom våra ansträngningar att få den dit vi vill formar oss. Tragiken är att resultatet konsekvent tycks göra framtiden värre i stället för bättre. En plågsam iakttagelse, och min förståelse säger mig att det beror på att alla vill ha det på sitt sätt och det blir väl många konflikter på köpet.

  (Korrad av admin2)

  • Bo, Konflikter är inte nödvändigtvis dåliga. Man kan också se dem som en väg till kunskap och förändring. Vi är alldeles för konflikträdda. Genom diskussion tydliggör vi så länge vi försöker förstå varandra. Det förnekare gör är tvärtom de vill inte förstå och de rör upp dimridåer så fort övertygande fakta motsätter sig deras hållning. Men det är också klargörande för en grupp som driver sig allt längre in i det svarta mörka hörnet av oförståelse och oförstånd. Som skeptiker vill jag veta så mycket som möjligt och jag köper inte något som jag finner orimligt utan mycket hållfasta evidens eller fakta. När det gäller vissa företeelser så måste man också fråga sig vad är meningen med dem. Om det inte går att presentera en meningsfull förklaring så blir det också orimligt.

   • Kag ränker inte på oenigheter som kan lösas i dialog utan konflikter som utlöser krig och upplöses i oförsonligheter. Jag hälsade en gång på en ny hranne. HHan berättade att han var spiritualisy oh att det var något fullständigt oxh absolut annorlunda än att vara spiritist. Med det berättade han att han i den frågan var kompromisslös men möjligen härna ville munhuggas

    • Hej Bo, Din granne kanske har en annan åsikt men i UK är en Spiritist en person som tror
     – att man fortsätter att leva efter att ha (’dött’) lämnat den fysiska kroppen
     – att man kan kommunisera med de ’döda’

     En Spiritualist är en person vars religion är Spiritualism.
     Spiritualism är en erkänd/registrerad religion i UK – liksom i andra delar av världen – t ex AUS och USA.

     • Mayne, en ateist kan aldrig veta vad som finns och inte finns, enbart tro. En spiritualist som omvandlat andetro till religion är också troende. Själv är jag agnostiker avseende gudstro men helt övertygad angående ett oberoende medvetande (se Tolv Sinnen/Medvetandets Uppkomst http://medvetandetsuppkomst.wordpress.com/

      De upplevelser som kommer av NDU (NDE near death experience) och som sedan för mer sig ett öppnat sinne (för oberoende sinnen) kan ge sådan kontakt att andevärlden blir en självklarhet och evidensen blir konkret och praktisk. I detta avseende är jag således övertygad. Även då förblir jag kritisk och skeptisk till ”budskap”. Endast då de får bevis i verkligheten kan jag acceptera dem. Men dessa sinnen kräver ett särskilt sinnelag och med ansvar.

      Utan tvekan förekommer det människor som tror sig om sådana ”gåvor” men omedvetet eller medvetet lever i självbedrägeri samtidigt som människor i psykotiska tillstånd kan ha hallucinationer som övertygar dem om ”mediala budskap”.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.