Humanism såsom vi ser det

6
2477

Humanismens återhämtning4
Vi bad våra medlemmar att inför julhelgerna kort formulera sin syn på humanism. Nedan följer deras förslag. Logon och texten ovan är inspirerad av Face India ”International Humanism Recovery” . Du får gärna fylla på i kommentarsfältet.

Humanism för mig är att den livsväg vi vandrar tillsammans står öppen. Vi är alla olika men vi respekterar varandra, så som jag själv vill bli bemött så bemöter jag andra. /LG

Humanism för mig. Har inte funderat exakt vad det betyder, men för mig betyder det ”att man är human” alltså snäll mot alla människor och låter alla komma till tals. Att man behandlar sina medmänniskor som man själv vill bli behandlad.
/MS

Humanism – FN:s resolution om de mänskliga rättigheterna. /KW
तत् त्वम् असि

Ett levande samhälle. /SB

Humanism för mig står för total tolerans för alla oliktänkande och olikvarande. Alla är på exakt rätt plats just nu och kan inte vara någon annanstans i sin utveckling. Gränsen måste sättas vid ”olikgörande” som skadar människor, djur och natur, men gränsen sätts utifrån kärleksfull analys, vetenskaplig kunskap och andlig medvetenhet. /PH

Humanism för mig står också för total omsorg om svaga och utsatta i samhället. Omsorgen går före ekonomin. Humanism för mig står också för nästakärlek till och omsorg om alla människor, djur och natur. /PH

Trygghet och respekterande av andras åsikter oavsett religion och politisk åsikt. Varma hälsningar till er alla. /MH

Gör för andra det som du önskar att andra skulle göra för dig i samma situation. /RP

För mig är humanism öppenhet för möjligheter, tolerans och den djupaste respekt för kunskapsbildningens oändliga variationer. /BP

Humanism innebär att man inkluderar genuint mänskliga värden i sitt levnadssätt. Till dessa hör respekt och intresse för för andras heder, traditioner, riter, åsikter och upplevelser. /RH

Humanism för mig betyder respekt för andra människor, djur och vår planet, för allt påverkar allt och allt är ett. /SL

Börje Peratt redaktör

6 COMMENTS

 1. Vill understryka allt som sagt ovan och hoppas att allt fler människor med dessa ideal kommer samman (internationellt), för att våra barnbarns barn ska få födas till en ren, vacker och fredlig värld där SLs tankar
  ”Humanism för mig betyder respekt för andra människor, djur och vår planet, för allt påverkar allt och allt är ett.”
  gäller. MSH

 2. Jag har alltid haft problem med -isner och -ister som alltid tenderar mot sekterism och splittrinf över hårklyverier. Fram till tidigt 80-tal då jag som kursbok läste G. H. vonWrights ”Humanism som livshållning”. Ursprunget till titelessän med samma titel är ett högtidstal han höll 1946, alltså i anslutning till freden efter andra värödskriget, i Finland i Stalins skugga och tredje Riket och nazismen i färskt minne. Texten var märkligt hållbar fortfarande nästan 35 år efter att talet hölls. Att aldrig mäta människan med andra mått än människans (inte i meningen ”av människan påhotade mått”!) Det synsättet har sedan dess förföljt mig och jag har inte funnit några goda skäl till omvärdering. Tolrans motverkar splittring och sekterism.

  • Tack Bo för ditt inlägg och påminnelsen om von Wrights text. Vi hade också boken som kurslitteratur på pedagogen och jag fick lära mig att namnet uttalades [vrikt] inte engelskt [vrajt] eller något åt det hållet.

   HK:s arbete går under temat att återställa den grundläggande humanismen, således den som också von Wright formulerade. Det synsättet vill vi återupprätta, diskutera förutsättningar för och utbilda i. Med tanke på den kamp det innebär att ta tillbaka begreppet från nyateister (antihumanister) och naturalismens reduktionister är det ett grannlaga arbete. Motsvarande förvrängning och kapning av begrepp ser vi då diktaturer ger sig ut för att vara folkdemokratier./BP

   • Jag fick lära känna von Wright När jag arbetade på Nordiska institutet för samhällsplanering (NORDPLAN) , en fantastisk nordisk akademisk institution som förenade kloka, intellektuellt och socialt engagerade människor, härstammande från alla sociala ämnen och institutioner från samtliga länder i Norden. Jag minns en gång, då Georg Henrik von Wright besökte Nordplan och vi lärde känna varandra personligen. Han noterade att jag härstammar från Spanien och undrade om jag kände en spansk intellektuell som bodde i Sverige och hette Ramírez. Han visste då ännu inte att det var jag. Jag blev väldigt glad och har med stolthet bevarat en mycket uppskattande kommentar från von Wright när han hade fått ett ex av min doktorsavhandling (”Skapande mening”). Henrik von Wright var en av mina främsta inspirationskällor. Nordplan var en av de bästa nordiska institutioner som Nordiska Ministerrådet skapade och underhöll under drygt två decennier. Att den lades ner och är numera bortglömd är en stor skam.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.