11 december, 2019

Finns det några avhoppare här?

  Antihumanisternas kapande av begreppet humanism har lyckats. 10 februari kom ett mail med nedanstående förfrågan om vi kunde leverera några avhoppade religiösa eller andra troende "healing, wicca, medium eller liknande". Text: Börje Peratt Mailet visar att det råder en djup och … [Read more...]

Humanism såsom vi ser det

Vi bad våra medlemmar att inför julhelgerna kort formulera sin syn på humanism. Nedan följer deras förslag. Logon och texten ovan är inspirerad av Face India "International Humanism Recovery" . Du får gärna fylla på i kommentarsfältet. Humanism för mig är att den livsväg vi vandrar tillsammans … [Read more...]

Humanism & Kunskap – Forum

Vårt forum har direkt blivit en succé och här kan vi diskutera allt mellan himmel och jord. Utbytet blir givande då vi i mötesfrid vågar ställa frågor och kan räkna med intressanta svar. Livsåskådningsfrågor och trosfrågor, vardag och vetenskap, manligt och kvinnligt. Här får teorier och … [Read more...]