Bushmännen III: kvinnornas medicindanser

1
2457
Bushmen healingdance Skärmdump SvT Dokumentär

Bushmen healingdance Skärmdump Youtube Dokumentär

Från tidernas begynnelse tycks de första medicinmännen och helarna (healers) varit sprungna ur de första dansarna, som under extas nådde förändrade medvetandetillstånd. I denna artikel presenteras Gwa-dansen, kvinnornas healingdans hos bushmännen.

YOUTUBE


TEXT: Kersti Wistrand

I Afrika har sånger, dansritualer och berättande av historier alltid hört samman. De traditionella danserna bygger oftast på studier av den yttre världen, där man iakttar djurens och människornas rörelser samt synliggör vattnets, jordens, eldens, vindens krafter. Sång, dans och berättande ger stark samhörighet inom samhället och är ett sätt att uttrycka glädje, sorg och passion samt uppmärksamma viktiga skeden i livet allt ifrån födelsen till döden. Medicin- eller healingdanserna utgör ett särskilt fack.

Historiens första medicinmän och helare nådde förändrade medvetandetillstånd genom dansens extas. En del av bushmännens danser är uråldriga och härstammar från den tid och det folk som inte skilde vardagslivet från det andliga livet. Hos bushmännen anses healingdanserna tillhöra männens göromål, men kvinnorna har även egna medicindanser där männen inte deltar. Kvinnorna har generellt sett lättare att falla i trance än männen, som tycker att det är en smärtsam upplevelse och ofta behöver ha långvarig ledning av en erfaren healer. Endast en del av alla dansande, medicinmännen och -kvinnorna, når emellertid de djupaste trancestadierna. Den högsta nivån av traditionell healing kallas ”Heart of Spears” .

Trance dances of the San people of Den ui village.580x387

Bushmännen erhåller sina sånger och danser från sina drömmar och visioner, (1) där de känner sig uppkopplade till det gudomliga, varifrån de får inspiration. Så här berättar en gammal kvinna:
   ”Gud kom till mig för länge sedan när jag var ung och vacker. Han dök upp bredvid mig när jag låg och sov och han sa: `Du ropar efter att få sjunga. Varför går du inte upp och sjunger?´
Jag gjorde som jag blev tillsagd, imiterade honom och lärde mig av honom. Han var vänlig och sa:`Se nu till att inte stå tyst som du brukar. Gå och sjung!´  Jag blev glad. Sammanlagt kom Gud till mig fem gånger, både under den varma och den kalla årstiden, och lärde mig.”

flat,550x550,075,f

Detta är historien om hur Giraffdansen, en medicinsk dans, kom till. Den berättas av en kvinna:

”Jag var ensam en dag i bushen och såg en hjord giraffer springa förbi i åskstormen. Den rullande rytmen av hovar växte sig starkare och blandades i mitt huvud tillsammans med det smattrande ljudet från regnet. Plötsligt kom en sång till mig. Jag hade aldrig hört den förr och jag började sjunga den.
När jag kom tillbaka hem, berättade G//aoan för mig att det är en medicinsång.

Vid ett senare tillfälle när jag låg i trance kom Giraffen igen till mig och förde mig nu till Kaoxa, Den Stora Anden, som sa: ´Hur kommer det sig att folk bara sjunger – ni dansar inte sången ännu?´ — Jag blev lärd hur sången skulle dansas. — En man kom i visionen till mig och gav mig n/om (helig energi).

Jag berättade detta för min man senare och så dansade vi den tillsammans. Han spred sången och dansen vidare och nu finns den i både Namibia och Botswana.”

Sångerna som fås i drömmen eller i visionen lärs alltså ut, likaså dansstegen. Den person som mottagit sången i sitt hjärta under drömtillståndet eller i visionen lär ut detta och har under dansandet kontakt med den ande som förmedlat det hela. Denna ande anses hos vissa andra dansande naturfolk möjliggöra för personen i fråga att diagnostisera och behandla sjukdomen hos de närvarande, även om jag inte funnit det belagt just här.

Själva dansandet och helandet

Trummandet är viktigt under kvinnornas medicindans. Energin kommer liksom upp från Moder Jord genom trummaren och trummandet och sedan ut till de dansande för att ge sitt budskap. Moder Jord har sin värmande eld inom sig liksom kvinnorna har sitt värmade modershjärta. Det finns olika rytmer för olika tillstånd: snabba, energetiska och frigörande för kroppen och sinnet samt mer lugna och kärleksfulla för healingen.
Man känner speciella hjärtslag när man förenar sig med trummans rytm. Kvinnorna försöker känna in dem och kopplar sedan in andningen djupt ned till magen, andas in och ut och kopplar det sedan samman med ljud och rörelser.

