Föreläsning om infektioner, bioresonans och hälsokoncept 5 dec i Göteborg

11
794

Erik Enby, Markus Johansson, Leif Lundberg

Tre föreläsare, Erik Enby, Markus Johansson, Leif Lundberg presenterar studier och metoder som kan medverka till en positiv förändring av vården i Sverige.

Föreläsning i Fräntorps Folkets Hus (Fräntorpsgatan 10, Göteborg) måndag 5 dec kl 18.30 – 22.00.
Entré 100 kr kontant.
Ingen föranmälan – ”drop in” gäller mellan kl 18.00 – 18.30.

Dr Erik Enby berättar om sin forskning där man med egna ögon kan se vad som växer i blodet hos patienter med t.ex. cancer. En forskning som utmanar dagens cancervård.
Markus Johansson berättar om Bicom som används av läkare och på statliga sjukhus utomlands för att bl.a. finna och bota matintoleranser och allergier.
Leif Lundberg presenterar ett nytt hälsokoncept för de som vill lära sig mer om hur man kan påverka sin hälsa på ett naturligt sätt (där automatisk viktkontroll fås på köpet). Hälsokonceptet involverar dr Erik Enbys forskning och Bicom bioresonansterapi – plus mycket mer. För de som vill gå från ord till handling – för att ”enkelt” öka sin livskvalitet. En lönsam investering för företag som värdesätter friska medarbetare – men även för privatpersoner som önskar förbättra sina kunskaper och öka sin livskvalitet.

Kostdemokrati

11 COMMENTS

 1. Mycket märkligt!

  Jag som trodde att begreppet “bioresonansterapi” var utrett och avslöjat som hittepå vid det här laget. Om Enby, som kämpar för sin heder och sin läkarlegitimation, vill framstå som seriös och trovärdig borde han passa sig för att förekomma i ett sammanhang som detta.

  Vore intressant med kommentarer på detta.

  • Jag undrar också över detta. Skrev i min bok 12 sinnen om frekvensmedicin:

   Biofysik är den del av biologin som omfattar studiet av fysikaliska egenskaper hos vävnader, celler och fysikaliska förlopp och Biokemi studerar molekyler och kemiska processer som förekommer i levande organismer. Hit hör bland annat ämnesomsättningen och en del av genetiken (molekylärbiologi). Till biofysiska metoder hör röntgen och magnetljud som tillämpas för diagnostik. Dessa kan även rubriceras som ”frekvensmedicin” ett område där man teoretiskt kan tänka sig flera användningsområden. Hindret kanske är kommersiellt. I så fall spelar möjligen motiven bakom biokemin in. Det är ju där läkemedelsindustrin tjänar sina pengar. En utveckling av frekvensmedicinen skulle kunna utgöra ett kommersiellt hot och det är därför ett område som vissa företrädare för skolmedicin och läkemedelsföretag bekämpar hand i hand. Detta motstånd har en lång historik.

   Jag har även under 1990-talet sökt efter studier på dess praktiska användning och det finns rapporter i Tyskland som tycks bekräfta att det fungerar mot allergi. Däremot var det väldigt svårt att finna vetenskapliga ryska studier trots att man refererar till Sotji Universitetet.

   NOT 20. Trots omfattande internationell spridning av (SCENAR: Self-Controlled Energo Neuro Adaptive Regulation) metoden är det svårt att finna några experimentella studier rapporterade i någon känd vetenskaplig tidskrift.

   Vet inte hur det är idag.

   Fortsatt skrev jag i min bok 12 Sinnen:

   Frekvensteknik kallas metoden att framkalla (helande) förändringar i huden och kroppen via elektromagnetism. Den tyske biofysikern Fritz Albert Popp vid universitetet i Heidelberg har bedrivit grundforskning inom cellkommunikation. Hans resultat pekar på att celler omges av ett elektromagnetiskt svängningsfält. Även kroppen är därför omgiven av ett fält som innebär en förtätning av de enstaka cellernas svängningar. Popp menar att cellerna kommunicerar via kroppens eget kommunikationsnätverk och att den biokemiska informationen kommer i efterhand som ett resultat av svängningsinformationen. Popp har även visat att det går att styra processen i cellerna genom att påverka deras svängningsfält.
   I Tyskland används metoden inom den ordinarie sjukvården mot allergier och tarmbesvär. Ett ryskt team av läkare och vetenskapsmän vid Sotji Universitet, under ledning av Alexander Karasev, utvecklade i slutet av 1970 en behandlingsmetod med hjälp av elektriska signaler för att stimulera immunförsvaret. Tekniken kom att kallas bioenergimedicin.

