Öppet brev till Ungdomsstyrelsen

14
2006
Börje Peratt

Börje PerattNär nu förbundet Humanisterna* förlorat sin ordförande i Unghum som tillsammans med andra avhoppare bildat nytt förbund ”Förenade Humanister”, undrar vi om Ungdomsstyrelsen kan fundera över den diskussion som pågick för ett knappt år sedan.

Vi påpekade då att Förbundet Humanisternas ansökan angående sitt ungdomsförbund Unghum kanske inte låg i linje med Ungdomsstyrelsens intentioner och uppdrag.

Vi påpekade brister i etik och handlingsplan. Att skolas i hur man kränker och förföljer oliktänkande ingår knappast i det som borde styra Ungdomsstyrelsens urval. Det har man också i princip deklarerat genom att inte ge stöd till SD´s ungdomsförbund.

Nu har således ordförande för Humanisternas ungdomsförbund hoppat av.

Så här skriver hon efter sitt avhopp från Humanisterna:

”Jag fattar också hur mycket det har påverkat mig. Dels alla fina kommentarer, men också de hot (Fortsätter du kritisera ska jag komma hem till dig och skära halsen av dig…, Du kan dra åt helvete, Vi kommer hänga ut dig i media om du fortsätter osv…), sexuella trakasserier (Ja, detta förekommer överallt, även inom Humaniströrelsen. Jag vet. Många vet. Ledningar vet. Ingenting görs.) och de ord som har nämnts bara för att skada andra människor.”

Det finns förutom dessa grova övertramp mot en ung kvinna även andra tveksamheter i de så kallade Humanisternas hantering av bidrag och stöd. Vad gick egentligen till ungdomsförbundet ?

Vad tänker Ungdomsstyrelsen göra för att undersöka och kartlägga detta?

Strategin gick inledningsvis ut på att intimt väva ihop ungdomar från Humanisterna och Vetenskap och Folkbildning (VoF)  i ett öltält i slutet av mars 2012 för att de skulle kunna snacka ihop sig. Det de kallar opinionsbildning har i huvudsak tre taktiska metoder.

 • Spektakulära event som ska dra media typ Fuglesangspektaklet i Almedalen
 • Chatforum  där man diskuterar olika angreppsmål och slutligen
 • Gemensamt genomförande av mobbningsliknande mailbombattacker eller på sociala forum ofta riktade mot enskilda.

När de bestämt sig för ett mål dröjer det inte länge förrän de likt råttor svämmar över, hurrar på varandra och försvarar sig ömkligt om någon råkar svara tillbaka. De gör många av dessa fega angrepp under anonyma nicknames. Utan risk för att bli avslöjade ökar ”modet” att uttrycka sig allt grövre. Det är naturligtvis en uppenbar drift med demokratin.

Den som mobbar bör ändå vara beredd på att få svar med samma mynt. I en eskalerande fiendskap kan därför metoderna tendera att bli alltmer aggressiva med allt grövre tillhyggen.

Det är tydligt att antihumanisterna ofta är som småungar i en sandlåda. De klipper till andra ungar för att se vad som händer. Jodå andra ungar börjar gråta och inte förrän man själv får en spade i huvudet förstår man hur ont det gör. Därför måste antihumanister omge sig med andra mobbare som gillar att slå på samma offer.

(Utdrag ur artikel ”Antihumanisternas fientliga profil”, Newsvoice 20 dec 2011)

Psykologisk predatorprofil

Gör man en analys av dem som står för flest fientliga inlägg på nätet så finner man typiska likheter i brist på empati, oförståelse och ovilja till respektfull dialog.

Några tydliga drag i dessa profiler är:

 • Man saknar empati och förståelse för andra.
 • Man klarar inte av att uppmärksamma eller identifiera sig med andras känslor och behov.
 • Man har dålig självinsikt och oförmåga att hantera kritik.
 • Man anser sig stå över andra och deras värld.
 • Man är arrogant och högdragen i sitt beteende, i sina attityder och i sina omdömen om andra.
 • Man är avundsjuk på andra och omvandlar det till att störa och förstöra för dem som har det man själv saknar.
 • Man vägrar acceptera oönskade fakta och kallar andra för lögnare och bedragare.
 • Några lär sig social kompetens som teknik och kan förställa sig för att vinna förtroende som man sedan utnyttjar i destruerande avsikt.