Den viktigaste komponenten i den afrikanska dansen är uppöppnandet av varje dansares inre värld genom den rytm och rörelse som är naturlig för varje individ. Spänningar och blockeringar i muskulaturen löses upp och energierna flödar fritt. Dansaren kommer in i ett förändrat medvetandetillstånd, där hon når det gudomliga genom något som bushmännen kallar ”ett rep uppåt till Gud”. Kärlek och glädje strömmar in i hjärtat och kroppen börjar vibrera i helig extas. Dansen blir till en glädjehyllning och bön till det gudomliga. Dansaren upplever harmoni och helande energier inom sig själv och känner enhet med naturen och omgivningen runt om. De mäktiga energierna revitaliserar de dansande och ger healingförmågor hos medicinkvinnorna som med viberande händer börjar stryka över de sjuka och överföra helande energier.
Bradford Keany_Healingdance_bushmen1YOUTUBE

Den amerikanske antropologen och psykoterapeuten, PH.D. Keeney har periodvis levt med bushmännen under de senaste två decennierna. Han har initierats i deras trance- och medicindanser och har som healer nått den högsta nivån Heart of spears.
I ovanstående you tubevideo presenterar han kvinnornas medicindans och är mot slutet med och tar emot healingenergi. Han kallar deras metod för ”shaking medicine” och berättar:

” Under dansen öppnar kvinnorna sina hjärtan, sluter ögonen och finner direkt kontakt med det gudomliga (han pekar uppåt). De skakar, sjunger och ber. Så lägger de händerna på sina medsystrar och stryker eller masserar och överför energier, kärlek och stor glädje. Alla blir som ett enda hjärta tillsammans.”

Afrikanska healingdanser och holistisk medicin

Bland alla afrikanska folk förekommer healingdanser. En del har förts över till den amerikanska kontinenten under 1700- och 1800-talens slavperiod. Andra har förts över till USA och Europa i mer modern tid och används inom dansterapi. Här nedan kan du se på en intressant video där den afrikanska dansterapeuten Wyoma visar hur det går till att dansa afrikansk healingdans, något som hon lärt ut under tjugo års tid. Hon leder dansterapier med framgång även för cancersjuka.

african healingdance_wyomaYOUTUBE

I USA har en del afroamerikaner bevarat sina sånger och danser från sina ursprungsländer. I en del kristna kyrkor praktiseras dessa helande danser än idag. Den energi som bushmännen benämner n´om och som andra afrikanska folk har andra termer för, kunde slavarna känna igen som den Helige
Ande i den kristna kyrkan och visst fanns det yttre likheter med bl.a. pingströrelsens väckelsemöten: extasen och helandet av sjuka genom handpåläggning. Pingströrelsen uppstod f.ö. i Los Angeles alldeles efter en stor jordbävning 1906. Vid dessa möten blev många deltagare ”uppfyllda av Anden och talade i tungor”, vilket naturligtvis inte har samband med den afrikanska extasen men väl tyder på en allmänmänsklig likhet i kontakten med andliga nivåer.

På denna video från Keeneys institut visas kvinnornas extatiska dans i en amerikansk spirituell baptistkyrka, där utövarna i kyrkan väcker den helande energin i sina hjärtan för att bli mer andligt närvarande i sina vardagsliv.

church dance KeenyYOUTUBE

Här kan man följa en ritual i en baptistkyrka på Trinidad. LÄNK: https://youtu.be/yyUDe3GvFHc

I följande video får vi följa med in i en spirituell baptistkyrka på Barbados, där vi åter igen kan känna igen det afrikanska arvet. Ambrosia, en kvinnlig ärkebiskop, berättar om hur hon som utfattig ung kvinna fick en vision i en dröm där den Helige Ande uppmanade henne att fara över till Barbados. Hon hade vare sig pengar eller pass men allt ordnade sig.

Queen Mother Arch Bishop Ambrozine
Queen Mother Arch Bishop Ambrozine

YOUTUBE

Dessa videos ovan visar den glädje som förmedlas via afrikansk dans och sång. De afrikanska folken har stora andliga hjärtan – den livsglädje som dessa sånger och danssteg förmedlar går inte att ta miste på!

Bradford och Hillary Keeney, Keeneyinstitutet
Bradford och Hillary Keeney, Keeneyinstitutet

Keeneys institut
Ph.D. Bradford Keeney har bildat ett institut i USA, där alla dessa former av healingdanser och metoder praktiseras (2). Han använder dem själv vid healing och psykoterapi. Under tio års tid reste han som medicinsk antropolog runt över hela världen och levde bland olika naturfolk och lärde sig ”extatic spiritual healing” av medicinmän och andliga ledare i olika kulturer. Ett syfte var att föra över kunskapen till oss moderna västerlänningar i behov av vishet från ”the elders”. Överallt har Keeney nått den högsta graden som helare: hos bushmännen, hos zulufolket i Sydafrika, i Japan, Bali, Mexico och Brasilien. Han och hans fru Hillary har skrivit mer än fyrtio böcker. De kanske mest kända verken är en encyklopedi bestående av elva tjocka band, där Bradford Keeney beskriver visdom och healingmetoder bland naturfolk över hela världen.(3)

I en avslutande artikel, del IV, kommer männens medicindanser att presenteras.

Kersti Wistrand

Referenser:
1. Marshall, L (1969), The medicine dance of the !KungBushmen i Africa 39: 347-381.
2. http://keeneyinstitute.org/about.php
3. http://en.wikipedia.org/wiki/Bradford_Keeney

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.