15 november, 2019

Vof och klavertramp

Påskdagen (2015) fick Vetenskap och Folkbildning in en debattartikel i DN som riktar sig mot alternativ medicin. ”Pseudovetenskap ska inte accepteras som friskvård”. Innehållet genomsyras av ett osunt skeptiskt tänkande och samtidigt känner vi igen strategin. Vid tiden för bildandet av Humanism … [Read more...]

Humanism & Kunskap bemöter Johan Ehrenberg, ETC

Humanism & Kunskap uppmärksammar att ETC beställer artikel av VoF Ulla Premmert,har skickat ett brev till Johan Ehrenberg, ETC angående artikeln som ETC beställt av VoF för ett angrepp på alternativmedicin. Den publiceras här i anslutning till artikeln som HK medlemmar skrivit och som publicerats … [Read more...]

Avslöjande – ETC bad om att få debattartikeln mot alternativmedicin från VoF

ETC la igår ut några insändare (dimridåer) som svar till VoF:s senaste debattartikel som återigen gick till angrepp mot alternativmedicinen. Därefter inkom en replik riktad till VoF vilken refuserades av ETC. Nu framkommer att det var ETC som bett om att få artikeln från VoF. Debatten började den … [Read more...]