När det rör den senare punkten har man kommit fram till att terapi ofta är kontraproduktiv och samtal där de lär sig motståndares argument lika kontraproduktiv. De är så djupt sjunkna i sitt hat och sin rätt att tillgodose sina behov utan hänsyn till andra att de blir som predatorer. De kastar sig över även helt oskyldiga och krossar deras liv. Denna predatorprofil har återfunnits i antihumanisternas toppskikt och uppmuntras sedan i olika uttryck hela vägen ned till medlöparna.

Detta gav Ungdomsstyrelsen stöd till. Hit går statliga pengar. Ironin är uppenbar och man undrar vem på Ungdomsstyrelsen som är lierad med denna antihumanistiska konstellation.

(Utdrag ur artikel ”Nyateisterna trampar ner medmänskligheten”, Newsvoice 21 mars 2012)

Ungdomsstyrelsen ger stöd till pseudohumanister

Det är nämligen inte första gången Humanisterna får stöd. Tidigare var det 2008. Har dessa ickehumanister fått en gräddfil till skattemedel som går till ett förråande av ungdomen. Eller är det bara ett allvarligt misstag?

Ungdomsstyrelsen svarade då (mars 2012) på följande sätt:

”Ungdomsstyrelsen avstår från att kommentera själva artikelns innehåll. Ungdomsstyrelsen har beviljat organisationen  projektbidrag vid tre tillfällen de senaste åren.

Den 4/4, 2007 beviljade myndigheten Förbundet Humanisterna 400 000 kronor för att bygga upp en ungdomsorganisation.

Den 26/5, 2009 beviljades de 400 000 kronor i syfte att främja jämställdhet. Den 14/12, 2011 beviljades de 360 000 kronor i syfte att motverka rasism och intolerans.

Ungdomsstyrelsens bedömning var att Förbundet Humanisterna och föreslagen verksamhet i de olika projekten möter de syften och villkor som angivits i den förordning som reglerar de olika bidragen (Förordning 2001:1060, 2006:390 samt 2008:62).

Ifall nya uppgifter skulle komma fram att föreningen mottagit stöd på felaktiga grunder kan föreningen bli återbetalningsskyldig.”

Med tanke på hur snett det gått med Humanisternas ungdomssatsningen blir det synnerligen intressant att se vart pengarna har gått och om nu Ungdomsstyrelsen kräver återbetalning.

En samordnad kampanj i mars 2012 riktades mot en ensamstående mor med två barn som öppet arbetar som medium. Denna grupp är särskilt utsatt för nyateisternas attacker.

Så här skriver hon (avidentifierad text):

”Det har samlats mejl titt som tätt under en längre tid men igår verkade de ha samlat ihop sig på något sätt och anstormade min mejlbox. Gick ut på min gästbok och det var ca 30 inlägg där. Alla hatiska, att jag var hjärntvättad , att jag var en bedragare och att jag skulle fundera på hur det känns att bli granskad… Mejlen var i exakt samma spår. Först läste jag sedan började jag blockera deras adresser och ip adresser från både mejlboxen och gästboken. Alla hade synonymnamn som Willy, Matt, Jakob, Mia osv…totalt handlade om några hundra mejl…som man spammade från bara några få ip adresser, jag har varit med om detta förut då 250 personer invaderade ett forum jag hade och spammade hela forumet .. då de gjorde en liknelse mellan sex och andliga sekter.

Nu har jag också beslutat att ta bort min gästbok, jag har även blockerat de IP-adresser som invaderat min mejl.
….
Brottas med .. är det värt att kämpa för sin tro…klarar jag det här, kommer jag bli kontrollerad….kan barnen råka illa ut…

En har lämnat kvar ett namn i gästboken som jag svarat på och söker jag på willy så hittar jag en Willy wegner, skeptisk utredare i vof.”

