Kvinnliga bilförare tillåts i Saudiarabien men kvinnorättsaktivister fängslas

2
693


Den 24 juni fick kvinnor i Saudiarabien rättigheten att själva köra bil. Samtidigt har kvinnorättsaktivister fängslats. Orsaken har angetts till att “ha underminerat landets säkerhet”.

TEXT: KERSTI WISTRAND

Saudiarabien är förmodligen världens mest konservativa land och dess rättsväsende följer strikt islamisk lag, där bl.a. dödsstraff praktiseras och diskrimineringen av kvinnor är hårt kritiserad i västvärlden.
Den 24 juni trädde en ny lag igenom i Saudiarabien. Kvinnor fick då rätten att enligt lag köra bil. Ca 2 000 kvinnor har lyckats skaffa sig körkort. Glädjeyran har varit stor på stadens gator, speciellt som kollektivtrafiken är i det närmaste obefintlig och kvinnornas beroende av de manliga familjemedlemmarnas skjutsande varit hundraprocentig. Men inte alla män har applåderat. Några veckor tidigare, den 4 juni, fick därför kvinnliga förare lagskydd mot trakasserier, där den man som döms kan få fem års fängelse och dryga böter. (1)Modern historia

Saudiarabien är ett land med ungefär 33 miljoner invånare. De flesta medborgare räknas som araber, men i kusttrakterna finns starka inslag av afrikaner och perser, som kommit in från andra sidan havet. Cirka en tredjedel av befolkningen anses därutöver bestå av gästarbetare från andra länder.
70 % av befolkningen är under 30 år. (2)

Landet är en diktatur; en absolut monarki med 15 000 familjemedlemmar. (3) Det är samtidigt en islamisk stat, där bokstavstrogen islam med Koranen i centrum utgör grund för såväl politisk förvaltning som rättsskipning. Samhällsstrukturen är således patriarkalisk, där kvinnan är underordnad mannen. All makt utgår från kungafamiljen Al Saud och inga politiska friheter existerar. Politiska partier liksom politisk verksamhet är förbjudna och yttrandefriheten är kraftigt beskuren. Dödsstraff är vanligt förekommande.

Den förste kungen Ibn Saud (1932 – 1953) styrde landet enligt konservativa islamiska lagar samtidigt som ett nära samarbete etablerades med västmakterna. Olja började utvinnas i stor skala och landet är idag världens största oljeexportör. Ungefär en sjättedel av världens kända oljetillgångar finns där. Saudiarabien har därmed blivit en viktig handelspartner för västvärlden och detta gör att den mesta kritiken mot Saudiarabien tystnat. President Trump är i synnerhet en av dem som ser till att hålla sig väl med landets ledare och ett nära strategiskt och ekonomiskt samarbete har uppstått med USA. Det påbörjades särskilt efter Kuwaitkriget 1990–1991 då amerikanska trupper stationerades i Saudiarabien. Viktiga handelspartners är idag USA, Kina och Japan.

Näringslivet och offentliga ämbeten på alla nivåer domineras av de flera tusen prinsar som finns i landet. Sex av dem har suttit på tronen efter Ibn Sauds död. Prinsarna rivaliserar om tronen och strider mot varandra. Idag är den 32-årige Muhammed bin Salman kronprins sedan 2017.(3)

Kvinnornas ställning

Samhället är uppbyggt efter den starkt patriarkaliska struktur som fanns på Muhammeds tid. Kvinnorna är, oavsett ålder, inte myndiga utan måste i allt be fadern, bröderna eller maken om tillstånd. Det gäller allt ifrån smått till stort, t.ex. få bilskjuts för att åka till livsmedelsbutiken för att handla till att få tillstånd att gifta sig.

I över 30 år har kvinnorättsaktivister fört en kamp mot förmyndarskapet. Kvinnor har idag rätt att starta företag, men det ses som av ringa värde om inte förmyndarreglerna avskaffas. I praktiken kan manliga familjemedlemmar hindra henne att starta ett företag.

Kampen har inte varit ofarlig. En del av kvinnorättsaktivisterna har satts i fängelse medan andra mist sina arbeten, fått pass indragna eller fått elaka rykten om prostituering spridda om sig.

Den 18 maj i år, endast fem veckor innan förbudet för kvinnor att köra bil skulle upphöra, greps sju ledande kvinnorättsaktivister. De hade alla ställt sig bakom en begäran att Saudiarabien skulle upphäva kravet på att kvinnor måste ha en manlig förmyndare.

Detta får ses som en signal från kungahuset, som inte tolererar en förändring underifrån. Processen till politiska rättigheter och demokrati tycks långt borta. All makt och alla beslut ska utgå från kungen. Kvinnorättsaktivisterna anklagas för att underminera landets säkerhet, en allvarlig anklagelse som kan leda till över 20 års fängelse, enligt journalisten Hana al Khameri själv uppvuxen i Saudiarabien. (4)

Det lär väl knappast ligga i linje med kungahusets uråldriga synsätt att plötsligt ge eftergift för kvinnorna att få ta körkort och sitta bakom ratten samtidigt som kraven på förmyndarskap och lydnad inför mannen finns kvar? Orsaken till körkorten ligger i landets försvagade ekonomi. För samtidigt som man håller på att finansiera världens högsta skyskrapa med blivande höjden en kilometer– en symbol för manlig makt och fåfänga? – och samtidigt som man för krig mot Jemen – för att rikta befolkningens ögon på annat än de sinande oljeresurserna? – håller Saudiarabiens ekonomi sakta på att försämras.