  • J. R
   information om en föreläsning går väl ut på att förklara på föreläsningen. Eller vad tror du?
   Se annars mitt svar på Brynolfs kommentar. Jag är dock på intet sätt inblandad i föreläsningen.

 2. Hej,

  Här finns information om Bicom … http://www.kostdemokrati.se/guests/2016/11/20/bicom-bioresonansterapi/

  Det är Team Kostdemokrati (och inte dr Erik Enby) som nyttjar Bicom för att kunna utröna om det är ingredienser i livsmedel som man inte tål, som t.ex. kasein, laktos, gluten, vetestärkelse, m.m. Man kan också se om man t.ex. är allergisk mot pollen eller mögel – och det går att behandla.

  Vi har själva testat utrustningen på flera personer med mycket gott resultat och mig veterligen finns det inget bättre sätt att ta reda på vad man inte tål. En utrustning som är medicinskt godkänd inom EU (och Sverige).

  Ett exempel: Ett anmärkningsvärt resultat var att det var stor skillnad när vi jämförde ickehomogeniserad med homogeniserad mjölk. En person fick inflammationer i lederna av homogeniserad mjölk och fick gå på kryckor dagen om han drack vanlig mjölk – och mycket riktigt så visade Bicom med ett kraftigt utslag att han inte tålde homogeniserad mjölk. Däremot tål han ohomogeniserad mjölk – vilket Bicom också tydligt bekräftade.

  Vi fann även utslag för modifierad stärkelse. Detta stämde också med hur dessa ämnen påverkade personen. Vi fick således det bekräftat som vi redan visste – plus en hel del annan viktig information.

  Det finns nu indikationer på att kombinationen modernt vete och glyfosat bildar en skadlig cocktail. Vi har också sett att det är stor skillnad på Dinkelmjöl och ”Triticum aestivum” (det moderna hybridiserade dvärgvetet) – på hur det påverkar våra kroppar.

  Läs mer om vårt moderna vete … http://www.kostdemokrati.se/optimal/2012/08/22/brodberoende-hur-vetet-gor-dig-fet-och-skadar-din-halsa/

  Att gluten kan skada vet de flesta – men få vet att vetestärkelse är en minst lika stor bov. Dumt att då köpa glutenfritt bröd fullt med vetestärkelse.

  Det är ingen slump att Bicom används på 600 statliga sjukhus utomlands och att drygt hälften av Bicomterapeuterna i Tyskland är legitimerade läkare.

  Det är heller ingen slump att det inte används inom den svenska vården för då skulle det ju säljas mindre allergimediciner och folk skulle bli friskare – vilket skulle missgynna läkemedelsindustrins intressen (och det är ju de som styr svensk sjukvård). Hur detta fungerar har docent Ralf Sundberg utförligt beskrivet i sin bok “Forskningsfusket bara fortsätter” … http://www.piahellertz.com/Forskningsfusket_bara_fortsatter.pdf

  Tyvärr är de få medborgare som är medvetna om vem som styr media, forskningen och vården. Det är ingen slump att snart varannan svensk drabbas av cancer – det är en styrd process som är väl beskriven i boken “Överlista din cancer” (en bok som varmt rekommenderas och som handlar om mycket mer än bara cancer).

  Cancermediciner är en av industrins viktigaste kassakor och tillväxten är mycket god. Ett monopol de försvarar med alla medel.

  Vi har tagit in Bicom i vårt koncept efter att ha läst på ordentligt, konsulterat experter inom området och själva testat det på ett flertal personer. Svenska veterinärer använder Bicom – men inte den offentlig finansierade vården vilket vi finner anmärkningsvärt (men vi vet ju varför).

  • Hej Leif,
   Finns det någon mera rigorös beskrivning av mekanismen bakom den effekt bioresonansterapi antas ha? Då menar jag inte om den tycks ha botat eller lindrat en medicinsk åkomma utan om det existerar en fysikalisk teori som dessutom kan påvisas vid mätbara försök.