Hur kan det då gå så illa och hur kan man förmå unga vuxna att handla så sammansvuret och illasinnat?
Till en del förklaras det i artikeln ”Antihumanisterna kränker den fria tanken” (publicerad i Newsvoice 24 dec 2011.) Det var straxt efter att Humanism & Kunskap bildades och artikeln baserades på en research av hur ”Humanisterna” internationellt lagt grunden till en skeptikerrörelse där näthuliganism och mobbning till och med ingår i utbildningen, idag definierad som pseudoskepticism.

Börje Peratt
Ordförande
Humanism & Kunskap

*Förbundet Humanisterna är ett förvillarnamn mer korrekt skulle vara Nyateistiska förbundet Naturalisterna.

14 COMMENTS

 1. Vad finns det för belägg att ”kampanjen”, alltså postande av inlägg på en internetgästbok, skulle vara orkestrerad av Humanisternas ungdomsförbund? Är det något starkare än att någon signerade med Williy?

  Om det inte finns belägg för att Humanisterna skulle orkestrerat gästbokspostningarna så förstår jag inte vad det har i ett öppet brev till Ungdomsstyrelsen att göra

  • Exemplet på kvalificerad näthuliganism är från mars 2012. Det är nyateister som pekas ut. Ett taktiskt massangrepp som återförs på nätverket Humanisterna/VoF/associerade. Flera av de anonyma har avslöjats i en tidigare journalistisk granskning där också avslöjats hur snabbt detta nätverk agerar och slår ned på någon som pekats ut som offer. Willy har haft 10 månader på sig att förneka sitt samröre. Ungdomsförbundet pekas inte ut, exemplet visar bara i vilket sammanhang och vilken slags kultur som Unghum skulle växa. Hur Humanisterna nu agerar mot avhoppare ger ju ytterligare förstärkning av slutsatserna om kränkningar och direkta hot mot dem man utser som offer eller i detta fall svikare. Det är ett klassiskt sektbeteende./B

 2. Du svarar inte på frågan vilka beläggen är att detta kan återföras på nätverket Humanisterna/VoF. Kan du peka mer precist var i de journalistiska granskningarna jag kan utläsa dessa?

  Om ni pekar ut folk – är det i så fall upp till dem att ”förneka sitt samröre” – och om de inte gör detta så skall de ses som skyldiga? Märkligt? Jag trodde det skulle grunda sig på fakta.

  Jag förstår fortfarande inte varför detta tas upp i ett Öppet brev rörande ungdomsförbundet, om ni nu inte ens avser att peka ut detta. Skall det tolkas som någon form av guilt-by-association, eller vad?

  Är du ens insatt i vilka regler Ungdomsstyrelsen förhåller sig till när de beslutar om bidrag? Vilka av dessa regler vill du peka på som grund för avslag? (Kan ju påpeka att det inte var ”etik och handlingsplan” som gjorde att SDU inte beviljades bidrag)

  • Artikeln sätter in ungdomsförbundet i ett sammanhang där mer vuxna ska vara förebilder. Några av dessa destruktiva förebilder presenteras i länkade artiklar. Nätet är fullt av hur beteendet och ordvalen smittat av sig på unga. Vi ser de grova påhoppen återupprepas nu på den avhoppade ungdomsordförande.

   Strategin bakom detta är också redovisad i ”Larm till försvar för humanism och kunskap” där något om antihumanisternas bedrägliga metoder avslöjas.

   De flesta som utsatts personligen vill förbli anonyma och inte dra på sig näthuliganismen igen. Därför nämns särskilt inte unga offers namn.
   Terry Evans var under många år utsatt för en kampanj från antihumanisterna. Jag iscensatte en granskning av näthuliganers attacker i början av 2012. Samlade in namn, vilket jag talade om att jag skulle göra och publicerade dem precis som jag förvarnat om. Eftersom det skedde på arbetstid granskade jag om dessa aktiviteter under arbetstid var förenligt med arbetsgivarens intentioner. Jag frågade också hur det kom sig att man även som skolelev kunde delta och kunde gå till så samfälld attack. Då fick jag beskedet att det spreds via sms … ”Och det var kul att hoppa på”.

   En annan flagrant VoFkampanj 2012 är: ”Aktion mot antivaccin”,
   H.G. skrev i sina tre gåvobrev i en ovetandes namn (som man ville kränka och ryktesdestruera) följande:

   ”Jag vill döda 20 barn i Afrika.” ”Konstgjord död åt afrikanerna”, ”Barnen i Afrika ska plågas med Big Pharmas djävulsvaccin”.

