Justitiemordet mot Dr Erik Enby är fullbordat

16
2863


I veckan som gick skrev jag en artikel ”Sista striden – hur många faller?” som återges nedan. Det var som om den var en föraning av vad som skulle komma.

TEXT BÖRJE PERATT

”Efter dokumentärfilmen ”Läkaren som vägrade ge upp” (se den på vimeo on Demand) om Dr Erik Enby, blev det nödvändigt att göra uppföljaren, ”Sista striden”. Nya avslöjande fakta måste ut. Premiär beräknad till hösten 2019.

Den som startat och drivit på förföljelsen av Enby med en rad inlägg och uttalanden är professor Dan Larhammar, tredje preses på Kungliga Vetenskapsakademien. Under granskningen av hur mediedrevet mot Dr Enby inleddes (7 dec 2005) fann jag att det var ett anonymt nickname nide_J på Vetenskap och Folkbildnings forum som startat tråden ”Kvacksalvaren E… E…” (VoF-attack)

Nickname nide.J innebär bakvänt Jedin och personen från Uppsala är Larhammar som flirtar med sina egna VoF-följare där många är betuttade i Star Wars och datorspel. I själva verket är nicknamnet inte bara ett föraktligt internet-troll utan ett förhärligande av sin egen narcissistiska personlighetsstörning. Skulle man nu skärgranska den karaktären så innebär den i så fall en ”mörkrets furste” och då borde Darth Vader ha varit ett mer lämpligt nickname. På direkt fråga har Larhammar inte bestridit att han skulle vara nide.J. Det är häpnadsväckande att tredje högsta bossen i Vetenskapsakademien nedlåter sig till sådan neslig aktivitet. Det visar sig dock inte vara ovanligt. Han har byggt sin karriär på att trampa ned andra. Han har en horribel historia av liknande häxjakter på kollegor i syfte att sabotera deras karriärer och forskning. När han nu bestämt sig för att krossa Enby så fann han en rättshaverist som hade en cancersjuk dotter. Denna fader angrep flera läkare som haft kontakt med dottern. Det visade sig att hon inte ville operera sig och istället sökte hon sig till olika läkare. Efter att ha prövat en handfull läkare kontaktade hon Enby för att köpa in hans medel av naturmedicin. Efter Enby var det ytterligare en handfull läkare. Denna tillfälliga kontakt med Enby är således en parentes i den cancersjuka kvinnans medicinska strövtåg. Men i Larhammars perverterade mentalitet förvandlades det för att underminera Enbys karaktär.

Larhammar igångsatte ett 10 års mediedrev där han fick med sig Bonnierkoncernens tidning Expressen och dess Göteborgsversion GT. Han mutade sedan Robert Aschberg med ett pris och fick med sig TV3 i en smutskastningskampanj mot Enby. När Enby trots detta inte föll ihop kontaktade Larhammar en extern programleverantör till Sveriges Radio vars journalist inte gjorde den mest självklara källgranskning. En enkel granskning av dokument hade avslöjat att anklagelserna mot Enby baserade sig på falska påståenden och grundlösa beskyllningar. Sveriges Radio hamnade vid skampålen och bröt mot sin egen etik och policy. Programmet bestraffades också av granskningsnämnden. Ändå användes beskyllningar för att inleda en förundersökning till åtal mot Enby vilket visar att den var förberedd och samordnad med programmet. Hur kan Sveriges Radio och Institutionen för Vård och Omsorg vara så samordnade med Larhammars intressen kan man undra. Återigen ser vi något som liknar hydrans maffiametoder.

I rättshaveristen, faderns anmälan fanns två nyckelvittnen varav endast ett varit med vid det kritiska tillfället där Enby beskylldes för att ha avrått patienten från operation. Detta nyckelvittne hördes aldrig i någon domstol.

Börje Peratt intervjuar nyckelvittne

Med lite efterforskning lyckades vi finna nyckelvittnet och göra en intervju. Det vittnesmålet avfärdar helt påståenden i anmälan och upprättar istället Erik Enby.

Vi gjorde sedan också en intervju med det andra vittnet som uppmanats att bifoga en anmälan med en egen ”vittneserkläring”. Den innehåller så många bevisade felaktigheter att det kan jämställas med mened. Detta till trots har anmälans felaktiga påståenden legat till grund för förskräckliga beskyllningar mot Erik Enby. Till saken hör att detta vittne sedan utnyttjades av TV3 som regisserade henne att uppträda undercover.

