Bedrägeriet mot humanismen

0
1522

IHEU pamflett fraud2

Förbundet Humanisterna är starkt kritiserat för att man förvanskat begreppet humanism. Man bryter mot flera grundvärderingar och särskilt mot tolerans och öppenhet.

Den tilltänkte ordförande för ungdomsförbundet till "Humanisterna" hoppar av efter interna hot
Den tilltänkte ordförande för ungdomsförbundet till ”Humanisterna” hoppar av efter interna hot

När deras tilltänkte ungdomsordförande ville påtala att man borde förändra sin intolerans utsattes hon för hot och kränkningar och hoppade av. Istället deltog hon i att starta Förenade Humanister med en artikel i SvD som angav skälen till det: Humanism ska inte vara anti-religion. [1]

Förföljelserna blev allt grövre och inför öppen ridå. Detta avhopp ägde rum ett drygt år efter att vi startat Humanism & Kunskap. Vi visste ännu inte fullt ut, och vet kanske fortfarande inte fullt ut vems ärende Christer Sturmark går. En sak är säker, det är inte humanismens.

TEXT: BÖRJE PERATT (Ursprungsartikel: Rädda Humanismen)

Vår förening Humanism och Kunskap startades av flera skäl, ett av dem har blivit allt tydligare: att rädda humanismen från en rörelse som kapat begreppet och omvandlat innehållet till dess motsats.

Många enskilda debattörer och journalister har försökt påtala detta. Dock inte anställda vid de stora mediakanalerna. Man måste fråga sig varför. Hur kommer det sig? I en artikel från början av 2012 (LÄNK) skrev jag:

Sverige har idag två föreningar i allians med varandra som många uppfattar som förkämpar för vetenskap, folkbildning och humanism. Men tänk om det bara är en fasad. Tänk om sättet det verkar på visar sig vara allt annat än humanistiskt, med en livsfientlig vetenskapstro och en agenda som går mot mänskliga rättigheter: rätten att tänka, tro, mötas, arbeta och leva enligt sin egen livsåskådning med respekt för andras.

Tänk om de med falska förespeglingar om goda uppsåt lyckats dupera högt uppsatta akademiker, kända kulturmänniskor och mediafolk så till den milda grad att de kan tillsätta ”rätt” folk på centrala positioner och därifrån driva sin agenda mot dessa mänskliga rättigheter.

Steg för steg har man utmanövrerat vetenskap som rör områden man anser vara tabubelagda, kränkt dem som prövat nya vägar med förvillarpris och förföljt dem som tror på en andra sida. [2]

Så småningom blev det klart att det fanns en internationell rörelse IHEU som medvetet kapat humanismen och genomfört ett av historiens mest omfattande bedrägerier.

Det stod också klart att trots modiga personers försök att uppdaga denna illvilliga rörelse tycks deras förnekelseförmåga att dupera ha varit framgångsrik. Deras lobbyiströrelse har skapat sig tillträde till maktens boningar och tar direkt kontakt med chefer/administratörer för journalister/kommunikatörer som visat intresse för alternativa perspektiv. Sedan sprider man ett rykte och beskyller de man utsett till motståndare för att vara lobbyister. Sådan strategi har många gånger hindrat den fria rösten.

Lobbyister under falskt flagg

I själva verket är de pseudiker och näthuliganer och deras gurus Nyateister med materialistisk grundsyn. De skulle också kunna namnges naturalister  som officiellt omfattas av den engelska systerorganisationen the Brights (Se antihumanismens föreningar). Ett annat lämpligt namn är reduktionister utifrån deras vetenskapliga trosföreställning.

Bernard Williams, den viktigaste brittiska filosofen av vår tid enligt The Times, tillbakavisade vetenskaplig och evolutionär reduktionism, och kallade reduktionister ”de som jag verkligen ogillar” eftersom de i moraliskt avseende är fantasilösa.

Läkaren och forskaren Robert Hahn konstaterade på sin blogg: Humanism och vetenskap i nytt sken:

Istället för att agera som humanister är [förbundet] Humanisterna en dogmatisk rörelse. Det tydligaste är att man inte uppmanar till eget sökande… Det är inte fråga om att folk skall få bilda sig en egen uppfattning. Man bedriver tvärtom stundom hätska kampanjer … Med denna taktik skapas ofrihet med nya dogmer, vilket den ursprungliga humanismen skulle motverka.