   En annan person A. T. skrev i sitt gåvobrev:

   ”Har genom UNICEF även skänkt 60 doser poliovaccin. Till skribenterna på vaccin.me sänder jag utöver två gåvobevis även en förhoppning om att de kommer att tvingas löpa gatlopp i media”.

   Av hänsyn till näthuliganerna sätts bara initialer ut.

   En annan artikel i SVD ”Fullt möjligt förena tro och vetenskap.”
   En analys av kommentarerna rekommenderas.

   När det rör skälen för avvisande av en ansökan kan man sällan säkerställa exakt varför. Man får läsa mellan raderna. När det rör Ungdomsstyrelsens ansökningarna är de i sig så krångliga att det krävs hjälp från Ungdomsstyrelsen. De väljer vilka de vill hjälpa. Eller får råd vilka de ska hjälpa. Så även här kan man ana att ”hjälpen” har politiska /ideologiska förtecken.

 3. Jessica Schedin visar helt öppet och förmodligen omedvetet att det hon inte tror på med automatik diskvalificerar människor från att vara trovärdiga. Det är inte humanism i min värld. Om man använder vetenskap som ett filter för vad som är humanistiskt är man inte mogen. Vetenskap har alltid ett bäst före datum och handlar inte om hela människan och dess hela miljö. Det enda hållbara är vad Humanism & Kunskap står för nämligen, toleransen att det finns olika personliga livsåskådningar och livsfilosofier. Ingen har rätt att skala bort och förneka människors inre liv. Alla har väl sett eller hört talas om ”Flugornas Herre”. Det mynnar ut i anarki. Sånt händer när ej färdigutvecklade barn släpps fria att ta ”vuxet” ansvar och makt att bestämma över andras liv.

  • Ruben, Tyvärr la jag till en text i slutet av artikeln (förslag om att ungdomsstyrelsen kunde överväga att nu stötta det nybildade ”förenade Humanister”) efter att min artikel kommenterats. Det var fel. Ber om ursäkt och lär av det. Tillägget är nu borttaget/B

   • Hej! Tack för svaret nedan. Upptäckte att jag kritiserade på det sätt jag vill ta avstånd från. Ber om ursäkt för det och riktar min kritiska kommentar enbart till mej själv. Kan vara en bra början?

 4. Kerstin, jag har fått relaterat vad Unghums ordförande gjorde för ett knappt år sedan. Gissar att det har skett en utveckling och en frigörelse från den sekten och vad den gör med människor. I det nya förbundet tycks finnas en ambition om tolerans och kanske försoning.

  Vilket ska prägla oss, det aktuella försöket och ambitionen eller tidigare eventuella misslyckanden?

  För mig är humanism mängder av vägar och sätt att se världen och vid ett visst tillfälle ser man världen på ett sätt, 10 månader senare på ett nytt sätt. Om det nya sättet ger större förutsättningar för dialog, respekt och förståelse, är då inte det nya värt att hoppas på?

  Ruben jag anar att du vet mer om detta. Och möjligen ligger en omognad (hos unghum) i vägen för den slags humanism och tolerans som inser att det finns inga slutgiltiga svar på existentiella frågor och vetenskapen kan bara ytligt beröra dem. Framför allt finns inga rätt och fel. Och visst det är trist med de som skrattar åt vad andra upplever och ser. Skrattar och kränker därför att de inte vet bättre och därför att deras rädsla gör dem arroganta och ondsinta. Jag betonar ändå att för mig är humanism att söka den tolerans som inte dömer och som vill försoning. Som sagt det finns flera sätt att utveckla detta. Mitt öppna brev till Ungdomsstyrelsen var för att få klarlagt hur de tänker hantera den uppkomna situationen mot bakgrund av att de på sätt och vis förvarnades om den.
  Så här svarar man:

  Hej, tack för ert brev till Ungdomsstyrelsen.