   En annan fundering jag har är om det alltid är så att behandlingsmetoder som ratas av den svenska skolmedicinen egentligen fungerar? Finns det någon kritiserad alternativ behandlingsmetod som du med rätta anser inte borde förekomma?

   Tack för svar!
   Brynolf

   • Brynolf
    Din senaste fråga till Leif är naturligtvis omöjlig att besvara vilket du redan vet.

    om det alltid är så att behandlingsmetoder som ratas av den svenska skolmedicinen egentligen fungerar?

    Jag utgår från att du gör en egen longitudinell studie över området och återkommer med resultatet. Om det tillför något kommer vi att presentera det.
    Tills dess får du räkna med att fortsättningsvis hamna i papperskorgen
    /BP

    • Börje, jag tror nog att du förstår vad jag egentligen syftar på. Jag kan delvis förstå vad du menar men blir bara så trött på detta ständiga martyrskap. Alltid är det fel på läkemedelsindustrin och alla som förespråkar skolmedicinen och den mer vetenskapliga hållningen. Så fort man kritiserar alternativmedicinen och i många fall dess helt galna teorier och metoder är det för att man är rädd för att de ska slå igenom och konkurrera med skolmedicinen. Det är i alla fall det som påstås.

     Jag bryr mig inte om läkemedelsföretagen, jag är främst intresserad av vetenskap, forskning och av att ta del av undersökningar av hur saker och ting hänger ihop. Om något till synes osannolikt visar sig fungera tar jag det till mig, så länge trovärdiga resultat och förklaringsmodeller presenteras.

     Om det bara fanns ett uns av självkritik bland dessa alternativa förespråkare skulle det kunna bli en intressant och trovärdig debatt. Jag har nästan aldrig läst om någon inom den alternativa medicinen som erkänt att “jag hade visst fel” eller “det finns mätningar som visar att den alternativa metoden jag tror på inte tycks fungera”.

     Jag tycker gott han kunde fått svara på de frågor jag ställde, de var inte särskilt elaka.

     • Brynolf, du faller själv i fällan genom att först påstå att hela alternativa rörelsen är mot läkemedelsindustrin och så följer du upp det med att alla har samma uppfattning. Du gör dig således till representant för det du påstår dig kritisera. Dessutom menar du att bristen på självkritik är symptomatisk för alternativ medicin. Jag tycker nog det kan vara på sin plats att backa och reflektera över sådana fall som nu senast Macchiarini och den långa historia av “skolmedicinska” klavertramp på sjukvårdens altare. Osherdonationen hade sitt upphov i att vetenskapligt undersöka huruvida det fanns några effekter av vissa komplementära medicinformer och sedan vetenskapligt säkra resultaten så att undersökta integrativa mediciner skulle kunna avfärdas eller valideras. Dessa 40 miljoner försnillades på KI och Vetenskap och Folkbildning medverkade till att förhindra att exempelvis homeopati fick en vetenskaplig studie. “KI´s mörkläggning av bedrägeriet mot Osher Centrum bör också få extern utredning“. Jesper Jerkert hade uppenbarligen uppdraget att driva detta: LÄNK
      Så Brynolf din inriktning som tycks gå ut på att undergräva Komplementär medicin, som i flera fall har sin grund i skolmedicinens ursprung, skulle må bra av ett ödmjukare förhållningssätt till dem som vill verka för människors hälsa utan biverkningar.

      Charlataner och fuskare finns tyvärr också här men bedragare återfinns ju i något annat skrå, eller hur? /BP

 3. Hans Brugeman myntade uttrycket Bioresonans terapi 1987 när den första bicom kom. Bicom skapar inga egna frekvenser. Andra apparater har sedan tagit termen och säger att deras apparater jobbar med Bioresonans. Väldigt många på marknaden är apparater som skapar egna frekvenser. Så man kan inte förvänta sig att alla utrustningar jobbar på samma sätt bara för att de utger sig jobba med Bioresonans.
  Bicom finns i ca 90 olika länder. Hälften av dom som jobbar med den är läkare. I Sverige är vi ca 70 bicom terapeuter varav 1 läkare och 4 sjuksköterskor.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.