Jesus Alcalas artikel Humanisterna tiger om grunden för sin tro”  (Svenska Dagbladet 2010) diskuterar huruvida Förbundet Humanisterna vilar på en värdegrund som inte är humanismens. [3]

Det står dem [Förbundet Humanisterna] förstås fritt att förkasta religionen och förlöjliga de troende. Fritt står dem också att i sin tidskrift – under rubriken Historia – publicera artiklar som likställer kristendom med nazism och vars slutkläm är: ”att dyrka Jesus skulle här kunna jämföras med att dyrka Adolf Hitler”.

Religionsdebattörerna Per Ewert och Mats Selander menar i en annan artikel i SvD 2011 att Nyateismen diskvalificerar sig själv

”Rörelsens okrönte ledare Richard Dawkins menar frimodigt att alla former, även uppenbart goda religiösa uttryck måste motarbetas kraftfullt: ”Det vi måste ta till oss är att vi bör skylla på religionen själv” eftersom så kallad ”moderat” religion enbart är ”en ohöljd inbjudan till extremism”. Och riktigt farligt blir det när Sam Harris menar: ”Vissa påståenden är så farliga att det till och med kan vara etiskt riktigt att döda människor för att de tror på dem.” Hur är detta förenligt med en tolerant och pluralistisk samhällssyn?

Vi håller med ateisterna om att även religioner bör utsättas för en kritisk granskning. Men nyateisterna lever inte upp till de ideal av tolerans, rationalitet och vetenskaplighet med vilka de själva kritiserar religionen. De riskerar på detta sätt att diskvalificera sig som en trovärdig rörelse i ett modernt, upplyst samhälle.”

Rickard Berghorns artikel i Tidningen Kulturen, Rashygien och vetenskap som religion (2012) lägger fram en del av historiken. [4]

De svenska sekulära Humanisterna med Christer Sturmark i spetsen är del av … (IHEU), … internationella humanistunionen. Företrädarna är kända för sin aggressiva ateism. Ändå grundades rörelsen … av kristna … Medlemmarna kallade sig för ”religiösa humanister” och sökte en väg att kombinera naturvetenskap och religion.

”Rädda humanismen från Humanisterna”

I en artikel i Expressen angrep Anders Björnsson, Christer Sturmark och Förbundet Humanisterna för en inriktning som är inkvisitorisk och fjärmar sig från humanismens grund. [5]

Humanisterna och dess ordförande Christer Sturmark går till attack mot religiösa virrläror med samma frenesi som en gång den katolska inkvisitionen.
Jag har svårt att se att något av det han står för går att förena med anda av tolerans mot oliktänkare och galenskapare som humanister i olika tider har vinnlagt sig  om.

Problemet är att många har svårt att tro på att det faktiskt är en rörelse med stor internationell spridning. Ett annat problem är att många idag inte förstår hur begreppet humanismen vanställts, att den antihumanistiska rörelsen lagt beslag på humanism och sedan infört sin egen definition och värdegrund i begreppet. Därför har vi idag en uppenbar konflikt när det gäller hur både humanism och vetenskap ska definieras och uppfattas. Björnson fortsätter:

”Faran består i att göra vetenskapen till frälsningslära … Jag bedömer det faktiskt som en akut risk att vetenskaplighet blir en överideologi i vårt samhälle – och att till exempel en politiker som inte stödjer sig på vetenskaplig empiri när han framlägger ett förslag avfärdas som en humbug. Att politiken sätts under scientistiskt förmyndarskap.
Men politik blir inte bättre – och inte heller sämre förstås – av att den har vetenskapen i ryggen. Politik handlar om vad som är rätt och fel, rimligt och rättvist, möjligt och önskvärt. Det gör inte vetenskapen. Den uttalar sig om vad som är sant och falskt. De vetenskapstroende i Förbundet humanisterna suddar konsekvent ut skillnaden.
Varken vetenskap eller politik mår bra av detta.”