Dan Larhammar har eldat på oegentligheterna i TV, radio och tidningar när han insett att Enby inte helt har krossats. Det sista försöket gick ut på att kasta Enby i fängelse och det ledde till en förundersökning till åtal som pågick i över ett år och där en tarvlig husundersökning genomfördes hemma hos Gunnel och Erik Enby dagarna före jul.

Enbys patientjournal konfiskerades och polisen ringde runt till Enbys patienter utan att få fram något som helst graverande. Man var till slut tvungen att erkänna sig besegrade. Enby blev i praktiken friad. Ändå fick han inte tillbaka sin legitimation. Alla domstolsinstanser vidhöll den fällande domen.

Jag har hela tiden ställt frågan vad han har dömts för men inte fått något besked. I Kammarrätten, näst högsta instansen, nöjde man sig med att gå på IVOs (Institutionen för vård och omsorg) mantra att Enby skulle vara ”uppenbart olämplig som läkare”. Detta är ett frapperande påstående när resultaten från hans insatser vittnar om motsatsen.

Enbys överklagande har nu nått Högsta förvaltningsdomstolen som har att ta ställning till Enbys begäran om resning. Skulle Enby få avslag där så är justitiemordet fullbordat.”

Dagen efter denna artikel publicerats kom beslutet från Högsta Förvaltningsdomstolen.

”HFD meddelar inte prövningstillstånd och Kammarrättens avgörande står därmed fast”.

Man anser inte att det begåtts något ”grovt förbiseende eller grovt misstag” detta trots att man inte intervjuat nyckelvittnet och att anmälan lämnats in efter att preskriptionstiden gått ut.
När jag meddelade Erik utslaget blev han naturligtvis inte glad.
Åter till artikeltexten, den är som om den hade skrivits efter meddelandet om avslaget.

”Denna hydra tycks mig osvensk och mer maffialik. Men det visar sig att organisationen som står bakom Larhammar är bildad på initiativ av en socialdemokratisk falang vars uppgift var att bekämpa alternativ, i praktiken med alla medel. Man har lyckats eliminera alternativa vårdinrättningar som nu senast Vidarkliniken i Järna.

Man har besatt viktiga positioner inom myndigheter och media och sålunda även i domstolar. Samtliga dessa har i sin policy till uppgift att skydda den enskilda människan men istället ställer man sig på maktens och särintressens sida och blir en del av denna maffialiknande terrorfunktion eller som hemliga polisen i vilken diktatur som helst.

Är då Enby chanslös, mot mediedrev och myndighetsövergrepp? Första filmen Läkaren som vägrade ge upp tycks ha stoppat Larhammars möjligheter att initiera flera mediedrev. Sista striden kan leda till att ett antal personer och organ kommer att stå på öronen medan Enby borstar bort dammet från sina skor.

Öronbedövande protester mot Socialdemokratin, ansvariga myndigheter och domstolsväsendet kan sopa bort inte bara Larhammar utan alla som gett honom möjligheten att bedriva sitt förkastliga maktspel. Tänk om de kröker rygg, kastar ut Larhammar från Vetenskapsakademien och från Uppsala Universitet, ber om förlåtelse och börjar följa moral och rättvisa? Ja då ska ju Larhammar skaka galler i enlighet med den av Socialdemokrater framtagna straffskärpningen mot denna typ av grovt förtal.

Kommer man att rikta svärdet mot sina egna? Eftersom åtminstone två högt uppsatta socialdemokratiska ministrar sitter med som medlemmar i dessa så kallade skeptikerorganisationer som bedriver förföljelser kan man inte räkna med att de klarar av ett rättsetiskt agerande. Rättvisan punkteras. Igen.”

Börje Peratt

Se Läkaren som vägrade ge uppVimeo on Demand

Andra relevanta artiklar:

Näthuliganismen missbrukar yttrandefriheten

Fel val av preses och ordförande, Vetenskapliga Akademin! https://www.vlt.se/artikel/fel-val-av-preses-och-ordforande-vetenskapliga-akademin

Vill du hjälpa oss färdigställa ”Sista striden” kan du donera en slant
För vår administrations skull minst 120 kr. Skriv annars Enbyfilm2
NORDEA Plusgiro: 320793-3
NORDEA Swish 1234524831

Sista striden beräknas ha premiär hösten 2019
Vil du donera till färdigställandet skriv: Enbyfilm2
Plusgiro: 320793-3
NORDEA Swish 1234524831

16 COMMENTS

 1. Tack Börje för att du kämpar för att Erik ska få upprättelse och för att Larhammar ska bli avslöjad. Hatten av för dig.
  Pia

