14 november, 2019

Vi firar 18 februari 2012, återfödelsen av Humanism

För sju år sedan träffades en imponerade grupp för att diskutera hur humanismens ursprungliga värden ska kunna återtas och hur vi ska bekämpa den  antihumanistiska rörelse som kapat begreppet. TEXT OCH FOTO BÖRJE PERATT Humanism & Kunskap bildades 11 december 2011 med direkt anledning av … [Read more...]

Jämlik fördelning bättre för alla enligt IMF

Internationella valutafonden, förkortad IMF (engelska: International Monetary Fund; franska: Fonds monétaire international), är ett av FN:s fackorgan som verkar i nära samarbete med Världsbanken för att främja ekonomisk utveckling i medlemsländerna genom stabilitet och samarbete i det … [Read more...]

Gott Nytt År

Hellre än förbanna mörkret - Tänd ett ljus Tavlan är Katrin Öhlins i garn och akryl som hon skänkt till vår förening att fritt använda. Humanism är medmänsklighet, empati, öppenhet, frihet och ansvar Humanism & Kunskap bildades 2011 som motkraft till antihumanismen för att stärka rätten … [Read more...]

Humanism 2. – Kärlekens universella kraft

I avsikt att redogöra för en syn på humanism, dess innebörd och betydelse, har jag valt att dela upp en lång artikel i mindre mer överskådliga delar. Den första delen  Humanism – människans ansvar för livet och själen 1 handlar om just människans ansvar för sin förmåga att påverka allt liv på … [Read more...]

På väg mot ett medmänskligare samhälle?

En omfattande studie av IMF (Internationella valutafonden) visar att en mer jämlik fördelning kan bidra positivt till ekonomisk utveckling och tillväxt. Artikeln på min huvudblogg från 28 februari, 2014 fortfarande aktuell. TEXT: Börje Peratt Publicerad 14 feb 2014 och återpublicerad på HK 30 … [Read more...]

Humanism – min syn

Humanism? Var och en kan lägga vilken betydelse man vill i ett begrepp men för mig är det följande: Humanism accepterar dig oavsett vilken väg du följer så länge du godtar och respekterar den tro och livsstil andra väljer. Humanism accepterar också alla slags transpersonella upplevelser som nära … [Read more...]

Humanism såsom vi ser det

Vi bad våra medlemmar att inför julhelgerna kort formulera sin syn på humanism. Nedan följer deras förslag. Logon och texten ovan är inspirerad av Face India "International Humanism Recovery" . Du får gärna fylla på i kommentarsfältet. Humanism för mig är att den livsväg vi vandrar tillsammans … [Read more...]