  ”Ungdomsstyrelsen granskar varje år att ansökan och bifogade handlingar motsvarar de syften och krav som regelverket ställer. En revisor intygar att uppgifter i ansökan är korrekta. I ansökan intygas också att organisationen har en verksamhet som ligger i linje med demokratins idéer och om alla människors lika värde. Ifall det visar sig att organisation vid en ordinarie årlig prövning eller vid en så kallad fördjupad prövning inte har använt bidragsmedlen i enlighet med regelverket eller har lämnat felaktiga uppgifter i ansökan kan en organisation bli återbetalningsskyldig på delar eller hela bidraget, eller leda till en polisanmälan.”

  Undertecknat tjänsteman på Ungdomsstyrelsen.

 5. Börje,
  Jag förstår inte riktigt vad du menar. Menar du att Jessica har ändrat sig på något sätt, gällande Humanism & Kunskap, efter att hon skrev sitt blogginlägg i april förra året?

  Jag undrar också vad du menar med sekt. Menar du att Humanisterna är en sekt? Om det är vad du menar så bör du nog förklara på vilket sätt.

  • Kerstin,
   Man får nog fråga henne själv om hon har ändrat sig. Menar hon allvar med det som det nya förbundet nu går ut med så kan hon knappast ha kvar en åsikt som ringaktar HK eller dess representanter. En till ungdomsförbundets nu avhoppade ordförande närstående kontaktade mig efter min SvDartikel och sa att hon länge varit medlem i ”sekten” Humanisterna men nu tagit sig ur den. Gör man det öppet blir ofta konsekvenserna liknande dem som ungdomsordförande nu råkade ut för.

   Här ett annat exempel:

   Malin Jonason tillhör dem som formulerat sin kritik mot Humanisterna så här skriver hon i en artikel i SvD 23 okt 2010:

   ”Intolerans präglar Humanisterna”.

   – ”Bland Humanister finns ett ohöljt förakt för troende människor. Jag har mött en oreserverad beundran för den som på ett verserat sätt kan uttrycka förakt för religiösa människor. I ett aktuellt inlägg på Facebook menar en styrelseledamot och tidigare distriktsordförande, att det är rätt för en Humanist att ”förakta religiösa människor just för deras religiösa ställningstagande”. Attityden är oförenlig med en humanistisk människosyn men inlägget applåderas av flera respekterade företrädare, bland annat en ledamot av förbundsstyrelsen.

   Humanisterna har stängt in och begränsat humanismen så till den grad att jag inte längre känner igen mig och därför lämnar jag förbundet. På egen hand får jag försöka möta människor med en nyfiken och öppen attityd i övertygelsen om att var och en är värd respekt för den hon är.

   När det gäller definitioner av en sekt så kan man urskilja följande då det gäller Humanisterna:
   – Anser sig vara en elit som äger den rätta tron och kunskapen.
   – I oförsonlig konflikt med de av annan tro, åsikt eller ideologi.
   – Totalitär och uppmanar sina följare till att bryta mot grundläggande mänskliga rättigheter såsom mötesfrid och rätt till sin egen tro.
   – Förföljer dem som man anser har svikit. (Hot, kränkningar, stalking)

   Man ska också ha klart för sig att Sturmark med följe ägnar sig åt odemokratisk påverkan och utövar påtryckningar på journalister och redaktörer för att förhindra dem att publicera obekväm kritik och enligt dem felaktigt innehåll.

   /B

   • Hej igen!
    Gillar Malin Jonasons inställning. Jag tycker fortfarande likadant när det gäller Jessica Schedins inlägg då, men skulle inte ältat uttryck om tankar, som hon kanske tagit avstånd från. Vi finns här och nu. Gamla saker skall man glömma och det är nya saker som gäller idag och nu. Så det vore nog bra höra Jessica Schedins inställning idag.

 6. En ”Kerstin” som kan ha övertagit en annans identitet har orsakat en pseudodebatt som är off topic. Det är så pseudiker verkar. Tycks från början diskutera innehållet men avleder sedan. Avsikten är att misskreditera Unghums tidigare ordförande samt betydelsen av avhoppen och bildandet av det nya förbundet. Har lagt dessa avvikande kommentarer på ett annat ställe och avslutar offtopicdiskussionen här.
  Annars kan man se ”Kerstinnr 2” inlägg som illustrationer till det som det öppna brevet tar upp.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.