Humanism & Kunskap bemöter Johan Ehrenberg, ETC

2
1202

ETCNewsvoice

Humanism & Kunskap uppmärksammar att ETC beställer artikel av VoF

Ulla Premmert,har skickat ett brev till Johan Ehrenberg, ETC angående artikeln som ETC beställt av VoF för ett angrepp på alternativmedicin. Den publiceras här i anslutning till artikeln som HK medlemmar skrivit och som publicerats på Newsvoice.

Till Johan Ehrenberg, ETC

Jag läser debattartikeln i helgens ETC och förundras över ytterligare ett frontalangrepp på alternativmedicinen som i våras inleddes med SR:s Kropp & Själ och Expressens artikelserie av Anna Bäsén.
Självklart ska girighet och lurendrejeri avslöjas och bekämpas, oavsett i vilka branscher de uppträder. Men vem granskar det fundament på vilket mycket av skolmedicinen vilar; ett läkemedelsberoende som möjliggör för läkare att alltid ha ryggarna fria även om medlen har svåra biverkningar och i många fall interagerar med varandra på ett negativt sätt? Tala om att se grandet men inte bjälken!

Jag efterlyser medicinjournalister med öppet sinne, utan allianser till etablissemanget, som nyfiket och prövande utforskar dessa frågeställningar:
Varför väljer så många människor runt om i världen att bli sina egna hälsodetektiver istället för att behandlas med enbart skolmedicinska metoder? När de inte är nöjda vårdkonsumenter provar de vitaminer, mineraler, kostomläggning, örtmedicin, yoga, akupunktur, ayurveda m fl alternativ. Är de vilseförda av en alternativmaffia? Är de upplevda hälsovinsterna verkligen enbart placebo? Hur tungt väger mångtusenårig beprövad erfarenhet mot några hundra års skolmedicinsk vetenskap?

Varför har inga genombrott skett när det gäller förståelsen av kroniska sjukdomars orsaker?
Är dagens medicinska paradigm och sjukdomsbegrepp otillräckligt, kanske t o m felaktigt?
Även skolmedicinens läkemedel baseras många gånger på beprövad erfarenhet av läkeväxter. Men forskarna tror att det går lika bra att syntetisera de mest verksamma ämnena och plocka ut dem ur den helhet de ingår i. Går något förlorat? Eftersom så lite forskning bedrivs på naturegna produkter och terapier som inte går att patentera får vi inte veta om t ex basbildande kosttillskott har ett viktigt samband med hälsa.
När professor Johan Thyberg 2010 kritiserade den kommersiellt inriktade forskningen i boken ”Forskning till salu” var det tyst i medierna. Varför?

I läkarutbildningen ingår mycket lite studier om hur mat och livsstil medverkar till hälsa och sjukdom. Varför? Istället råder ett monopol på vad som är ”vetenskap och beprövad erfarenhet”, ett luddigt begrepp som har ett ”bäst före-datum”. Ingenting är statiskt utan allt är föränderligt. Ett paradigmskifte föregås ofta av svåra födslovåndor. Är det därför angreppen på alternativmedicinen just nu tagit fart?
Läkarföreningen för Integrativ Medicin, LIM, vill att medicinska åtgärder ska inriktas på att stödja hälsofrämjande processer, istället för att enbart behandla enskilda sjukdomar och symtom. Varför ser vi aldrig intervjuer med någon av dessa ”läkare mot strömmen”?

Vem ska sätta sådana frågor under lupp om inte journalister? Jag förundras över flatheten hos journalisterna inom medicinens område. Står de inte fria? Måste de vara i allians med etablissemanget för att kunna arbeta?

En tidning som ETC skulle ha alla möjligheter att granska både skolmedicinen och den integrativa/komplementära/alternativa medicinen istället för att bara ge plats åt påhopp av detta slag. Debattartikeln i helgen kan inte få stå oemotsagd. Varför inte göra ett temanummer där respektive företrädare får komma till tals på ett nyanserat sätt?

Vänliga hälsningar från en f d provprenumerant, som gärna återkommer till ETC om önskemålen ovan går i uppfyllelse!

Ulla Premmert, fri kulturarbetare
Höör

Styrelsen för HK ger stöd till detta brev
Humanism & Kunskap

2 COMMENTS

 1. Vetenskap och beprövad erfarenhet finns inte definierat vare sig i svensk lagstiftning eller i EUdomstolens beslut.
  Att då jämt och ständigt hänvisa till detta begrepp är inget annat än ett rent bedrägeri.
  När Nackskadeförbundet krävde att Socialstyrelsen eller andra myndigheter skulle presentera vilka metoder för utredning och behandling, som uppfyllde kravet på ”vetenskap och beprövad erfarenhet” blev beskeden från Socialstyrelsen, SBU (statens beredning för utredning) och Sveriges Läkarförbund att en sådan förteckning saknas!!!

  Hur kan då accepteras att svårt skadedrabbade förlorar mot både försäkringsbranschen och Försäkringskassan i domstolsprocesser?

  Anledningen är att domarkären saknar all kunskap gällande medicinska frågeställningar! De dömer i tro att läkare vilka är anställda som ”sakkunniga” skulle vara mer trovärdiga än de vilka faktiskt utrett och behandlat dem med livshotande skador!

  Tack och lov har nyligen en dom, med prejudicerande verkan fällts – med kommentaren att välavlönade anställda ”expertvittnen” gjort sina bedömningar utan att ens ha utrett och träffat de skadade – utan endast läst deras påståenden i deras sammanställningar gällande samband mellan de besvär som startade i samband med olyckan – vilken totalt förändrade deras liv.

  Det är dags nu att dessa ”köpta” vittnen blir åtaöade och fällda för bedrägliga och manipulerande påståenden under sanningsförsäkran!

  Dessa borde åtalas och fällas i enlighet med gällande regler för jäv och bedrägeri – att bli av med sin legitimation, samt drabbas av fängelse upp till 2 år!

  Varför detta inte skett ännu visar varför Europarådet numera granskar svensk domarkår gällande korruption.

  Att besked från SANCO, EUkommissionen, bekräftar att begreppet ”Vetenskap och beprövad erfarenhet” saknar definition och innehåll – visar entydigt att allt inte går rätt till i våra domstolar!

  Det är dags nu att rättssäkerhet återställs i Sverige, så att ett antal lögnaktiga ”försäkringsläkare” blir åtalade och fällda för bedrägeri!

 2. ”Varför har inga genombrott skett när det gäller förståelsen av kroniska sjukdomars orsaker?”

  Mycket bra fråga, men svaret är nog tyvärr att ett botemedel på de kroniska sjukdomarna skulle innebära stora förluster för den stora läkemedelsindustrin. Nu är vi som är kroniskt sjuka för all framtid beroende av de symtomdämpande mediciner som vi är hänvisade till för att övht fungera. Detta inbringar naturligtvis stora inkomster för läkemedelsindustrin och därför skulle ett botemedel vara direkt kontraproduktivt ur ett kommersiellt perspektiv.

  Den kommersiella marknaden har bara ett fokus, att genom ekonomiska vinster växa och öka sin egen makt även om det samtidigt innebär att man måste tinga med målsättningen i sin egen verksamhet.

  Därför hör varken vård, skolverksamhet, läkemedel el liknande ihop med affärsdrivande verksamhet.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.