 2. Anders Berg på Facebook:

  För att citera en av mina vänner som är en relativt känd jurist på riksnivå inom det svenska rättsväsendet: ”På samma sätt som det ibland händer att det blir fel inom de civilrättsliga domstolarna, så händer det ibland att det blir rätt inom de förvaltningsrättsliga.” Sedan fick jag en veritabel föreläsning om den synnerligen omfattande korruption och rättsröta som idag råder inom vårt förvaltningsväsende. T.ex. så är det tämligen välkänt inom juristkretsar att prövningstillstånd aldrig någonsin beviljas om det står klart att brott har begåtts av en myndighet/förvaltning. Ju värre brott det handlar om desto svårare blir det för den enskilde att få upprättelse. Är bevisningen dessutom solklar, så finns det inte en chans i helvetet att ärendet tillåts prövas. Problemet är tydligen det att domstolen inte slipper undan att lagföra alla brott som framkommer vid en prövning, vilket är något som man under inga omständigheter vill göra. Men genom att inte bevilja prövningstillstånd så slipper ju domstolen detta för dem synnerligen obehagliga arbete samtidigt som de sedan kan komma undan med att ”de aldrig förstod hur illa det var eftersom ärendet inte prövades” om skiten mot all förmodan skulle nå ytan. Det blir ju eventuellt bara lite aja baja och möjligtvis en prick i protokollet om det skulle hamna i en juridisk granskning (läs JO och JK), vilket är tämligen ofarligt i jämförelse med att faktiskt pröva ärendet och lagföra alla brott. ”Det enda som du inte har förstått gällande detta är att tillståndet inom vårt förvaltningsväsende är långt värre än vad man kan tro” sade min vän när jag förde fram mina misstankar om hur det förhöll sig. Vi lever därmed i en juridikens bananrepublik och själva fundamentet i vår demokrati är därmed fullständigt borta. Utan en fungerande rättsstat så finns heller inga förutsättningar kvar för att demokratin ska kunna överleva. Hotet från alla troll inom SD, extremvänstern och religiösa fanatiker i all ära, men avsaknaden av en fungerande rättsstat är tyvärr minst tio resor värre än alla dessa knäppgökar tillsammans!

  • Tack Anders för ditt utförliga och väl genomtänkta svar. Det du tar upp om rättsstat och demokrati borde in i Sista striden. Kanske en intervju med dig. Alternativ med någon officiell rakryggad politiker eller annan välkänd person. Börje

 3. Vad händer om ni närmar er TV4 som älskar att ge SVT o TV3 på pälsen. Eller kanske en gång till närma er SVT (agenda lr nåt)

 4. Ditt inlägg på din hemsida, Humanism och Kunskap, fick jag i dag. Jag tycker jag att du uttrycker dig berömligt, rakt på sak, polemisk där det behövs, med emfas när det behövs och med fakta som stöder dina påståenden.

  Det gäller särskilt och i högsta grad det säregna att en enskild privat maktvilja som Larhammar i dag i Sverige kan hålla tummen på ögat på en högsta domstol som högsta förvaltningsdomstolen i dess eget fack.

  Att du lyckats göra en film som ”Läkaren som aldrig gav upp” är lika berömligt. Jag får nog säga att jag gillar ditt polemiska sätt och noggranna sätt att undersöka allt som hotar rätten i sig, i synnerhet när det kränker enskilda individer.

  Det speciellt allvarliga i detta mål mot Erik Enby bevisar att en läkare inte får forska som han själv anser eller vill. Det innebär att i Sverige i dag är forskningen ofri och styrd av politiker och storägare, byråkrater och administration.

  Johan Hultman.

 5. Detta påminner mig om hur läget inom rättssystemet angående barn och föräldrar ser ut. Gunilla Madegård-barnets bästa-vad är det? på Facebook tar upp den galenskapen. VOF är inblandad även där och försvarar t.ex ovetenskaper som PAS-teorin. Vad är det för skev tid vi lever i?? Eller har det alltid varit så här?

  Jag följer Enbys fall noga och hoppas på en upprättelse för även honom!

  Tack för att du belyser hans fall så skickligt!

 6. Spännande med en till film att se fram emot… tråkigt att den behöver göras dock, även om företeelsen av att vara en s.k. ”medical maverick” inte på något sätt är ny…Dr. Hugh Riordan i USA skrev ju t.o.m. tre böcker i ämnet läkare genom tiderna som föregått med gott exempel, men blivit motarbetade under sin egen tid…Erik Enby framstår mer och mer alltefter som vetenskapen framskrider som en svensk ”Medical Maverick” att se upp till…
  https://riordanclinic.org/wp-content/uploads/2014/12/Medical_Mavericks_Vol1-Web-Riordan-Clinic.pdf

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.