Är humanism utsatt för bedrägeri?

2
1828

194

Humanismen har vuxit fram ur en djup önskan om frihet, rättvisa och medmänsklighet. Idag kan vi läsa hur en rörelse som felaktigt kallar sig Humanister vill utbilda världen i att ”humanism” står för ateism, intolerans och elitism.

Insatser för att rädda humanismen har pågått i olika turer sedan 1900-talet och debattens vågor har gått höga.  Begreppet humanism har förvanskats och laddats med sin motsats på ett sätt som  den brittiska författaren George Orwell beskrev i sin bok 1984  (kom ut 1949).

Text: Börje Peratt

Orwell hade sett hur politiker inför andra världskriget kunde mörka sina uppsåt för att vinna makt. Efter världskriget verkade också politiska krafter som ansåg att roten till allt ont var religion. En oförsonlig ateism växte fram ur den materialistiska marxismen.

Emedan Hitler stack hela världen i brand för sitt tusenåriga rike uppstod hos marxismen en strategi som ville ta över världen bakvägen.

Antihumanismen föds

Denna metod som liknar infiltrering kom att kallas entrism och rörelsen kom att kallas antihumanistisk för att man ville frångå den borgerliga humanismen med dess som man menade misslyckade demokrati och vilseledande religioner. Ledare för denna rörelse blev den amerikanske filosofiprofessorn Paul Kurtz. Sättet att ta över världen skulle gå via globala förbund och en internationaliserad oblodig revolt. Man skulle helt enkelt ta över organisationer, institutioner och företag och sedan lägga in sin ideologi och förverkliga sina syften genom detta övertagande (entrism).

Bedrägeriet

Den ursprungliga Humanismens hjärta präglas av medkänsla, tolerans och öppenhet. Detta har förvrängts och skräckbilderna från George Orwell har blivit verklighet.

Du har rätt att bli förnedrad och jag har rätt att förnedra dig!
Du har rätt att bli förnedrad och jag har rätt att förnedra dig!

 

”Du har rätt att bli förnedrad och jag har rätt att förnedra dig. (New Humanist)

I boken är det sanningsministeriets uppgift att förvanska innebörden av centrala begrepp som fred, frihet och kunskap så att de vänds till sin motsats. ”Krig är fred, frihet är slaveri, okunnighet är styrka”. Inte kan väl en sådan förvanskning ha skett i Sverige. Inte kan väl tro, vetenskap och medkänsla förvanskas?  Jo de som står bakom sådan förvillelse är Vetenskap och Folkbildning och Förbundet (anti)Humanisterna som  lanserar – Tro är icketro, -Vetenskap är rätt åsikt, -Medkänsla är förakt

slide_18

Deras lobbingorganisationer har lyckats så väl att många fått för sig att  humanism är lika med ateism och att reduktionism och ”per review” publicerade artiklar är den enda formen av vetenskap.

Kritiken mot dem är dock månghövdad och ett stort antal debattörer har föreslagit namnbyte. Men då har man kanske inte förstått poängen med att de kallar sig Humanister, fast de inte är det. Det är en av Paul Kurtz påkallad strategi för att lura samhället. Ett dekret som gått ut direkt från Kurtz, anvisar att man alltid skall använda stort H (versalt H) när man beskriver sig själv som Humanist.

Kurtz har inte bara kapat humanismen utan även förvanskat vetenskapen och här i Sverige är det Vetenskap och Folkbildning, systerorganisation och samarbetspartner med Förbundet Humanisterna som främst driver denna propagandakampanj. Båda uppträder under falskt flagg. Bedrägeriet är avsiktligt och medvetet.

Förbundet Humanisternas ordförande Christer Sturmark har ett eget förlag som heter ”Fri Tanke”, i detta sammanhang blir det lika med mental sanering och förbud mot egna tankar. Förlaget är offentlig samarbetspartner med Svenska Vetenskapsakademin. Är det någon fritänkande själ som finner det märkligt?

Hur som så uppträder båda dessa organisationer under falskt flagg. Bedrägeriet är avsiktligt och medvetet. Det skulle vara intressant om det vore juridiskt möjligt att pröva dem för bedrägeri mot Immaterial- och upphovsrätt. Förvanskningen av Humanist Manifesto vore då en första punkt i en internationell juridisk prövning.

”Ideologin” hos Förbundet Humanisterna och systerorganisationen Vetenskap och Folkbildning har rättfärdigat en snäv och elitistisk vetenskap emedan vetenskapen i den bästa av världar tar ingenting för givet. Tvärtom det fanns tidigt en stark vilja även bland troende att vetenskap och religion skulle hållas isär så att forskningen skulle vara ren från fördomar och förutfattade meningar.

Vi vill återerövra humanismen och vetenskapen i dess ursprungliga form. Det innebär öppenhet, respekt för oliktänkande och ödmjukhet inför frågor som vi inte vet tillräckligt mycket om men i vetgirighet, kunskapssökande och sann vetenskaplig anda vill veta mer om.

Börje Peratt

 

HK medlem 4 hk

2 COMMENTS

  1. Begreppet humanism står i min värld för medmänsklighet, vilket man knappast kan anse att Humanisterna står för!!

    • Bo, Visst har du rätt. Begreppet humanism står i alla världar för medmänsklighet. Förbundet Humanisterna har med hjälp av IHEU ”Internationella Humanistunionen” genomfört ett gigantiskt bedrägeri. Det är dags att ge antihumanismens bedrägeri mer uppmärksamhet.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.