(Anders Björnson f.d ordförande i Svenska Humanistiska Förbundet, grundat 1896. Han arbetade under tolv år på Sveriges Radios vetenskapsredaktion och i sju år som vetenskaplig skribent i Svenska Dagbladet, samt två år som chefredaktör för Dagens Forskning.)

Money talks

I detta är det angeläget att förstå att vetenskap inte är lika med sanning. Nya rön förändrar ständigt kunskapen. Man måste dock fråga sig om motiven bakom att förenkla vetenskapen. Vilka är det som vill patentera och styra upp den så att för dem ogynnsamma resultat inte släpps fram? Vilka vill förhindra  bevis för och stoppa forskning på alternativ medicin?

Det finns de som utger sig för att vara vetenskapsmän och som använder sig av godkända metoder men som inte har kompetens, motiv eller mod att ta reda på det deras uppgift kräver. Professor Martin Ingvar vid Karolinska Institutet svek här gruvligt sin uppgift att forska på integrativ medicin och har anklagats för förskingring av Osherdonationen. [6]

En orsak till detta var en kampanj inom Vetenskap och Folkbildning som satte hård press på Martin Ingvar.

Jesper Jerkert (anställd vid KTH) VoFs dåvarande ordförande betonade hur inblandade bör gå tillväga för att undvika att framstå som ”omdiskuterad och ifrågasatt person”. Detta hot innebär att riskera att bli utsedd till ”Årets förvillare”, ett skampris som vid denna tid fortfarande fick spridning i svenska media och flera som tidigare stigmatiserats med detta har fått liv och karriärer förstörda. Jesper Jerkert har senare blivit polisanmäld flera gånger och står inför åtal. [7]

Skamligt utse årets förvillare

Motståndare till detta skampris har skapat ett eget motsvarande som just de som tidigare legat bakom ursprunget riskerar få. Därmed har man visat på det orimliga i denna slags mobbning och även orsakat sådan förvirring att utmärkelsen blivit ett skämt.

Bildandet av Humanism och Kunskap

… har ett primärt syfte och det är att återta de ursprungliga definitionerna av såväl humanism som vetenskap.

Den ursprungliga tanken om medmänsklighet, öppenhet och tolerans har stor betydelse också för etiken inom sjukvården och forskningen. Det handlar i praktiken om att försvara mänskliga rättigheter.

En vision för Humanism och Kunskap är att lyfta upp olika former av kunskapsinhämtande och finna forum för diskussion och utbyte. Syftet att ta tillvara på den kunskap och kompetens som vetenskapen i dess bredaste form tillhandahåller innebär att erkänna vetenskapen som oerhört mycket större än att göra karriär på artiklar i vetenskapstidskrifter. (se Värdegrund)

HK Diplom

Inom HK ger vi  Humanism & Kunskaps diplom för förtjänstfullt livsverk i humanismens tjänst. Det började delas ut 2014 och de första som förärades diplomet var Jan Pilotti och Erland Lagerroth. Vi ser fram emot förslag till 2015 års HK Diplom.

Börje Peratt

Rädda Humanismen

Referenser

1) Per Petterson, ordförande Förenade humanister,  JESSICA SCHEDVIN , STAFFAN BETNÉR,  ANDRÉ FRISK,  SOFIA ARKESTÅL , 18 januari 2013,  Humanism ska inte vara anti-religion, SvD

2) Aldous Huxley (1932) Du sköna nya värld

3) Jesus Alcala (20100526) Humanisterna tiger om grunden för sin tro, Svenska Dagbladet

4) Rickard Berghorn, (20120201) Rashygien och vetenskap som religion: Humaniströrelsens historia, Tidningen Kulturen

5) Anders Björnson (20070412), ”Rädda humanismen från Humanisterna”, Expressen

6) B. Peratt (20120202) Humanisterna och antihumaniströrelsens historik – En ulv i fårakläder, Newsvoice

7) T. Sassersson (20150105) Vetenskap och Folkbildning i Tingsrätten – Ansvarig utgivare för webbforum åtalad för grovt förtal, Newsvoice

Ta gärna också del av Robert Hahns artikel Humanism och vetenskap i nytt sken

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.