Saudiarabiens ekonomi

Landets ekonomi är centrerad kring oljan. Upp till 90 % av exportinkomsterna kommer från olje- och gasindustrin, vilka står för halva BNP. På några årtionden har ”det svarta guldet” förvandlat Saudiarabien från en underutvecklad jordbruksekonomi till en modern industristat med generösa sociala förmåner för sin inhemska befolkning. De miljontals lågavlönade gästarbetare från andra länder som utför grovarbeten är däremot rättslösa. De uppges uppgå till cirka en tredjedel av befolkningen.

Under senare år har ekonomiska problem emellertid uppstått. Andra länders oljeförekomster och prisändringar på världsmarknaden gör landets ekonomi sårbar. Dessutom finns det anledning att fråga sig om inte Saudiarabiens oljefält börjar sina efter den kraftiga exploatering som ägt rum. Detta har sammantaget skapat en ekonomisk kris och politisk oro i landet.

Det positiva handelsöverskottet som man tidigare haft ledde till generösa sociala förmåner med avgiftsfri hälsovård och skola. Priserna på bensin, elektricitet, vatten, gas och flygbiljetter var subventionerade av staten. Sedan ett par år har man nu istället infört skatter för invånarna.

Som ett led i saneringen av ekonomin har kungahuset nu bestämt att gästarbetarnas antal måste skäras ned betydligt. Man får se lagen om körkort för kvinnor som ett försök att istället få ut landets egna kvinnor i arbetslivet. Nu kan både make och maka oberoende av varandra plötsligt köra till egna arbetsplatser.

Idag är den 32-årige Muhammed bin Salman kronprins sedan 2017. Han vill gärna ses som en liberal kraft i moderniserandet av Saudiarabien. Han har försökt ge invånarna ett reformprogram, Vision 2030, där landet ska vara oberoende av oljan 2030, vilket överensstämmer med en rapport från IMF (internationella valutafonden) 2015 som varnade för att landet kan vara i konkurs inom fem år. (5) Det var också kronprinsen som genomförde körkortstillstånden för kvinnor. Han argumenterar även för en mer moderat form av islam och hoppas på så vis dra utländska investerare till landet. Han vill komma bort från oljeberoendet och satsa på innovation och teknologi för landets unga befolkning.

Muhammed bin Salman har hårda nypor och spärrade in 200 rika saudier på hotellet Ritz-Carlton. De anklagas för korruption och krävs på mångmiljardböter. Samtidigt lever Muhammed bin Salman inte alltid upp till det han säger. Det är även under hans ledning som kriget mot Jemen startat och isoleringen av Kuwait ägt rum. Se en CNN-video Länk1 och Länk2

Framtiden för saudiarabiska kvinnor

Kvinnorna i Saudiarabien har all anledning att fira och vara glada över sina körkort och tillstånd att köra bil. Många ser det som en lättnad och en förhoppning om att det ska leda fram till mer självständighet för kvinnor både i arbetslivet, där de kan tjäna egna pengar, och i familjestrukturen, där deras röster kan bli mer hörda. Och kanske kan detta i sin tur leda till att de manliga förmyndarreglerna så småningom försvinner. Samtidigt fängslas kvinnorättsaktivister när de protesterar just mot dessa förmyndarlagar.

Bakgrunden till lagändringen just nu har ekonomiska orsaker och kanske även en grund i rivalitet bland prinsarna, där det gäller att få folkets gunst.

Hur kommer utveckling för kvinnornas självständighet i Saudiarabien att se ut framöver?

Kersti Wistrand

Referenser:
1. Utrikespolitiska institutet: https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/asien/saudiarabien/
2. https://www.globalis.se/Laender/Saudiarabien
3. https://www.dn.se/nyheter/varlden/oerfaren-prins-har-fordel-i-slaget-om-saudiarabiens-kungatron/
4. SVT 1 Morgonstudion 25 juni 2018.
5. https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/zLV199/saudiarabien-gar-i-konkurs-inom-5-ar     och https://www.etc.se/ekonomi/skymning-oljan-men-vad-hander-sedan

2 COMMENTS

  1. Fem människorättsaktivister står inför att dömas till döden, trots att protesterna har varit fredliga. Israa al-Ghomgham greps i december 2015 och har varit fängslad sedan dess. Hon är en välkänd kritiker av diskrimineringen av shia-muslimer vilka är i minoritet i det sunnitiska Saudiarabien, Fallet Israa al-Ghomgham riskerar att bli ett farligt prejudikat för hur andra fängslade kvinnliga aktivister behandlas, skriver människorättsorganisationen Human Rights Watch (HRW) sedan åklagaren yrkat på dödsstraff.
    (21 augusti 2018)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.